"ഭഗവതി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

708 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (Robot: Cosmetic changes)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{prettyurl|Bhagavati}}
കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധനാമൂര്‍ത്തികളായആരാധനാമൂർത്തികളായ അമ്മ ദൈവങ്ങളെ പൊതുവില്‍പൊതുവിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ഭഗവതി. ഇംഗ്ലീഷ്: Bhagavati. ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഭാഗവതപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ്‌ ഭഗവതി എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത്{{തെളിവ്}}. അതിപുരാണകാലം മുതല്‍ക്കേമുതൽക്കേ അമ്മദൈവങ്ങളെ മനുഷ്യന്‍മനുഷ്യൻ ആരാധിച്ചു വന്നിരുന്നു. മണ്ണിന്റെ ഊര്‍വരതയുംഊർവരതയും ജലവും സ്ത്രീരൂപത്തില്‍സ്ത്രീരൂപത്തിൽ കാണുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തതിനു പുരാതനമായ തെളിവുകള്‍തെളിവുകൾ ലഭ്യമാണ്. മാതൃദായകപ്രകാരമുള്ള പുരാതനകാലത്ത് അമ്മ ദൈവങ്ങള്‍ക്കായിരുന്നുദൈവങ്ങൾക്കായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. ഭഗവതി എന്ന അമ്മദൈവം ഭൂമി, സ്നേഹം, മാതൃത്വം, സം‍രക്ഷണം എന്നിവയുടെ പര്യായമായാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.
 
== ചരിത്രം ==
[[ചിത്രം:Venus von Willendorf 01.jpg|thumb|right| വീനസ് ഓഫ് വില്ലെന്‍ഡോവില്ലെൻഡോ]]
വീനസ് ഓഫ് വില്ലെന്‍‍ഡോവില്ലെൻ‍ഡോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശില്പമാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയതിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സ്ത്രീരൂപം 24,000 മുതല്‍മുതൽ 20,000 വര്‍ഷങ്ങള്‍വർഷങ്ങൾ വരെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നത്. ഇതായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ അമ്മ ദൈവം എന്ന് ചിലര്‍ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. വലിപ്പം കൂടിയ യോനീപുടങ്ങളും സ്തനങ്ങളും മാതൃത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതത്രെ. <ref>
http://witcombe.sbc.edu/willendorf/willendorfgoddess.html
</ref>
[[ചിത്രം:Tanit-Symbol.svg|left|thumb|100px|തനിതയുടെ അടയാളം ]]
അതിപുരാതനമായ [[ഈജിപ്ത്‌ഈജിപ്ഷ്യന്‍ഈജിപ്ത്‌ഈജിപ്ഷ്യൻ]] നാഗരികതയിലെ ബാത് ദേവതയാണ് മറ്റൊരു ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന അമ്മ ദൈവം. പശുവിന്‍റെപശുവിൻറെ രൂപത്തില്‍രൂപത്തിൽ മനുഷ്യന്‍റെമനുഷ്യൻറെ മുഖവുമായാണ് ബാതിന്‍റെബാതിൻറെ ആരാധിച്ചിരുന്നത്. ആകാശഗംഗ ബാതിന്‍റെബാതിൻറെ പാലില്‍പാലിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നായിരുന്നു സങ്കല്പം. അക്കാലത്തെ ഈജിപ്തുകാര്‍ഈജിപ്തുകാർ കാലിമേക്കുന്നവരായിരുന്നു. നെയ്ത് എന്ന മറ്റൊരു ദേവതയായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന്റ്റെ അധിപ. കാര്‍ത്തേജിലെകാർത്തേജിലെ ദേവതയായ തനിതയുമായി നേയ്തക്ക് ബന്ധപ്പെടാന്‍ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം.
 
== ഇന്ത്യയിൽ ==
== ഇന്ത്യയില്‍ ==
ഇന്ന് മേര്‍ഘഡ്മേർഘഡ് സംസ്കാരം എന്നു വിളിക്കുന്ന പുരാതനമായ നാഗരികതയുടെ കാലത്ത് അമ്മദൈവങ്ങളെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത്. മേര്‍ഘഡിന്റെമേർഘഡിന്റെ ഭാഗമായ കുള്ളി എന്ന സ്ഥലത്ത് (ഇന്നത്തെ പാകിസ്താന്‍പാകിസ്താൻ) 6000 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുവർഷങ്ങൾക്കു മുന്‍പ്മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്‍ഷികഗ്രാമങ്ങളില്‍കാർഷികഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നാണ്‍നിന്നാൺ ഇന്ത്യയില്‍ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അമ്മ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്നതായി തെളിവുകള്‍തെളിവുകൾ ലഭിക്കുന്നത്. <ref>ആര്‍തര്‍ആർതർ ലേവ്‌ലിന്‍ലേവ്‌ലിൻ ബഷാം; ദ വണ്ടര്‍വണ്ടർ ദാറ്റ് വാസ് ഇന്ത്യ. സുര്‍ജീത്ത്സുർജീത്ത് പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്പബ്ലിക്കേഷൻസ്, ഇംഗ്ലീഷ്; ന്യൂഡെല്‍ഹിന്യൂഡെൽഹി ഇന്ത്യ </ref>
 
ദ്രാവിഡരുടെ പ്രധാന ആരാധനാ മൂര്‍ത്തിമൂർത്തി അമ്മദൈവമായിരുന്നു. മാതൃദായകക്കാരായിരുന്ന അവര്‍ക്ക്അവർക്ക് പിതാവിനേക്കാള്‍പിതാവിനേക്കാൾ മാതാവിനോട് കൂടുതല്‍കൂടുതൽ ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. എന്നാല്‍എന്നാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പിതാവ്,([[ശിവന്‍ശിവൻ]]‍) മാതാവ്(കാളി) പുത്രന്‍പുത്രൻ([[മുരുകന്‍മുരുകൻ]]‍) എന്നിങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. വൈദികകാലത്തെ([[ഋഗ്വേദം]]) ആര്യന്മാക്ക് അമ്മ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അമ്മ ദൈവങ്ങളെ അവര്‍അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നുമില്ല. [[ദസ്യു|ദസ്യുക്കളുടെ]] ഉഷാരാധനയെ [[ഇന്ദ്രന്‍ഇന്ദ്രൻ]] തകര്‍ക്കുന്നതായുംതകർക്കുന്നതായും മറ്റും ഋഗ്വേദത്തിലുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങള്‍പരാമർശങ്ങൾ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നേരേ മറിച്ച് ആര്യര്‍ക്കുംആര്യർക്കും മുന്‍പ്മുൻപ് താമസിച്ചിരുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങള്‍ജനവിഭാഗങ്ങൾ [[ഉര്‍വരാരാധഉർവരാരാധ|ഉര്‍വരതയേയുംഉർവരതയേയും]] [[സൂര്യദേവന്‍സൂര്യദേവൻ|സൂര്യനേയും]] മറ്റും അമ്മയുടെ രൂപത്തില്‍രൂപത്തിൽ ആരാധിച്ചിരുന്നു.
 
ഋഗ്വേദത്തില്‍ഋഗ്വേദത്തിൽ ദേവിമാര്‍ദേവിമാർ പൊതുവില്‍പൊതുവിൽ ദേവന്മാരേക്കാള്‍ദേവന്മാരേക്കാൾ വളരെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞവരാണ്‌.[[മനുസ്മൃതി|മനുസ്മൃതിയില്‍മനുസ്മൃതിയിൽ]] മരണമടഞ്ഞ പിതാക്കന്മാര്‍ക്കായിപിതാക്കന്മാർക്കായി ബലിയര്‍പ്പിക്കേണ്ടതിനെപ്പറ്റിബലിയർപ്പിക്കേണ്ടതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നു. <ref> മനുസ്മൃതി 3.81-92</ref>നിത്യേനയുള്ള വൈശ്വദേവ ഭക്ഷണ തര്‍പ്പണത്തെക്കുറിച്ച്തർപ്പണത്തെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കുന്നതില്‍പരാമർശിക്കുന്നതിൽ ഒരുരുള പിതൃബലിയായി പ്രത്യേകം നല്‍കണംനൽകണം. അവസനത്തെ ഉരുള മുജ്ജന്മ പാപത്താല്‍പാപത്താൽ മാറാരോഗം ബാധിച്ചവര്‍ക്കുംബാധിച്ചവർക്കും മതഭ്രഷ്ടരായവര്‍ക്കുംമതഭ്രഷ്ടരായവർക്കും പട്ടികള്‍ക്കുംപട്ടികൾക്കും വേണ്ടി വെറും തറയിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. എന്നാല്‍എന്നാൽ ഇതിലെങ്ങും പിതൃക്കള്‍ക്കൊപ്പംപിതൃക്കൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കേണ്ട അമ്മമാരെപ്പറ്റി പരാമര്‍ശമില്ലപരാമർശമില്ല.
 
മാതൃദായകക്കാരായിരുന്ന ദ്രാവിഡരില്‍ദ്രാവിഡരിൽ നിന്ന് പിതൃദായ സമ്പ്രദായത്തിലേക്കുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. അമ്മമാര്‍അമ്മമാർ വെറും ഭാര്യമാരാവാനായി നുഴഞ്ഞുകയറിയവര്‍നുഴഞ്ഞുകയറിയവർ മാത്രമായിത്തീരുന്നു. അഷ്ടകങ്ങള്‍അഷ്ടകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാര്‍ഷികമായവാർഷികമായ ശ്രാദ്ധമൂട്ടിലും അമ്മമാര്‍ക്കവകാശമില്ലഅമ്മമാർക്കവകാശമില്ല. വേദസമ്പ്രദായം അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ബ്രഹ്മണമതം ദേവിമാരെന്ന നിലയില്‍നിലയിൽ അമ്മമാര്‍ക്ക്അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബലി തര്‍പ്പണങ്ങള്‍തർപ്പണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ അനാര്യന്‍അനാര്യൻ അംശങ്ങളില്‍അംശങ്ങളിൽ നിന്നും കടം കൊള്ളുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ഇത്തരത്തിൽ മുന്‍തലമുറയിലെമുൻതലമുറയിലെ അമ്മമാരല്ലാത്ത മറ്റേതോ ദേവിമാര്‍ക്കായിദേവിമാർക്കായി (പൊതുവായ മാതൃത്വം-ത്രയംബക-മൂന്നുപേര്‍മൂന്നുപേർ) വഴിയരികില്‍വഴിയരികിൽ ശ്രാദ്ധമൂട്ടുന്ന രീതി പഴയകാലത്തെ ഇന്ത്യന്‍ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യകൃതികളില്‍സാഹിത്യകൃതികളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. <ref>[[ശൂദ്രകന്‍ശൂദ്രകൻ]]‍-[[മൃച്ഛകടികം]]</ref>
 
[[മഹാഭാരതം|മഹാഭാരതത്തില്‍മഹാഭാരതത്തിൽ]] ഗംഗയെ ദേവിയായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍എന്നാൽ ഗംഗ സ്വര്‍ഗ്ഗലോകത്തിലെസ്വർഗ്ഗലോകത്തിലെ നദിയാണെന്നും [[പ്രദീപന്‍പ്രദീപൻ]] എന്ന രാജാവിനെ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍കഴിക്കാൻ മനുഷ്യരൂപം പൂണ്ടതാണെന്നും പറയുന്നു. എന്നാല്‍എന്നാൽ പ്രദീപന്റെ മകനായ [[ശാന്തനു|ശാന്തനുവിനെ]] വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഗംഗ അവളുടെ ആദ്യത്തെ ഏഴുപുത്രന്മാരേയും നദിയില്‍നദിയിൽ ഒഴുക്കിക്കൊല്ലുന്നു. <ref>
മഹാഭാരതം 1.93.44</ref>ഇത് അമ്മ ദൈവങ്ങള്‍ക്ക്ദൈവങ്ങൾക്ക് അര്‍പ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നഅർപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബലിയെയാണ്‍ബലിയെയാൺ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഡി.സി.കൊസാംബി കരുതുന്നു. ആദ്യകാലത്തെ അമ്മ ദൈവാരാധന ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ്‍എന്നാൺ ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഗംഗയുടെ എട്ടാമത്തെ പുത്രനായ ഭീഷ്മര്‍ഭീഷ്മർ സഹോദരനുവേണ്ടി അപഹരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന അംബ, അംബിക, അംബാലിക എന്നീ രാജകുമാരിമാരും ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (അംബു, അംബുസ്, ആംഫി - അമ്മ എന്നാണ് ഈ വാക്കുകളുടെ അര്‍ത്ഥവുംഅർത്ഥവും).
 
== പ്രമാണങ്ങൾ ==
== പ്രമാണങ്ങള്‍ ==
<references/>
 
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/664140" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്