ഉക്രേനിയൻ എത്‌നോഗ്രാഫറും ഫോക്ലോറിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരനും അധ്യാപകനുമായിരുന്നു മാറ്റ്വൈൻ നോമിസ്. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ, വാക്യങ്ങൾ, കടങ്കഥകൾ തുടങ്ങിയ ചില ഉക്രേനിയൻ നാടോടിക്കഥകളുടെ ഏറ്റവും സമഗ്രവും ആധികാരികവുമായ ശേഖരങ്ങളിലൊന്നിന്റെ എഡിറ്ററും പ്രസാധകനെന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. [1]

Matviy Nomys

ജീവചരിത്രംതിരുത്തുക

സമ്പന്നനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കുടുംബത്തിലാണ് സിമോനോവ് (നോമിസ്) ജനിച്ചത്.

1848-ൽ കിയെവ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടി. നിജിൻ, നെമിറിവ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഹൈസ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപകനായാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ്, പ്സ്കോവ്, കാറ്റെറിനോസ്ലാവ്, സൈറ്റോമിർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഗുമസ്തനായി ജോലി ചെയ്തു. 1873-ൽ ലുബ്നി ജിംനേഷ്യത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായും 1877-ൽ - ലുബ്നി ലോക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ തലവനായും മജിസ്‌ട്രേറ്റായും നിയമിതനായി.[2]

ക്രിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾതിരുത്തുക

ജീവിതത്തിലുടനീളം നോമിസ് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഉക്രേനിയൻ നാടോടിക്കഥകൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

1858-ൽ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉക്രേനിയൻ നാടോടി ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നിരവധി ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിപ്പറയുന്ന ജേണലുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെറ്റീരിയലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു: റുസ്കയ ബെസെഡ [റഷ്യൻ കോളോക്വി], ഓസ്നോവ [ദി ബേസിസ്], കൈവ്സ്ക മൈനുവ്ഷിന [കീവൻ പാസ്റ്റ്] തുടങ്ങിയവ.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിക്ക വായനക്കാർക്കും മാറ്റ്വി സിമോനോവിനെ നോമിസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ നന്നായി അറിയാം, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബപ്പേര് സിമോനോവ് (മൈനസ് രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ '-ov') പിന്നോട്ട് വായിക്കുന്നു.

എം നോമിസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതി ഉക്രേനിയൻ പഴഞ്ചൊല്ലുകളും വാക്കുകളും മറ്റും ആണ്. ഓപനാസ് മാർക്കോവിച്ചിന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ശേഖരങ്ങൾ എം നോമിസ് (സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ്, 1864) എഡിറ്റ് ചെയ്തു. പുസ്തകത്തിൽ 14.5 ആയിരത്തിലധികം പഴഞ്ചൊല്ലുകളും 505 കടങ്കഥകളും മറ്റ് നാടോടിക്കഥകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.[3] സ്റ്റെപാൻ റുഡാൻസ്കി, വാസിൽ ബിലോസർസ്കി, പാന്റലിമോൺ കുലിഷ്, മാർക്കോ വോവ്ചോക്ക് തുടങ്ങിയവരുടെ രേഖകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

നോമിസ് ഗദ്യവും രചിച്ചു, അത് ഒരു റൊമാന്റിക് എഴുത്തുകാരനായി പണ്ഡിതന്മാർ നിർവചിക്കുന്നു.[4] എം ടി സിമോനോവിന്റെ ചെറുകഥകൾ (നോമിസ്) എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം 1900-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. ഫലകം:Cite Efron
  2. 'Nomys, Matvii', Online Encyclopedia of Ukraine
  3. Shumeiko, Z. 'Pedagogical Potential or Riddles from Matviy Nomys’ Book ‘Ukrainian Sayings, Proverbs and so on’ in Theoretical and Didactic Philology. Collection of Scientific Papers, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pereyaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University, 2014. pp.77-78
  4. Shumeyko Z. Ye. ‘The Aesthetic Principles of Romanticism in Matviy Monys’ Artistic Texts’ in Visnyk Dnipropetrovskoho Universytetu imeni Alfreda Nobelia [Dnipro University in the name of Alfred Nobel, Newsletter] 2016. No 1 (11)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാറ്റ്വൈൻ_നോമിസ്&oldid=3739339" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്