"വെബ് സെർവർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

750 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (തലക്കെട്ടു മാറ്റം: വെബ് സെര്‍വര്‍ >>> വെബ് സെർവർ: പുതിയ ചില്ലുകളാക്കുന്നു)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
[[ചിത്രം:Inside and Rear of Webserver.jpg|thumb|right|380px|ഡെല്‍ഡെൽ കമ്പനി പവര്‍പവർ എഡ്ജ് എന്ന പേരില്‍പേരിൽ നിര്‍മ്മിക്കുന്നനിർമ്മിക്കുന്ന സെര്‍വര്‍സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഉള്‍ഭാഗംഉൾഭാഗം]]
[[ഇന്റര്‍നെറ്റ്ഇന്റർനെറ്റ്|ഇന്റര്‍നെറ്റിലൂടെഇന്റർനെറ്റിലൂടെ]] [[വെബ് ബ്രൗസര്‍ബ്രൗസർ|ബ്രൗസറുകളില്‍ബ്രൗസറുകളിൽ]] നിന്ന് വരുന്ന [[എച്ച്.ടി.ടി.പി]] നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളെനിർദ്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ഉതകുന്ന രീതിയില്‍രീതിയിൽ മറുപടി നല്‍കുന്നനൽകുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളാണ് '''വെബ് സെര്‍വറുകള്‍സെർവറുകൾ'''. വെബ് സെര്‍വ്വര്‍സെർവ്വർ പ്രോഗ്രാമുകള്‍പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉള്ള [[കമ്പ്യൂട്ടര്‍കമ്പ്യൂട്ടർ|കമ്പ്യൂട്ടറുകളെയും]] വെബ് സെര്‍വര്‍സെർവർ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. മുഖ്യമായും എച്ച്.ടി.ടി.പി. സന്ദേശങ്ങളാണ് വെബ് സെര്‍വറുകളുടെസെർവറുകളുടെ വിവര വിനിമയത്തിന്റെ കാതല്‍കാതൽ . ഇതിനാല്‍ഇതിനാൽ ഇവയെ എച്ച്.ടി.ടി.പി. സെര്‍വര്‍സെർവർ എന്നും വിളിക്കാം. കൂടാതെ പലതരം പ്രോഗ്രാമുകളെ സി.ജി.ഐ സംവിധാനത്തിലൂടെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച്പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ബ്രൌസറുകളിലേക്കയയ്ക്കാനും വെബ് സെര്‍വറുകള്‍ക്കാവുംസെർവറുകൾക്കാവും.
 
വെബ് സെര്‍വറുകളിലേക്ക്സെർവറുകളിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങളയയ്ക്കുന്നതിന് ബ്രൌസറില്‍ബ്രൌസറിൽ നിന്നാണ് അതിനാവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍നിർദ്ദേശങ്ങൾ നല്‍കാറ്നൽകാറ്. ഇതിനായി ഉപയോക്താവ് [[യു.ആര്‍‌ആർ‌.എല്‍എൽ]] രൂപത്തില്‍രൂപത്തിൽ വിലാസങ്ങള്‍വിലാസങ്ങൾ ബ്രൌസറില്‍ബ്രൌസറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. [[എച്ച്.ടി.എം.എല്‍എൽ]] (ഹൈപ്പര്‍ഹൈപ്പർ ടെക്സ്‌റ്റ് മാര്‍ക്കപ്പ്മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ്) എന്നറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ബ്രൌസറിലേക്കയയ്ക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് http://ml.wikipedia.org എന്ന് ബ്രൌസറില്‍ബ്രൌസറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയയ്ക്കുമ്പോള്‍അയയ്ക്കുമ്പോൾ വിക്കിപ്പീഡിയയെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ് സെര്‍വറില്‍സെർവറിൽനിര്‍ദ്ദേശംനിർദ്ദേശം എത്തുകയും പ്രത്യുത, ആ വെബ് സെര്‍വര്‍സെർവർ ഔട്ട്പുട്ട് ആയി വിക്കിപ്പീഡിയയുടെ ഉള്ളടക്കം എച്ച്.ടി.എം.എല്‍എൽ രീതിയില്‍രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തി തിരിച്ച് ബ്രൗസറിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 
== ചില പ്രധാന വെബ് സെര്‍വറുകള്‍സെർവറുകൾ ==
* [[അപ്പാച്ചെ വെബ് സര്‍വര്‍സർവർ]] (apache web server) ([[അപ്പാച്ചി സോഫ്‌റ്റ്‌വെയര്‍സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ഫൌണ്ടേഷന്‍ഫൌണ്ടേഷൻ]] നിര്‍മ്മിച്ചത്നിർമ്മിച്ചത്)
* [[ഇന്റര്‍നെറ്റ്ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ഇൻഫർമേഷൻ സര്‍വീസസ്സർവീസസ്]] ([[മൈക്രോസോഫ്റ്റ്]] നിര്‍മ്മിച്ചത്നിർമ്മിച്ചത്)
* [[ജാവാ വെബ് സെര്‍വര്‍സെർവർ]] ([[സണ്‍സൺ മൈക്രോസിസ്റ്റംസ്]] നിര്‍മ്മിച്ചത്നിർമ്മിച്ചത്)
* ലൈറ്റിപീഡി (lihgttpd) - ഓപ്പണ്‍ഓപ്പൺ സോഴ്സ്, (വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വെബ് സര്‍വര്‍സർവർ ആണ്)
 
ഇവയെ കൂടാതെ നൂറു കണക്കിനു വെബ് സെര്‍വറുകള്‍സെർവറുകൾ വേറെയുമുണ്ട്. കൂടുതല്‍കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരത്തിന് [[വെബ് സെര്‍വറുകളുടെസെർവറുകളുടെ പട്ടിക]] കാണുക.
 
== വെബ് ഉള്ളടക്കം ==
വെബ് സെര്‍വര്‍സെർവർ ബ്രൗസറിനയച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെബ് ഉള്ളടക്കം രണ്ടു തരത്തിലാകാം. നിശ്ചേതനവും (static) സചേതനവും (dynamic). മുന്‍‌കൂറായിമുൻ‌കൂറായി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഉള്ളടക്കം ബ്രൌസറിലേക്കയയ്ക്കുകയാണെങ്കില്‍ബ്രൌസറിലേക്കയയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉള്ളടക്കത്തെ നിശ്ചേതനം എന്നു വിളിക്കാം. കാരണം ആ ഉള്ളടക്കത്തിന് ഉപയോക്താവിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതേ സമയം [[എച്ച്.ടി.എം.എല്‍എൽ ഫോമുകള്‍ഫോമുകൾ|എച്ച്.ടി.എം.എല്‍എൽ ഫോമുകളി]]ലൂടെ വിവരങ്ങള്‍വിവരങ്ങൾ ഉപയോക്താവില്‍ഉപയോക്താവിൽ നിന്നു ശേഖരിച്ച് അതിനുതകുന്ന രീതിയില്‍രീതിയിൽ ഉള്ളടക്കം നിര്‍മ്മിച്ച്നിർമ്മിച്ച് ബ്രൗസറിലേക്കയയ്ക്കുന്നതാണ് സചേതന ഉള്ളടക്കം. [[സി.ജി.ഐ]], [[ജാവാ സെര്‍‌വ്‌ലെറ്റ്സെർ‌വ്‌ലെറ്റ്]], [[എ‌.എസ്‌.പി]] പേജുകള്‍പേജുകൾ തുടങ്ങി പല സാങ്കേതിക രീതികളും സചേതന ഉള്ളടക്കം നിര്‍മ്മിച്ചയയ്ക്കാനുപയോഗിക്കുന്നുനിർമ്മിച്ചയയ്ക്കാനുപയോഗിക്കുന്നു.
 
== വെബ് സെര്‍വറുകളുടെസെർവറുകളുടെ സുരക്ഷ ==
വെബ് സെര്‍വറുകള്‍സെർവറുകൾ പ്രചുര പ്രചാരത്തിലായതോടെ വെബ് സെര്‍വറുകളുടെസെർവറുകളുടെ സുരക്ഷയും വന്‍വൻ തോതില്‍തോതിൽ ആക്രമണ വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. [[കംപ്യൂട്ടര്‍കംപ്യൂട്ടർ വൈറസ്‌|സോഫ്‌റ്റ്‌വെയര്‍സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ വൈറസുകള്‍വൈറസുകൾ]] , വേമുകള്‍വേമുകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പേരുകളില്‍പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വികട സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറുകള്‍സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറുകൾ എഴുതി, വെബ് സെര്‍വറുകളുടെസെർവറുകളുടെ ചില നിര്‍മ്മാണനിർമ്മാണ വൈകല്യങ്ങള്‍വൈകല്യങ്ങൾ മുതലെടുത്തു കൊണ്ട്, ദുരുദ്ദേശപരമായി വിവരങ്ങള്‍വിവരങ്ങൾ അനധികൃതമായി ചോര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നത്ചോർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ വാര്‍ത്തയായിവാർത്തയായി മാറാറുണ്ട്. [[ഫയര്‍വാള്‍ഫയർവാൾ]] പോലെയുള്ള സുരക്ഷാ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറുകളും [[എച്ച്.ടി.ടി.പി.എസ്]] പോലുള്ള സുരക്ഷിത പ്രോട്ടോക്കോളുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് വെബ് സെര്‍വറുകളെസെർവറുകളെ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളില്‍ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നത്. പത്രം വായന മുതല്‍മുതൽ ബാങ്ക് ഇടപാടുകള്‍ഇടപാടുകൾ വരെ ലാഘവത്തോടെ ഇന്റര്‍നെറ്റുഇന്റർനെറ്റു വഴി ചെയ്യാവുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റ്ഇന്റർനെറ്റ് സുരക്ഷിത്വം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. ഇതിനായി ധാരാളം സോഫ്‌റ്റ്‌വെയര്‍സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ഉല്‍‌പ്പന്നങ്ങളുംഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും വിപണിയില്‍വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.
 
 
 
 
== ഇതര ലിങ്കുകള്‍ലിങ്കുകൾ ==
*RFC 2616, the [[Request for Comments]] document that defines the [[HTTP]] 1.1 protocol.
 
{{itstub}}
 
[[വിഭാഗം:കമ്പ്യൂട്ടര്‍കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖല]]
 
[[വർഗ്ഗം:ഇന്റർനെറ്റ്]]
[[വര്‍ഗ്ഗം:ഇന്റര്‍നെറ്റ്]]
 
[[ar:خادم ويب]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/667428" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്