മലനിര

പരസ്പര ബന്ധിതമായ അനേകം പര്‍വ്വതങ്ങളുടെ കൂട്ടം

മലനിര അല്ലങ്ങിൽ പർവതനിര ഒരു പറ്റം പർവ്വതങ്ങൾ അല്ലങ്ങിൽ മലകൾ (കുന്നുകൾ) ചേർന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രദേശം ആണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മലനിര&oldid=2690787" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്