"രേവതി പട്ടത്താനം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,398 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (യന്ത്രം അക്ഷരപിശകു നീക്കുന്നു.)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
{{prettyurl|Revathi Pattathanam}}
[[കോഴിക്കോട്]] [[സാമൂതിരി]] രാജാവിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നടന്നിരുന്ന [[തര്‍ക്കശാസ്ത്രംതർക്കശാസ്ത്രം|തര്‍ക്കശാസ്ത്രതർക്കശാസ്ത്ര]] സദസ്സ് അഥവാ [[പട്ടത്താനം]] ആണ് '''രേവതി പട്ടത്താനം'''. [[തുലാം]] മാസത്തിന്റെ [[രേവതി]] നാളില്‍നാളിൽ തുടങ്ങുന്നുവെന്നതിനാല്‍‍തുടങ്ങുന്നുവെന്നതിനാൽ‍ രേവതി പട്ടത്താനം എന്നു് വിളിച്ചു് പോരുന്നു. [[മലബാര്‍മലബാർ|മലബാറിലേക്ക്]] [[ടിപ്പു സുല്‍ത്താന്‍സുൽത്താൻ|ടിപ്പുവിന്റെ]] ആക്രമണമുണ്ടാകുന്ന കാലം വരേയ്ക്കും രേവതി പട്ടത്താനം തുടര്‍ച്ചയായിതുടർച്ചയായി നടന്നു പോന്നിരുന്നു. [[പതിനെട്ടരക്കവികള്‍പതിനെട്ടരക്കവികൾ|പതിനെട്ടരക്കവികളുടെ]] സാന്നിദ്ധ്യം രേവതി പട്ടത്താനത്തിനു് ഭാരതീയ[[തര്‍ക്കശാസ്ത്രംതർക്കശാസ്ത്രം|തര്‍ക്കശാസ്ത്രത്തിലുംതർക്കശാസ്ത്രത്തിലും]] കേരളീയ സാംസ്കാരികവേദിയിലും ഖ്യാതി നേടിക്കൊടുത്തു. [[മുരാരി|മുരാരിയുടെ]] [[അനര്‍ഘരാഘവംഅനർഘരാഘവം|അനര്‍ഘരാഘവത്തിനുഅനർഘരാഘവത്തിനു]] വിക്രമീയം എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച [[മാനവിക്രമന്‍മാനവിക്രമൻ]] ‍(1466-1478) ആയിരുന്നു പട്ടത്താനത്തില്‍പട്ടത്താനത്തിൽ പ്രമുഖനായ സാ‍മൂതിരി. രേവതി പട്ടത്താനം, [[തളി]]യില്‍യിൽ താനം എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ന് ഇതു നടത്തിവരുന്നത് [[പട്ടത്താനസമിതി|പട്ടത്താനസമിതിയാണ്]]. ഇന്നത്തെ സാമൂതിരി ഇതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനെത്താറുണ്ട്. <ref> http://www.hindu.com/2006/11/03/stories/2006110300380200.htm </ref> <ref> http://www.hindu.com/2005/11/14/stories/2005111406240300.htm </ref> വിജയികള്‍ക്കുവിജയികൾക്കു പണക്കിഴിയും പട്ടത്താനവും കൊടുത്തിരുന്നു. 51 പുത്തന്‍പണംപുത്തൻപണം ( പതിനാലു് ഉറുപ്പിക അമ്പത്താറു് പൈസ) അടങ്ങിയ കിഴിയാണു് ലഭിക്കുക. പ്രഭാകരമീമാംസ, [[വ്യാകരണം]], [[വേദാന്തം]] എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക്വിഷയങ്ങൾക്ക് 12, 12, 9, 13 എന്നിങ്ങനെ മൊത്തം 36 കിഴികളാണു് പണ്ടു് പാരിതോഷികമായി കൊടുത്തിരുന്നതു്.
== പേരിന്റെ പിന്നില്‍പിന്നിൽ ==
 
പട്ടത്താനം എന്നത് പ്രാകൃതഭാഷയില്‍പ്രാകൃതഭാഷയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ആദേഹം ചെയ്ത പദമാണ്‍പദമാൺ. <ref> {{cite book |last=പി.എം. |first=ജോസഫ്|authorlink= ഡോ.പി.എം.ജോസഫ്|coauthors= |title= മലയാളത്തിലെ പരകീയ പദങ്ങള്‍പദങ്ങൾ|year=1995 |publisher=കേരള ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് |location=തിരുവനന്തപുരം |isbn=}} </ref>[[തുലാം]] മാസത്തിലെ [[രേവതി]] നാളില്‍നാളിൽ തുടങ്ങി [[തിരുവാതിര]] നാള്‍നാൾ വരെ നിലനിന്നിരുന്ന എഴു ദിവസത്തെ പാണ്ഡിത്യ പരീക്ഷയും തുടര്‍ന്നുള്ളതുടർന്നുള്ള [[ബിരുദം]] അഥവാ പട്ടം ദാനംചെയ്യലും(convocation)ആണ് ഈ മഹാസംഭവം. [[മീമാംസാ]] പണ്ഡിതനായിരുന്ന [[കുമാരിലഭട്ടന്‍കുമാരിലഭട്ടൻ|കുമാരിലഭട്ടന്റെ]] ഓര്‍മ്മക്കായിഓർമ്മക്കായി [[ഭട്ടന്‍ഭട്ടൻ]] എന്ന ബിരുദം [[മീമാംസാ]] പണ്ഡിതര്‍ക്കു്പണ്ഡിതർക്കു് നല്കി വന്നിരുന്നതിനാല്‍വന്നിരുന്നതിനാൽ പട്ടത്താനം എന്ന്‍എന്ൻ പറയുന്നുന്നു. തിരുവോണനാളില്‍തിരുവോണനാളിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നതിനാള്‍അവസാനിച്ചിരുന്നതിനാൾ തിരുവോണപട്ടത്താനം എന്നും പ്രതിപാദിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. <ref> എം.എന്‍എൻ. നമ്പൂതിരി; സാമൂതിരിചരിത്രത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങള്‍കാണാപ്പുറങ്ങൾ, വള്ളത്തോള്‍വള്ളത്തോൾ വിദ്യാപീഠം, ശുകപുരം, കേരള. </ref>
 
താനം എന്നതിന് സ്ഥാനം എന്നും ക്ഷേത്രഭരണകാര്യാലയം എന്നും അര്‍ത്ഥമുണ്ടു്അർത്ഥമുണ്ടു്. പാലിയിലെ '''ഥാന''', പ്രകൃതിയിലെ '''ഠാണ''', സംസ്കൃതത്തിലെ '''സ്ഥാന''' എന്നിവക്കും സമാനാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍സമാനാർത്ഥങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഭട്ടസ്ഥാനം എന്നതാണിതിന്‍റെഎന്നതാണിതിൻറെ സംസ്കൃതസമം.
 
== ചരിത്രം ==
പട്ടത്താനത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെകുറിച്ചു് വിവിധവിശ്വാസങ്ങള്‍വിവിധവിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടു്.
മഹാകവി [[ഉള്ളൂര്‍ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യര്‍പരമേശ്വരയ്യർ|ഉള്ളൂരിന്റെ]] അഭിപ്രായത്തില്‍അഭിപ്രായത്തിൽ
* 'ഒരിക്കല്‍ഒരിക്കൽ സിംഹാസനാവകാശികളായി ആണ്‍പ്രജകള്‍ആൺപ്രജകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസരം രാജവംശത്തില്‍‍രാജവംശത്തിൽ‍ ഉണ്ടായിരുന്നു കുടുംബത്തില്‍കുടുംബത്തിൽ രണ്ടു സഹോദരിമാര്‍സഹോദരിമാർ മാത്രം ശേഷിച്ചു. ആചാരപ്രകാരം ആദ്യത്തെ ആണ്‍കുട്ടിക്കാണ്ആൺകുട്ടിക്കാണ് സിംഹാസനം എന്നിരിക്കെ ഇളയസഹോദരി ഒരാണ്‍കുഞ്ഞിനെഒരാൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയും ഇതില്‍ഇതിൽ അസൂയകൊണ്ട മൂത്ത സഹോദരി കുഞ്ഞിനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍എന്നാൽ പിന്നീട് മൂത്ത സഹോദരി ഒരു ആണ്‍ആൺ കുഞിനെ പ്രസവിക്കുകയും ആ കുഞ്ഞ് വളര്‍ന്ന്വളർന്ന് സാ‍മൂതിരിയാവുകയും ചെയ്തു. ഈ സാ‍മൂതിരിയുടെ ഭരണകാലത്ത് അമ്മ മഹാറാണി രാജ്യകാര്യങ്ങളില്‍രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ഇതിഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന സാമുതിരിയോട് പഴയ കഥകള്‍കഥകൾ (വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്ന കഥ)വിളമ്പുകയും ചെയ്തു. ഇതെല്ലം കേട്ടു വിവശനായ സാ‍മൂതിരി പ്രായശ്ചിത്തത്തിനായി തിരുനാവായ യോഗത്തിന്റെ സഹായം തേടി. അവരുടെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് തന്റെ കുടുംബദേവതയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള തളി ക്ഷേത്ര അങ്കണത്തില്‍അങ്കണത്തിൽ പട്ടത്താനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്ഏർപ്പെടുത്തിയത്'.<ref> എ. ശ്രീധരമേനോന്‍ശ്രീധരമേനോൻ, കേരളചരിത്രശില്പികള്‍കേരളചരിത്രശില്പികൾ (ചരിത്രം)ഏട് 86. 1988. സാഹിത്യപ്രവര്‍ത്തകസാഹിത്യപ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം, കോട്ടയം. </ref>
 
[[കെ.വി. കൃഷ്ണയ്യര്‍കൃഷ്ണയ്യർ|കെ.വി. കൃഷ്ണയ്യരുടെ]] അഭിപ്രായത്തില്‍അഭിപ്രായത്തിൽ
 
* [[സാമൂതിരി|സാമൂതിരിയുടെ]] ശത്രുക്കളായ പോര്‍ളതിരിപോർളതിരി, [[കോലത്തിരി]] ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതുകൊണ്ട് തളിക്ഷേത്രത്തിലെ നടത്തിപ്പുഭാരവാഹികളായ ബ്രാഹ്മണ‍മൂസ്സതുമാര്‍ബ്രാഹ്മണ‍മൂസ്സതുമാർ രാജാവിന്റെ അപ്രീതിക്കിരയാകുകയും തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്‍നിയന്ത്രണത്തിൻ കീഴിലായപ്പോള്‍കീഴിലായപ്പോൾ സാമൂതിരി ഇവരെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ നമ്പൂതിരിമാര്‍നമ്പൂതിരിമാർ ക്ഷേത്രത്തോട് ചേര്‍ന്ന്ചേർന്ന് നിരാഹാരം എടുക്കുകയും പലരും മരണമടയുകയും ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണരെ സംരക്ഷിക്കാന്‍സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ സാ‍മൂതിരിക്ക് ബ്രഹ്മഹത്യാപാപം മൂലമാണ് പിന്നിട് കുടുംബത്തിനുണ്ടായ അനിഷ്ടങ്ങള്‍അനിഷ്ടങ്ങൾ എന്നു വിശ്വസിക്കുകയും അതിനു പരിഹാരമായി പ്രസിദ്ധ ശൈവ സന്യാസിയായിരുന്ന കോല്‍കുന്നത്ത്കോൽകുന്നത്ത് ശിവാങ്കളുടെ ഉപദേശപ്രകാരം പട്ടത്താനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്ഏർപ്പെടുത്തിയത്. <ref> എ. ശ്രീധരമേനോന്‍ശ്രീധരമേനോൻ, കേരളചരിത്രശില്പികള്‍കേരളചരിത്രശില്പികൾ (ചരിത്രം)ഏട് 86. 1988. സാഹിത്യപ്രവര്‍ത്തകസാഹിത്യപ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം, കോട്ടയം. </ref>
 
ബാലകൃഷ്ണകുറുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍അഭിപ്രായത്തിൽ
 
* [[സാമൂതിരി]] പോര്‍ളാതിരിയെപോർളാതിരിയെ തോല്പിച്ചെങ്കിലും അത് പോര്‍ളാതിരിപോർളാതിരി സ്ഥപിച്ച തളി ക്ഷേത്രത്തിലെ നമ്പിമാര്‍നമ്പിമാർ അംഗീകരിക്കാന്‍അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അവര്‍അവർ നെടിയിരുപ്പിനെ ശക്തിയായി പ്രതിരോധിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഊരായ്മക്കാരായ മൂസ്സതുമാര്‍മൂസ്സതുമാർ (നമ്പി)60 ഇല്ലക്കാര്‍ഇല്ലക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെ നെടിയിരുപ്പ് കൂലിപട്ടാളത്തെ ഉപയോഗിച്ച് അമര്‍ച്ചഅമർച്ച ചെയ്യാന്‍ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കൂറേ പേര്‍പേർ മരണമടഞ്ഞു. കൂറേ പേര്‍പേർ പട്ടിണി വ്രതം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും സാമൂതിരി ചെക്വിക്കൊണ്ടില്ല. മുസ്ലീങ്ങളുടെ സ്വാധീനമയിരിക്കണം കാരണം. അങ്ങനെയും നിരവധി പേര്‍പേർ മരിക്കനിടയായപ്പോള്‍മരിക്കനിടയായപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവര്‍ബാക്കിയുള്ളവർ വ്രതം നിര്‍ത്തിനിർത്തി ആക്രമണത്തിനൊരുങ്ങി. അവരെയും പട്ടാളം വകവരുത്തി. ഈ സംഭവത്തിനു ശേഷം കൂറേ കാലം പൂജാദി കര്‍മ്മങ്ങള്‍കർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്ന തളി ക്ഷേത്രത്തില്‍ക്ഷേത്രത്തിൽ പിന്നീട് ശിവാങ്കള്‍ശിവാങ്കൾ ആണ് പുന: പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി പൂജാദി കര്‍മ്മങ്ങള്‍കർമ്മങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചത്. ശിവാങ്കളിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരംനിർദ്ദേശപ്രകാരം കന്മതില്‍കന്മതിൽ കെട്ടി തളിക്ഷേത്രവും കല്പടവുകള്‍കല്പടവുകൾ കെട്ടി ചിറയും സമൂതിരി പരിഷ്കരിച്ചു. അവിടന്നപ്പുറം നാട്ടുകാര്‍ക്കിടയില്‍നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ നെടിയിരിപ്പു സ്വര്ഊപം സമൂതിരി എന്നറിയപ്പെട്ടു.<ref> കെ. ബാലകൃഷ്ണക്കുറുപ്പ്; കോഴിക്കോടിന്റെ ചരിത്രം - മിത്തുകളും യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളുംയാഥാർഥ്യങ്ങളും.ഏട് 72, മാതൃഭൂമി പ്രിന്റ്റിങ് അന്‍റ്അൻറ് പബ്ലിഷിങ് കമ്പനി. കോഴിക്കോട് 2000. </ref>
 
[[പന്നിയൂര്‍പന്നിയൂർ]] ചൊവ്വരഗ്രാമങ്ങള്‍ചൊവ്വരഗ്രാമങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന കൂര്‍കൂർ മത്സരങ്ങള്‍മത്സരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധമാണ്, <ref> കെ.വി. കൃഷ്ണയ്യര്‍കൃഷ്ണയ്യർ 1938, പ്രതിപാധിച്ചിരിക്കുന്നത്- എം.എന്‍എൻ. നമ്പൂതിരി; സാമൂതിരി ചരിത്രത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങള്‍കാണാപ്പുറങ്ങൾ, വള്ളത്തോള്‍വള്ളത്തോൾ വിദ്യാപീഠം, ശുകപുരം, കേരള. </ref> വൈഷ്ണവരായ പന്നിയൂര്‍കാരുംപന്നിയൂർകാരും ശൈവരായ ശുകപുരംകാരും തമ്മിലുള്ള കിടമത്സരത്തില്‍കിടമത്സരത്തിൽ യഥക്രമം [[ചാലൂക്യര്‍ചാലൂക്യർ|ചാലൂക്യരും]] [[രാഷ്ട്രകൂടര്‍രാഷ്ട്രകൂടർ|രാഷ്ട്രകൂടരും]] ഇവരെ പിന്താങ്ങിയിരുന്നതായും ഒടുവില്‍ഒടുവിൽ ഇത് വെള്ളാട്ടിരി- [[സാമൂതിരി]] മത്സരങ്ങളില്‍മത്സരങ്ങളിൽ ചെന്നു കലാശിച്ചതായും [[ലോഗന്‍ലോഗൻ]] അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍എന്നാൽ ഇതിനെ പിന്താങിയും എതിരായും അഭിപ്രായങ്ങളും തെളിവുകളും ഉണ്ട്. (വീരരാഘവ പട്ടയം, മണിപ്രവാളം എന്നീ കൃതികളില്‍കൃതികളിൽകൂര്‍കൂർ മത്സരം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്)ഇങ്ങനെ രക്ഷകര്‍രക്ഷകർ രണ്ടുപേര്‍രണ്ടുപേർ രണ്ടു ചേരിയിലായപ്പോള്‍ചേരിയിലായപ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങള്‍ഗ്രാമങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ കിടമത്സരം വര്‍ദ്ധിച്ചുവർദ്ധിച്ചു വന്നു. പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെയും മറ്റും പേരില്‍പേരിൽ നടന്ന മത്സരം ഈ കിടമത്സരത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമായാണ് ചില ചരിത്രകാരന്മാര്‍ചരിത്രകാരന്മാർ കാണുന്നത്. <ref> എം.എന്‍എൻ. നമ്പൂതിരി; സാമൂതിരി ചരിത്രത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങള്‍കാണാപ്പുറങ്ങൾ, ഏട് 112, വള്ളത്തോള്‍വള്ളത്തോൾ വിദ്യാപീഠം, ശുകപുരം, കേരള. </ref> ആഴ്വാഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കള്‍തമ്പ്രാക്കൾ ചോകിരത്തിന്റെയും (ചൊവ്വര)കൈപ്പഞ്ചേരി മനക്കാര്‍മനക്കാർ പന്നിയൂരിന്റെയും ആത്മീയാദ്ധ്യക്ഷന്മാരായിരുന്നു.
 
കേരളത്തിലെ എല്ല സഭാമഠങ്ങളുടേയും പ്രതിനിധികള്‍പ്രതിനിധികൾ ഇതില്‍ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പയ്യൂര്‍പയ്യൂർ മനയ്ക്കലെ പ്രധാനിയായിരുന്നു വിധി കര്‍ത്താക്കളില്‍കർത്താക്കളിൽ പ്രമുഖന്‍പ്രമുഖൻ. മീമാംസ വ്യാകരണം, വേദാന്തം മുതലായ വിഷയങ്ങളില്‍വിഷയങ്ങളിൽ ചര്‍ച്ചകള്‍ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും വിധികര്‍ത്താക്കള്‍വിധികർത്താക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെ ഏഴാം ദിവസം 'മാങ്ങാട്ടച്ചന്‍മാങ്ങാട്ടച്ചൻ' സദസ്സിനുമുന്‍പായിസദസ്സിനുമുൻപായി അറിയിക്കുകയും സാമൂതിരി പട്ടത്താനവും പാരിതോഷികങ്ങളും നല്‍കുകയുംനൽകുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു പതിവ്.
 
തളിയില്‍തളിയിൽ താനം ടിപ്പു സുല്‍ത്താന്റെസുൽത്താന്റെ ആക്രമണത്തൊടെ നിന്നു പോയി എങ്കിലും 1840 കളില്‍കളിൽ ശക്തന്‍ശക്തൻ സാമൂതിരി അത്‌ പുനരുദ്ധരിപ്പിച്ചു. പിന്നിട്‌ കൂറ്റല്ലൂര്‍കൂറ്റല്ലൂർ നമ്പൂതിരിമാര്‍നമ്പൂതിരിമാർ അത്‌ 1934 വരെ നടത്തി വന്നു. ഇന്നും എല്ലാവര്‍ഷവുംഎല്ലാവർഷവും രേവതി പട്ടത്താനം ആഘോഷിച്ചുവരുന്നു.
 
രേവതീപട്ടത്താനം നേടുക എന്നത്‌ ഏതു പണ്ഡിതനും അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല. മേല്‍പ്പത്തൂര്‍മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി പോലും ആറു പ്രാവശ്യം അര്‍ഹതഅർഹത നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷമാണ്‌ ഇതു കരസ്ഥമാക്കിയത് . ഇങ്ങനെ പട്ടത്താനം ലഭിച്ചവരാണ്‌ ഉദ്ദണ്ഡനും കാക്കശ്ശേരിയും മറ്റും. ഇതില്‍ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ്‌ ഉദ്ദണ്ഡന്‍ഉദ്ദണ്ഡൻ ആദ്യമായി കോഴിക്കോട്ടു വരുന്നതു തന്നെ <ref> കേരള സംസ്കാര ദര്‍ശനംദർശനം. പ്രൊഫ. കിളിമാനൂര്‍കിളിമാനൂർ വിശ്വംഭരന്‍വിശ്വംഭരൻ. ജുലൈ‌ 1990. കാഞ്ചനഗിരി ബുക്സ്‌ കിളിമനൂര്‍കിളിമനൂർ, കേരള </ref>
 
== ചടങ്ങുകൾ ==
== ചടങ്ങുകള്‍ ==
 
[[തളി]]ക്ഷേത്രത്തിലെ വാതില്‍വാതിൽ മാടത്തിലെ ഇടവും വലവുമുള്ള ഉയര്‍ന്നഉയർന്ന വിശാലമായ മാടത്തറകളില്‍മാടത്തറകളിൽ വച്ചാണ് പട്ടത്താന മത്സരങ്ങള്‍മത്സരങ്ങൾ നടന്നുവനിരുന്നത്. ( ഇന്ന് കൂത്തിനും മറ്റുമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്) തെക്കേ വാതില്‍വാതിൽ മാടത്തില്‍മാടത്തിൽ തെക്കേ അറ്റത്ത് പ്രഭാകരമീമാംസയും അതിന്റെ വടക്ക് ഭാട്ടമീമാംസയും വടക്കേ വാതില്‍മാടത്തില്‍വാതിൽമാടത്തിൽ വടക്കേ അറ്റത്ത് വ്യാകരണത്തിനും തെക്കു ഭാഗത്ത് വേദാന്തത്തിനും നാലു വിളക്ക് വച്ച വേദശാസ്ത്രവാദങ്ങള്‍വേദശാസ്ത്രവാദങ്ങൾ നടത്തിപ്പോന്നു.
=== ക്ഷണം ===
<!-- ഇത് ഏഡിറ്റ് ചെയ്യരരുത്. പഴയ മലയാളം ആണ് -->
:<b>“കോഴിക്കോട്ടേ തളിയില്‍തളിയിൽ തുലാഞായറ്റില്‍തുലാഞായറ്റിൽ ഇരവതിപട്ടത്താനത്തിനവിള്‍കലംഇരവതിപട്ടത്താനത്തിനവിൾകലം ഉണ്ടാകയാല്‍ഉണ്ടാകയാൽ താനം കൊള്ളുവാന്‍കൊള്ളുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം കല്പിച്ചു, അതിന കൊല്ലം... ധനു... നു സഭ കോഴിക്കോട്ടെത്തുകയും വേണം”</b>
 
എന്നീ പ്രകാരമുള്ള തിരുവെഴുത്തുകള്‍തിരുവെഴുത്തുകൾ [[സാമൂതിരി]] സഭായോഗങ്ങള്‍സഭായോഗങ്ങൾ, വൈദിക നമ്പൂതിരിമാര്‍നമ്പൂതിരിമാർ, കോവിലകത്തെ തമ്പുരാക്കന്മാര്‍തമ്പുരാക്കന്മാർ എന്നിവര്‍ക്കയക്കുന്നുഎന്നിവർക്കയക്കുന്നു. ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ ആരും പങ്കെടുക്കാറില്ല. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളില്‍സാഹചര്യങ്ങളിൽ പങ്കെറ്റുക്കാന്‍പങ്കെറ്റുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതില്‍സാധിക്കാത്തതിൽ മറുപടി അയക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. (മാപ്പിള ലഹള ക്കാലത്ത്)
 
=== ചടങ്ങുകള്‍ചടങ്ങുകൾ ===
തളിയില്‍തളിയിൽ ‘കോയിമ്മ’യും മങ്ങാട്ടച്ചന്മാരും പേരൂര്‍പേരൂർ നമ്പൂതിരിയും പേരകത്തു കോവിലും ചേര്‍ന്നചേർന്ന തളിയില്‍തളിയിൽ അറ തുറന്ന് നാലു വിളക്കെടുത്ത് തെക്കേ വാതില്‍വാതിൽ മാടത്തില്‍മാടത്തിൽ തെക്കേയട്ടത്ത് പ്രഭാകരത്തിലേയ്ക്കും അതിനു വടക്കു ഭാട്ടത്തിലേയ്ക്കും വടക്കേ മാടത്തില്‍മാടത്തിൽ വടക്കേയറ്റത്തു വേദാന്തത്തിലേയ്ക്കും തെക്ക് വ്യാകരണത്തിലേയ്ക്കും വിളക്കുകള്‍വിളക്കുകൾ വയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വിളക്കു വച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍വച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഭട്ടകളുടെ യോഗത്റ്റില്‍യോഗത്റ്റിൽ നിന്നു പട്ടത്താനത്തിനു ചാര്‍ത്തിയവര്‍ചാർത്തിയവർ (തിരഞ്ഞെടുത്തവര്‍തിരഞ്ഞെടുത്തവർ)ശാസ്ത്രവാദങ്ങള്‍ശാസ്ത്രവാദങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു.
 
ശാസ്ത്രവാദങ്ങള്‍ശാസ്ത്രവാദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാല്‍കഴിഞ്ഞാൽ ഭട്ടന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിയ്ക്കും. കോവിലകം എഴുത്തുകാരന്‍എഴുത്തുകാരൻ ഭട്ടതിരിമാരുടെ പേരെഴുതിയ ഓല മങ്ങാട് അച്ചനെ ഏല്പിക്കുന്നു. അഗ്രശാലയുടെ പടിഞ്ഞാറായി വച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്കുകളുടെ മദ്ധ്യത്തില്‍മദ്ധ്യത്തിൽ പള്ളിപ്പലക വച്ച് [[സാമൂതിരി]] അതില്‍അതിൽ ഉപവിഷ്ടനാകുന്നു. തുടര്‍ന്ന്തുടർന്ന് മങ്ങാട്ടച്ഛന്‍മങ്ങാട്ടച്ഛൻ തിര്‍ഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരുടെതിർഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരുടെ പേര്‍പേർ വായിക്കുന്നു. കുമ്മില്‍കുമ്മിൽ ഇളേടത്തു നമ്പൂതിരി വിളക്കുമായി ഒരോരുത്തരെയും ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവരുകയും പരവതാനിവിരിച്ച് അതില്‍അതിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന പീഠങ്ങളില്‍പീഠങ്ങളിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടര്‍ന്ന്തുടർന്ന് തേവാരി നമ്പൂതിരി തമ്പുരാന്റെ കയ്യില്‍കയ്യിൽ വെറ്റില,പച്ചടക്ക, ചന്ദനപ്പൊതി, മുല്ലപ്പൂവ്, ചുരുള്‍ചുരുൾ, കിഴി എന്നിവ കൊടുക്കുകയും തമ്പുരാന്‍തമ്പുരാൻ ഭട്ടന് ഇവ സമ്മനിക്കുകയും ഭട്ടന്‍ഭട്ടൻ തമ്പുരാനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് ചുരുള കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറയുക. ഒടുവില്‍ഒടുവിൽ വച്ചു നമസ്കാരക്കിഴിയും വച്ച് സാമൂതിരിയും മറ്റു ഇളയ തമ്പുരാക്കന്മാരും ഭട്ടന്മാരെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് നമസ്കരിച്ച് പള്‍ലിപ്പ്ലകമേര്‍പൾലിപ്പ്ലകമേർ ഇരിക്കുന്നതോടെ താനത്തിന്റെ ചടങ്ങുകള്‍ചടങ്ങുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. <ref> എം.എന്‍എൻ. നമ്പൂതിരി; സാമൂതിരി ചരിത്രത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങള്‍കാണാപ്പുറങ്ങൾ, വള്ളത്തോള്‍വള്ളത്തോൾ വിദ്യാപീഠം, ശുകപുരം, കേരള. </ref>
==അവലംബം==
<references/>
== വിശകലനം ==
 
[[വിഭാഗം:തര്‍ക്കശാസ്ത്രംതർക്കശാസ്ത്രം]]
[[വിഭാഗം:കേരളചരിത്രം]]
 
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/653776" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്