"കുണ്ടറ വിളംബരം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

180 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  10 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
പഴയ [[തിരുവിതാംകൂര്‍തിരുവിതാംകൂർ]] ‌സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ദളവയായിരുന്ന (പ്രധാനന്ത്രി) [[വേലുത്തമ്പി ദളവ]] [[കൊല്ലം ജില്ല|കൊല്ലത്തെ]] [[കണ്ടറ|കുണ്ടറയില്‍കുണ്ടറയിൽ]] വച്ച് 1809 ജനുവരി 9-ന് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ്‌ കുണ്ടറ വിളംബരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ്: Kundara Proclamation. ചരിത്രകാരന്മാരില്‍ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ചിലര്‍ചിലർ ഇതിനെ കേരള ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ സംഭവമായി പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചിലര്‍ചിലർ മഹാരാജാവിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഇത് വെറുമൊരു പ്രസ്താവന മാത്രമാണെന്ന് തള്ളിക്കളയുന്നു. 1765-ല്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെസംസ്ഥാനത്തിൻറെ ഭാഗമായിരുന്ന കല്‍ക്കുളംകൽക്കുളം ഗ്രാമത്തില്‍ഗ്രാമത്തിൽ കുഞ്ഞുമായിട്ടിപിള്ളയുടെയും വള്ളിയമ്മതങ്കച്ചിയുടെയും മകനായി വേലുത്തമ്പിയുടെ യഥാര്‍ഥയഥാർഥ പേര് വേലായുധന്‍വേലായുധൻ ചെമ്പകരാമന്‍ചെമ്പകരാമൻ തമ്പി എന്നായിരുന്നു.
 
== വിളംബരം ==
{{Cquote|ശ്രീമത് തിരുവിതാംകോടു സമസ്ഥാനത്തു നിന്നും ഈ സംസഥാനത്തു എന്നും ചെയിതല്ലാതെ നിലനില്‍ക്കയില്ലെന്നുനിലനിൽക്കയില്ലെന്നു കണ്ടു നിശ്ചയിച്ച് തുടങ്ങെണ്ടിവന്ന കാരിയത്തിന്റെ നിര്‍ണയവുംനിർണയവും അവസരവും ഈ രാജ്യത്തു മഹത്തുക്കള്‍മഹത്തുക്കൾ മഹാബ്രാഹ്മണര്‍മഹാബ്രാഹ്മണർ ഉദ്യൊഗസ്ഥന്മാര മുദല്‍മുദൽ ശൂദ്രവരെ കീഴ്പരിഷവരെയും ഒള്ള പലജാതി കുടിയാന്‍കുടിയാൻ പന്മാരെ പരബോധം വരെണ്ടതിനായിട്ട് എഴുതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന വിളംബരമിത്..}}
 
 
പരശുരാമപ്രതിഷ്ഠയഅല്‍പരശുരാമപ്രതിഷ്ഠയഅൽ ഒണ്ടായ മലയാളവും ഈ സമസ്ഥാനവും തൊന്നിയ നാള്‍നാൾ മുതല്‍മുതൽ ചെരമന്‍ചെരമൻ പെരുമാള്‍പെരുമാൾ വംശം വരെയും പരിപാലനം ചെയ്തകാലത്തും അതിന്‍അതിൻ കീഴ് തൃപ്പാദസരൂപത്തിങ്കലെക്ക് തിരുമുപ്പം അടങ്ങി ബഹുതലമുറയായിട്ട് ചെംകോല്‍ചെംകോൽ നടത്തി അനെകം ആയിരം സമ്വത്സരത്തിന് ഇടയിലും ഈ രാജ്യം ഇഅടപെട്ട് ഒരു ചൊദ്യത്തിലും ശല്യത്തിലും ഇടവന്നിട്ടുമില്ലാ, 933 മാണ്ട് നാടുനീങ്ങിയ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് കല്പിച്ച് ദൂരദൃഷ്ടിയാല്‍ദൂരദൃഷ്ടിയാൽ മെല്‍ക്കാലംമെൽക്കാലം വരവിന്റെ വിപരീതം കണ്ട ഇനി ഈ ഭാരം നമ്മുടെ വംശത്തില്‍വംശത്തിൽ ഉള്ളവരു..
 
{{hist-stub}}
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/655641" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്