നാൾവഴി

9 ജനുവരി 2019

23 ഫെബ്രുവരി 2018

19 നവംബർ 2017

5 നവംബർ 2017

22 ഓഗസ്റ്റ് 2017

8 ഓഗസ്റ്റ് 2017

29 മേയ് 2017

4 ഫെബ്രുവരി 2017

1 ഫെബ്രുവരി 2017

10 ഒക്ടോബർ 2016

29 ജൂൺ 2016

26 മേയ് 2016

31 ഒക്ടോബർ 2014

15 ജൂലൈ 2014

9 ഓഗസ്റ്റ് 2013

2 ഓഗസ്റ്റ് 2013

30 ജൂലൈ 2013

21 ജൂലൈ 2013

16 ഫെബ്രുവരി 2013

27 ജനുവരി 2013

12 ഓഗസ്റ്റ് 2012

23 ഏപ്രിൽ 2012

22 ഏപ്രിൽ 2012

21 ഏപ്രിൽ 2012

19 ഏപ്രിൽ 2012

13 ജനുവരി 2012

27 ഡിസംബർ 2011

5 ഡിസംബർ 2010

15 നവംബർ 2010

12 നവംബർ 2010

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/ഫലകം:Taxonomy/Synapsida" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്