ബ്രിട്ടീഷ് പാകിസ്ഥാനി സമൂഹം

A British Pakistani kid

ബ്രിട്ടീഷ് പാകിസ്താനികൾ (പാകിസ്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരും) യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം ഓഫ് പാകിസ്താൻ വംശജരാണ്. സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ വിദേശ പാകിസ്താൻ ജനസംഖ്യയാണ് യുകെയിലുള്ളത്.

ചരിത്രംതിരുത്തുക

1947 ലാണ് പാകിസ്താൻ നിലവിൽ വന്നത്. അതിനാൽ സാങ്കേതികമായി പാകിസ്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ആ വർഷം മുതൽ മാത്രമാണ്.എന്നിരുന്നാലും, ഇപ്പോൾ പാകിസ്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മുസ്ലീം കുടിയേറ്റക്കാർ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷ് ദ്വീപുകളിൽ പ്രവേശിച്ചു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിഘടനത്തിനും ശേഷം, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലേക്കുള്ള പാകിസ്താൻ കുടിയേറ്റം പ്രത്യേകിച്ചും 1950 കളിലും 1960 കളിലും, പാകിസ്താൻ കോമൺ‌വെൽത്തിന്റെ ഭാഗമായതിനാൽ വർദ്ധിച്ചു.[1]

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. "Pakistan rejoins Commonwealth". The Independent. 13 May 2008.