"ഉപയോക്താവ്:Simynazareth/stars" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

209 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
ചോളസാമ്രാജ്യത്തിനൊരു മെഡൽ
No edit summary
(ചോളസാമ്രാജ്യത്തിനൊരു മെഡൽ)
==സ്റ്റബ്മേറ്റ്==
[[Image:Silverwiki_2.png|thumb|left|100px| യൂ ഹാവ് ഗോട്ട് എ സ്റ്റബ് മേറ്റ് ഡ്യൂഡ്.!! --[[User:Challiyan|ചള്ളിയാന്‍ചള്ളിയാൻ]] 06:15, 6 ജൂണ്‍ജൂൺ 2007 (UTC)]]
 
==നക്ഷത്ര ബഹുമതി==
 
[[Image:Horse gif.gif|150px|thumb| മലയാളം വിക്കിയുടെ കുതിര.<br/>വിക്കിപീഡിയ [[Special:Recentchanges|പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍മാറ്റങ്ങൾ താളില്‍താളിൽ]] എപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുതിര അനുസ്യൂതം ഓടട്ടേ - നോക്കി നില്‍കുന്നത്നിൽകുന്നത് --[[ഉപയോക്താവ്:Challiyan|ചള്ളിയാന്‍ചള്ളിയാൻ]] 09:15, 24 ജൂണ്‍ജൂൺ 2007 (UTC)]]
 
[[image:Working_Man's_Barnstar.png|thumb|left|ഒട്ടേറെ ലേഖനങ്ങളെഴുതിയും അല്ലാതെയും മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ പുരോഗതിക്കായി അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്ന താങ്കള്‍ക്ക്താങ്കൾക്ക് ഈ [[വിക്കിപീഡിയ:നക്ഷത്ര ബഹുമതികള്‍ബഹുമതികൾ|താരകം]] സമര്‍പ്പിക്കുന്നുസമർപ്പിക്കുന്നു. വിക്കിപീഡിയയിലെത്തിയ പുതുമുഖങ്ങളില്‍പുതുമുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരുടെപ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണു താങ്കളെന്നും പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഇനിയും കൂടുതല്‍കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.:{{User:Manjithkaini/Template:Sign}} 03:41, 22 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2006 (UTC)]]
 
[[image:Working_Man's_Barnstar.png|thumb|left|മലയാളം വിക്കിപ്പീഡിയക്കു വേണ്ടി താങ്കള്‍താങ്കൾ വളരെയധികം അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് , അഭിനന്ദനങ്ങള്‍അഭിനന്ദനങ്ങൾ !!! വിക്കിപ്പീഡിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നേറാന്‍മുന്നേറാൻ താങ്കള്‍ക്ക്താങ്കൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാകട്ടെ ഈ [[വിക്കിപീഡിയ:നക്ഷത്ര ബഹുമതികള്‍ബഹുമതികൾ|താരകം]] .............[[user:deepugn|'''ദീപു''']], 11 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2006 (UTC)]]
 
{{award2| border=red| color=lightblue| image=Editors_Barnstar.png| size=100px| topic=ഇന്ദ്രനീല നക്ഷത്രം| text= ലേഖനജനിയായ താങ്കള്‍ക്ക്താങ്കൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രചോദനമായി എല്ലവര്‍ക്കുംഎല്ലവർക്കും വേണ്ടി ഈ ഇന്ദ്രനീല താരകം. ഇനിയും തുടക്കമിടുക. ഈ നക്ഷത്ര ബഹുമതി നല്‍കിയത്നൽകിയത്:[[User:Challiyan|ചള്ളിയാന്‍ചള്ളിയാൻ]] 07:44, 21 നവംബര്‍നവംബർ 2006 (UTC)| }}
 
{{award2| border=red| color=lightgreen| image=Tireless_Contributor_Barnstar.gif| size=100px|topic=താരം | text= മലയാളം വിക്കിപീഡിയക്ക്‌ വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നപ്രവർത്തിക്കുന്ന താങ്കള്‍ക്ക്‌താങ്കൾക്ക്‌ സ്നേഹപൂര്‍വ്വംസ്നേഹപൂർവ്വം ഈ നക്ഷത്രം സമ്മാനിക്കുന്നു. ഈ ബഹുമതി നല്‍കിയത്നൽകിയത്[[User:Vssun|Vssun]]| }}
 
{{award2| border=navy| color=orange| image=Tireless_Contributor_Barnstar.gif| size=100px|topic=താരം | text= മലയാളം വിക്കിപീഡിയക്ക്‌ വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നപ്രവർത്തിക്കുന്ന താങ്കള്‍ക്ക്‌താങ്കൾക്ക്‌ സ്നേഹപൂര്‍വ്വംസ്നേഹപൂർവ്വം ഈ നക്ഷത്രം സമ്മാനിക്കുന്നു. ഈ ബഹുമതി താങ്കള്‍ക്ക്താങ്കൾക്ക് പ്രചോദനമാക്കട്ടെ!![[User:Jigesh|ജിഗേഷ്]]--[[User:Jigesh|Jigesh]] 11:39, 2 ഡിസംബര്‍ഡിസംബർ 2006 (UTC)| }}
 
{{award2| border=red| color=yellow| image=Original_Barnstar.png| size=100px| topic=ഒന്നാം റാങ്കുകാരന്| text= [http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaML.htm നവംബര്‍നവംബർ 30 വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍കണക്കുകൾ പ്രകാരം] താങ്കള്‍താങ്കൾ എന്നെ കടത്തിവെട്ടി ഒന്നാം റാങ്കുകാരനായിരിക്കുന്നു. അസൂയയോടെ ഒരു താരകം. ഞാനുടനെ അതു തിരിച്ചു പിടിച്ചോളാം ;) :[[User:Manjithkaini|മന്‍‌ജിത്മൻ‌ജിത് കൈനി]] 17:25, 22 ഡിസംബര്‍ഡിസംബർ 2006 (UTC)|}}
 
{{award2| border=red| color=white| image=Barnstar_rescue_04.png| size=100px| topic=ചോപ്പര്‍ചോപ്പർ റെസ്‌ക്യൂ| text= കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി എന്ന ലേഖനത്തെ ആഴക്കയങ്ങളില്‍ആഴക്കയങ്ങളിൽ നന്ന്‍നന്ൻ രക്ഷിച്ചതിന്‌ , ഈ എലി-കോപ്റ്റര്‍കോപ്റ്റർ എടുത്തോളൂ. വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധി. അത് മാത്രം ഇല്ലാതിരിക്കട്ടേ. --[[User:Challiyan|ചള്ളിയാന്‍ചള്ളിയാൻ]] 18:19, 23 മേയ് 2007 (UTC)}}
 
{{award2| border=red| color=white| image=Random_Acts_of_Kindness_Original_Barnstar.png| size=100px| topic=ഉറക്കം കളയുന്നതിന്| text= ഭഗീരഥ പ്രയതനത്തിന് അന്ങക്ക് ഒരു താരകം, ഈ താരകം നല്‍കിയത്നൽകിയത്:[[ഉപയോക്താവ്:Sreekanthv|Sreekanthv]] 13:00, 7 ജൂലൈ 2007 (UTC)| }}
 
{{award2| border=gold| color=pink| image=Tireless_Contributor_Barnstar.gif| size=100px| topic=സ്വാതന്ത്ര്യ സമര താരകം| text= [[ഇന്ത്യന്‍ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം|സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തില്]] ഏറേ സംഭാവനകള് നടത്തിയതിന്‌ ഈ അധ്വാനതാരകം.--[[User:Praveenp|പ്രവീണ്‍പ്രവീൺ]]''':'''<font color="green" style="font-size: 70%">[[User talk:Praveenp|സംവാദം‍]]</font> 04:32, 5 ജനുവരി 2008 (UTC) }}
 
{{award2| border=red| color=white|Goldenwiki 2.png| size=100px| topic=സുവര്‍ണ്ണപുരസ്കാരംസുവർണ്ണപുരസ്കാരം| text= [[ഇന്ത്യാചരിത്രം|ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിനീ]] സുവര്‍ണ്ണസുവർണ്ണ പുരസ്കാരം:[[User:Praveenp|പ്രവീണ്‍പ്രവീൺ]]''':'''<font color="green" style="font-size: 70%">[[User talk:Praveenp|സം‌വാദം]]</font> 09:25, 24 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)| }}
 
സിമിക്ക്:
|topic=ചാലക്കുടി-താരം
|text=[[ചിത്രം:Ml-wikimeetup08.jpg|thum|right|100px]]
[[ചാലക്കുടി|ചാലക്കുടിയില്‍ചാലക്കുടിയിൽ]] വെച്ച് നടന്ന മൂന്നാമത് [[വിക്കിപീഡിയ:Meetup/2008 October|മലയാളം വിക്കിപീഡിയ സംഗമത്തില്‍സംഗമത്തിൽ]] പങ്കെടുത്ത താരത്തിന് ഒരു കൊച്ചു താരകം!!! നല്‍കുന്നത്നൽകുന്നത് --[[ഉപയോക്താവ്:Sadik Khalid|സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌]] 16:44, 11 നവംബര്‍നവംബർ 2008 (UTC)
|}}
 
|topic=ചാലക്കുടി-താരം
|text=[[ചിത്രം:Ml-wikimeetup08.jpg|thum|right|100px]]
[[ചാലക്കുടി|ചാലക്കുടിയില്‍ചാലക്കുടിയിൽ]] വെച്ച് നടന്ന മൂന്നാമത് [[വിക്കിപീഡിയ:Meetup/2008 October|മലയാളം വിക്കിപീഡിയ സംഗമത്തില്‍സംഗമത്തിൽ]] പങ്കെടുത്ത താരത്തിന് ഒരു കൊച്ചു താരകം!!! നല്‍കുന്നത്നൽകുന്നത് --[[ഉപയോക്താവ്:Sadik Khalid|സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌]] 16:44, 11 നവംബര്‍നവംബർ 2008 (UTC)
|}}
 
{{award2| border=black| color=Gainsboro| image=Barnstar-stone2-noback.png| size=100px| topic=ചരിത്രതാരകം| text= ചരിത്രവും സാംസ്കാരികവുമായ ലേഖനങ്ങള്‍ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി വിക്കിയെ മികച്ചതാക്കുന്നതിന് ഇതാ ഒരു ചരിത്ര താരകം. --[[user:rameshng|<span style="background-color:automatic; color:Automatic"> &nbsp;Rameshng&nbsp;</span>]][[User talk:rameshng|<span style="background-color:automatic;color:Blue">| Talk&nbsp;</span>]]</small> 07:24, 7 മേയ് 2009 (UTC)}}
 
{{-}}
{{award2| border=red| color=white| image=മലയാളം വിക്കിപീഡിയ 10000 ലേഖനങ്ങള്‍ലേഖനങ്ങൾ സ്വര്‍ണ്ണനിറത്തില്‍സ്വർണ്ണനിറത്തിൽ.png| size=100px| topic=പത്തായിരത്തിന്റെ താരം| text= മലയാളം വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ 10000 ലേഖനങ്ങള്‍ലേഖനങ്ങൾ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനായിപൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി ആത്മാര്‍ത്ഥമായിആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ചതിന്റെ ഓര്‍മ്മക്കായിഓർമ്മക്കായി. ഈ സുവര്‍ണ്ണസുവർണ്ണ താരകം സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്സമർപ്പിക്കുന്നത് --[[ഉപയോക്താവ്:Anoopan|Anoopan&#124; അനൂപന്‍അനൂപൻ]] 05:51, 2 ജൂണ്‍ജൂൺ 2009 (UTC)<br />എന്റെയും ഒരൊപ്പ്. അഭിനന്ദനങ്ങള്‍അഭിനന്ദനങ്ങൾ --[[ഉപയോക്താവ്:Junaidpv|ജുനൈദ്]] <small>([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Junaidpv|സം‌വാദം]])</small> 06:01, 2 ജൂണ്‍ജൂൺ 2009 (UTC)}}
 
 
{{award2| border=blue| color=white| image=Wiki medal.jpg| size=80px| topic=ചോളസാമ്രാജ്യം | text= [[ചോളസാമ്രാജ്യം]] സമഗ്ര ലേഖനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പരിശ്രമത്തിനു ആദരപൂർവ്വം ഒരു വിക്കിമെഡൽ സമർപ്പിക്കുന്നു, സസ്നേഹം--[[ഉപയോക്താവ്:Kiran Gopi|കിരൺ]] [[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Kiran Gopi|ഗോപി]] 07:10, 20 ഡിസംബർ 2010 (UTC)}}
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/873275" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്