7 ഏപ്രിൽ 2013

31 മാർച്ച് 2013

8 ജനുവരി 2013

30 ഓഗസ്റ്റ് 2012

3 ഓഗസ്റ്റ് 2012

27 മേയ് 2012

27 ഏപ്രിൽ 2012

8 നവംബർ 2011

5 നവംബർ 2011

21 ഓഗസ്റ്റ് 2011

2 ഓഗസ്റ്റ് 2011

12 ജൂൺ 2011

18 ഫെബ്രുവരി 2011

29 നവംബർ 2010

15 ഓഗസ്റ്റ് 2010

28 മേയ് 2010

4 മേയ് 2010

11 ഏപ്രിൽ 2010

19 മാർച്ച് 2010

16 ഫെബ്രുവരി 2010

15 ജനുവരി 2010

21 ഡിസംബർ 2009

19 ഡിസംബർ 2009

19 നവംബർ 2009

30 ജൂൺ 2009

25 ജൂൺ 2009

9 മേയ് 2009

30 മാർച്ച് 2009

8 ഡിസംബർ 2008

26 നവംബർ 2008

13 നവംബർ 2008

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/വർഗ്ഗം:1910-കൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്