"ദ്രോണർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

432 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  13 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) യന്ത്രം ചേര്‍ക്കുന്നു: ru:Дрона
(ചെ.) പുതിയ ചിൽ ...
വരി 1:
{{prettyurl|Drona}}
{{Hinduism_small}}
[[മഹാഭാരതം|മഹാഭാരതത്തിലെ]] ഒരു കഥാപാത്രമാണ്‌ [[പാണ്ഡവര്‍പാണ്ഡവർ|പാണ്ഡവരുടെയും]] [[കൌരവr|കൌരവരുടെയും]] ഗുരുനാഥനായ '''ദ്രോണര്‍ദ്രോണർ'''(द्रोण). [[ഭരദ്വാജ മഹര്‍ഷിമഹർഷി|ഭരദ്വാജ മഹര്‍ഷിയുടെമഹർഷിയുടെ]] പുത്രനാണ് ഇദ്ദേഹം. ദ്രോണത്തില്‍നിന്ന്ദ്രോണത്തിൽനിന്ന്(കുടം) ജനിച്ചവനാകയാലാണ് ദ്രോണര്‍ദ്രോണർ എന്നു പേര് ലഭിച്ചത്. ഭരദ്വാജന്‍ഭരദ്വാജൻ ഒരിക്കല്‍ഒരിക്കൽ കുളിക്കുന്നതിനായി ഗംഗയിലിറങ്ങുമ്പോള്‍ഗംഗയിലിറങ്ങുമ്പോൾ ഘൃതാചി എന്ന അപ്സരസ്സിനെ കാണുന്നു. മുനിയെ കണ്ടമാത്രയില്‍കണ്ടമാത്രയിൽ ഘൃതാചി ഓടിയകന്നെങ്കിലും അവളുടെ വസ്ത്രം ഒരു പുല്ലിലുടക്കി ഊര്‍ന്നുവീണുപോയിഊർന്നുവീണുപോയി. പൂര്‍ണരൂപത്തില്‍പൂർണരൂപത്തിൽ ആ കോമളരൂപം കണ്ട മഹര്‍ഷിക്ക്മഹർഷിക്ക് ഇന്ദ്രിയസ്ഖലനമുണ്ടായി. സ്ഖലിച്ച ദ്രവം ഒരു ദ്രോണത്തില്‍ദ്രോണത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു. അതില്‍നിന്ന്അതിൽനിന്ന് ജനിച്ച ശിശുവാണ് ഇദ്ദേഹം.
 
അഗ്നിവേശമുനിയില്‍നിന്നാണ്അഗ്നിവേശമുനിയിൽനിന്നാണ് ദ്രോണര്‍ദ്രോണർ ആയുധവിദ്യ അഭ്യസിച്ചത്. ശരദ്വാന്റെ പുത്രിയായ കൃപിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഇവരുടെ പുത്രനാണ് [[അശ്വത്ഥാമാവ്]]. തന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനായ [[അര്‍ജ്ജുനന്‍അർജ്ജുനൻ|അര്‍ജുനനെക്കാള്‍അർജുനനെക്കാൾ]] കേമനായ ഒരു വില്ലാളി ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ദ്രോണര്‍ദ്രോണർ വേടകുമാരനായ [[ഏകലവ്യന്‍ഏകലവ്യൻ|ഏകലവ്യനോട്]] പെരുവിരല്‍പെരുവിരൽ ദക്ഷിണയായി തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ദ്രോണാചാര്യരുടെ മഹത്ത്വത്തിന് കളങ്കമായി നിലനില്ക്കുന്നു. ഭാരതയുദ്ധത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പ് ആശീര്‍വാദംആശീർവാദം വാങ്ങാനെത്തിയ ധര്‍മപുത്രരെധർമപുത്രരെ ദ്രോണര്‍ദ്രോണർ അനുഗ്രഹിക്കുകയും തനിക്ക് കൗരവപക്ഷത്ത് നില്ക്കേണ്ടിവന്നതെന്തെന്നു വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധത്തില്‍കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധത്തിൽ ഭീഷ്മപിതാമഹന്‍ഭീഷ്മപിതാമഹൻ നിലംപതിച്ചപ്പോള്‍നിലംപതിച്ചപ്പോൾ സൈന്യാധിപസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. [[അശ്വത്ഥാമാവ്]] മരിച്ചുവെന്ന ധര്‍മപുത്രരുടെധർമപുത്രരുടെ വാക്കുകള്‍വാക്കുകൾ കേട്ടപാടെ ഇദ്ദേഹം ആയുധം താഴെവച്ച് മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി.
 
[[ദ്രുപദന്‍ദ്രുപദൻ|ദ്രുപദരാജപുത്രനും]] ദ്രോണരും ഒരേ ഗുരുവിന്റെ സമീപത്തായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയിരുന്നത്. അന്ന് ഉറ്റസുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ഇവര്‍ഇവർ. രാജാവാകുമ്പോള്‍രാജാവാകുമ്പോൾ തന്റെ പകുതിരാജ്യം ദ്രോണര്‍ക്കുദ്രോണർക്കു നല്കുമെന്ന് ദ്രുപദരാജകുമാരന്‍ദ്രുപദരാജകുമാരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. കാലം കടന്നുപോയി. ദ്രോണാചാര്യര്‍ദ്രോണാചാര്യർ ദാരിദ്ര്യദുഃഖത്തിലായി. പഴയ സുഹൃത്തിനെക്കണ്ട് സഹായം അഭ്യര്‍ഥിക്കാമെന്നുഅഭ്യർഥിക്കാമെന്നു കരുതി രാജധാനിയിലെത്തിയ ദ്രോണരെ ദ്രുപദരാജാവ് പരിഹസിച്ച് അയയ്ക്കുകയാണുണ്ടായത്. വ്രണിതഹൃദയനായി ദ്രോണര്‍ദ്രോണർ ദേശാടനം നടത്തവെ ഹസ്തിനപുരിയിലെത്തിയ സമയത്ത് പാണ്ഡവ-കൗരവ കുമാരന്മാരുടെ അസ്ത്രാഭ്യാസത്തിന് ഭീഷ്മര്‍ഭീഷ്മർ ദ്രോണരോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചുഅഭ്യർഥിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ദ്രോണാചാര്യര്‍ദ്രോണാചാര്യർകര്‍ത്തവ്യംകർത്തവ്യം ഏറ്റെടുത്തത്. വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍പൂർത്തിയായപ്പോൾ എന്താണ് ഗുരുദക്ഷിണയായി വേണ്ടതെന്ന് ശിഷ്യന്മാര്‍ശിഷ്യന്മാർ ആചാര്യനോടു ചോദിക്കുകയും ദ്രുപദരാജനെ പിടിച്ചുകെട്ടി തന്റെ മുന്നില്‍മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആചാര്യന്‍ആചാര്യൻ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം ദുര്യോധനന്‍ദുര്യോധനൻ അനുയായികളോടൊപ്പം എത്തി ദ്രുപദനെ എതിരിട്ടെങ്കിലും ജയിക്കാന്‍ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. [[അര്‍ജ്ജുനന്‍അർജ്ജുനൻ]] ദ്രുപദനോടെതിരിട്ട് അയാളെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി ആചാര്യന്റെ മുമ്പിലെത്തിച്ചു. ദ്രുപദനെ വധിക്കാന്‍വധിക്കാൻ അദ്ദേഹം തുനിഞ്ഞില്ല. പകരം പാഞ്ചാലരാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിച്ച് ദക്ഷിണപാഞ്ചാലം ദ്രോണരെടുക്കുകയും ഉത്തരപാഞ്ചാലം ദ്രുപദന് നല്കി തിരിച്ചയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. വ്രണിതഹൃദയനായ ദ്രുപദന്‍ദ്രുപദൻ ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കുവാന്‍വധിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള സന്താനത്തിനുവേണ്ടി യജ്ഞം നടത്തുകയും യാഗാഗ്നിയില്‍നിന്ന്യാഗാഗ്നിയിൽനിന്ന് ഒരു ആണ്‍കുട്ടിയുംആൺകുട്ടിയും പെണ്‍കുട്ടിയുംപെൺകുട്ടിയും പ്രത്യക്ഷരാവുകയും ചെയ്തു. ഇവരാണ് ധൃഷ്ടദ്യുമ്നനും പാഞ്ചാലിയും. യുദ്ധസമയത്തില്‍യുദ്ധസമയത്തിൽ, ഒരു ആനയ്ക്ക് അശ്വത്ഥാമാവ് എന്ന് പേരിട്ട് [[ഭീമന്‍ഭീമൻ]] അതിനെ കൊല്ലുകയും അശ്വത്ഥാമാവ് മരിച്ചുവെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. എപ്പോഴും സത്യം മാത്രം പറയുന്ന [[യുധിഷ്ഠിരന്‍യുധിഷ്ഠിരൻ|യുധിഷ്ഠിരനോട്‍]] ഇതു ശരിയാണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ, ''അശ്വത്ഥാമാ ഹത കുഞ്ജര'' എന്ന് യുധിഷ്ഠിരന്‍യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോള്‍അപ്പോൾ മുഴക്കിയ കാഹളങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തില്‍ശബ്ദത്തിൽ ''കുഞ്ജര''(ആന) എന്ന് കേള്‍ക്കാതിരുന്നകേൾക്കാതിരുന്ന ദ്രോണര്‍ദ്രോണർ ആയുധം താഴെ വയ്ക്കുകയും പാണ്ഡവപക്ഷത്തായിരുന്ന ധൃഷ്ടദ്യുമ്നന്‍ധൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ യുദ്ധഭൂമിയില്‍വച്ച്യുദ്ധഭൂമിയിൽവച്ച് ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു.
 
{{Mahabharata}}
{{Hinduism-stub}}
[[വിഭാഗം:മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍കഥാപാത്രങ്ങൾ]]
 
[[en:Drona]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/669854" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്