"വിഷുവം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

402 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{prettyurl|Equinox}}
{{Unreferenced}}
[[സൂര്യന്‍സൂര്യൻ]] ഖഗോളമദ്ധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ്‌ വിഷുവം (Equinox) എന്നു പറയുന്നത്. ഇതു മാര്‍ച്ച്മാർച്ച് 20നും സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 23നും ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാല്‍പറഞ്ഞാൽ ക്രാന്തിവൃത്തവും (ecliptic) ഖഗോളമധ്യ രേഖയും (ഘടികാമണ്ഡലം) (celestial equator) കൂട്ടി മുട്ടുന്ന ഇടത്തിലുള്ള ബിന്ദുക്കളെയാണ് ‍ വിഷുവങ്ങള്‍വിഷുവങ്ങൾ എന്ന്‌ പറയുന്നത്‌. ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ദിവസങ്ങളിൽ പകലിനും രാത്രിക്കും ആതാണ്ട് തുല്യ നീളമാണ്.
<!-- [[ചിത്രം:Ayanachalanam.gif|right|thumb|350px|അയനങ്ങളുടെ ചിത്രം]] -->
 
== വിശദീകരണം ==
[[ഭൂമധ്യരേഖ]] [[ഖഗോളം|ഖഗോളത്തെ]] ഛേദിക്കുമ്പോള്‍ഛേദിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മഹാവൃത്തത്തിന്‌ ഖഗോളമധ്യ രേഖ (celestial equator) അഥവാ [[ഘടികാമണ്ഡലം]] എന്ന്‌ പറയുന്നു. [[രാശിചക്രം|രാശിചക്രത്തിലൂടെ]] [[സൂര്യന്‍സൂര്യൻ]] സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയെ [[ക്രാന്തിവൃത്തം]] (ecliptic) എന്നും പറയുന്നു.
ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട്‌ 23.5° ചെരിഞ്ഞാണ്‌ കറങ്ങുന്നത്‌ . അപ്പോള്‍അപ്പോൾ ഖഗോളമധ്യ രേഖയും ക്രാന്തിവൃത്തവും തമ്മില്‍തമ്മിൽ 23.5° യുടെ ചരിവ്‌ ഉണ്ട്‌. അതിനാല്‍അതിനാൽ ഈ രണ്ട്‌ മഹാവൃത്തങ്ങള്‍മഹാവൃത്തങ്ങൾ തമ്മില്‍തമ്മിൽ രണ്ട്‌ ബിന്ദുക്കളില്‍ബിന്ദുക്കളിൽ മാത്രമേ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുള്ളൂ‌. ഈ ബിന്ദുക്കളെ വിഷുവങ്ങള്‍വിഷുവങ്ങൾ (Equinox)എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Equinox എന്ന വാക്കിന്റെ മൂല പദം ലാറ്റിന്‍ലാറ്റിൻ ഭാഷയില്‍ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പദമാണ്‌. Equal night എന്നാണ്‌ അതിന്റെ അര്‍ത്ഥംഅർത്ഥം. സൂര്യന്‍സൂര്യൻ ഈ രണ്ട്‌ ബിന്ദുക്കളിലുള്ളപ്പോള്‍ബിന്ദുക്കളിലുള്ളപ്പോൾ രാത്രിക്കും പകലിനും തുല്യദൈര്‍ഘ്യമായിരിക്കുംതുല്യദൈർഘ്യമായിരിക്കും.
 
== രണ്ട് വിഷുവങ്ങള്‍വിഷുവങ്ങൾ ==
സൂര്യന്‍സൂര്യൻ അതിന്റെ സഞ്ചാരമധ്യേ തെക്ക്‌ നിന്ന്‌ വടക്കോട്ട്‌ ഘടികാമണ്ഡലത്തെ മുറിച്ച്‌ കിടക്കുന്ന ബിന്ദുവിനെ [[മഹാവിഷുവം]] അഥവാ മേഷാദി (Vernal Equinox) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതേ പോലെ സൂര്യന്‍സൂര്യൻ വടക്ക്‌ നിന്ന്‌ തെക്കോട്ട്‌ ഘടികാമണ്ഡലത്തെ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ബിന്ദുവിനെ [[അപരവിഷുവം]] തുലാവിഷുവം അഥവാ തുലാദി (Autumnal Equinox) എന്ന്‌ വിളിക്കുന്നു. മഹാവിഷുവം മാര്‍ച്ച്‌മാർച്ച്‌ 20-നും അപരവിഷുവം സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 23-നും ആണ്‌ സംഭവിക്കുന്നത്‌.
 
== അയനാന്തങ്ങൾ ==
== അയനാന്തങ്ങള്‍ ==
{{main|അയനാന്തങ്ങൾ}}
{{main|അയനാന്തങ്ങള്‍}}
സൂര്യന്‍സൂര്യൻ ക്രാന്തിവൃത്തത്തിലൂടെ(ecliptic) സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എത്തുന്ന ഏറ്റവും തെക്കും വടക്കും ഉള്ള രണ്ട് ബിന്ദുക്കളെ ആണ് അയനാന്തങ്ങള്‍അയനാന്തങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്. അയാന്തങ്ങള്‍അയാന്തങ്ങൾ ദക്ഷിണ അയനാന്തവും ഉത്തര അയനാന്തവും ആണ്.
 
== പുരസ്സരണം ==
{{പ്രധാന ലേഖനം|വിഷുവങ്ങളുടെ പുരസ്സരണം}}
സൂര്യചന്ദ്രന്മാര്‍സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഭൂമിയില്‍ഭൂമിയിൽ ചെലുത്തുന്ന ഗുരുത്വ ആകര്‍ഷണംആകർഷണം മൂലം ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട്‌ അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായുള്ള കറക്കത്തിന്‌ പുറമേ 26,000 വര്‍ഷംവർഷം കൊണ്ട്‌ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നപൂർത്തിയാകുന്ന വേറൊരു ഭ്രമണവും ചെയ്യുന്നുണ്ട്‌. ഇത്‌ പുരസ്സരണം (precission) എന്ന പേരില്‍പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.
 
ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ പുരസ്സരണം മൂലം ഘടികാമണ്ഡലം ഓരോ വര്‍ഷവുംവർഷവും 50.26‘’ (50.26 ആര്‍ക്‌ആർക്‌ സെക്കന്റ് ) വീതം കറങ്ങികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി വര്‍ഷംവർഷം തോറും വിഷുവങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും ഇത്രയും ദൂരം മാറുന്നു. ഏകദേശം 71 വര്‍ഷംവർഷം കൊണ്ട്‌ ഒരു ഡിഗ്രിയുടെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും.
 
== അയനചലനം ==
{{main|അയനം}}
മഹാവിഷുവം, തുലാ വിഷുവം‍, ഉത്തര അയനാന്തം, ദക്ഷിണ അയനാന്തം തുടങ്ങിയ ക്രാന്തിവൃത്തത്തിലെ വിവിധ ബിന്ദുക്കള്‍ക്ക്ബിന്ദുക്കൾക്ക് പുരസ്സരണം കാരണം സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥാനചനത്തിനു അയനം എന്നു പറയുന്നു. ഈ ബിന്ദുക്കളെല്ലാം വര്‍ഷംവർഷം തോറും 50.26'' ആര്‍ക്ആർക് സെക്കന്റ്‌ വീതം നീങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
 
== വിഷുവങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനം ==
{{main|വിഷു}}
പണ്ട്‌ (ഏതാണ്ട്‌ 1000 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക്‌വർഷങ്ങൾക്ക്‌ മുന്‍പ്‌മുൻപ്‌) മേഷാദി [[മേടം|മേടമാസത്തിലായിരുന്നു]]. സൂര്യന്‍സൂര്യൻ മേഷാദിയില്‍മേഷാദിയിൽ വരുന്ന ദിവസം ആയിരുന്നു കേരളത്തില്‍കേരളത്തിൽ [[വിഷു|വിഷുവായി]] ആഘോഷിച്ചിരുന്നത്‌. എന്നാല്‍എന്നാൽ വിഷുവങ്ങളുടെ പുരസ്സരണം നിമിത്തം മേഷാദി ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ മീനം രാശിയില്‍രാശിയിൽ ആണ്‌. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നത്‌ മേടത്തില്‍മേടത്തിൽ തന്നെയാണ്‌. ഇതേ പോലെ തുലാദി ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ കന്നി രാശിയില്‍രാശിയിൽ ആണ്‌.
 
== അവലംബം ==
<references/>
== കുറിപ്പുകൾ ==
== കുറിപ്പുകള്‍ ==
<div class="references-small" style="-moz-column-count:2; column-count:2;"> </div>
 
[[വർഗ്ഗം:സമയം ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ]]
[[വര്‍ഗ്ഗം:സമയം ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തില്‍]]
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:മാര്‍ച്ച്മാർച്ച് മാസത്തില്‍മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസങ്ങള്‍പ്രതിഭാസങ്ങൾ]]
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ മാസത്തില്‍മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസങ്ങള്]]
 
[[ang:Efenniht]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/667270" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്