"ഇവാൻ നാലാമൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

2,028 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  12 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (യന്ത്രം ചേര്‍ക്കുന്നു: se:Ivan IV)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{prettyurl|Ivan IV of Russia}}
[[ചിത്രം:Kremlinpic4.jpg|thumb|200px|right|"ഭയങ്കരന്‍ഭയങ്കരൻ ഇവാന്‍ഇവാൻ" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവാന്‍ഇവാൻ നാലാമന്‍നാലാമൻ - "സാര്‍സാർ"(Tzar) എന്ന സ്ഥാനപ്പേര്‍സ്ഥാനപ്പേർ സ്വീകരിച്ച റഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരി ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു‍]]
 
 
'''ഭയങ്കരന്‍ഭയങ്കരൻ ഇവാന്‍ഇവാൻ''' (റഷ്യന്‍റഷ്യൻ: ''ഇവാന്‍ഇവാൻ ഗ്രോസ്നി'') എന്നറിയപ്പെടുന്ന '''ഇവാന്‍ഇവാൻ നാലാമാന്‍നാലാമാൻ വാസിലിയേവിച്ച്''' (ജനനം: [[മോസ്കോ]] 1530 ആഗസ്റ്റ് 25; [[മരണം]]: മോസ്കോ 1584 മാര്‍ച്ച്മാർച്ച് 28) പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍നൂറ്റാണ്ടിൽ അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടു കാലം [[റഷ്യ|റഷ്യയുടെ]] ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നു. "ഭയങ്കരന്‍ഭയങ്കരൻ" എന്നര്‍ത്ഥംഎന്നർത്ഥം വരുന്ന ഗ്രോസ്നി എന്ന പദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷണമായിരിക്കുന്നത്, ഭീകരതയേയോ, ക്രൂരതയേയോ എന്നതിലുപരി, ശക്തിയേയും, അധികാരത്തേയും, കാര്‍ക്കശ്യത്തേയുംകാർക്കശ്യത്തേയും സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. <ref>C. G. Jacobsen. [http://www.jstor.org/pss/424804 Myths, Politics and the Not-so-New World Order.] Journal of Peace Research, Vol. 30, No. 3 (Aug., 1993), pp. 241-250; <small>Quote from page 242: "...his governing style and system, was that of Ivan the Terrible."</small></ref><ref>Roy Temple House, Ernst Erich Noth, University of Oklahoma. [http://books.google.com/books?id=fRsMAAAAIAAJ&q=%22ivan+the+awesome%22&dq=%22ivan+the+awesome%22&ei=jyxsSMzIE6fSigGaqeWsDw&pgis=1 Books Abroad: An International Literary Quarterly.] v. 15, 1941; page 343. ISSN: 0006-7431.</ref><ref>Frank D. McConnell. [http://books.google.com/books?id=rqhZAAAAMAAJ&q=%22ivan+the+awesome%22&dq=%22ivan+the+awesome%22&ei=rTBsSMvZLoS8jgGi4ZgU&pgis=1 Storytelling and Mythmaking: Images from Film and Literature.] Oxford University Press, 1979. ISBN 0-19-502572-5; <small>Quote from page 78: "But Ivan IV, Ivan the Terrible, or as the Russian has it, Ivan groznyi, "Ivan the Magnificent" or "Ivan the Awesome," is precisely a man who has become a legend"</small></ref>
 
 
1547-ല്‍ സാര്‍സാർ (Tzar - സീസര്‍സീസർ) എന്ന സ്ഥാനപ്പേരോടെ മുഴുവന്‍മുഴുവൻ റഷ്യയുടേയും ചക്രവര്‍ത്തിയായിചക്രവർത്തിയായി<ref>ജവഹര്‍ലാല്‍ജവഹർലാൽ നെഹ്രു, വിശ്വചരിത്രാവലോകനം, അദ്ധ്യായം 74(പുറം 246)</ref> സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച ഇവാന്‍ഇവാൻ, മധ്യകാലത്തെ കേവലം ഒരു ദേശരാഷ്ട്രം(nation state) എന്ന നിലയില്‍നിലയിൽ നിന്ന് പ്രാദേശികശക്തിയും സാമ്രാജ്യവുമായുള്ള റഷ്യയുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക്വളർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു. അരനൂറ്റാണ്ടുകാലം ദീര്‍ഘിച്ചദീർഘിച്ച ഇവാന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഖാന്മാരുടെ ഭരണത്തിലായിരുന്ന കാസാന്‍കാസാൻ, അസ്ട്രാഖാന്‍അസ്ട്രാഖാൻ, [[സൈബീരിയ]] എന്നീ പ്രദേശങ്ങള്‍പ്രദേശങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തില്‍നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നതോടെ, [[റഷ്യ]] ഒരു ബില്യന്‍ബില്യൻ ഏക്കര്‍ഏക്കർ വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ളവിസ്തീർണ്ണമുള്ള ബഹുവംശ, ബഹുധര്‍മ്മബഹുധർമ്മ രാഷ്ട്രമായിത്തീര്‍ന്നുരാഷ്ട്രമായിത്തീർന്നു. ഇവാന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസവും, റഷ്യയുടെ വിസ്തീര്‍ണ്ണംവിസ്തീർണ്ണം 50 ചതുരശ്രമൈല്‍ചതുരശ്രമൈൽ എന്ന നിരക്കില്‍നിരക്കിൽ വര്‍ദ്ധിച്ചതായിവർദ്ധിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു.<ref>''റഷ്യ: സാര്‍മാരുടെസാർമാരുടെ ഭൂമി'', ചരിത്ര ചാനല്‍ചാനൽ</ref>
 
 
ഇവാന്റെ സങ്കീര്‍ണ്ണമായസങ്കീർണ്ണമായ വ്യക്തിത്വം പലതരം വിശേഷണങ്ങള്‍വിശേഷണങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്: ബുദ്ധിമാന്‍ബുദ്ധിമാൻ, ഭക്തന്‍ഭക്തൻ, വികാരവിവശന്‍വികാരവിവശൻ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു; കോപാവേശത്തിനും ഇടക്കിടെയുള്ള മനോവിഷാദത്തിനും അദ്ദേഹം അടിമയായിരുന്നു. അതിരുവിട്ടുള്ള ഭോഗക്കൂത്തുകളെ തുടര്‍ന്ന്തുടർന്ന് അതിരില്ലാത്ത പാശ്ചാത്താപത്തിലൂടേയും അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി. സന്യാസാശ്രമങ്ങള്‍സന്യാസാശ്രമങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെ പുതിയ ആശ്രമങ്ങള്‍ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. കൊലപാതകങ്ങള്‍ക്കുകൊലപാതകങ്ങൾക്കു ശേഷം പശ്ചാത്തപിച്ച ഇവാന്‍ഇവാൻ, അവയ്ക്കിരകളായിത്തീര്‍ന്നവരുടെഅവയ്ക്കിരകളായിത്തീർന്നവരുടെ ആത്മശാന്തിക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാന്‍പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവരുടെ പട്ടിക സന്യാസാശ്രമങ്ങള്‍ക്ക്സന്യാസാശ്രമങ്ങൾക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തു <ref>ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ചരിത്രം, കെന്നത്ത് സ്കോട്ട് ലട്ടൂററ്റ് (പുറങ്ങള്‍പുറങ്ങൾ 904-905)</ref> ഇവാന്റെ അടക്കിയാലൊതുങ്ങാത്ത കോപത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഇരകളിലൊന്ന് അനന്തരാവകാശിയായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന മകന്‍മകൻ ഇവാന്‍ഇവാൻ ഇവാനോവിച്ചായിരുന്നു. കോപാവേശത്തിലുള്ള പിതാവിന്റെ പ്രഹരത്തില്‍പ്രഹരത്തിൽ ഇവാന്‍ഇവാൻ ഇവാനോവിച്ച് മരിച്ചതിനാല്‍മരിച്ചതിനാൽ{{Ref_label|ക|ക|none}} മന്ദബുദ്ധിയായ ഇളയ മകനാണ് ഒടുവില്‍ഒടുവിൽ അനന്തരാവകാശിയായത്.<ref>History International Channel coverage, 14:00-15:00 EDST on 10 June 2008</ref>
 
== ബാല്യം ==
[[പ്രമാണം:Vasnetsov Ioann 4.jpg|thumb|150px|left|upright|1897-ല്‍ വിക്ടോര്‍വിക്ടോർ വാസ്നെട്ട്സോവ് വരച്ച ഇവാന്റെ ചിത്രം - [[മോസ്കോ|മോസ്കോയിലെ]] ട്രേട്യാക്കോവ് ഗാലറിയിലാണിതിപ്പോള്‍ഗാലറിയിലാണിതിപ്പോൾ]]
 
റഷ്യയിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന വാസിലി മൂന്നാമന്‍മൂന്നാമൻ ഇവാനോവിച്ചിന് ഏറെക്കാലം കാത്തിരുന്നുണ്ടായ മകനായിരുന്നു ഇവാന്‍ഇവാൻ. വന്ധ്യയെന്നു കരുതിയ ആദ്യഭാര്യയെ മന്ത്രവാദക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് ഒരു കന്യാസ്ത്രീമഠത്തില്‍കന്യാസ്ത്രീമഠത്തിൽ ശിഷ്ടജീവിതം കഴിക്കാന്‍കഴിക്കാൻ ഉപേക്ഷിച്ചശേഷമാണ് 1525-ലാണ് വാസിലി ഇവാന്റെ [[അമ്മ]] എലീന ഗ്ലിന്‍സ്കായയെഗ്ലിൻസ്കായയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഇവാന് മൂന്നു വയസ്സുമാത്രമുള്ളപ്പോള്‍വയസ്സുമാത്രമുള്ളപ്പോൾ വാസിലി പരുവും കാലിന്‍കാലിൻ നീരും മൂത്തുണ്ടായ രക്തദൂഷ്യത്തില്‍രക്തദൂഷ്യത്തിൽ മരിച്ചു. വാസിലിയുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് ഇവാനെ അനന്തരാവകാശിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇവാന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഭരണത്തിനു മേല്‍നോട്ടംമേൽനോട്ടം വഹിച്ചത് അമ്മയായിരുന്നു. എന്നാല്‍എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എട്ടുവയസ്സുള്ളപ്പോള്‍എട്ടുവയസ്സുള്ളപ്പോൾ അമ്മയും മരിച്ചു. അവരെ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്.<ref>മാര്‍ട്ടിന്‍മാർട്ടിൻ, ''മദ്ധ്യകാല റഷ്യ'', 331; പുസ്ഷ്കാരേവ, ''വനിതകള്‍വനിതകൾ റഷ്യന്‍റഷ്യൻ ചരിത്രത്തില്‍ചരിത്രത്തിൽ'', 65-67.</ref> തുടര്‍ന്ന്തുടർന്ന്, ഇവാന്‍ഇവാൻ സ്വയം ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതുവരെ, അധികാരത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ്‍കടിഞ്ഞാൺ "ബോയാര്‍മാര്‍ബോയാർമാർ" എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കയ്യിലായി. ഇവാന്റെ തന്നെ കത്തുകളനുസരിച്ച് ഷൂയിസ്കി, ബെസല്‍സ്കിബെസൽസ്കി കുടുംബങ്ങളില്‍കുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ട ബോയാര്‍മാരുടെബോയാർമാരുടെ കീഴില്‍കീഴിൽ ഇവാനും ഇളയ സഹോദരന്‍സഹോദരൻ യൂറി വാസിലേവിച്ചും അവഗണനയും അപമാനവും സഹിച്ച് അനാഥരെപ്പോലെയാണ് വളര്‍ന്നുവന്നത്വളർന്നുവന്നത്. തന്റെ കിടക്കയില്‍കിടക്കയിൽ ആന്ദ്രേ ഷൂയിഷ്കി സ്വന്തം ചെരുപ്പ് വച്ചെന്ന് ഒരു കത്തില്‍കത്തിൽ ഇവാന്‍ഇവാൻ പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങള്‍അനുഭവങ്ങൾ ഇവാന്റെ സ്വഭാവത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില്‍രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാര്യമായ പങ്കുവഹിച്ചിരിക്കാം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
 
== 'സാര്‍സാർ' പദവിയിലേയ്ക്ക് ==
 
1544-ല്‍ ബോയാര്‍മാരുടെബോയാർമാരുടെ നേതാവായിരുന്ന അന്ദ്രേ ഷൂയിസ്കിയിയെ തന്റെ നായ്ക്കളെ നിറച്ച ഒരു മുറിയില്‍മുറിയിൽ അടച്ചിട്ട് അവയുടെ കടിയേല്പിച്ച് കൊന്നശേഷം, പതിമൂന്നു വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന ഇവാന്‍ഇവാൻ അധികാരം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. മൂന്നു വര്‍ഷംവർഷം കഴിഞ്ഞ് [[മോസ്കോ|മോസ്കോയിലെ]] മെത്രാപ്പോലിത്ത ഇവാനെ മുഴുവന്‍മുഴുവൻ റഷ്യയുടേയും സാര്‍സാർ(സീസര്‍സീസർ) ആയി അഭിക്ഷേകം ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന്തുടർന്ന് തന്റെ ഭരണസീമയില്‍ഭരണസീമയിൽ പെട്ട പ്രഭുകന്യകമാരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ മോസ്കോയില്‍മോസ്കോയിൽ വരുത്തിയ ഇവാന്‍ഇവാൻ, അവര്‍ക്കിടയില്‍അവർക്കിടയിൽ നിന്ന് അനാസ്താസിയ റൊമാനോവ്നയെ ഭാര്യയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു.{{Ref_label|ഖ|ഖ|none}} 1550-ല്‍ ദേശീയസഭ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ ഇവാന്‍ഇവാൻ അതിനു മുന്‍പാകെമുൻപാകെ തന്റെ കൗമാരത്തിലെ തെറ്റുകള്‍തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറയുകയും, ഭാവിയില്‍ഭാവിയിൽ നീതിയും ദയയുമുള്ള ഭരണം ഉറപ്പുപറയുകയും ചെയ്തു.<ref name "durant">നവീകരണം, സംസ്കാരത്തിന്റെ കഥ ആറാം ഭാഗം, വില്‍വിൽ ഏരിയല്‍ഏരിയൽ ഡുറാന്റുമാര്‍ഡുറാന്റുമാർ(പുറങ്ങള്‍പുറങ്ങൾ 653-662)</ref>
 
== യുദ്ധങ്ങൾ ==
== യുദ്ധങ്ങള്‍ ==
[[ചിത്രം:RedSquare SaintBasile (pixinn.net).jpg|thumb|175px|right|[[മോസ്കോ]] നഗരത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായ വിശുദ്ധ ബാസിലിന്റെ ഭദ്രാസനപ്പള്ളി, കാസാനിലേയും അഷ്ട്രാഖാനിലേയും വിജയത്തിന്റെ സ്മരണക്കായി ഇവാന്‍ഇവാൻ പണിയിച്ചതാണ്]]
ബാള്‍ട്ടിക്ക്ബാൾട്ടിക്ക് മുതല്‍മുതൽ കാസ്പിയന്‍കാസ്പിയൻ കടല്‍കടൽ വരെയെത്തുന്ന ഒരു ശക്തിയായി റഷ്യയെ വളര്‍ത്താന്‍വളർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച ഇവാന്‍ഇവാൻ, റഷ്യന്‍റഷ്യൻ ഭൂവിഭാഗത്തിന്മേല്‍ഭൂവിഭാഗത്തിന്മേൽ ഏറെക്കാലം ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയപുലർത്തിയ മങ്കോളിയന്‍മങ്കോളിയൻ ശക്തിയുടെ പിന്തുടര്‍ച്ചക്കാരായിരുന്നപിന്തുടർച്ചക്കാരായിരുന്ന ടാട്ടര്‍മാരെടാട്ടർമാരെ അതിനു തടസ്സമായി കണ്ടു. 1552-ല്‍, വോള്‍ഗാവോൾഗാ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ടാട്ടര്‍ടാട്ടർ നഗരമായിരുന്ന കസാന്‍കസാൻ ഒന്നരലക്ഷം വരുന്ന സൈന്യവുമായി അദ്ദേഹം ആക്രമിച്ചു. അന്‍പതുദിവസംഅൻപതുദിവസം നീണ്ട ഉപരോധത്തിനൊടുവില്‍ഉപരോധത്തിനൊടുവിൽ{{Ref_label|ഗ|ഗ|none}} കസാന്‍കസാൻ കീഴടങ്ങിയത് ഇവാന് വലിയ വിജയമായി. കാസാനിലെ ജനങ്ങള്‍ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം കൊല്ലപ്പെടുകയോ അടിമകളായി വില്‍ക്കപ്പെടുകയോവിൽക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തു.‍{{Ref_label|ഘ|ഘ|none}} 1554, വോള്‍ഗാനദിവോൾഗാനദി കാസ്പിയന്‍കാസ്പിയൻ കടലുമായി ചേരുന്ന സ്ഥാനത്തുള്ള അഷ്ട്രാഖാന്‍അഷ്ട്രാഖാൻ എന്ന ടാട്ടര്‍ടാട്ടർ നഗരം കൂടി പിടിച്ചെടുത്തതോടെ വോള്‍ഗാവോൾഗാ പ്രദേശം പൂര്‍ണ്ണമായുംപൂർണ്ണമായും റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. മോസ്കോ നഗരത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായി ഇന്നും നിലനില്‍ക്കുന്നനിലനിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധ ബാസിലിന്റെ ഭദ്രാസനപ്പള്ളി, ഈ വിജയങ്ങളുടെ സ്മരണക്കായി ഇവാന്‍ഇവാൻ പണിയിച്ചതാണ്.
 
 
കിഴക്കന്‍കിഴക്കൻ അതിര്‍ത്തിയിലെഅതിർത്തിയിലെ വിജയങ്ങള്‍ക്കുവിജയങ്ങൾക്കു ശേഷം ഇവാന്റെ ശ്രദ്ധ പടിഞ്ഞാറോട്ടു തിരിഞ്ഞു. വടക്കുപടിഞ്ഞാറേ അതിര്‍ത്തിയിലെഅതിർത്തിയിലെ ലിവോണിയ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഇവാന്റെ ശ്രമം വിജയിച്ചില്ല. പോളണ്ടും വടക്കന്‍വടക്കൻ യൂറോപ്പിലെ ഇതരരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള കലഹത്തിലേയ്ക്കാണ് അത് ഇവാനെ നയിച്ചത്. ലിവോനിയയുടെ പേരില്‍പേരിൽ 1557-ല്‍ തുടങ്ങിയ സംഘര്‍ഷംസംഘർഷം ഇവാനെ ഏറെക്കാലം അലട്ടി. മരിക്കുന്നതിന് ഒരു വര്‍ഷംവർഷം മുന്‍പ്മുൻപ്, 1582-ല്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നഎത്തിച്ചേർന്ന ഒരു സന്ധിയില്‍സന്ധിയിൽ ഇവാന് ആ പ്രദേശം പോളണ്ടിന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നു.
 
== സ്ഥാനത്യാഗം, തിരിച്ചുവരവ് ==
[[ചിത്രം:Ivan the Terrible and Harsey.jpg|thumb|225px|left|ഇവാന്‍ഇവാൻ നാലാമന്‍നാലാമൻ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിലെ വിശിഷ്ടവസ്തുക്കള്‍‍വിശിഷ്ടവസ്തുക്കൾ‍, [[ഇംഗ്ലണ്ട്|ഇംഗ്ലണ്ടിലെ]] ഒന്നാം എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ ദൂതനു കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു.]]
 
ലിവോണിയക്കെതിരെ നടന്ന നീണ്ട് യുദ്ധത്തിലെ തിരിച്ചടികളും മറ്റും ഇവാന്‍ഇവാൻ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന സൈനിക-ഫ്യൂഡല്‍ഫ്യൂഡൽ വൃന്ദത്തിനിടയില്‍വൃന്ദത്തിനിടയിൽ അസംതൃപ്തിയുണ്ടാക്കി. 1953-ല്‍ രോഗിയായി മരണത്തോടടുത്തപ്പോള്‍മരണത്തോടടുത്തപ്പോൾ, തന്റെ മകന്‍മകൻ ഡിമിട്രിയോട് വിശ്വസ്ഥതരായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാനുള്ള ഇവാന്റെ ആവശ്യം ബോയാര്‍ബോയാർ പ്രഭുക്കളായ ഉപദേഷ്ടാക്കള്‍ഉപദേഷ്ടാക്കൾ നിരസിച്ചതും ഇവാനെ അവരില്‍അവരിൽ നിന്നകറ്റി. ഇവാന്റെ സഹോദരനെയാണ് പിന്‍ഗാമിയായിപിൻഗാമിയായി അവര്‍അവർ മനസ്സില്‍മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നത്. രോഗവിമുക്തനായ ഇവാന്‍ഇവാൻ തല്‍ക്കാലംതൽക്കാലം അവര്‍ക്കെതിരെഅവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഏഴുവര്‍ഷംഏഴുവർഷം കഴിഞ്ഞ് 1560-ല്‍ സില്‍വെസ്റ്റന്‍സിൽവെസ്റ്റൻ, അഡാഷെഫ് എന്നിവരെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കി. സില്‍വെസ്റ്റര്‍സിൽവെസ്റ്റർ ഒരു സന്യാസാശ്രമത്തിലും അഡാഷെഫ് ലിവോനിയയിലെ യുദ്ധമുന്നണിയിലും മരിച്ചു.<ref>Ivan the Terrible, NNDB Tracking the Entire World [http://www.nndb.com/people/933/000092657/]</ref> ഇതോടെ ഇവാനെ ഭയന്ന ബോയാര്‍മാരില്‍ബോയാർമാരിൽ പലരും ശത്രുരാജ്യമായ പോളണ്ടിലേയ്ക്കും മറ്റും പലായനം ചെയ്തു. 1560-ല്‍ നടന്ന ആദ്യഭാര്യ അനസ്താസിയയുടെ മരണവും ഇവാനെ മാനസികമായി തളര്‍ത്തിതളർത്തി. ബോയാര്‍മാര്‍ബോയാർമാർ അവളെ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നതാണെന്ന് ഇവാന്‍ഇവാൻ കരുതി.
 
 
പ്രഭുവര്‍ഗ്ഗംപ്രഭുവർഗ്ഗം ആകെ തനിക്കെതിരായെന്നു തോന്നിയ ഇവാന്‍ഇവാൻ, 1564 അവസാനം തന്റെ ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടിയും വിശുദ്ധരൂപങ്ങളുമായി കുടുംബസഹിതം വിശ്വസ്തരായ ഒരുപറ്റം സൈനികരോടൊപ്പം മോസ്കോ വിട്ട്, ചെറുപട്ടണമായ അലക്സാണ്ഡ്രോവ്സ്കിലെ വേനല്‍ക്കാലവസതയിലേയ്ക്കുവേനൽക്കാലവസതയിലേയ്ക്കു പോയി. അവിടന്ന് മോസ്കോയിലേയ്ക്കയച്ച ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തില്‍പ്രഖ്യാപനത്തിൽ, താന്‍താൻ സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്യുന്നതായി അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മോസ്കോയിലെ ജനങ്ങളെ താന്‍താൻ സ്നേഹിക്കുന്നെന്നും അവരോടുള്ള തന്റെ മമത എന്നും തുടരുമെന്നും കൂടി ആ പ്രഖ്യാപനത്തില്‍പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രഭുവര്‍ഗത്തിന്റേയുംപ്രഭുവർഗത്തിന്റേയും പൗരോഹിത്യത്തിന്റേയും അധികാരത്തെ ചെറുത്തതിനാല്‍ചെറുത്തതിനാൽ മോസ്കോയിലെ സാധാരണജനങ്ങള്‍ക്ക്സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് ഇവാനോട് കൂറുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ മോസ്കോയിലെ ജനങ്ങള്‍ജനങ്ങൾ പ്രഭുവര്‍ഗ്ഗത്തിനെതിരായിപ്രഭുവർഗ്ഗത്തിനെതിരായി കലാപമുയര്‍ത്തിയതിനാല്‍കലാപമുയർത്തിയതിനാൽ, പ്രഭുക്കന്മാരുടേയും മെത്രാന്മാരുടേയും ഒരു ദൗത്യസംഘം അലക്സാണ്ഡ്രോവിലെത്തി അധികാരം തിരികെയേല്‍ക്കാന്‍തിരികെയേൽക്കാൻ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചപ്പോള്‍അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇവാന്‍ഇവാൻ ചില ഉപാധികളോടെ സമ്മതിച്ച ഇവാന്‍ഇവാൻ 1565 ഫെബ്രുവരിയില്‍ഫെബ്രുവരിയിൽ തിരികെ വന്ന് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു.
 
== 'ഒപ്രീച്ച്നിക്കി' ==
 
മോസ്കോയില്‍മോസ്കോയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ഇവാന്‍ഇവാൻ പുരോഹിതന്മാരും ബോയാര്‍പ്രഭുക്കന്മാരുംബോയാർപ്രഭുക്കന്മാരും അടങ്ങുന്ന ദേശീയസഭ വിളിച്ചുകൂട്ടി. തന്നെ എതിര്‍ത്തവരുടെഎതിർത്തവരുടെ നേതാക്കള്‍ക്ക്നേതാക്കൾക്ക് വധശിക്ഷ നല്‍കാനുംനൽകാനും അവരുടെ സ്വത്തുവകകള്‍സ്വത്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടാനുമുള്ള തീരുമാനം അദ്ദേഹം സഭയെ അറിയിച്ചു. ഇനിമേല്‍ഇനിമേൽ സഭയുടെ ഇംഗിതം ആരായാതെ സ്വന്തം ഇച്ഛയനുസരിച്ച് ഭരിക്കുമെന്നും എതിര്‍ക്കുന്നവരെഎതിർക്കുന്നവരെ നാടുകടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന്തുടർന്ന് ഇവാന്‍ഇവാൻ രാജ്യത്തെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു: പ്രവിശ്യകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ '''സെംസ്റ്റ്ഛീന'''-യുടെ മേല്‍നോട്ടംമേൽനോട്ടം, സൈനിക-വിദേശകാര്യങ്ങളിലൊഴിച്ച്, ബോയാര്‍ബോയാർ പ്രഭുക്കന്മാര്‍ക്ക്പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. പ്രഭു വര്‍ഗത്തിനുവർഗത്തിനു ബദലായി സൃഷ്ടിച്ച ഒപ്രീച്ച്നിക്കി എന്ന കിങ്കരസേനയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത പ്രദേശങ്ങള്‍പ്രദേശങ്ങൾ ചേര്‍ന്നചേർന്ന '''ഒപ്രീച്ച്നീന''', ഇവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിലായി. പരമ്പാരാഗതമായുണ്ടായിരുന്ന പ്രഭുഗണത്തിനു ബദലായി ഒരു പുതിയ വര്‍ഗ്ഗത്തെവർഗ്ഗത്തെ രാഷ്ടീയാധികാരത്തിലേക്കുയര്‍ത്തിയരാഷ്ടീയാധികാരത്തിലേക്കുയർത്തിയ വിപ്ലവകരമായിരുന്നു ഒപ്രീച്ച്നിക്കി എന്ന കിങ്കരസേനയുടെ സൃഷ്ടി. കലാപമുണ്ടാക്കിയ ബോയാര്‍മാരില്‍ബോയാർമാരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഭൂമിയും മറ്റുമാണ് ഒപ്രീച്ച്നീനയില്‍ഒപ്രീച്ച്നീനയിൽ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇവാന്റെ ഭരണത്തിന്റെ അവസാനമായപ്പോള്‍അവസാനമായപ്പോൾ, ഒപ്രീച്ച്നീനയില്‍ഒപ്രീച്ച്നീനയിൽ, മോസ്കോയും, പ്രധാനവ്യാപാരമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളുംപ്രധാനവ്യാപാരമാർഗ്ഗങ്ങളും അടക്കം, റഷ്യയുടെ പകുതിയോളം ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നുഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.
 
== അതിക്രമങ്ങൾ ==
== അതിക്രമങ്ങള്‍ ==
 
[[ചിത്രം:REPIN Ivan Terrible&Ivan.jpg|thumb|250px|right|പിതാവിന്റെ പ്രഹരത്തെ തുടര്‍ന്ന്തുടർന്ന് ആസന്നമരണനായിത്തീര്‍ന്നആസന്നമരണനായിത്തീർന്ന മകന്‍മകൻ ഇവാനോടൊപ്പം - ഇല്യാ റെപിന്‍റെപിൻ 1885-ല്‍ വരച്ച ഈ ചിത്രം മോസ്കോയിലെ ട്രെട്യാക്കോവ് ഗാലറിയിലാണ്.]]
ബോയാര്‍മാര്‍മാരുടെബോയാർമാർമാരുടെ കലാപവും, ലിവോണിയയുടെ പേരിലുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ പരാജയവും എല്ലാം ചേര്‍ന്ന്ചേർന്ന് ഇവാന്റെ മാനസികസന്തുലനം തകര്‍ത്തിരുന്നുതകർത്തിരുന്നു. അലക്സാന്‍ഡ്രോവിസ്കിലെഅലക്സാൻഡ്രോവിസ്കിലെ വേനല്‍ക്കാലവസതിവേനൽക്കാലവസതി ഇവാന്‍ഇവാൻ പതിവു താമസസ്ഥലമാക്കി. അദ്ദേഹം അതിനെ ഒരു കോട്ടയായി രൂപപ്പെടുത്തി. കാവല്‍ക്കാരെകാവൽക്കാരെ സന്യാസിവേഷം ധരിപ്പിച്ച് സ്വയം ആ സന്യാസിമാരുടെ ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ദിവസവും ദേവാലയത്തിലെ ആരാധനയില്‍ആരാധനയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത ഇവാന്‍ഇവാൻ, ഗായകസഘത്തോടു ചേര്‍ന്നുചേർന്നു പാടി. അതേസമയം, ഇവാന്റെ ഭരണത്തിന്റെ അവശേഷിച്ച കാലം ഒപ്രീച്ച്നിക്കി ക്രൂരതയ്ക്കും അധികാരദുര്‍വിനിയോഗത്തിനുംഅധികാരദുർവിനിയോഗത്തിനും പേരെടുത്തു. തന്റെ ക്രോധത്തിന് ഇരയായവരുടെ ആത്മശാന്തിക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാന്‍പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവരുടെ പട്ടിക സന്യാസാലയങ്ങള്‍ക്ക്സന്യാസാലയങ്ങൾക്ക് ഇവാന്‍ഇവാൻ അയച്ചുകൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. 1568-ലെ ഒരു ഞായറാഴ്ച മോസ്കോയിലെ സ്വര്‍ഗ്ഗാരോഹണത്തിന്റെസ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിന്റെ ഭദ്രാസനപ്പള്ളിയില്‍ഭദ്രാസനപ്പള്ളിയിൽ ആരാധനക്കെത്തിയ ഇവാന്‍ഇവാൻ, ഫിലിപ്പ് മെത്രാപ്പോലീത്തയോട് ആശീര്‍വാദംആശീർവാദം ചോദിച്ചു. ആശീര്‍വദിക്കുന്നതിനുആശീർവദിക്കുന്നതിനു പകരം ഇവാന്റെ ക്രൂരതകളും അസന്മാര്‍ഗ്ഗികതകളുംഅസന്മാർഗ്ഗികതകളും എണ്ണിപ്പറയുകയാണ് മെത്രാപ്പോലീത്ത ചെയ്തത്. ആശീര്‍വാദംആശീർവാദം കിട്ടാതെ മടങ്ങിപ്പോയ ഇവാന്‍ഇവാൻ കിങ്കരന്മാരെ അയച്ച് മെത്രാപ്പോലീത്തയെ പിടികൂടി. അദ്ദേഹത്തെ ജീവനോടെ ദഹിപ്പിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു.<ref name "durant"/> 1570-ല്‍ വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ റഷ്യയിലെ നോവ്ഗൊരോദ് നഗരം തനിക്കെതിരെ പോളണ്ടിനോടും മറ്റും സഹകരിക്കുന്നുവെന്ന് സംശയിച്ച ഇവാന്‍ഇവാൻ അവിടെ സ്വയം എത്തി ആഴ്ചകള്‍ആഴ്ചകൾ നീണ്ട ഒപ്രീച്ച്നിക്കി ഭീകരവാഴ്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു. പുരോഹിതന്മാരും സന്യാസികളും സാധാരണക്കാരും അടക്കം ആയിരക്കണക്കിനാളുകള്‍ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
 
[[ചിത്രം:LebedevKV CarIvan4GrozPrMI.jpg|thumb|left|225px|ഇവാന്റെ ജീവിതത്തില്‍ജീവിതത്തിൽ അതിരുവിട്ട അതിക്രമങ്ങളും അതിരില്ലാത്ത പശ്ചാത്താപവും മാറിമാറി വന്നു. തന്നെ സന്യാസിയാകാന്‍സന്യാസിയാകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് സ്കോവോ പെക്രോസ്കി ആശ്രമത്തിലെ അധിപനോട് ഇരന്നപേക്ഷിക്കുന്ന ഇവാന്‍ഇവാൻ. ക്ലാവ്ഡി ലെബഡേവിന്റെ ചിത്രം]]
ആദ്യഭാര്യ അനസ്താസിയയുടെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്ന്തുടർന്ന് വീണ്ടും വിവാഹം കഴിച്ച ഇവാന്‍ഇവാൻ, ഭാര്യമാര്‍ഭാര്യമാർ ഓരോരുത്തരായി മരിച്ചതിനാല്‍മരിച്ചതിനാൽ ആകെ ആറുവട്ടം വിവാഹിതനായി. ഈ വിവാഹങ്ങളില്‍വിവാഹങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നാല് ആണ്‍മക്കള്‍ആൺമക്കൾ ജനിച്ചു. ആദ്യത്തെ മകന്‍മകൻ ബാല്യത്തില്‍ബാല്യത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു. മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തേയും മക്കള്‍മക്കൾ വൈകല്യങ്ങള്‍വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരുന്നു. ഇവാന്‍ഇവാൻ എന്നുതന്നെ പേരുള്ള രണ്ടാമത്തെ മകനെയാണ് അനന്തരാവകാശിയായി ഇവാന്‍ഇവാൻ കരുതിയിരുന്നത്. ഔചിത്യമില്ലാത്ത വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ പേരില്‍പേരിൽ ഒരിക്കല്‍ഒരിക്കൽ അവന്റെ ഭാര്യയെ ഇവാന്‍ഇവാൻ തല്ലി. ഇത് അവള്‍ക്ക്അവൾക്ക് ഗര്‍ഭഛിദ്രമുണ്ടാക്കിയപ്പോള്‍ഗർഭഛിദ്രമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മകന്‍മകൻ അച്ഛനോട് കയര്‍ത്തുകയർത്തു. രോഷാകുലനായ ഇവാന്‍ഇവാൻ മകനെ ചെങ്കോലു കൊണ്ടടിച്ചു. അത് അവന്റെ മരണത്തില്‍മരണത്തിൽ കലാശിച്ചു.<ref name "durant"/>
 
== മരണം ==
 
തന്റെ തന്നെ അടിയേറ്റ് അനന്തരാവകാശിയായ മകന്‍മകൻ മരിച്ചത് ഇവാനെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി. പശ്ചാത്താപത്താല്‍പശ്ചാത്താപത്താൽ ഭ്രാന്തിനടുത്ത അവസ്ഥയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം, ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും സ്ഥാനത്യാഗത്തിനൊരുങ്ങി. എന്നാല്‍എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളേക്കാള്‍മക്കളേക്കാൾ ഭേദം ഇവാനാണെന്ന് കരുതിയ ബോയാര്‍മാര്‍ബോയാർമാർ സ്ഥാനമൊഴിയാന്‍സ്ഥാനമൊഴിയാൻ അനുവദിച്ചില്ല. മകന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നു വര്‍ഷംവർഷം കൂടി ഇവാന്‍ഇവാൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. വിചിത്രമായൊരു രോഗം ബാധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്തു നിന്ന് ദുര്‍ഗന്ധംദുർഗന്ധം വമിച്ചു. ബോറിസ് ഗോഡുനോവ് എന്ന ബോയാറിനൊപ്പം ചതുരംഗം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് 1584 മാര്‍ച്ചുമാർച്ചു മാസം ഇവാന്‍ഇവാൻ മരിച്ചത്. ഗോഡുനോവ് അദ്ദേഹത്തെ വിഷം കൊടുത്തുകൊല്ലുകയായിരുന്നെന്ന് കിം‌വദന്തി പരന്നു.<ref name = "durant/>
 
== കുറിപ്പുകൾ ==
== കുറിപ്പുകള്‍ ==
ക. {{Note_label|ക|ക|none}} മകന്റെ മരണത്തില്‍മരണത്തിൽ ഇവാന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ വിദേശചരിത്രകാരന്മാരുടേയും അവരെ അവലംബമാക്കിയ റഷ്യന്‍റഷ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാരുടേയും മാത്രം ഭാഷ്യമാണെന്ന് വാദമുണ്ട്.
 
ഖ. {{Note_label|ഖ|ഖ|none}} റഷ്യന്‍റഷ്യൻ രാജകുടുംബത്തിന് അവസാനം വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന "റോമാനോവുമാര്‍റോമാനോവുമാർ" എന്ന പേര് അനസ്താസിയയുടെ കുടുംബപ്പേരാണ്.
 
ഗ. {{Note_label|ഗ|ഗ|none}}കാസാന്റെ ഉപരോധത്തിനിടെ തന്റെ സൈനികരുടെ മനോവീര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നിയപ്പോള്‍തോന്നിയപ്പോൾ, അത് തിരികെ കൊണ്ടുവരാന്‍കൊണ്ടുവരാൻ ഇവാന്‍ഇവാൻ മോസ്കോയില്‍മോസ്കോയിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി, "അത്ഭുതശക്തി" ഉള്ളതെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കുരിശ് വരുത്തി സൈന്യത്തിനു മുന്‍പില്‍മുൻപിൽ ദര്‍ശനത്തിനുദർശനത്തിനു വച്ചു.<ref name "durant"/>
 
ഘ. {{Note_label|ഘ|ഘ|none}} കാസാനിനെ ജനങ്ങള്‍ക്ക്ജനങ്ങൾക്ക് താന്‍താൻ വരുത്തിയ ദുരിതം കണ്ട് ഇവാന്‍ഇവാൻ സ്വയം കണ്ണീരൊഴുക്കിയതായി പറയപ്പെടുന്നു. "ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലെങ്കിലും അവര്‍അവർ മനുഷ്യരല്ലേ" എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്രെ.<ref name "durant"/>
 
== അവലംബം ==
<references/>
 
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:റഷ്യയുടെ രാജാക്കന്മാർ]]
 
[[af:Iwan IV van Rusland]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/664039" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്