"തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

852 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  12 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
[[ചിത്രം:India southwest summer monsoon onset map en.svg|right|thumb|300px|തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവര്‍ഷക്കാറ്റിന്റെകാലവർഷക്കാറ്റിന്റെ ഗതിയും മഴയുടെ ആരംഭവും കാണിക്കുന്നു.]]
[[ജൂണ്‍ജൂൺ]] മുതല്‍മുതൽ [[ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ]] വരെയുള്ള മാസങ്ങളില്‍മാസങ്ങളിൽ [[ഇന്ത്യന്‍ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം|ഇന്ത്യന്‍ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തില്‍ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ]] അനുഭവപ്പെടുന്ന കാറ്റിനേയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന മഴയേയുമാണ്‌ '''തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവര്‍ഷംകാലവർഷം, ഇടവപ്പാതി, തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മണ്‍സൂണ്‍മൺസൂൺ''' എന്നീ പേരുകളില്‍പേരുകളിൽ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ കാര്‍ഷികരംഗത്തേയുംകാർഷികരംഗത്തേയും മറ്റും ഏറെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഈ [[മണ്‍സൂണ്‍മൺസൂൺ|കാലവര്‍ഷംകാലവർഷം]] ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥാപ്രതിഭാസങ്ങളില്‍കാലാവസ്ഥാപ്രതിഭാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്‌<ref name=rockliff>{{cite book |last=HILL |first= JOHN|authorlink= |coauthors= |title=THE ROCKLIFF NEW PROJECT - ILLUSTRATED GEOGRAPHY - THE INDIAN SUB-CONTINENT|year=1963 |publisher=BARRIE & ROCKLIFF|location=LONDON|isbn=|chapter=3-WESTERN INDIA|pages=92-98|url=}}</ref>‌.
 
[[ഭൂമദ്ധ്യരേഖ|ഭൂമദ്ധ്യരേഖക്കു]] തെക്കുള്ള ഉച്ചമര്‍ദ്ധമേഖലയില്‍ഉച്ചമർദ്ധമേഖലയിൽ നിന്നും, [[ഉത്തരേന്ത്യ|ഉത്തരേന്ത്യയുടെ]] ഭാഗത്തുള്ള ന്യൂനമര്‍ദ്ധമേഖലയിലേക്കുള്ളന്യൂനമർദ്ധമേഖലയിലേക്കുള്ള വായുവിന്റെ സഞ്ചാരമാണ്‌ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവര്‍ഷക്കാറ്റ്കാലവർഷക്കാറ്റ്. [[ദക്ഷിണാര്‍ദ്ധഗോളംദക്ഷിണാർദ്ധഗോളം|ദക്ഷിണാര്‍ദ്ധഗോളത്തില്‍ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ]] നിന്നും വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയില്‍ദിശയിൽ വീശിത്തുടങ്ങുന്ന കാറ്റ് ഭൂമദ്ധ്യരേഖ കടക്കുമ്പോള്‍കടക്കുമ്പോൾ വടക്കുകിഴക്കന്‍വടക്കുകിഴക്കൻ ദിശയിലേക്ക് തിരിയുന്നു. [[ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം]] മൂലമാണ്‌ ഈ ദിശാഭ്രംശം ഉണ്ടാകുന്നത്<ref name=rockliff/>. വടക്കുകിഴക്കന്‍വടക്കുകിഴക്കൻ ദിശയില്‍ദിശയിൽ നിന്നും വീശുന്ന കാറ്റ് ഒരു നിരീക്ഷകന്‌ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയില്‍ദിശയിൽ നിന്ന് വരുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാലാണ്‌ ഈ കാലവര്‍ഷത്തെകാലവർഷത്തെ തെക്കുപടീഞ്ഞാറന്‍തെക്കുപടീഞ്ഞാറൻ കാലവര്‍ഷംകാലവർഷം എന്നു വിളിക്കുന്നത്.
 
മറ്റൊരു രീതിയില്‍രീതിയിൽ പറഞ്ഞാല്‍പറഞ്ഞാൽ മാര്‍ച്ച്മാർച്ച് ഏപ്രില്‍ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളില്‍മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ അന്തരീക്ഷം ചൂടു പിടിച്ച് വായു മുകളിലേക്കുയരുകയും കടലില്‍കടലിൽ നിന്നുള്ള നീരാവി നിറഞ്ഞ വായു ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തള്ളിക്കയറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയുടേ പടിഞ്ഞാറന്‍പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെത്തുന്ന നീരാവി നിറഞ്ഞ വായുവിന്‌ [[പശ്ചിമഘട്ടം]] എന്ന വന്മതില്‍വന്മതിൽ കടക്കുന്നതിന്‌ അല്പം ഉയരേണ്ടി വരുകയും ഈ ഉയര്‍ച്ചയില്‍ഉയർച്ചയിൽ വായുവിലെ നീരാവി തണുക്കുകയും മഴയായി പെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ജൂണ്‍ജൂൺ ആദ്യവാരം പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറുള്ള തീരപ്രദേശത്താണ് ഈ കാലവര്‍ഷംകാലവർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത്.
 
തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവര്‍ഷക്കാറ്റിന്‌കാലവർഷക്കാറ്റിന്‌ രണ്ടു കൈവഴികളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കൈവഴി മുകളില്‍മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ [[അറബിക്കടല്‍അറബിക്കടൽ|അറബിക്കടലില്‍അറബിക്കടലിൽ]] നിന്ന് പശ്ചിമഘട്ടം വഴിയും, രണ്ടാമത്തേത് [[ബംഗാള്‍ബംഗാൾ ഉള്‍ക്കടല്‍ഉൾക്കടൽ|ബംഗാള്‍ബംഗാൾ ഉള്‍ക്കടലിലൂടെഉൾക്കടലിലൂടെ]] കിഴക്കോട്ടു നീങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കന്‍കിഴക്കൻ തീരത്ത് കൂടുതല്‍കൂടുതൽ വടക്കുഭാഗത്തായി എത്തിച്ചേരുന്നു.
 
തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവര്‍ഷംകാലവർഷം ഓരോ മേഖലയിലും നല്‍കുന്നനൽകുന്ന വര്‍ഷപാതത്തിന്റെവർഷപാതത്തിന്റെ അളവിന്റെ കാര്യത്തില്‍കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും മിക്കവാറും പ്രദേശങ്ങളിലും വാര്‍ഷികവര്‍ഷപാതത്തിന്റെവാർഷികവർഷപാതത്തിന്റെ 80 ശതമാനവും ഈ കാലവര്‍ഷക്കാലത്താണ്‌കാലവർഷക്കാലത്താണ്‌ ലഭിക്കുന്നത്<ref name=rockliff/>.
 
== കാലവര്‍ഷത്തിന്റെകാലവർഷത്തിന്റെ ആരംഭം ==
[[ചിത്രം:Monsoon clouds Lucknow.JPG|right|thumb|മണ്‍സൂണ്‍മൺസൂൺ മേഘം - ലക്നൗ നഗരത്തിനു മുകളില്‍മുകളിൽ]]
[[നവംബര്‍നവംബർ]] മുതല്‍മുതൽ [[ഫെബ്രുവരി]] വരെയുള്ള തണുപ്പുകാലത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ താപനില വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉയരുന്നു. [[മേയ്]] മാസത്തില്‍മാസത്തിൽ ബോംബേയില്‍ബോംബേയിൽ 33°C വരേയും [[പശ്ചിമഘട്ടം|പശ്ചിമഘട്ടത്തിനു]] കിഴക്ക് [[നാഗ്‌പൂര്‍നാഗ്‌പൂർ|നാഗ്പൂരില്‍നാഗ്പൂരിൽ]] 43°C വരേയും താപനില ഉയരുന്നു. മേയ് അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും കാലവര്‍ഷത്തിന്റെകാലവർഷത്തിന്റെ വരവറിയിക്കാനെന്നോണം ചെറിയ മഴ ലഭിക്കുന്നു. ഇതിനെ മാങ്ങാമഴ എന്നാണ്‌ ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയില്‍ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. [[ഡെക്കാന്‍ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി]] പ്രദേശത്ത് കാലവര്‍ഷത്തിന്റെകാലവർഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുമ്പോഴേക്കും ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റ് വീശുന്നു. ഈ സമയത്ത് താപനില വളരെയേറെ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നുവർദ്ധിക്കുന്നു.
 
ഏതാണ്ട് ജൂണ്‍ജൂൺ ആരംഭത്തോടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥയില്‍കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയും, ആകാശം കാര്‍മേഘംകാർമേഘം കൊണ്ട് നിറയുകയും താപനില താഴുകയും മഴ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
 
[[ജൂണ്‍ജൂൺ 5]] ആണ്‌ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവര്‍ഷംകാലവർഷം [[ബോംബെ|ബോംബേയില്‍ബോംബേയിൽ]] പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന ഔദ്യോഗികതിയതി. [[ജൂണ്‍ജൂൺ 15]]-ഓടെ കാലവര്‍ഷംകാലവർഷം[[ബംഗാള്‍ബംഗാൾ|ബംഗാളിലെത്തുന്നു]]<ref name=rockliff/>.
 
== ഫലങ്ങൾ ==
== ഫലങ്ങള്‍ ==
[[ചിത്രം:Rain in Kerela 01.jpg|right|thumb|കേരളത്തിലെ ഇടവപ്പാതിമഴ]]
കാലവര്‍ഷത്തിന്റെകാലവർഷത്തിന്റെ ആഗമനസമയവും കാഠിന്യവും, കാര്‍ഷികമേഖലയില്‍കാർഷികമേഖലയിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. കാലവര്‍ഷംകാലവർഷം എത്താന്‍എത്താൻ വൈകുന്നത് കൃഷിനാശത്തിനും, കാലവര്‍ഷത്തിന്റെകാലവർഷത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൂടുന്നത് കൃഷിനാശത്തിനൊപ്പം മണ്ണൊലിപ്പിനും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും ഉരുള്‍ഉരുൾ പൊട്ടല്‍പൊട്ടൽ പോലുള്ള മറ്റു പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങള്‍ക്കുംപ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. കാലവര്‍ഷംകാലവർഷം ബോംബേ പോലുള്ള നഗരങ്ങളില്‍നഗരങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നഗരത്തിലെ ഓടകളേയും മറ്റും വൃത്തിയാക്കുന്നതിലും ഈ മഴ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു<ref name=rockliff/>.
 
== മഴയുടെ അളവ് ==
പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറന്‍പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളില്‍ഭാഗങ്ങളിൽ കാലവര്‍ഷക്കാലത്ത്കാലവർഷക്കാലത്ത് മിക്കവാറും ദിനം‌പ്രതി മഴ ലഭിക്കുന്നു. ഷില്ലോങ് പീഠഭൂമിയിലുള്ള [[ചിറാപുഞ്ചി|ചിറാപുഞ്ചിയിലാണ്‌]] ഏറ്റവും കൂടുതല്‍കൂടുതൽ മഴലഭിക്കുന്നത്. ജൂണ്‍‍ജൂൺ‍ മുതല്‍മുതൽ സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവര്‍ഷക്കാലത്ത്കാലവർഷക്കാലത്ത് 813 സെന്റീമീറ്റര്‍സെന്റീമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്നു. 1080 സെന്റീമീറ്ററാണ്‌ ഇവിടത്തെ വാര്‍ഷികവര്‍ഷപാതാത്തിന്റെവാർഷികവർഷപാതാത്തിന്റെ അളവ്. പരമാവധി 2540 സെന്റീമീറ്റര്‍സെന്റീമീറ്റർ വരെ വാര്‍ഷികവര്‍ഷപാതംവാർഷികവർഷപാതം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് പോലുള്ള മേഖലകളിലാണ്‌ ഈ കാലവര്‍ഷക്കാലത്ത്കാലവർഷക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയില്‍ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്നത്<ref name=rockliff/>.
 
കാലവര്‍ഷക്കാറ്റിന്റെകാലവർഷക്കാറ്റിന്റെ ബംഗാള്‍ബംഗാൾ ഉള്‍ക്കടല്‍ഉൾക്കടൽ ശാഖ കിഴക്കോട്ട് നീങ്ങി ഒരു വലിയ ചാപാകൃതിയില്‍ചാപാകൃതിയിൽ ഇന്ത്യാതീരത്തിന്റെ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ വടക്കു ഭാഗത്താണ്‌ വീശിയടീക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവര്‍ഷംകാലവർഷം മൂലമുള്ള വര്‍ഷപാതംവർഷപാതം ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കന്‍കിഴക്കൻ തീരത്ത്, വടക്കു നിന്ന് തെക്കോട്ട് വരുമ്പോള്‍വരുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അതിനാല്‍അതിനാൽ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കന്‍കിഴക്കൻ തീരത്ത് വടക്കുഭാഗത്തെ നെല്‍കൃഷിനെൽകൃഷി മുഴുവനും മഴയെ ആശ്രയിച്ചും തെക്കുഭാഗത്തേത് ജലസേചനത്തെ ആശ്രയിച്ചുമാണ്‌<ref name=rockliff4>{{cite book |last=HILL |first= JOHN|authorlink= |coauthors= |title=THE ROCKLIFF NEW PROJECT - ILLUSTRATED GEOGRAPHY - THE INDIAN SUB-CONTINENT|year=1963 |publisher=BARRIE & ROCKLIFF |location=LONDON|isbn=|chapter=4-EASTERN INDIA|pages=120|url=}}</ref>‌.
 
== അവലംബം ==
{{reflist}}
{{അപൂർണ്ണം}}
{{അപൂര്‍ണ്ണം}}
 
[[വർഗ്ഗം:കാലാവസ്ഥാപ്രതിഭാസങ്ങൾ]]
[[വര്‍ഗ്ഗം:കാലാവസ്ഥാപ്രതിഭാസങ്ങള്‍]]
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/657582" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്