ഒരു കുഴലിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ദ്രാവകത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം നിയന്ത്രണോപാധിയാണ് ആണ് ബട്ടർഫ്ലൈ വാൽ‌വ്. (butterfly valve ). [1] ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം സാധാരണം ബാൾ വാൽ‌വിന്റെ പ്രവർത്തനം പോലെ ആണ്. കുഴലിനുള്ളിൽ ഒരു തളിക ഘടിപ്പിച്ച് ഈ തളികയുടെ അച്ചുതണ്ടിലൂടെ ഒരു തണ്ട് ഇതിനെ കുഴലിനകത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു. ഇതിന്റെ രണ്ടുവശവും ഇതിന്റെ പൈപ്പിനകത്തുകൂടെയുള്ള ചലനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ജലവൈദ്യുതപദ്ധതിയുടെ കുഴലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബട്ടർഫ്ലൈ വാൽ‌വ്. ജപ്പാനിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം

ഇത് കൂടി കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബട്ടർഫ്ലൈ_വാൽവ്&oldid=1726829" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്