"ഫലകം:Infobox power station" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

68 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  10 വർഷം മുമ്പ്
Fix nested child infoboxes by converting to serial child infoboxes, so all relevant fields display
(Added {{{website}}} and {{{as_of}}} per Template:Infobox power station)
(Fix nested child infoboxes by converting to serial child infoboxes, so all relevant fields display)
|data33 = {{{employees|}}}
 
|data40 = {{Infobox|child=yes|headerstyle=background:#999900;
|data25 = {{Infobox|child=yes|headerstyle=background:#999900;
|header1 = {{#if:{{{primary_fuel|}}}{{{secondary_fuel|}}}{{{tertiary_fuel|}}}|Power station information}}
 
|data20 = {{{ghg_emission|}}}
 
}}
|data25 = {{Infobox|child=yes|headerstyle=background:#999900;
 
|data41 =
 
|data20 = {{Infobox|child=yes|headerstyle=background:#999900;
 
|header1 = {{#if:{{{reactors_operate_mw|}}}{{{reactors_const_mw|}}}{{{reactors_planned_mw|}}}{{{reactors_decom_mw|}}}|Reactor information}}
 
|data17 = {{{r_supplier|}}}
 
}}
|data20 = {{Infobox|child=yes|headerstyle=background:#999900;
 
|data42 =
 
|data10 = {{Infobox|child=yes|headerstyle=background:#999900;
 
|header1 = {{#if:{{{solar_farm_type|}}}{{{pv_units|}}}{{{csp_technology|}}}{{{csp_dish_units|}}}{{{csp_trough_units|}}}|Solar farm information}}
 
|data7 = {{{csp_trough_units|}}}
 
}}
|data10 = {{Infobox|child=yes|headerstyle=background:#999900;
 
|data43 =
 
|data20 = {{Infobox|child=yes|headerstyle=background:#999900;
 
|header1 = {{#if:{{{tidal_technology|}}}|Tidal plant information}}
 
|data8 = {{{dtp_tidal_range|}}}
 
}}
|data20 = {{Infobox|child=yes|headerstyle=background:#999900;
|header1 = {{#if:{{{wind_turbines|}}}|Wind farm information}}
 
|label2data44 = Turbines
|data2 = {{{wind_turbines|}}}
 
|data20 = {{Infobox|child=yes|headerstyle=background:#999900;
|label3 = Manufacturer(s)
|data3 |header1 = {{#if:{turbine_manu{{wind_turbines|}}}|Wind farm information}}
 
|label4label2 = Model(s)Turbines
|data4data2 = {{{turbine_modelwind_turbines|}}}
 
|label5label3 = Hub heightManufacturer(s)
|data5data3 = {{{hub_heightturbine_manu|}}}
 
|label6label4 = Rotor diameterModel(s)
|data6data4 = {{{rotor_diameterturbine_model|}}}
 
|label7label5 = Rated windHub speedheight
|data7data5 = {{{rated_speedhub_height|}}}
 
|label10label6 = SiteRotor elevationdiameter
|header8 = {{#if:{{{turb_placement|}}}{{{onshore_elev|}}}{{{onshore_land_use|}}}{{{offshore_depth|}}}{{{offshore_dist|}}}|Wind farm information}}
|data2data6 = {{{wind_turbinesrotor_diameter|}}}
 
|label9label7 = [[Wind farm#Types|Type]]Rated wind speed
|data9data7 = {{{turb_placementrated_speed|}}}
 
|header8 = {{#if:{{{turb_placement|}}}{{{onshore_elev|}}}{{{onshore_land_use|}}}{{{offshore_depth|}}}{{{offshore_dist|}}}|Wind farm information}}
|label10 = Site elevation
|data10 = {{{onshore_elev|}}}
 
|label11label9 = Land use[[Wind farm#Types|Type]]
|data11data9 = {{{onshore_land_useturb_placement|}}}
 
|label12label10 = WaterSite depthelevation
|data12data10 = {{{offshore_depthonshore_elev|}}}
 
|label13label11 = Distance fromLand shoreuse
|data13data11 = {{{offshore_distonshore_land_use|}}}
 
|label12 = Water depth
|data12 = {{{offshore_depth|}}}
 
|label13 = Distance from shore
|data10data13 = {{{onshore_elevoffshore_dist|}}}
 
}}
 
|data45 =
 
{{Infobox|child=yes|headerstyle=background:#999900;
 
|data20 = {{Infobox|child=yes|headerstyle=background:#999900;
|header1 = {{#if:{{{installed_capacity|}}}{{{max_planned_cap|}}}{{{capacity_factor|}}}{{{average_annual_gen|}}}{{{net_generation|}}}|Power generation information}}
 
|data15 = {{#if:{{{as_of|{{{STAND|}}}}}}|<span style="font-size:90%;">As of {{{as_of|{{{STAND|}}}}}}</span>}}
 
}}
}}
}}
}}
}}
}}
 
3

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/859678" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്