"കോറിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
 
ക്രിസ്തീയബൈബിളിന്റെ ഭാഗമായ [[പുതിയനിയമം|പുതിയനിയമത്തിലെ]] എട്ടാമത്തെ പുസ്തകമാണ് '''കോറിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം'''. '2 കോറിന്ത്യർ' എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. [[പുതിയനിയമം|പുതിയനിയമത്തിലെ]] ഇതരഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പോലെ [[ഗ്രീക്ക്|ഗ്രീക്കു ഭാഷയുടെ]] കൊയ്നേ രൂപത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ കൃതി ആദ്യകാലക്രിസ്തീയസഭയുടെ ശ്രദ്ധേയനായ നേതാവ് [[പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ|തർശീശിലെ പൗലോസും]] ശിഷ്യൻ തിമോത്തിയും ചേർന്ന് [[ഗ്രീസ്|ഗ്രീസിൽ]] കോറിന്തിലെ [[ക്രിസ്തുമതം|ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക്]] എഴുതിയതാണ്. അരംഭവാക്യത്തിൽ, കത്തയക്കുന്നവരിൽ ഒരാളായി തിമോത്തി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും<ref>2 കോറിന്ത്യർ 1:1 "ദൈവതിരുമനസാൽ [[യേശു|ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ]] [[പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ|അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസും]] സഹോദരൻ തിമോത്തെയോസും കോറിന്തോസിലുള്ള [[ദൈവം|ദൈവത്തിന്റെ]] സഭയ്ക്കും അഖായയിലെമ്പാടുമുള്ള സർവവിശുദ്ധർക്കും എഴുതുന്നത്."</ref> [[പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ|പൗലോസിന്റെ]] ആ യുവശിഷ്യൻ ഈ രചനയിൽ പങ്കാളിയോ വെറും കേട്ടെഴുത്തുകാരനോ ആയിരുന്നത് എന്നു വ്യക്തമല്ല.
 
==പശ്ചാത്തലം==
കോറീന്തിലെ സഭയുമായുള്ള പൗലോസിന്റെ സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഏകദേശമായ പുനർനിർമ്മിതി ഇങ്ങനെ ആവാം:<ref name="bible.org"/>
 
# ഏതാണ്ട് 18 മാസം ദീർഘിച്ച ആദ്യസന്ദർശനം ([[അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ]] 18:11). കോറിന്തിൽ നിന്നു മടങ്ങിയ [[പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ|പൗലോസ്]] എഫേസൂസിൽ മൂന്നു വർഷത്തോളം താമസിക്കുന്നു.([[അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ]] 19:8, 19:10, 20:31). (ഏകദേശം ക്രി.വ. 53 മുതൽ 57 വരെയുള്ള കാലം).
# ഒരുപക്ഷേ എഫേസൂസിൽ നിന്നാവാം, "മുന്നറിയിപ്പുലേഖനം" എഴുതുന്നു.
# [[കോറിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം]] എഫേസൂസിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നു. (1 കൊറിന്ത്യർ 16:8).
# ഒന്നാം ലേഖനം 16:6-ലെ സൂചന പിന്തുടർന്നാൽ, കോറിന്തിലേക്കുള്ള രണ്ടാം സന്ദർശനം. എഫേസൂസ് ആസ്ഥാനമാക്കി കഴിഞ്ഞ 3 വർഷക്കാലത്തിനിടെ ആയിരിക്കാം ഇത്. രണ്ടാം ലേഖനം 2:1-ൽ പറയുന്ന "വേദനാജനകമായ സന്ദർശനം" ഇതാവാം.
# മടങ്ങിവന്ന പൗലോസ് "കണ്ണുനീരിന്റെ കത്ത്" എഴുതുന്നു.
# മൂന്നാമതൊരിക്കൽ കൂടി കോറിന്ത് സന്ദർശിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന (2 കോറിന്ത്യർ 12:14, 13:1) രണ്ടാം ലേഖനം എഴുതുന്നു. കത്തിൽ രചനാസ്ഥലത്തിന്റെ സൂചനയില്ല. എന്നാൽ എഫേസൂസിൽ നിന്ന് മാസിഡോണിയയിലേക്കു പോയശേഷം അവിടെ ഫിലിപ്പിയിലോ തെസ്സലോനിക്കയിലോ വച്ച് എഴുതിയതിയിരിക്കാം ഇതെന്ന് ഊഹിക്കപ്പെടുന്നു.<ref name="Corinthians, Second Epistle to the">[http://www.ccel.org/ccel/easton/ebd2.html?term=Corinthians,%20Second%20Epistle%20to%20the Corinthians, Second Epistle to the], in Easton's Bible Dictionary, 1897</ref>
# [[ഗ്രീസ്|ഗ്രീസിൽ]] [[പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ|പൗലോസ്]] മൂന്നു മാസം ചെലവഴിച്ചതിന്റെ സൂചന [[അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ]] 20:2-3-ൽ കാണുന്നതിനാൽ, രണ്ടാം ലേഖനം എഴുതിയ ശേഷം ലേഖകൻ മൂന്നാമതൊരിക്കൽ കോറിന്ത് സന്ദർശിച്ചിരിക്കും എന്നു കരുതാവുന്നതാണ്. അക്കാലത്ത് [[റോമാക്കാർക്കെഴുതിയ ലേഖനം|റോമാക്കാർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ]] കോറിന്തിലെ സഭയിലെ പ്രമുഖരിൽ പലരുടേയും അഭിവാദനങ്ങൾ ചേർത്തു കാണാം.<ref name="Corinthians, Second Epistle to the"/>
 
==രചനാചരിത്രം==
* 10:1 - 13:10 – സ്വന്തം പ്രേഷിതവേലയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന തീഷ്ണസംവാദശൈലിയിലുള്ള ഭാഗം.
* 13:11-14 – സമാപനാശീർവാദം.
 
==പശ്ചാത്തലം==
കോറീന്തിലെ സഭയുമായുള്ള പൗലോസിന്റെ സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഏകദേശമായ പുനർനിർമ്മിതി ഇങ്ങനെ ആവാം:<ref name="bible.org"/>
 
# ഏതാണ്ട് 18 മാസം ദീർഘിച്ച ആദ്യസന്ദർശനം ([[അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ]] 18:11). കോറിന്തിൽ നിന്നു മടങ്ങിയ [[പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ|പൗലോസ്]] എഫേസൂസിൽ മൂന്നു വർഷത്തോളം താമസിക്കുന്നു.([[അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ]] 19:8, 19:10, 20:31). (ഏകദേശം ക്രി.വ. 53 മുതൽ 57 വരെയുള്ള കാലം).
# ഒരുപക്ഷേ എഫേസൂസിൽ നിന്നാവാം, "മുന്നറിയിപ്പുലേഖനം" എഴുതുന്നു.
# [[കോറിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം]] എഫേസൂസിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നു. (1 കൊറിന്ത്യർ 16:8).
# ഒന്നാം ലേഖനം 16:6-ലെ സൂചന പിന്തുടർന്നാൽ, കോറിന്തിലേക്കുള്ള രണ്ടാം സന്ദർശനം. എഫേസൂസ് ആസ്ഥാനമാക്കി കഴിഞ്ഞ 3 വർഷക്കാലത്തിനിടെ ആയിരിക്കാം ഇത്. രണ്ടാം ലേഖനം 2:1-ൽ പറയുന്ന "വേദനാജനകമായ സന്ദർശനം" ഇതാവാം.
# മടങ്ങിവന്ന പൗലോസ് "കണ്ണുനീരിന്റെ കത്ത്" എഴുതുന്നു.
# മൂന്നാമതൊരിക്കൽ കൂടി കോറിന്ത് സന്ദർശിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന (2 കോറിന്ത്യർ 12:14, 13:1) രണ്ടാം ലേഖനം എഴുതുന്നു. കത്തിൽ രചനാസ്ഥലത്തിന്റെ സൂചനയില്ല. എന്നാൽ എഫേസൂസിൽ നിന്ന് മാസിഡോണിയയിലേക്കു പോയശേഷം അവിടെ ഫിലിപ്പിയിലോ തെസ്സലോനിക്കയിലോ വച്ച് എഴുതിയതിയിരിക്കാം ഇതെന്ന് ഊഹിക്കപ്പെടുന്നു.<ref name="Corinthians, Second Epistle to the">[http://www.ccel.org/ccel/easton/ebd2.html?term=Corinthians,%20Second%20Epistle%20to%20the Corinthians, Second Epistle to the], in Easton's Bible Dictionary, 1897</ref>
# [[ഗ്രീസ്|ഗ്രീസിൽ]] [[പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ|പൗലോസ്]] മൂന്നു മാസം ചെലവഴിച്ചതിന്റെ സൂചന [[അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ]] 20:2-3-ൽ കാണുന്നതിനാൽ, രണ്ടാം ലേഖനം എഴുതിയ ശേഷം ലേഖകൻ മൂന്നാമതൊരിക്കൽ കോറിന്ത് സന്ദർശിച്ചിരിക്കും എന്നു കരുതാവുന്നതാണ്. അക്കാലത്ത് [[റോമാക്കാർക്കെഴുതിയ ലേഖനം|റോമാക്കാർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ]] കോറിന്തിലെ സഭയിലെ പ്രമുഖരിൽ പലരുടേയും അഭിവാദനങ്ങൾ ചേർത്തു കാണാം.<ref name="Corinthians, Second Epistle to the"/>
 
==ഉള്ളടക്കം==
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/876809" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്