നാൾവഴി

1 സെപ്റ്റംബർ 2020

7 ജൂൺ 2020

22 ജൂലൈ 2019

13 ഫെബ്രുവരി 2019

31 മാർച്ച് 2018

29 മേയ് 2017

18 ഏപ്രിൽ 2017

5 ജനുവരി 2017

13 മാർച്ച് 2016

13 നവംബർ 2015

20 ഓഗസ്റ്റ് 2015

2 ഏപ്രിൽ 2015

19 മാർച്ച് 2015

4 ഒക്ടോബർ 2014

16 ജനുവരി 2014

28 ഡിസംബർ 2013

2 നവംബർ 2013

24 സെപ്റ്റംബർ 2013

31 മേയ് 2013

16 മാർച്ച് 2013

30 ഡിസംബർ 2012

6 ഒക്ടോബർ 2012

8 ജൂലൈ 2012

15 മാർച്ച് 2012

2 മാർച്ച് 2012

1 ജനുവരി 2012

9 സെപ്റ്റംബർ 2011

15 ഓഗസ്റ്റ് 2011

28 ജൂൺ 2011

27 ജൂൺ 2011

29 നവംബർ 2010

7 ഒക്ടോബർ 2010

3 ഒക്ടോബർ 2010

16 സെപ്റ്റംബർ 2010

3 നവംബർ 2008

28 ഒക്ടോബർ 2008

22 ഒക്ടോബർ 2008

14 ഒക്ടോബർ 2008

1 സെപ്റ്റംബർ 2008

പഴയ 50
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/ഫലകം:Birth_date_and_age" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്