പ്രധാന മെനു തുറക്കുക
Oganesson,  118Og
General properties
Pronunciation
AppearanceUnknown, probably colorless[2]
Mass number294 (most stable isotope)
Oganesson in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson
Rn

Og

(Uho)
tennessineoganessonununennium
Atomic number (Z)118
Groupgroup 18
Periodperiod 7
Blockp-block
Electron configuration[Rn] 7s2 5f14 6d10 7p6[3]
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 32, 18, 8[3]
Physical properties
Phase at STPliquid or solid – predicted[3]
Boiling point(extrapolated) 320–380[3] K ​(50–110 °C, ​120–220 °F)
Density (near r.t.)(predicted) 13.65[4] g/cm3
Critical point(extrapolated) 439[5] K, 6.8[5] MPa
Heat of fusion(extrapolated) 23.5[5] kJ/mol
Heat of vaporization(extrapolated) 19.4[5] kJ/mol
Atomic properties
Oxidation states(−1),[6] (0), (+1),[7] (+2),[8] (+4),[8] (+6)[6] (predicted)
Atomic radiusempirical: (predicted) 152[4] pm
Covalent radius(extrapolated) 230[9] pm
Other properties
CAS Number54144-19-3[2]
Main isotopes of oganesson
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
294Og [10] syn ~0.89 ms α 11.65 ± 0.06 290Lv
| references
 1. Ritter, Malcolm (9 June 2016). "Periodic table elements named for Moscow, Japan, Tennessee". Associated Press. ശേഖരിച്ചത് 19 December 2017.
 2. 2.0 2.1 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; webelements എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Nash എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 4. 4.0 4.1 "Oganesson". Apsidium. ശേഖരിച്ചത് 2008-01-18.
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 R. Eichler, B. Eichler, Thermochemical Properties of the Elements Rn, 112, 114, and 118 (PDF), Paul Scherrer Institut, ശേഖരിച്ചത് 2008-01-18
 6. 6.0 6.1 Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". എന്നതിൽ Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (eds.). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd ed.). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1.
 7. Han, Young-Kyu; Bae, Cheolbeom; Son, Sang-Kil; Lee, Yoon Sup (2000). "Spin–orbit effects on the transactinide p-block element monohydrides MH (M=element 113–118)". Journal of Chemical Physics. 112 (6): 2684. Bibcode:2000JChPh.112.2684H. doi:10.1063/1.480842.
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 Kaldor, Uzi; Wilson, Stephen (2003). Theoretical Chemistry and Physics of Heavy and Superheavy Elements. Springer. p. 105. ISBN 140201371X. ശേഖരിച്ചത് 2008-01-18.
 9. 9.0 9.1 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Seaborg എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 10. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; full എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 11. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; compounds എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_oganesson&oldid=3152111" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്