നാൾവഴി

5 ഡിസംബർ 2019

8 ഒക്ടോബർ 2018

11 സെപ്റ്റംബർ 2018

10 സെപ്റ്റംബർ 2018

9 സെപ്റ്റംബർ 2018

4 ഓഗസ്റ്റ് 2018

29 ജൂലൈ 2018

6 ഏപ്രിൽ 2018

31 മേയ് 2017

30 മേയ് 2017

6 ഒക്ടോബർ 2016

5 സെപ്റ്റംബർ 2016

26 ഓഗസ്റ്റ് 2016

27 മാർച്ച് 2016

25 മാർച്ച് 2016

17 ഓഗസ്റ്റ് 2013

31 മേയ് 2013

28 മേയ് 2013

23 മാർച്ച് 2013

27 നവംബർ 2012

11 ഒക്ടോബർ 2012

27 നവംബർ 2011

5 മേയ് 2011

17 ജൂലൈ 2010

8 മേയ് 2010

3 മേയ് 2010

11 ഏപ്രിൽ 2010

4 ഒക്ടോബർ 2009

27 ജൂലൈ 2009

22 ജൂലൈ 2009

25 ജൂൺ 2009

24 ജൂൺ 2009

6 ജൂൺ 2009

25 മേയ് 2009

6 ജനുവരി 2009

4 ജനുവരി 2009

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/ജയഭാരതി" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്