"സവേന" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

582 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  12 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (യന്ത്രം അക്ഷരപിശകു നീക്കുന്നു.)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
{{prettyurl|Savanna}}
[[ചിത്രം:Male lion on savanna.jpg|thumb|300px|[[താന്‍സാനിയതാൻസാനിയ]]യിലെ ഒരു സാവന്ന.]]
[[മരം|മരങ്ങള്‍മരങ്ങൾ]] നിബിഡമല്ലാത്തതും ഇടക്ക് ധാരാളം [[പുല്ല്|പുല്ലുകള്‍പുല്ലുകൾ]] നിറഞ്ഞതുമായ വനമേഖലകളെ '''സവേന''' (സാവന്ന) എന്നു പറയുന്നു. ‍മരങ്ങള്‍‍മരങ്ങൾ വളരെ അകലത്തില്‍അകലത്തിൽ മാത്രം വളരുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങളില്‍പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെറിയ സസ്യങ്ങള്‍ക്കുംസസ്യങ്ങൾക്കും ധാരാളം സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു, പ്രധാനമായും നിരപ്പാര്‍ന്നനിരപ്പാർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള ഉഷ്ണമേഖലകളാണിവ. നിബിഡവനങ്ങള്‍ക്കുംനിബിഡവനങ്ങൾക്കും മരുപ്രദേശങ്ങള്‍ക്കുംമരുപ്രദേശങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശമായാണ് സവേനകള്‍സവേനകൾ കൂടുതലായും ഉള്ളത്. നിശ്ചിതമായ വര്‍ഷകാലവുംവർഷകാലവും മഴയില്ലാത്ത സമയത്തെ ജലദൗര്‍ലഭ്യതയുംജലദൗർലഭ്യതയും സവേനകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. അനിയന്ത്രിതമായ കാലിമേയ്ക്കലും അതിനെ തുടര്‍ന്നുള്ളതുടർന്നുള്ള മണ്ണൊലിപ്പുമാണ് ഇവ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി.
== ഉത്പത്തി ==
സവേനകള്‍സവേനകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രധാനമായും തദ്ദേശത്തെ കാലാവഥ മൂലമാണ്,വര്‍ഷത്തില്‍വർഷത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഇവിടെ ഇടതൂര്‍ന്നുഇടതൂർന്നു വളരുന്ന വന്‍വൃക്ഷങ്ങള്‍ക്ക്വൻവൃക്ഷങ്ങൾക്ക് വളരാന്‍വളരാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു എന്നാല്‍എന്നാൽ ഒട്ടും മഴലഭിക്കാത്ത പ്രദേശമല്ലാത്തിനാല്‍പ്രദേശമല്ലാത്തിനാൽ ഇവിടം ഒരു [[മരുഭൂമി]] ആയി മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ മഴ പെയ്യുമ്പോള്‍പെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടിമുളക്കുകയും വളരെക്കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളില്‍കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ പൂര്ണ്ണവളര്‍ച്ചയെത്തിപൂര്ണ്ണവളർച്ചയെത്തി വിത്തുത്പാദനത്തു ശേഷം ഉണങ്ങിപ്പൊകുന്ന [[തൃണവര്‍ഗ്ഗംതൃണവർഗ്ഗം|തൃണവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍തൃണവർഗ്ഗത്തിൽ]] ഉള്‍പ്പെട്ടഉൾപ്പെട്ട സസ്യങ്ങള്‍ക്ക്സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാന്‍വളരാൻ അനുയോജ്യമാണ്. അധികം ജലം ആവശ്യമില്ലാത്തതും നീണ്‍ടനീൺട വേനല്‍ക്കാലത്തെയതിജീവിക്കാന്‍വേനൽക്കാലത്തെയതിജീവിക്കാൻ സാധ്യമായതുമായ [[കുറ്റിച്ചെടി]]കളും ഇവിടെ വളരുന്നു. മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകതകള്‍പ്രത്യേകതകൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങള്‍വ്യതിയാനങ്ങൾ, കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍പ്രവൃത്തികൾ, കാട്ടുതീയില്‍കാട്ടുതീയിൽ വനം പൂര്‍ണ്ണമായിപൂർണ്ണമായി നശിക്കുക മുതലായ കാരണങ്ങള്‍കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും സാവന്നകള്‍സാവന്നകൾ ഉണ്‍ടാകറുണ്ട്ഉൺടാകറുണ്ട്.
 
== സസ്യജാലങ്ങൾ ==
== സസ്യജാലങ്ങള്‍ ==
സവേനയില്‍സവേനയിൽ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് തൃണവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പെട്ടതൃണവർഗ്ഗത്തിൽപെട്ട സസ്യങ്ങളാണ് ഇവ ഭൂമിക്കു മുകളില്‍മുകളിൽ ഇടതൂര്‍ന്നുഇടതൂർന്നു വളരുന്നു. മറ്റു സസ്യങ്ങളില്‍സസ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് 20 മീറ്റര്‍മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തില്‍ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന [[അക്കേഷ്യ]] ആണ്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ചെറിയ കുളങ്ങളുടേയും അരുവികളുടേയും തീരത്താണ് സാധാരണ കുറ്റിച്ചെടികളും ചെറുമരങ്ങളും വളരുന്നത്. [[ബാവോബാബ്]], ബര്‍മുഡബർമുഡ പുല്ല്, കാന്‍ഡലബ്രകാൻഡലബ്ര, ആനപ്പുല്ല്, യൂക്കാലിപ്സ്,ജക്കാള്‍ബറിജക്കാൾബറി, ജാറാ, കാന്‍‌ഗരൂകാൻ‌ഗരൂ പൗ, മാങ്കെട്ടി മുതലായവയും കണ്ട് വരുന്നു<ref>http://www.blueplanetbiomes.org/savanna_plant_page.htm</ref>.
 
== ജീവജാലങ്ങൾ ==
== ജീവജാലങ്ങള്‍ ==
സവേനകളില്‍സവേനകളിൽ ധാരാളം പുല്ല് ലഭിക്കുമെന്നതിനാല്‍ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ സസ്യഭുക്കുകളായ പലയിനം മൃഗങ്ങളേയും അവയെ ഭക്ഷിക്കുന്ന മാംസഭുക്കുകളേയും ഇവിടെക്കാണാം. ഇവയില്‍ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മൃഗങ്ങള്‍മൃഗങ്ങൾ [[ആഫ്രിക്കന്‍‍ആഫ്രിക്കൻ‍ സാവന്ന ആന]], [[ആഫ്രിക്കന്‍ആഫ്രിക്കൻ കാട്ടുനായ]], [[മാംബ]], [[കാട്ടുപൂച്ച]], [[ചക്മാ ബബൂണ്‍ബബൂൺ]], [[ഈജിപ്ഷ്യന്‍ഈജിപ്ഷ്യൻ കീരി|കീരി]], [[എമു]], [[സീബ്ര]], [[കോല]], [[സിംഹം]], [[നൈല്‍നൈൽ മുതല|മുതല]], [[ജിറാഫ്]] [[കാണ്ടാമൃഗം]]മുതലായവ‌ ആണ്.<ref>http://www.nceas.ucsb.edu/nceas-web/kids/biomes/savanna.htm</ref>
 
== കാലാവസ്ഥ ==
സവേനക്ളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വളരെ നീണ്‍ടനീൺട വേനല്‍ക്കലവുംവേനൽക്കലവും ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്നതും എന്നാല്‍എന്നാൽ താരതമ്യേന ദൈര്‍ഘ്യംദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ മഴക്കാലവുമാണ്. മഴയുള്ള മാസങ്ങളില്‍മാസങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ യഥേഷ്ടം ജലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വേനല്‍ക്കാലമാവുന്നതോടെവേനൽക്കാലമാവുന്നതോടെ ഭൂരിഭാഗം സസ്യങ്ങളും ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞു പോകുകയും നദികളും മറ്റ് ജലാശയങ്ങളും വറ്റിവരളുകയും ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസികളായ മൃഗങ്ങള്‍മൃഗങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ദേശാടനം നടത്താറുണ്‍ട്നടത്താറുൺട്. [[ഉഷ്ണമേഖല|ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശമായതിനാല്‍ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശമായതിനാൽ]] ഇവിടുത്തെ താപനിലയില്‍താപനിലയിൽ കാര്യമായ വ്യതിയാനം അനുഭവപ്പെടാറില്ല, വന്‍‌തോതിലുള്ളവൻ‌തോതിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങള്‍വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങള്‍പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉണ്‍ടാവാത്തഉൺടാവാത്ത വര്‍ഷങ്ങളില്‍വർഷങ്ങളിൽ താപനില 20 മുതല്‍മുതൽ 30 ഡിഗ്രീ സെല്‍ഷ്യസിനുള്ളിലായിരിക്കുംസെൽഷ്യസിനുള്ളിലായിരിക്കും . സാധാരണ വര്‍ഷങ്ങളില്‍വർഷങ്ങളിൽ മഴകാലത്ത് 100 മുതല്‍മുതൽ 150<ref>http://www.blueplanetbiomes.org/savanna_climate_page.htm</ref> സെന്റീമീറ്റര്‍സെന്റീമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കാറുണ്‍ട്ലഭിക്കാറുൺട് വേനല്‍മഴവേനൽമഴ ഇവിടെ വളരെ അപൂര്‍‌വ്വമാണ്അപൂർ‌വ്വമാണ്.
 
== നേരിടുന്ന ഭീഷണികള്‍ഭീഷണികൾ ==
സവേന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവാസവ്യവസ്ഥ ആണ് ഒട്ടനവധി വലിയ ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലം ആയ ഇവിടം സരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്‍ടസരക്ഷിക്കപ്പെടേൺട പ്രദേശമാകുന്നു.<ref>http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/ecoregions/about/habitat_types/selecting_terrestrial_ecoregions/habitat07.cfm</ref>
 
== പ്രധാന സാവന്നകള്‍സാവന്നകൾ ==
==അവലംബം==
<references/>
 
== പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍കണ്ണികൾ ==
*http://www.savannasforever.org/index.html
[[വിഭാഗം:ഭൂമിശാസ്ത്രം]]
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/654918" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്