"ഹൃദ്രോഗം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,092 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  12 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (യന്ത്രം പുതുക്കുന്നു: hi:हृदयाघात)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
[[ചിത്രം:Diagram of the human heart (cropped).svg|thumb|200px|ഹൃദയത്തിന്റെ രേഖാചിത്രം-അറകളും വന്‍വൻ [[ധമനി]]കളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.]]
 
ഹൃദ്രോഗം എന്നത് [[ഹൃദയം|ഹൃദയത്തിനെ]] ബാധിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം രോഗങ്ങള്‍ക്കുംരോഗങ്ങൾക്കും പറയുന്ന പേരാണ്. എന്നിരുന്നാലും [[ഹൃദയ ധമനി|ഹൃദയ ധമനികള്‍ധമനികൾ]] അടഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന [[കൊറോണറി കാര്‍ഡിയാക്കാർഡിയാക് അസുഖങ്ങള്‍അസുഖങ്ങൾ|കൊറോണറി കാര്‍ഡിയാക്കാർഡിയാക് അസുഖങ്ങളെയാണ്]] നമ്മള്‍നമ്മൾ ഹൃദ്രോഗം എന്നു കൂടുതലായും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. ഇതു കൂടാതെ മറ്റൊരു കാരണം [[കന്‍ജസ്റ്റീവ്കൻജസ്റ്റീവ് കാര്‍ഡി‍യാക്കാർഡി‍യാക് ഫെയിലിയര്|ഹൃദയാഘാതം‍]] ആണ്. ഈ ലേഖനത്തില്‍ലേഖനത്തിൽ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും ഹൃദ്രോഗം എന്നു പറയുന്നില്ല. മറിച്ച് അതാത് രോഗങ്ങള്‍ക്ക്രോഗങ്ങൾക്ക് അതാത് പേരു കൊടുക്കാന്‍കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്
== ചരിത്രം ==
ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുന്നേ തന്നെ ഹൃദ്രോഗം മനുഷ്യനെ ബാധിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. എന്നാല്‍എന്നാൽ ആധികാരികമായി ഹൃദയെത്തെയും രോഗങ്ങളേയും കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ശേഷമാണ്‌. ഈജിപ്തിലെ [[പാപ്പൈറസ്]] ചുരുളുകളിലാണ്‌ ഹൃദയത്തെപറ്റിയുള്ള ആദ്യത്തെ പരാമര്‍ശംപരാമർശം കാണുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ളതായും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും രക്തം അയക്കുന്നതായുമായ ഒരു അവയവമായി അവര്‍അവർ ഹൃദയത്തെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവര്‍അവർ [[നാഡീസ്പന്ദനം]] അളക്കുന്ന പതിവും തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇത് ക്രിസ്തുവിന്‌ 5000 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക്വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്‍പാണ്‌മുൻപാണ്‌. ക്രിസ്തുവിന്‌ 3000 വര്‍ഷങ്ങള്‍വർഷങ്ങൾ മുന്‍പ്മുൻപ് രചിക്കപ്പെട്ട [[ആയുര്‍വേദംആയുർവേദം|ആയുര്‍വേദത്തില്‍ആയുർവേദത്തിൽ]] ഹൃദയത്തെപറ്റിയുള്ള പാഠങ്ങള്‍പാഠങ്ങൾ ഉണ്ട്.
 
[[ചിത്രം:Galenoghippokrates.jpg|thumb|250px| ഗാലനും ഹിപ്പോക്രാറ്റസും 12ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു ചുവര്‍ചിത്രംചുവർചിത്രം- അനാഗ്നി, [[ഇറ്റലി]]]]
ഹൃദയത്തെ പറ്റി വീണ്ടും കൂടുതലായി പഠിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന് 500 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക്വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്‍പ്മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന [[ഹിപ്പോക്രേറ്റസ്]] ആണ്‌.അദ്ദേഹത്തെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായാണ്‌ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാര്‍ശിഷ്യന്മാർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങള്‍പുസ്തകങ്ങൾ ഏതാണ്ട് 1000 വര്‍ഷങ്ങളോളംവർഷങ്ങളോളം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആധാരമായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് ഇതേ സമയത്ത് ഇന്ത്യയില്‍ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന [[ചരകന്‍ചരകൻ]] ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിന്റെ ഉറവിടമാണ്‌ [[ഹൃദയം]] എന്നാണ്‌ ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ധരിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവും.
 
ക്രി.വ. 129-199 വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന [[ഗാലന്‍ഗാലൻ]] (ക്ലാഡിയുസ് ഗലേനിയുസ്) ആണ്‌ സിരാവ്യൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ധമനികളെക്കുറിച്ചും തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ക്രി.വ.1628 [[വില്യം ഹാര്‍‌വിഹാർ‌വി]] [[രക്തം|രക്ത]] ചംക്രമണം കണ്ടു പിടിക്കുന്നതു വരെ ഗാലന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്‌ [[വൈദ്യശാസ്ത്രം|വൈദ്യശാസ്ത്രത്തില്‍വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ]] ചികിത്സകള്‍ചികിത്സകൾ ചെയ്തിരുന്നത്. [[1667-1761]] ജീവിച്ചിരുന്ന റവ. സ്റ്റീഫന്‍സ്റ്റീഫൻ ഹേല്‍സ്ഹേൽസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കഴുതയുടെ കഴുത്തിലെ [[ധമനി|ധമനിയില്‍ധമനിയിൽ]] കുഴല്‍കുഴൽ ഘടിപ്പിച്ച് രക്തസമ്മര്‍ദംരക്തസമ്മർദം അളന്നുവെങ്കിലും കൃത്യമായി ഇത് ചെയ്തത് 1877-1917 ല്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന [[ജൂള്‍സ്ജൂൾസ് മാറി]] യാണ്‌. [[കുതിര]] യുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കുഴല്‍കുഴൽ കടത്തിയാണ്‌ ഇത് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്.
 
1897 ല്‍ റേഹ്ന് എന്ന ജര്‍മ്മന്‍ജർമ്മൻ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട്അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകള്‍മുറിവുകൾ തുന്നി ശരിയാക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചു. [[1923]]-ല്‍ ബോസ്റ്റണില്‍ബോസ്റ്റണിൽ എലിയട്ട് കട്ട്ലര്‍കട്ട്ലർ എന്ന സര്‍ജന്‍സർജൻ 12 വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്‍കുട്ടീയുടെപെൺകുട്ടീയുടെ ഹൃദയ‍വാല്‍വിലേക്ക്ഹൃദയ‍വാൽവിലേക്ക് കത്തി ഇറക്കി അതിന്റെ വലിപ്പം കൂട്ടി. ഹൃദയ വാല്‍വുകള്‍ക്കുണ്ടാവുന്നവാൽവുകൾക്കുണ്ടാവുന്ന ചുരുങ്ങലിന് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ചെയ്ത ശസ്ത്രക്രിയ അതായിരുന്നു.
ഹൃദ്രോഗനിശ്ചയത്തിന് ഇന്ന് ഇ.സി.ജി. എന്ന പോലെ 1900 കളില്‍കളിൽ [[പോളിഗ്രാഫ്]] ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. (ഇന്ന് പോളിഗ്രാഫ് ക്രിമിനല്‍ക്രിമിനൽ കേസുകളില്‍കേസുകളിൽ മറ്റും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു) എന്നാല്‍എന്നാൽ ഡച്ചുകാരനായ [[വില്യം ഐന്ഥോവന്‍ഐന്ഥോവൻ]] എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ശാസ്ത്രജ്ഞൻ [[ഇ.സി.ജി.]] കണ്ടു പിടിച്ചതോടെ ഹൃദ്രോഗത്തെ അറിയുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പതിന്മടങ്ങ് എളുപ്പമായിത്തീര്‍ന്നുഎളുപ്പമായിത്തീർന്നു. ഫോര്‍സ്മാന്‍ഫോർസ്മാൻ എന്ന ജര്‍മ്മന്‍ജർമ്മൻ വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്‍വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ എക്സ്-റേ നോക്കി സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഒരു [[സിര]] വഴി ചെറിയ ഒരു [[റബ്ബര്‍റബ്ബർ]] ട്യൂബ് കയറ്റി ഹൃദയം വരെ എത്തിച്ചു കത്തീറ്ററൈസേഷന്‍കത്തീറ്ററൈസേഷൻ സാദ്ധ്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. പിന്നീട് ഈ വിഭാഗം വളര്‍ന്നത്വളർന്നത് [[1950]]കളില്‍കളിൽ അമേരിക്കന്‍അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആന്ദ്രേ കൂര്‍നാന്‍ഡിന്‍റെകൂർനാൻഡിൻറെ കഴിവിലൂടെയാണ്.
 
ഇത്തരം സൂക്ഷ്മക്കുഴലുകള്‍സൂക്ഷ്മക്കുഴലുകൾ വഴി മരുന്നുകള്‍മരുന്നുകൾ ഹൃദയത്തിലെത്തിച്ച് അതിന്റെ [[എക്സ്-റേ]] പടം എടുക്കുന്നത് പതിവാക്കിയത് [[അമേരിക്ക]]യിലെ [[ക്ലീവ്‍ലന്‍റ്ക്ലീവ്‍ലൻറ് ക്ലിനിക്ക്|ക്ലീവ്‍ലന്‍റ്ക്ലീവ്‍ലൻറ് ക്ലിനിക്കിലെ]] ഡോ. [[മാസണ്‍മാസൺ സോണ്‍സ്സോൺസ്]] ആണ്. ഇതിനുശേഷമാണ് ഹൃദയാഘാതത്തിനുള്ള ശരിയായ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാനും ബൈ‍പാസ് ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങാനും സാധിച്ചത്. അതേ ആശുപത്രിയിലേ [[അര്‍ജന്റീനഅർജന്റീന|അര്‍ജന്റീനക്കാരനായഅർജന്റീനക്കാരനായ]] സര്‍ജന്‍സർജൻ [[റീനേ ഫാ വളോറോ]] ആണ് 1967-ല് ആദ്യത്തെ ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തത്. [[ജോണ്‍ജോൺ ഗിബ്ബണ്‍ഗിബ്ബൺ]] എന്ന മറ്റൊറു സര്‍ജന്‍സർജൻ ഹൃദയപ്രവര്‍ത്തനംഹൃദയപ്രവർത്തനം നിര്‍ത്തിനിർത്തി വച്ച്, [[ഹാര്‍ട്ട്ഹാർട്ട്-ലങ് മെഷീന്‍മെഷീൻ]] ഉപയോഗിച്ച് [[ഹൃദയം]] തുറന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്തു. 1960കളില്‍1960കളിൽ മനുഷ്യന്‍റെമനുഷ്യൻറെ [[ഹൃദയവാല്‍വ്ഹൃദയവാൽവ്]] മാറ്റി പകരം ലോഹവാല്‍വ്ലോഹവാൽവ് പിടിപ്പിക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചു. 1967-ല് [[ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക|ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ]] ഗ്രൂട്ട്‍‍ഷര്‍ഗ്രൂട്ട്‍‍ഷർ ആശുപത്രിയില്‍ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് [[ക്രിസ്ത്യന്‍ക്രിസ്ത്യൻ ബെര്‍ണാഡ്ബെർണാഡ്]] എന്ന സര്‍ജന്‍സർജൻ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ [[ഹൃദയം മാറ്റിവക്കല്‍മാറ്റിവക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ]] നടത്തി.
 
സ്വീഡനിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ ഏഡ്‍ലറും ഹേര്‍ട്സുംഹേർട്സും [[എക്കോ കാര്‍ഡിയോഗ്രാംകാർഡിയോഗ്രാം]] എന്ന യന്ത്രം കണ്ടു പിടിച്ചതോടെ മറ്റൊരു മുന്നേറ്റം ഈ രംഗത്ത് ഉണ്ടായി. പിന്നീട് കളര്‍കളർ ഡോപ്ലര്‍ഡോപ്ലർ അള്‍ട്രാസൌണ്ട്അൾട്രാസൌണ്ട് വന്നതോടെ ആന്‍‌ജിയോ‍ഗ്രാംആൻ‌ജിയോ‍ഗ്രാം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഹൃദയത്തിന്‍റെഹൃദയത്തിൻറെ ഉള്ളറകള്‍ഉള്ളറകൾ വരെ കാണാമെന്നായി.
 
== തരം തിരിക്കല്‍തിരിക്കൽ ==
ഹൃദ്രോഗത്തെ പലതരത്തില്‍പലതരത്തിൽ തരം തിരിക്കാറുണ്ട്. അതു പിടിപെടുന്ന വിധത്തെ ആശ്രയിച്ച്, കണ്ടു പിടിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന രീതി വച്ച്, ഹൃദയത്തിന്റ്റെ ശേഷിയെ ആശ്രയിച്ച്, ചികിത്സയെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ രീതികള്‍രീതികൾ അവലംബിച്ചു കാണുന്നു.
ആദ്യത്തെ തരം തിരിക്കല്‍തിരിക്കൽ ഇപ്രകാരമാണ്.
=== ഘടനയുടെ പ്രകാരം ===
# ജന്മനാ ഉള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങള്‍ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ
# ഹൃദയ പേശീധമനികളിലെ രോഗങ്ങള്‍രോഗങ്ങൾ
# ഹൃദയ വാല്വുകളിലെ രോഗങ്ങള്‍രോഗങ്ങൾ
# ഹൃദയ പേശികളിലെ രോഗങ്ങള്‍രോഗങ്ങൾ
# രക്തക്കുഴലിലെ രോഗങ്ങള്‍രോഗങ്ങൾ
# രക്തസമ്മർദ്ദരോഗങ്ങൾ
# രക്തസമ്മര്‍ദ്ദരോഗങ്ങള്‍
# ഹൃദയമിടിപ്പിലെ അപാകതകള്‍അപാകതകൾ
=== രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന കാരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ===
== ജന്മനാ ഉള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങള്‍ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ ==
കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിനു മുന്‍പേമുൻപേ ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകുന്ന തകരാറു മൂലം വരുന്ന രോഗങ്ങളാണിവ <ref> http://www.marchofdimes.com/professionals/681_1212.asp </ref>
പ്രധാനമായും
* [[പേറ്റന്‍റ്പേറ്റൻറ് ഡക്ടസ് ആര്‍ട്ടീരിയോസസ്ആർട്ടീരിയോസസ്]] ( patent ductus arterioses)
* [[സെപ്റ്റല്‍സെപ്റ്റൽ രോഗങ്ങള്‍രോഗങ്ങൾ]] (septal diseases)
* [[അയോര്‍ട്ടായുടെഅയോർട്ടായുടെ കൊവാര്‍ക്ടേഷന്‍കൊവാർക്ടേഷൻ]] ( coarctation of aorta)
* ഫാലോട്ടിന്റെ നാലവര്‍നാലവർ രോഗം (ടെട്റലോജി ഒഫ് ഫാലോട്ട്) ( fallot's tetralogy)
* വന്‍വൻ ധമനികളുടെ സ്ഥാനഭ്രംശം ( translocations of great arteries)
* വാല്‍വുകളുടെവാൽവുകളുടെ രോഗങ്ങള്‍രോഗങ്ങൾ (valvular malformations)
* ഹൃദയ അറകള്‍ക്ക്അറകൾക്ക് വലിപ്പമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും മറ്റുമാണ്.
 
=== രോഗകാരണം അവ്യക്തമായവ ===
* കാര്‍ഡിയോകാർഡിയോ മയോപ്പതി (cardio myopathy)
* പ്രൈമറി പള്‍മനറിപൾമനറി ഹൈപ്പര്‍ഹൈപ്പർ ടെന്‍ഷന്‍ടെൻഷൻ (primary pulmonary hypertension)
=== രോഗാണുബാധയും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങള്‍രോഗങ്ങൾ ===
* മയോ കാര്‍ഡൈറ്റിസ്കാർഡൈറ്റിസ് - ഹൃസയ പേശികളിലെ നീര്വാഴ്ച
* റൂമാറ്റിക് ഫീവറും ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളും
* ഇന്‍ഫെക്റ്റീവ്ഇൻഫെക്റ്റീവ് എന്‍ഡോകാര്‍ഡൈറ്റിസ്എൻഡോകാർഡൈറ്റിസ് (infective endocarditis)
* പെരികാറ്ഡിയല് അസുഖങ്ങള്‍അസുഖങ്ങൾ (pericardial diseases)
=== അഥീറോസ്ക്ലീറോട്ടിക്/വയസ്സാകുന്നതു മൂലമുള്ള രോഗങ്ങള്‍രോഗങ്ങൾ ===
* ഹൃദയ പേശീധമനീ രോഗങ്ങള്‍രോഗങ്ങൾ
* രക്തധമനികളിലെ ചുരുങ്ങള്‍ചുരുങ്ങൾ
*രക്തധമനികളിലെ വീക്കങ്ങള്‍വീക്കങ്ങൾ
 
= കുട്ടികളില്‍കുട്ടികളിൽ കാണുന്നവ =
* റൂമാറ്റിക് (വാതജന്യ) ഹൃദ്രോഗം ( rheumatic heart diseases)
* [[കവാസാക്കി രോഗം]] ) kawasaaki disesase)<ref> http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcarticles.nsf/pages/hc_heartcirculation?OpenDocument </ref>
 
== മുതിര്‍ന്നവരില്‍മുതിർന്നവരിൽ കാണുന്നവ ==
* [[ഇന്‍ഫെക്റ്റിവ്ഇൻഫെക്റ്റിവ് എന്ഡൊ കാര്‍ഡൈറ്റിസ്കാർഡൈറ്റിസ്]] ( infective endocarditis)
* [[സ്റ്റീനോസെസ്]] ( stenoses of the valves)
* [[അറിത്മിയാസ്]] ( arrhythmias)
* ഹൃദയ [[ധമനി|ധമനികളുടെ]] അസുഖങ്ങള്‍അസുഖങ്ങൾ ( coronary heart diseases)
ഇതില്‍ഇതിൽ ഹൃദയ ധമനികളുടെ അസുഖത്തിനെയാണ് നാം ഇന്ന് ഹൃദ്രോഗ്ഗമെന്ന് പൊതുവെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്.
 
രണ്ടാമത്തെ തരം തിരിക്കല്‍തിരിക്കൽ
 
== അവലംബം ==
ഡേവിഡ്സണ്‍സ്ഡേവിഡ്സൺസ് പ്രിന്‍സിപ്ത്സ്പ്രിൻസിപ്ത്സ് ആന്‍ഡ്ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിന്‍മെഡിസിൻ, 17ആം എഡിഷന്‍എഡിഷൻ, ചര്‍ച്ചില്‍ചർച്ചിൽ ലിവിങ്സ്റ്റൊണ്‍ലിവിങ്സ്റ്റൊൺ. 1995.
== അവലംബം ==
<references/>
 
[[വിഭാഗം:രോഗങ്ങള്‍രോഗങ്ങൾ]]
 
[[ar:أمراض القلب]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/669623" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്