"ഇരാവാൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

324 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  12 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (തലക്കെട്ടു മാറ്റം: ഇരവാന്‍ >>> ഇരവാൻ: പുതിയ ചില്ലുകളാക്കുന്നു)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{prettyurl|Iravan}}
{{വൃത്തിയാക്കേണ്ടവ}}
'''ഇരവാന്‍ഇരവാൻ''' [[മഹാഭാരതം|മഹാഭാരതത്തില്‍മഹാഭാരതത്തിൽ]] അത്രയൊന്നും തന്നെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെ‌ടാതെ‌ ‌‌പോയ ഒരു കഥാപാത്രം ആണ്. [[അര്‍ജുനന്‍അർജുനൻ|അര്‍ജുനന്ന്അർജുനന്ന്]], ഒരു നിഷാദ സ്ത്രീയില്‍സ്ത്രീയിൽ പിറന്ന മകനാണ് ഇരവാന്‍ഇരവാൻ. ധനുശാസ്ത്രത്തില്‍ധനുശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാവീണ്യം നേടിയിരുന്ന ഇരവാന്‍ഇരവാൻ, ഒരിക്കല്‍ഒരിക്കൽ തന്റെ അസ്ത്രങ്ങള്‍അസ്ത്രങ്ങൾ തിരക്കിട്ടു മൂര്‍ച്ചമൂർച്ച കൂട്ടുന്നതു [[ശ്രീ കൃഷ്ണന്‍കൃഷ്ണൻ|ഭഗവാന്‍ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്‍കൃഷ്ണൻ]] കാണുവാനിടയായി.
 
എന്താ നീ അസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഇത്ര തിരക്കിട്ടു മൂര്‍ച്ചമൂർച്ച കൂട്ടാനെന്നു ഭഗവാന്‍ഭഗവാൻ ആരാഞ്ഞപ്പോള്‍ആരാഞ്ഞപ്പോൾ "മഹാഭാരത യുദ്ധ്മല്ലെ വരുന്നതു, യുദ്ധത്തില്‍യുദ്ധത്തിൽ അച്ഛനെ സഹായിക്കാന്‍സഹായിക്കാൻ എനിക്കും പോവേണ്ട്തുണ്ട്" എന്നു ഇരവാന്‍ഇരവാൻ പറഞ്ഞു. ഏല്ലാമറിയാവുന്ന കൃഷ്ണന്‍കൃഷ്ണൻ, ഇരവാന്‍ഇരവാൻ യുദ്ധ്ത്തില്‍യുദ്ധ്ത്തിൽ വന്നാലുണ്ടാവുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, അതില്‍അതിൽ നിന്നും ഇരവാനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായി. കാരണം മഹാഭാരത യുദ്ധം ഇത്ര ദിവസങ്ങള്‍ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട് നില്ക്കേണം, ഏതൊക്കെ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ എപ്പോള്‍എപ്പോൾ നടക്കേണം എന്ന വിധി തന്നെ. എന്നാല്‍എന്നാൽ വില്ലാളിയായ ഇരവാന്‍ഇരവാൻ യുദ്ധത്തിനു വന്നാല്‍വന്നാൽ ആ യുദ്ധം എത്ര പെട്ടെന്നു തന്നെ അവസാനിക്കും എന്നതില്‍എന്നതിൽ മാത്രമെ ഭഗവാനു സന്ദേഹം ഉണ്ടായിരുനുളൂ. അതിനാല്‍അതിനാൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഇരവാനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും, എന്നാല്‍എന്നാൽ ഇരവാനൊരിക്കലും തന്റെ തീരുമാനത്തില്‍തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുകയില്ല എന്നു മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാന്‍ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. നിനക്കു യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് വരാം, യുദ്ധം കാണുകയുമാവാം, പക്ഷെ, നീ ആയുധമെടുക്കുകയൊ, യുദ്ധതന്ത്രങ്ങള്‍യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുവാന്‍കൊടുക്കുവാൻ വായ് തുറക്കുകയൊ അരുത്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയണെങ്കില്‍സംഭവിക്കുകയണെങ്കിൽ, നിന്റെ തല ചിന്നി ചിതറി പോകുന്നതാണ്. ഇരവാനതു മനസ്സില്ലാ മനസാലെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.
 
അങ്ങനെ മഹാഭാരത യുദ്ധമായി. യുദ്ധകളത്തില്‍യുദ്ധകളത്തിൽ വെറും കാഴ്ചക്കാരനെ പോലെയിരിക്കേണ്ടി വന്നു ഇരവാന്. യുദ്ധം മുറുകി വന്നപ്പോള്‍വന്നപ്പോൾ എപ്പൊഴൊ പ്രതിസന്ധിയിലായ അര്‍ജുനനെഅർജുനനെ, അവസരങ്ങള്‍അവസരങ്ങൾ ഒരു പാടു നിഷ്ഫലമാക്കി കളയുന്ന അര്‍ജുനനെഅർജുനനെ കണ്ടപ്പോള്‍കണ്ടപ്പോൾ, ഇരവാന്‍ഇരവാൻ തന്നെ തന്നെ മറന്നു, കോപത്താല്‍കോപത്താൽ ഈ വിധം പറഞ്ഞു. "ഈ അച്ഛനെന്താണീ കാണിക്കുന്നത് ???"
 
പിന്നെ എന്തായെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. ഇരവാന്‍ഇരവാൻ തല തകര്‍ന്നുതകർന്നു തല്‍ക്ഷണംതൽക്ഷണം മരിച്ച് പോയി. പിന്നെയും എത്രയെത്ര നാളുകള്‍നാളുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് മഹാ ഭാരത യുദ്ധം അവസാനിച്ചത്.
{{Mahabharata}}
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍കഥാപാത്രങ്ങൾ]]
 
[[en:Iravan]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/663749" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്