ജലത്തിൽ ലേയമായ, ക്രിസ്റ്റലീയഘടനയുള്ള ഒരു ബി ജീവകമാണ് ബയോട്ടിൻ. പൊതുവെ ജീവകം ബി7 എന്നും അരിയപ്പെടുന്നു.ബയോട്ടിന് ജീവകം എച്ച്(H) എന്ന മറ്റൊരു പേരുകൂടെയുണ്ട്.

ഘടനഅവലംബംതിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബയോട്ടിൻ&oldid=1932854" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്