"വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (യന്ത്രം ചേര്‍ക്കുന്നു: fa:گونه در معرض خطر)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
[[പ്രമാണം:Tigerramki.jpg|thumb|200px|right|വരയന്‍വരയൻ കടുവ ]]
വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികള്‍ജീവികൾ. പ്രക്യതിയുടെ മാറ്റമോ ഇരപിടുത്തമോ, വേട്ടയാടലോ മറ്റുകാരണങ്ങള്‍മറ്റുകാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ലുപ്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവികളുടെ ജനുസ്സിനെയാണ് ഈ വിഭാഗത്തില്‍വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. '''ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയന്‍യൂണിയൻ ഫോര്‍ഫോർ കണ്‍സര്‍വേഷന്‍കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചര്‍നേച്ചർ''' ('''IUCN''') എന്ന സംഘടന യുടെ കണക്കു പ്രകാരം 2006 - ലെ ജനുസ്സുകളുടെ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍അടിസ്ഥാനത്തിൽ 40% ജീവികള്‍ജീവികൾവിഭാഗത്തില്‍വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നു. {{തെളിവ്}}പല രാജ്യങ്ങളും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി പലതരം നിയമങ്ങളും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്‍ട്ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുൺട്.ഉദാഹരണത്തിന് വേട്ടയാടല്‍വേട്ടയാടൽ നിരോധന‌വും ഇവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള നിര്‍മ്മാണങ്ങനിർമ്മാണങ്ങ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരോധനവും ഉദാഹരണത്തിന് സംരക്ഷിതഭൂമി, [[പെരിയാര്‍പെരിയാർ കടുവ സംരക്ഷിത പ്രദേശം]].
 
== വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നവ ജീവജാലങ്ങള്‍ജീവജാലങ്ങൾ ==
* ഏഷ്യന്‍ഏഷ്യൻ [[ആന]] (Elephas maximus). <ref name=indialist>http://www.animalinfo.org/country/india.htm
</ref>
==== നീലത്തിമിംഗലം ====
{{പ്രധാനലേഖനം|നീലത്തിമിംഗലം}} (Balaenoptera musculus).<ref name=indialist></ref>
ലോകത്ത് ഇന്നുവരെയുണ്ടായിട്ടുള്ളതില്‍ഇന്നുവരെയുണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായി കരുതപ്പെടുന്ന നീലത്തിമിംഗലങ്ങള്‍ക്ക്നീലത്തിമിംഗലങ്ങൾക്ക് 33 മീറ്ററോളം നീളവും 181 മെട്രിക് ടണിലധികം ഭാരവും ഉണ്ടാകാം.<ref>{{Cite web | url = http://nationalzoo.si.edu/Animals/AnimalRecords/ | title = Animal Records | publisher = Smithsonian National Zoological Park | accessdate = 2007-05-29}}</ref><ref>{{cite web | url = http://science.howstuffworks.com/question687.htm | title = What is the biggest animal ever to exist on Earth? | publisher = How Stuff Works | accessdate = 2007-05-29}}</ref> നീണ്ട ശരീരപ്രകൃതിയുള്ള നീലത്തിമിംഗലങ്ങളുടെ ശരീരം നീലകലര്‍ന്നനീലകലർന്ന ചാരനിറത്തോടെയാണുണ്ടാവുക, ശരീരത്തിനടിഭാഗത്തേക്ക് നിറംകുറവാ‍യിരിക്കും<ref>[http://www.fao.org/fishery/species/2744 FI - Species fact sheets.] Fisheries and Aquaculture Department, Food and Agriculture Organization.</ref>. ഇവയ്ക്കു വീണ്ടും കുറഞ്ഞത് മൂന്നുപജാതികളെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നു കരുതുന്നു. വടക്കന്‍വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലും വടക്കന്‍വടക്കൻ പസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിലും കാണുന്ന ബി.എം. മസ്കുലസ് (B. m. musculus), ദക്ഷിണ സമുദ്രത്തില്‍സമുദ്രത്തിൽ കാണുന്ന ബി.എം. ഇന്റര്‍മീഡിയഇന്റർമീഡിയ (B. m. intermedia), [[ഇന്ത്യന്‍ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം|ഇന്ത്യന്‍ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തില്‍മഹാസമുദ്രത്തിൽ]] കാണപ്പെടുന്ന [[കുള്ളന്‍കുള്ളൻ നീലത്തിമിംഗലം]] (Pygmy Blue Whale - B. m. brevicauda) എന്നിവയാണവ. ഇന്ത്യന്‍ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തില്‍മഹാസമുദ്രത്തിൽ ബി.എം. ഇന്‍ഡികഇൻഡിക(B. m. indica) ഒരു ഉപജാതിയാവാനാണിട. മറ്റ് ബലീന്‍ബലീൻ തിമിംഗലങ്ങളെ പോലെ നീലത്തിമിംഗലങ്ങളും [[ചെമ്മീന്‍ചെമ്മീൻ|ചെമ്മീന്‍ചെമ്മീൻ പോലുള്ള]] പുറംതോടുള്ള ചെറു ജീവികളായ ക്രില്ലുകlളെ മാത്രമാണു പഥ്യം.
 
തിമിംഗലവേട്ട ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം വരെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ മഹാസമുദ്രങ്ങളിലും നീലത്തിമിംഗലങ്ങള്‍നീലത്തിമിംഗലങ്ങൾ ധാരാളമായുണ്ടായിരുന്നു. അന്റാര്‍ട്ടിക്അന്റാർട്ടിക് പ്രദേശത്തായിരുന്നു ഇവയെ ഏറ്റവും കൂടിയ എണ്ണത്തില്‍എണ്ണത്തിൽ കണ്ടു വന്നിരുന്നത്. ഏകദേശം 2,39,000 എണ്ണം വരെ<ref name = Ant>{{cite journal | title = Evidence for increases in Antarctic blue whales based on Bayesian modelling | author = T.A. Branch, K. Matsuoka and T. Miyashita | journal = Marine Mammal Science | volume = 20 | pages = 726–754|year = 2004}}</ref>. പിന്നീടുണ്ടായ നാല്‍പ്പതുനാൽപ്പതു കൊല്ലങ്ങളില്‍കൊല്ലങ്ങളിൽ തിമിംഗലവേട്ടക്കാര്‍തിമിംഗലവേട്ടക്കാർ ഇവയെ വന്‍‌തോതില്‍വൻ‌തോതിൽ വേട്ടയാടുകയും വംശനാശത്തിന്റെ വക്കില്‍വക്കിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. 1966-ല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇതിനെതിരെ രംഗത്തു വരികയും നീലത്തിമിംഗലങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. 2002-ലെ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം 5,000 മുതല്‍മുതൽ 12,000 വരെ നീലത്തിമിംഗലങ്ങള്‍നീലത്തിമിംഗലങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് അഞ്ച് സംഘങ്ങളായി ശേഷിക്കുന്നു<ref name=pop>{{cite web|url=http://www.wildwhales.org/cetaceans/blue/sr_blue_whale_e.pdf.pdf|publisher=Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada|date=2002|title=Assessment and Update Status Report on the Blue Whale ''Balaenoptera musculus''|accessdaymonth=[[19 April]]|accessyear=[[2007]]}}</ref> . എന്നാല്‍എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്ന ചില പഠനങ്ങള്‍പഠനങ്ങൾ ഈ കണക്ക് വളരെ കുറവാണെന്ന് സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്<ref name=BBC_pop>{{Cite web| author = Alex Kirby, BBC News | year = 2003 | title = Science seeks clues to pygmy whale | url = http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3003564.stm | accessdate = April 21 | accessyear = 2006}}</ref>. അന്റാര്‍ട്ടിക്അന്റാർട്ടിക് കടലിലും ഇന്ത്യന്‍ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലുമായി ഇന്നവിടെ ഏകദേശം 2,000 എണ്ണം മാത്രമുള്ള സംഘമാണുള്ളത്. [[അറ്റ്‌ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രം|അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തില്‍മഹാസമുദ്രത്തിൽ]] രണ്ടു സംഘം [[തിമിംഗലം|തിമിംഗലങ്ങള്‍തിമിംഗലങ്ങൾ]] ഉണ്ട്. [[ദക്ഷിണാര്‍ദ്ധഗോളംദക്ഷിണാർദ്ധഗോളം|ദക്ഷിണാര്‍ദ്ധഗോളത്തിലുംദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലും]] ഇതുപോലെ മറ്റ് രണ്ട് സംഘങ്ങള്‍സംഘങ്ങൾ നിലനില്‍ക്കുന്നുനിലനിൽക്കുന്നു.
* [[കാണ്ടാമൃഗം]] (Rhinoceros unicornis).<ref name=indialist></ref>
* [[ഡോള്‍ഫിന്‍ഡോൾഫിൻ]] (Platanista minor).<ref name=indialist></ref>
* [[ബംഗാള്‍ബംഗാൾ കടുവ]] (Panthera tigris).<ref name=indialist></ref>
* [[ഇന്ത്യന്‍ഇന്ത്യൻ കാട്ടുനായ]]
* [[ചൂരലാമ]]
* [[സിംഹവാലന്‍സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്‌]]
* [http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%97%E0%B4%82:%E0%B4%B5%E0%B4%82%E0%B4%B6%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%B6%E0%B4%82_%E0%B4%A8%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%9F%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8_%E0%B4%9C%E0%B5%80%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D പട്ടിക ഇവിടെ കാണാം]
 
== വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവികള്‍ജീവികൾ ചിത്രങ്ങള്‍ചിത്രങ്ങൾ ==
<gallery>
image:Tigerramki.jpg|[[കടുവ]]
ചിത്രം:Lightmatter lion-tailed macaque.jpg|[[സിംഹവാലന്‍സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്]]
ചിത്രം:Re-exposure of elephant - lahugala park1.jpg|[[ആന]]
ചിത്രം:Niltahr.jpg|[[വരയാട്]]
<references/>
 
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:വംശനാശം നേരിടുന്ന ജീവികള്‍ജീവികൾ]]
 
[[af:Bedreigde spesie]]
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/657011" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്