നാൾവഴി

4 ജനുവരി 2020

2 സെപ്റ്റംബർ 2019

24 മാർച്ച് 2013

14 ഡിസംബർ 2012

29 ഫെബ്രുവരി 2012

4 ഫെബ്രുവരി 2012

5 ഡിസംബർ 2011

3 ഡിസംബർ 2011

21 നവംബർ 2011

9 ഓഗസ്റ്റ് 2011

12 ഫെബ്രുവരി 2011

25 ജനുവരി 2011

22 ജനുവരി 2011

11 ഏപ്രിൽ 2010

27 ഫെബ്രുവരി 2010

5 ഫെബ്രുവരി 2010

16 ഡിസംബർ 2009

15 ഡിസംബർ 2009

1 സെപ്റ്റംബർ 2009

1 ജൂലൈ 2009

21 ജൂൺ 2009

6 ജൂൺ 2009

4 ജൂൺ 2009

3 ജൂൺ 2009

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/ടെഡി_ബെയർ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്