"അപ്പാച്ചെ വെബ് സർവർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

612 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (യന്ത്രം ചേര്‍ക്കുന്നു: et:Apache HTTP Server)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
{{prettyurl|Apache HTTP Server}}
{{Infobox Software
| name = അപ്പാച്ചെ എച്.ടി.ടി.പി. സെര്‍വര്‍സെർവർ
| logo = [[ചിത്രം:ASF-logo.svg|160px]]
| screenshot =
| caption =
| author = [[Robert McCool]]
| developer = [[അപ്പച്ചെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഫൗണ്ടേഷന്‍ഫൗണ്ടേഷൻ]]
| released = 1995<ref>{{ cite web | url=http://httpd.apache.org/ABOUT_APACHE.html | title=About the Apache HTTP Server Project | publisher=[[Apache Software Foundation]] | accessdate=2008-06-25 }}</ref>
| latest release version = 2.2.10
| operating system = [[Cross-platform]]
| language = ഇംഗ്ലീഷ്
| genre = [[വെബ് സെര്‍വര്‍സെർവർ]]
| license = [[അപ്പാച്ചെ അനുമതിപത്രം]] 2.0
| website = http://httpd.apache.org/
}}
[[ഇന്റര്‍നെറ്റ്ഇന്റർനെറ്റ്|ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ഇന്റർനെറ്റിൽ]] ഏറ്റവും കൂടുതല്‍കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വെബ് സര്‍വര്‍സർവർ ആണ് '''അപ്പാച്ചെ വെബ് സര്‍വര്‍സർവർ'''.<ref>http://news.netcraft.com/archives/2008/12/24/december_2008_web_server_survey.html</ref> നെറ്റ്സ്കേപ്പ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍കമ്യൂണിക്കേഷൻ കോര്‍പറേഷന്റെകോർപറേഷന്റെ വെബ് സര്‍വറിനുള്ളസർവറിനുള്ള ഒരു പകരക്കാരനായാണ് അപ്പാച്ചെ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഏതാണ്ട് എല്ലാ [[ലിനക്സ് വിതരണം|ലിനക്സ് വിതരണങ്ങളും]] ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ അപ്പാച്ചെ സര്‍വര്‍സർവർ കൂടെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചാണ്ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് വരുന്നത്.
 
അപ്പാച്ചെ നിര്‍മ്മിച്ചതുംനിർമ്മിച്ചതും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതും [[അപ്പാച്ചെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഫൗണ്ടേഷന്‍ഫൗണ്ടേഷൻ]] ആണ്. ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള [[ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റം|ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും]] അപ്പാച്ചെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ്പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍എന്നാൽ ആരംഭത്തില്‍ആരംഭത്തിൽ ഇത് [[യുണിക്സ്]] കേന്ദ്രീകൃതമായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തില്‍സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമായിരുന്നുള്ളുപ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നുള്ളു.
 
1996 ഏപ്രില്‍ഏപ്രിൽ മുതല്‍മുതൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ വെബ് സര്‍വര്‍സർവർ ആണ് അപ്പാച്ചെ. ഡിസംബര്‍ഡിസംബർ 2008 മുതല്‍മുതൽ ലോകത്തിലുള്ള വെബ് സൈറ്റുകളില്‍സൈറ്റുകളിൽ 51% സെര്‍വ്സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പാച്ചെ ആണ്<ref name="netcraft">{{cite web |url=http://news.netcraft.com/archives/2008/12/24/december_2008_web_server_survey.html |title=December 2008 Web Server Survey |publisher=[[Netcraft]] |accessdate=2009-01-05}}</ref>.
 
== ചരിത്രം ==
നാഷണല്‍നാഷണൽ സെന്റര്‍സെന്റർ ഫോര്‍ഫോർ സൂപ്പര്‍സൂപ്പർ കംപ്യൂട്ടര്‍കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ റോബര്‍ട്ട്റോബർട്ട് മക് കൂള്‍കൂൾ ആണ് അപ്പാച്ചെ യുടെ ആദ്യ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. തൊണ്ണൂറ്റിനാലിന്റെ പകുതിയില്‍പകുതിയിൽ റോബര്‍ട്ട്റോബർട്ട് എന്‍എൻ.സി.എസ്.എ വിട്ടപ്പോള്‍വിട്ടപ്പോൾ അപ്പാച്ചെയുടെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനംപ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലായി. എന്നാല്‍എന്നാൽ അതിനു ശേഷം ലോകത്തിലെമ്പാടുമുള്ള സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകര്‍സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ അപ്പാച്ചെക്കാവശ്യമായ പാച്ചുകളും മറ്റും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.
 
== പ്രത്യേകതകൾ ==
== പ്രത്യേകതകള്‍ ==
ധാരാളം പ്രത്യേകതകളുള്ളതാണ് ഈ വെബ് സര്‍വര്‍സർവർ. നമുക്കാവശ്യമുള്ള മോഡ്യൂളുകള്‍മോഡ്യൂളുകൾ ഇനി കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുകയുമാവാംകൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുമാവാം. വെര്‍ച്ച്വല്‍വെർച്ച്വൽ ഹോസ്റ്റിംഗ് അപ്പാച്ചെയുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ്. ഒരു സര്‍വറില്‍സർവറിൽ തന്നെ ഒന്നില്‍ഒന്നിൽ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ വെബ് സൈറ്റുകള്‍സൈറ്റുകൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രീതി. കുറച്ച് റിസോഴ്സ് കൊണ്ട് കൂടുതല്‍കൂടുതൽ സേവനം.<br />
ഇതിനു ഉദാഹരണമായി പറയാവുന്നതാണ് മോഡ്-ജിസിപ്പ്. ഫയലുകള്‍ഫയലുകൾ കംപ്രസ്സ് ചെയ്ത് സര്‍വ്സർവ് ചെയ്യുവാന്‍ചെയ്യുവാൻമൊഡ്യൂള്‍മൊഡ്യൂൾ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് ആണ് മോഡ്-സെക്യൂരിറ്റി. ഇത് വളരെയധികം ഉപയോഗം ഉള്ള ഒരു വെബ് ഫയര്‍വാള്ഫയർവാള് ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പാച്ചെയുടെ 2.2 പതിപ്പാണ് ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. <br />
 
== ഉപയോഗം ==
ഡൈനാമിക് പേജുകളും സ്റ്റാറ്റിക്ക് പേജുകളും അപ്പാച്ചെയില്‍അപ്പാച്ചെയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതു പോലെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഡാറ്റാബേസ് സെര്‍വറുകളുംസെർവറുകളും ഇതില്‍ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും. <br />
അപ്പാച്ചെ വെറും ഒരു വെബ് സര്‍വര്‍സർവർ എന്ന രീതിയില്‍രീതിയിൽ മാത്രം കാണാതെ ഇതിലെ ഒരു ലോഡ് ബാലന്‍സിംഗ്ബാലൻസിംഗ് ടൂള്‍ടൂൾ ആയും, റിവേഴ്സ് പ്രോക്സി ആയും ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഗൂഗിളിന്റെ സെര്‍ച്ച്സെർച്ച് എന്‍ജിന്‍എൻജിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പാച്ചെ ആണ്. എന്നാല്‍എന്നാൽ അവര്‍അവർ അത് ഗൂഗിള്‍ഗൂഗിൾ വെബ് സര്‍വര്‍സർവർ എന്ന പേരില്‍പേരിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്<ref>{{cite web|url=http://www.googlerank.com/ranking/Ebook/howgoogleworks.html|title=How ഗൂഗിള്‍ഗൂഗിൾ works|accessdate=2008-02-04}}</ref>. വിക്കിപീഡിയ സമൂഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പാച്ചെയാണ്<ref>{{cite web|url = http://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-l/2008-February/036349.html|title = വിക്കിമീഡിയ വെബ് സെര്‍വേഴ്സ്സെർവേഴ്സ്|publisher = Wikimedia wikitech-l mailing list| date = 2008-02-12| accessdate= 2008-02-12}}</ref>.<br />
 
== ലൈസൻസ് ==
== ലൈസന്‍സ് ==
അപ്പാച്ചെ ജനറല്‍ജനറൽ പബ്ലിക്ക് ലൈസന്‍സ്ലൈസൻസ് പ്രകാരം ആണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്.
 
== ഇതും കാണുക ==
[[വെബ് സര്‍വറുകളുടെസർവറുകളുടെ പട്ടിക]]
== അവലംബം ==
 
<references/>
{{അപ്പാച്ചെ}}
[[വർഗ്ഗം:വെബ്‌സെർവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ]]
[[വര്‍ഗ്ഗം:വെബ്‌സെര്‍വര്‍ സോഫ്റ്റ്വെയര്‍]]
 
[[ar:خادوم إتش تي تي بي أباتشي]]
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/654737" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്