"ഡ്രംസ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

390 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  10 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (യന്ത്രം പുതുക്കുന്നു: be-x-old:Ударная ўстаноўка)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
കൊട്ടുവാന്‍കൊട്ടുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരം പാശ്ചാത്യ താള വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഒരാള്‍ക്ക്ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കുവാന്‍വായിക്കുവാൻ ചേര്‍ത്ത്ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തെ '''ഡ്രംസ്''' അല്ലെങ്കില്‍അല്ലെങ്കിൽ 'ഡ്രം സെറ്റ്' എന്ന് പറയുന്നു. ഇതില്‍ഇതിൽ പഴയകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മരക്കട്ടകള്‍മരക്കട്ടകൾ, തുകല്‍തുകൽ അല്ലെങ്കില്‍അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബര്‍ഫൈബർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പലതരം ഡ്രംമുകളും, പശുവിന്‍റെപശുവിൻറെ കഴുത്തില്‍കഴുത്തിൽ പണ്ട് കാലത്ത് കെട്ടിയിരുന്ന മണി (കൌ ബെല്‍ബെൽ), ട്രയാഗിള്‍സ്ട്രയാഗിൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ത്രികോനാക്രിതിയിലുള്ള കമ്പി ഫ്രൈമുകള്‍ഫ്രൈമുകൾ, കിലുക്കാന്‍കിലുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാംബറിന്‍ടാംബറിൻ, പലതരം മണികള്‍മണികൾ എന്നിവയുണ്ടാവും.
 
ഒരു ഡ്രം സെറ്റിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങള്‍ഭാഗങ്ങൾ കാലുകള്‍കാലുകൾ കൊണ്ട് വായിക്കുന്ന '[[ബേസ് ഡ്രം]]', '[[ഹൈ ഹാറ്റ്]]' മുതലായവയും, കൈകള്‍കൈകൾ കൊണ്ട് വായിക്കുന്ന '[[സ്നേര്‍സ്നേർ ഡ്രം]]', '[[ടോം ടോം]]', '[[ഫ്ലോര്‍ഫ്ലോർ ടോം]]', 'സിംബല്‍സ്സിംബൽസ്' എന്നിവയും ആയിരിക്കും. ഇവ വായിക്കുന്നത് കാലുകളില്‍കാലുകളിൽ പെടലും, കൈകളില്‍കൈകളിൽ വടികളോ (stick ), ബ്രഷോ(brush )ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ആയിരിക്കും. വിവിധ സംഗീത രീതികള്‍ക്കുംരീതികൾക്കും വിവിധ രീതിയിലാണ് ഡ്രംസ് വായിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്: റോക്ക് മുസിക് ആണെങ്കില്‍ആണെങ്കിൽ 'ബേസ് ദ്രമും', 'സ്നേര്‍സ്നേർ ദ്രമും', 'ഹൈ ഹാറ്റ്'ഉം ആണ് പ്രധാനം. എന്നാല്‍എന്നാൽ ജാസില്‍ജാസിൽ 'റൈഡ് സിംബലും', സ്നേര്‍സ്നേർ ഡ്രം' ന്‍റെൻറെ ചില ശൈലികളുമാണ് പ്രധാനം.
 
'ഡ്രം സെറ്റ്' എന്നുള്ള വാക്ക് 1890 കളില്‍കളിൽ ബ്രിട്ടനിലാണ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്. അതിനെ തന്നെ 'ഡ്രം കിറ്റ്‌', 'ട്രാപ്‌ സെറ്റ്', ഡ്രംസ് എന്ന് പല പേരുകളില്‍പേരുകളിൽ വിളിക്കും. ഇവ എല്ലാം ആദ്യ കാലങ്ങളില്‍കാലങ്ങളിൽ വേറെ വേറെ ആയിരുന്നു വായിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍എന്നാൽ ഒര്കെസ്ട്രകളില്‍ഒര്കെസ്ട്രകളിൽ സാമ്പത്തികമായുള്ള ലാഭത്തിനു വേണ്ടി ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനായി ഒരാള്‍ഒരാൾ തന്നെ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ ഡ്രംമ്മുകള്‍ഡ്രംമ്മുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാന്‍ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. 1890 ലാണ് കാലുകള്‍കാലുകൾ കൊണ്ടുള്ള പെടല്‍പെടൽ പരീഷണം നടത്തിത്തുടങ്ങിയത്. 1909 മുതല്‍മുതൽ ബേസ്ഡ്രം നിലവില്‍നിലവിൽ വരുകയും ആധുനീക 'ഡ്രം കിറ്റിനു' രൂപം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 1940 ലാണ് രണ്ട് ഡ്രംമ്മുകള്‍ഡ്രംമ്മുകൾ കാലുകളില്‍കാലുകളിൽ വച്ച് വായന തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഇലക്ട്രോണിക് ഡ്രംമ്മുകളും, ഡ്രം മഷീനുകളും നിലവില്‍നിലവിൽ വന്നു. ഡ്രം വായിക്കുന്ന ആളെ ഡ്രമ്മര്‍ഡ്രമ്മർ(drummer ) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
 
പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഡ്രമ്മര്‍മാര്‍ഡ്രമ്മർമാർ ബില്ലി കോബാം, കാള്‍കാൾ പാമര്‍പാമർ, കീത്ത് മൂണ്‍മൂൺ, ജോണ്‍ജോൺ ബോണാം, റിന്ഗോ സ്റ്റാര്‍സ്റ്റാർ, ഫില്‍ഫിൽ കോളിന്‍സ്കോളിൻസ്, നിക്കോ മക് ബ്രെയിന്‍ബ്രെയിൻ തുടങ്ങിയവരാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിന്‍റെലോകത്തിൻറെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പല സംഗീത രീതികളിലും ഡ്രം കിറ്റ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
 
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:സംഗീതം]]
[[വർഗ്ഗം:വാദ്യോപകരണങ്ങൾ]]
[[വര്‍ഗ്ഗം:വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍]]
 
[[als:Schlagzeug]]
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/654285" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്