"മയ്യഴിപ്പുഴ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

438 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  10 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (യന്ത്രം അക്ഷരപിശകു നീക്കുന്നു.)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
| caption =
| origin = [[പശ്ചിമഘട്ടം]]
| mouth = [[അറബിക്കടല്‍അറബിക്കടൽ]]
| basin_countries = [[ഇന്ത്യ]]
| length = 54 കി.മി (33.5 മൈല്‍മൈൽ)
| elevation =
| discharge =
}}
 
'''മയ്യഴിപ്പുഴ''' അഥവാ '''മാഹി പുഴ''', [[കേരളം|കേരളത്തിലെ]] ഒരു [[നദി|നദിയാണ്]].പശ്ചിമഘട്ടത്തില്‍പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അറബിക്കടലില്‍അറബിക്കടലിൽ ചെന്നു ചേരുന്ന കേരളത്തിലെ നദികളില്‍നദികളിൽ ഇത് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് അന്യസംസ്ഥാനമായ പുതുച്ചേരിയുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ്. [[പുതുച്ചേരി|പുതുച്ചേരിയുടെ]] ഭാഗമായ [[മയ്യഴി|മയ്യഴിയിലൂടെ]] ഈ പുഴ ഒഴുകുന്നു.
== ഭൂമിശാസ്ത്രം ==
 
[[വയനാട് ജില്ല|വയനാട് ജില്ലയിലുള്ള]] [[പശ്ചിമഘട്ടം|പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ]] മലനിരകളില്‍മലനിരകളിൽ നിന്നാണ് മയ്യഴിപ്പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഈ പുഴയ്ക്ക് മയ്യഴിപ്പുഴ എന്ന പേര് മയ്യഴിക്കടുത്ത് എത്തുമ്പോള്‍എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. മറ്റിടങ്ങളില്‍മറ്റിടങ്ങളിൽ അതത് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുമായി ചേര്‍ത്താണ്ചേർത്താണ് പുഴ അറിയപ്പെടുന്നത്. 54 കിലോമീറ്റര്‍കിലോമീറ്റർ (33.5 മൈല്‍മൈൽ) സഞ്ചരിച്ച് പുഴ മയ്യഴിയില്‍മയ്യഴിയിൽ വെച്ച് [[അറബിക്കടല്‍അറബിക്കടൽ|അറബിക്കടലില്‍അറബിക്കടലിൽ]] ചെന്നു ചേരുന്നു. [[നരിപ്പറ്റ]], [[വാണിമേല്‍വാണിമേൽ]], [[ഇയ്യങ്കോട്]], [[ഇരിങ്ങണ്ണൂര്‍ഇരിങ്ങണ്ണൂർ]], [[പെരിങ്ങത്തൂര്‍പെരിങ്ങത്തൂർ]], [[പെരിങ്ങളം]], [[ഇടച്ചേരി]], [[കച്ചേരി]], [[ഏറാമല]], [[കരിയാട്]], [[ഒളവിലം]], [[കുന്നുമ്മക്കര]], [[അഴിയൂര്‍അഴിയൂർ]], [[മയ്യഴി]] എന്നീ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടി പുഴ ഒഴുകുന്നു. 394 ച.കി.മീ ദൂരമാണ് പുഴയുടെ വിസ്തീര്‍ണംവിസ്തീർണം.<ref>{{cite web
| publisher=കേരള ഗവര്‍ണ്മെന്റ്ഗവർണ്മെന്റ് |
work=കോഴിക്കോട്
|url=http://www.kkd.kerala.gov.in/resource.htm
| title=കോഴിക്കോടിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് വിലാസം
| accessdate=2006-08-06
}}</ref> മയ്യഴി പട്ടണത്തിന്റെ വടക്കേ അതിര്‍ത്തിഅതിർത്തി മയ്യഴി പുഴയാണ്.
 
== സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ==
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയില്‍വ്യവസ്ഥയിൽ ഗണ്യമായ സ്വാധീനം പുഴയ്ക്കില്ല. ഉള്‍നാടന്‍ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകള്‍ക്കുംയാത്രകൾക്കും മയ്യഴിയിലേക്കും ഉള്‍നാടന്‍ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുമുള്ളഉൾനാടൻഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിനുമായി പണ്ട് പുഴയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. മയ്യഴിപ്പുഴ കടലില്‍കടലിൽ ചെന്നു ചേരുന്ന അഴിമുഖത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തുറമുഖം നിര്‍മ്മിക്കുവാനുംനിർമ്മിക്കുവാനും ലക്ഷദ്വീപുമായി നാവികബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനും പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും സാങ്കേതികമായ കാരണങ്ങളാല്‍കാരണങ്ങളാൽ അഴിമുഖത്തോട് ചേര്‍ന്നുള്ളചേർന്നുള്ള കടല്‍ത്തീരത്താണ്കടൽത്തീരത്താണ് ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ മത്സ്യബന്ധനത്തുറമുഖം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്നിർമ്മിക്കുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാരികളെ മയ്യഴിയിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നതില്‍ആകർഷിക്കുന്നതിൽ പുഴ നിര്‍ണ്ണായകമായനിർണ്ണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. വിനോദസഞ്ചാര സാദ്ധ്യതകള്‍സാദ്ധ്യതകൾ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി മഞ്ചക്കലെ വാട്ടര്‍വാട്ടർ സ്പോര്‍ട്‌സ്സ്പോർട്‌സ് കോംപ്ലക്സ് മുതല്‍മുതൽ അഴിമുഖം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന രണ്ടുകിലോമീറ്റര്‍രണ്ടുകിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു നടപ്പാത നിര്‍മ്മിക്കുവാന്‍നിർമ്മിക്കുവാൻ പുതുച്ചേരി സര്‍ക്കാര്‍സർക്കാർ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്..<ref>{{cite web
| publisher=onlypunjab.com |
work=മാഹി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണനിർമ്മാണ ഉദ്‍ഘാടനം
|url=http://onlypunjab.com/fullstory2k5-insight-news-status-5-newsID-85424.html
| title=തെക്കേ ഏഷ്യ ന്യൂസ്
}}</ref>
 
== നുറുങ്ങുകൾ ==
== നുറുങ്ങുകള്‍ ==
*രാഷ്ട്രീയവും പാരിസ്ഥിതികവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രാധാന്യത്തെക്കാള്‍പ്രാധാന്യത്തെക്കാൾ മയ്യഴിപ്പുഴ ശ്രദ്ധേയമായിത്തീരുന്നത് മയ്യഴിക്കാരനായ നോവലിസ്റ്റ് എം.മുകുന്ദന്റെ ''മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളില്‍തീരങ്ങളിൽ'' എന്ന നോവലിലൂടെയാണ്.മയ്യഴിവിമോചനസമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട നോവല്‍നോവൽ ചരിത്രവസ്തുതകള്‍ക്കല്ലചരിത്രവസ്തുതകൾക്കല്ല [[അസ്തിത്വവാദം|അസ്തിത്വവാദപരമായ]] ജീവിതവ്യാഖ്യാനത്തിനാണ് ഊന്നല്‍ഊന്നൽ നല്കുന്നത്.[[എം. മുകുന്ദന്‍മുകുന്ദൻ|എം. മുകുന്ദന്റെ]] ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകമായി കരുതപ്പെടുന്ന ``മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളില്‍തീരങ്ങളിൽ`` (വര്‍ഷംവർഷം. 1974), അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വര്‍ഷത്തെവർഷത്തെ നല്ല നോവലിനുള്ള കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെസർക്കാരിന്റെ പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്തു. <ref>{{cite web
| publisher=keral.com |
work=[[എം. മുകുന്ദന്‍മുകുന്ദൻ]]
|url=http://www.keral.com/celebrities/mukundan/lifecareer.htm
| title=ജീവിതവും പ്രവര്‍ത്തിയുംപ്രവർത്തിയും
| accessdate=2006-08-06
}}</ref>
 
*മയ്യഴിയുടെ വിനോദസഞ്ചാരസാദ്ധ്യതകളില്‍വിനോദസഞ്ചാരസാദ്ധ്യതകളിൽ മയ്യഴിപ്പുഴയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം പരിഗണിച്ച് പുഴയോരത്ത് മഞ്ചക്കലില്‍മഞ്ചക്കലിൽ വാട്ടര്‍വാട്ടർ സ്പോര്‍ട്സ്സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സും ഒരു സംഗീതമണ്ഡപവും നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണ്ഡപ വാരാന്തസംഗീതസന്ധ്യ എന്ന പേരില്‍പേരിൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും വൈകുന്നേരം സംഗീതപരിപാടികള്‍സംഗീതപരിപാടികൾ അരങ്ങേറുന്നു.
 
== ഇവയും കാണുക ==
 
<references/>
{{നദി-അപൂര്‍ണ്ണംഅപൂർണ്ണം}}
 
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:കേരളത്തിലെ നദികള്‍നദികൾ]]
 
[[en:Mahé River]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/664766" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്