നാൾവഴി

13 ഏപ്രിൽ 2020

2 ജനുവരി 2017

6 ഓഗസ്റ്റ് 2014

2 ഏപ്രിൽ 2014

6 ഓഗസ്റ്റ് 2013

27 ഏപ്രിൽ 2013

28 ഡിസംബർ 2012

28 ഫെബ്രുവരി 2012

27 ജനുവരി 2012

4 നവംബർ 2011

13 സെപ്റ്റംബർ 2010

12 സെപ്റ്റംബർ 2010

13 ഫെബ്രുവരി 2010

11 ഫെബ്രുവരി 2010

19 മാർച്ച് 2009

5 മാർച്ച് 2009

31 ജനുവരി 2009

12 ഡിസംബർ 2008

11 ഡിസംബർ 2008

10 ഒക്ടോബർ 2008

2 ഒക്ടോബർ 2008

27 സെപ്റ്റംബർ 2008

24 സെപ്റ്റംബർ 2008

21 ഓഗസ്റ്റ് 2008

13 ജൂലൈ 2008

24 മേയ് 2008

20 മേയ് 2008

16 മേയ് 2008

1 ഏപ്രിൽ 2008

23 മാർച്ച് 2008

18 മാർച്ച് 2008

16 മാർച്ച് 2008

2 നവംബർ 2007

4 സെപ്റ്റംബർ 2007

3 ഓഗസ്റ്റ് 2007

2 ഓഗസ്റ്റ് 2007

1 ഓഗസ്റ്റ് 2007

പഴയ 50
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/ഫലകം:Not_a_ballot" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്