നാൾവഴി

14 ഒക്ടോബർ 2014

12 ഓഗസ്റ്റ് 2014

27 ജൂലൈ 2014

26 ജൂലൈ 2014

28 ഫെബ്രുവരി 2014

17 ഫെബ്രുവരി 2014

12 ഡിസംബർ 2013

10 ഡിസംബർ 2013

11 ഒക്ടോബർ 2013

19 മാർച്ച് 2013

9 നവംബർ 2012

6 ഓഗസ്റ്റ് 2012

13 ഫെബ്രുവരി 2012

25 നവംബർ 2011

10 നവംബർ 2011

9 നവംബർ 2011

6 സെപ്റ്റംബർ 2011

6 ജൂൺ 2011

30 മേയ് 2011

22 മേയ് 2011

2 ഏപ്രിൽ 2011

4 മാർച്ച് 2011

31 ഡിസംബർ 2010

29 ഡിസംബർ 2010

18 ഡിസംബർ 2010

1 ഡിസംബർ 2010

30 നവംബർ 2010

23 നവംബർ 2010

9 മാർച്ച് 2010

28 ഡിസംബർ 2009

4 നവംബർ 2009

16 ജനുവരി 2009

29 ഡിസംബർ 2008

12 ഡിസംബർ 2008

13 മേയ് 2008

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/ഫലകം:Academy_Awards_hosts" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്