"സഹായം:ചിത്ര സഹായി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

438 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  9 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
{{prettyurl|Help:File Page}}
{{H:Helpindex}}
ഏതൊരു ലേഖനവും കൂടുതല്‍കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യവും അറിവുപകരുന്നതുമാകുവാന്‍അറിവുപകരുന്നതുമാകുവാൻ ചിത്രങ്ങള്‍ചിത്രങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. വിക്കിപീഡിയയും ചിത്രങ്ങളെ ലേഖനങ്ങളില്‍ലേഖനങ്ങളിൽ ചേര്‍ക്കാന്‍ചേർക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഇതുവരെ വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളചേർത്തിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ചിത്രങ്ങൾ [[Special:Imagelist|ഇവിടെ]] കാണാം. വിജ്ഞാനപ്രദങ്ങളായ പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍ചിത്രങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ ചേര്‍ക്കാനുംചേർക്കാനും സൗകര്യമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
 
==ചിത്രങ്ങള്‍ചിത്രങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യാന്‍ചെയ്യാൻ==
[[വിക്കിപീഡിയ:ചിത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള നയങ്ങള്‍നയങ്ങൾ|വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കുള്ളചിത്രങ്ങൾക്കുള്ള കീഴ്‌വഴക്കങ്ങള്‍കീഴ്‌വഴക്കങ്ങൾ]] പാലിക്കുന്നവയാണ്‌ താങ്കള് നല്‍കാന്‍നൽകാൻ പോകുന്നതെന്നുറപ്പാക്കുക. അതിനു ശേഷം ബ്രൌസറിന്റെ ഇടത്തുവശത്തുള്ള [[വിക്കിപീഡിയ:അപ്‌ലോഡ്|അപ്‌ലോഡ്‌]] എന്ന ലിങ്കില്‍ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക. ചിത്രങ്ങള്‍ചിത്രങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള കൂടുതല്‍കൂടുതൽ സഹായം ആ താളില്‍താളിൽ നിന്നും ലഭിക്കും.
 
'''വിജ്ഞാനപ്രദങ്ങളും പകര്‍പ്പവകാശപരിധിയില്‍പകർപ്പവകാശപരിധിയിൽ വരാത്തതുമായ ചിത്രങ്ങളാകണം സംഭാവന ചെയ്യാന്‍ചെയ്യാൻ എന്ന് ഒരിക്കല്‍ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.'''
 
കുറിപ്പ്‌: ഇതേരീതിയില്‍ഇതേരീതിയിൽ തന്നെ .ogg മുതലായ മറ്റു വിവരസംവേദിനികളും വിക്കിപീഡിയക്കായി നല്‍കാവുന്നതാണ്‌നൽകാവുന്നതാണ്‌. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലറിയാന്‍കൂടുതലറിയാൻ [[വിക്കിപീഡിയ:മീഡിയ സഹായി|മീഡിയ സഹായി]] കാണുക
 
==പകർപ്പവകാശഅനുമതി വിവരം ചേർക്കാൻ==
==പകര്‍പ്പവകാശഅനുമതി വിവരം ചേര്‍ക്കാന്‍==
 
ചിത്രങ്ങള്‍ചിത്രങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്തശേഷം പകര്‍പ്പവകാശഅനുമതിപകർപ്പവകാശഅനുമതി വിവരം ചേര്‍ക്കാന്‍ചേർക്കാൻ ഈ [[ഉപയോക്താവ്:Jyothis/പകര്‍പ്പവകാശംപകർപ്പവകാശം|പകര്‍പ്പവകാശപകർപ്പവകാശ ടാഗും ഫലകവും താളില്‍താളിൽ]] നിന്നു് ഉചിതമായ ഒരു ഫലകത്തിന്റെ ടാഗു് തെരഞ്ഞെടുത്തു് ചിത്രത്തിന്റെ താളില്‍താളിൽ ചേര്‍ത്താല്‍ചേർത്താൽ മതിയാകും.മലയാളം വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ ചേര്‍ക്കപ്പെടുന്നചേർക്കപ്പെടുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പകര്‍പ്പവകാശംപകർപ്പവകാശം സൂചിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മുഴുവന്‍മുഴുവൻ ടാഗുകളും [[:category:പകര്‍പ്പവകാശപകർപ്പവകാശ ടാഗുകള്‍ടാഗുകൾ| ഇവിടെ]] കാണാം.
 
==ചിത്രങ്ങൾ ലേഖനങ്ങളിൽ ചേർക്കാൻ==
==ചിത്രങ്ങള്‍ ലേഖനങ്ങളില്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍==
 
മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് അപ്‍ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളോ, മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലല്ലാതെ എല്ലാ വിക്കിപീഡിയകളിലേയ്ക്കുമായി [[:commons:Main Page|വിക്കിമീഡിയ കോമണ്‍സില്‍കോമൺസിൽ]] അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളോ ലേഖനങ്ങളില്‍ലേഖനങ്ങളിൽ ചേര്‍ക്കുവാന്‍ചേർക്കുവാൻ <nowiki>[[പ്രമാണം:ഫയലിന്റെ_പേര്‌.jpg]]</nowiki>, <nowiki>[[പ്രമാണം:ഫയലിന്റെ_പേര്‌.png|ചിത്രത്തിനുപകരമുള്ള എഴുത്ത്‌]]</nowiki> എന്നിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്‌.
 
ചിത്രങ്ങളുടെ ചെറുരൂപങ്ങള്‍ചെറുരൂപങ്ങൾ ലേഖനങ്ങളില്‍ലേഖനങ്ങളിൽ ചേര്‍ക്കുവാന്‍ചേർക്കുവാൻ മറ്റൊരു രീതിയും അവലംബിക്കാം. <nowiki>[[പ്രമാണം:ഫയലിന്റെ_പേര്‌.png|thumb|വീതിpx|സ്ഥാനം|അടിക്കുറിപ്പ്‌]]</nowiki> എന്നിങ്ങനെ ആണത്‌. അടിക്കുറിപ്പില്‍അടിക്കുറിപ്പിൽ സാധാരണ വിക്കിലേഖനങ്ങളിലുപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഫോര്‍മാറ്റിംഗ്‌ഫോർമാറ്റിംഗ്‌ സാധ്യതകളും ഉപയോഗിക്കാം. സ്ഥാനം left, right,center എന്നിങ്ങനെയും, വീതി പിക്സലിലും ആണ്‌ കൊടുക്കേണ്ടത്‌.
 
'''ഉദാ:'''
*മലയാളം വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നും-<nowiki>[[പ്രമാണം:Ravivarma3.jpg|thumb|150px|center|''ശകുന്തള'',<br>ഒരു [[രാജാ രവിവര്‍മ്മരവിവർമ്മ|രവിവര്‍മ്മരവിവർമ്മ]] ചിത്രം.]]</nowiki>
 
*ചിത്രം:[[പ്രമാണം:Ravivarma3.jpg|thumb|150px|center|''ശകുന്തള'',<br>ഒരു [[രാജാ രവിവര്‍മ്മരവിവർമ്മ|രവിവര്‍മ്മരവിവർമ്മ]] ചിത്രം.]]
 
*വിക്കിമീഡിയ കോമണ്‍സില്‍കോമൺസിൽ നിന്നും-<nowiki>[[പ്രമാണം:Kadakali_painting.jpg|thumb|200px|center|കഥകളി.]]</nowiki>
 
*ചിത്രം:[[പ്രമാണം:Kadakali_painting.jpg|thumb|200px|center|[[കഥകളി]].]]
 
[[Category:സഹായക താളുകള്‍താളുകൾ|{{PAGENAME}}]]
 
[[ar:مساعدة:صفحة الملف]]
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/683134" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്