"കപ്പാസിറ്റർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

582 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (യന്ത്രം പുതുക്കുന്നു: eo:Kondensilo)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
[[ചിത്രം:Capacitors Various.jpg|thumb|right|270px|Various capacitors. The large cylinders are high value [[Capacitor#By dielectric material|electrolytic]] types]]
 
ഇലക്ട്രിക്-ഇലക്ട്രൊണിക് ഉപകരണങ്ങളില്‍ഉപകരണങ്ങളിൽ [[വൈദ്യുത ചാര്‍ജ്ജ്ചാർജ്ജ്]] ശേഖരിച്ച് വെക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ്‌ '''കപ്പാസിറ്റര്‍കപ്പാസിറ്റർ'''. കപ്പാസിറ്ററുകള്‍കപ്പാസിറ്ററുകൾ '''കണ്ടന്‍സറുകള്‍കണ്ടൻസറുകൾ''' എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ഒരു ജോഡി പ്ലേറ്റുകള്‍പ്ലേറ്റുകൾ അഥവാ കണ്ടക്ടറുകള്‍ക്കിടയില്‍കണ്ടക്ടറുകൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക്ക് ഫീല്‍ഡില്‍ഫീൽഡിൽ ആണ്‌ കപ്പാസിറ്ററുകള്‍കപ്പാസിറ്ററുകൾ വൈദ്യുതി സംഭരിച്ചുവെക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ഇത്തരത്തിൽ വൈദ്യുതിയെ കപ്പാസിറ്ററില്‍കപ്പാസിറ്ററിൽ സംഭരിച്ചുവെക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ ചാര്‍ജ്ജിങ്ങ്ചാർജ്ജിങ്ങ് എന്നാണ്‌ പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്ക്-ഇലക്ട്രൊണിക് സര്‍ക്യൂട്ടുകളില്‍സർക്യൂട്ടുകളിൽ വൈദ്യുതി സംഭരണ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകപ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ്‌ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പ്രധാന ധര്‍മ്മംധർമ്മം. ഇതു കൂടാതെ ഉയര്‍ന്നഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലും താഴ്ന്ന ആവൃത്തിയിലുമുള്ള സിഗ്നലുകള്‍സിഗ്നലുകൾ തമ്മില്‍തമ്മിൽ വ്യതിയാനം വരുത്താനും കപ്പാസിറ്റര്‍കപ്പാസിറ്റർ ഉപയൊഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ സവിശേഷത കാരണം ഇലക്ട്രൊണിക് ഫില്‍റ്ററുകളില്‍ഫിൽറ്ററുകളിൽ വ്യാപകമായി ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 
രണ്ടു ലോഹ പ്ലേറ്റുകളും അവയ്ക്കിടയില്‍അവയ്ക്കിടയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു [[ഇന്‍സുലേറ്റര്‍ഇൻസുലേറ്റർ|ഇന്‍സുലേറ്ററുമാണ്‌ഇൻസുലേറ്ററുമാണ്‌]] കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍ഭാഗങ്ങൾ. ഇന്‍സുലേറ്ററിനെഇൻസുലേറ്ററിനെ ഡൈഇലക്ട്രിക് (dielectric) എന്നു പറയുന്നു. കപ്പാസിറ്ററിനെ സര്‍ക്യൂട്ടില്‍സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ ഓരോ പ്ലേറ്റില്‍പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ ലീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും.
 
 
== ചരിത്രം ==
1745 ഒക്ടൊബറില്‍ഒക്ടൊബറിൽ ഇവാള്‍ഡ്ഇവാൾഡ് [[ജോര്‍ജ്ജ്ജോർജ്ജ് വൊണ്‍വൊൺ ക്ലീസ്റ്റ്]] എന്ന [[ജര്‍മനിജർമനി|ജര്‍മ്മന്‍ജർമ്മൻ]] ശാസ്ത്രഞനാണ്‌ കപ്പാസിറ്റര്‍കപ്പാസിറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇതേവര്‍ഷംഇതേവർഷം തന്നെ [[നെതര്‍ലാന്റ്നെതർലാന്റ്|ഡച്ച്‌]] ശാസ്ത്രഞനായ [[പീറ്റര്‍പീറ്റർ വാന്‍വാൻ മുഷേന്‍മുഷേൻ ബ്രോക്ക്]] സമാനമായ മറ്റൊരു കപ്പാസിറ്റര്‍കപ്പാസിറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ലെയ്സണ്‍ലെയ്സൺ ജാര്‍ജാർ എന്നാണ്‌ അദ്ദേഹം തന്റെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ബഞ്ചമിന്‍ബഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ളിന്‍ഫ്രാങ്ക്ളിൻ, ലെയ്സ്ണ്‍ലെയ്സ്ൺ ജാര്‍ജാർ കപ്പാസിറ്ററിനെ സൂക്ഷ്മാമായി പരിശോധിക്കുകയും ഈ കപ്പാസിറ്ററില്‍കപ്പാസിറ്ററിൽ നേരത്തെ കരുതിയതുപോലെ വെള്ളത്തിലല്ല മറിച്ച് ഗ്ലാസിലാണ്‌ വൈദ്യുതി സംഭരിക്കുന്നത് എന്നു വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യകാലത്ത് കപ്പാസിറ്ററുകള്‍കപ്പാസിറ്ററുകൾ കണ്ടന്‍സറുകള്‍കണ്ടൻസറുകൾ എന്ന പേരിലാണ്‌ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും ചില രാജ്യങ്ങളില്‍രാജ്യങ്ങളിൽ കപ്പാസിറ്ററുകള്‍കപ്പാസിറ്ററുകൾ കണ്ടന്‍സര്‍കണ്ടൻസർ എന്ന പേരില്‍പേരിൽ തന്നെയാണ്‌ അറിയപ്പെടുന്നത്. [[ഇറ്റാലിയന്‍ഇറ്റാലിയൻ]] വാക്കായ കണ്ടന്‍സര്‍കണ്ടൻസർ സ്റ്റോര്‍സ്റ്റോർ ആണ്‌ പിന്നീട് കണ്ടന്‍സര്‍കണ്ടൻസർ ആയി മാറിയത്.
 
 
== കപ്പാസിറ്റൻസ് ==
== കപ്പാസിറ്റന്‍സ് ==
കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വൈദ്യുതി സംഭരിച്ചുവെക്കാനുള്ള കഴിവിന്റെ ഏകകമാണ്‌ കപ്പാസിറ്റന്‍സ്കപ്പാസിറ്റൻസ് (C). പ്ലേറ്റുകള്‍പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടെന്‍ഷ്യല്‍പൊട്ടെൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം V യും പ്ലേറ്റില്‍പ്ലേറ്റിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന ചാര്‍ജ്ചാർജ് Q വും ആയാല്‍ആയാൽ C=Q/V ആയിരിക്കും.
 
ഫാരഡ് (F) ആണ്‌ ആണ്‌ കപ്പാസിറ്റന്‍സ്കപ്പാസിറ്റൻസ് അളക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം. ഇതൊരു വലിയ യൂണിറ്റായതുകൊണ്ട് സാധാരണ മൈക്രോഫാരഡ് (µF) എന്ന യൂണിറ്റിലാണ്‌ കപ്പാസിറ്റന്‍സ്കപ്പാസിറ്റൻസ് അളക്കുന്നത്<ref>
ഊര്‍ജതന്ത്രംഊർജതന്ത്രം ഭാഗം-2, പത്താം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകം, പേജ് 115 , കേരള സര്‍ക്കാര്‍സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് -2008
</ref>. 1 മൈക്രോഫാരഡ്=10<sup>-6</sup> ഫാരഡ് ആണ്‌.
 
== വിവിധതരം കപ്പാസിറ്ററുകള്‍കപ്പാസിറ്ററുകൾ ==
ഡൈ ഇലക്ട്രിക് വസ്തു പേപ്പര്‍പേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്ററാണ് പേപ്പര്‍പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റര്‍കപ്പാസിറ്റർ. മൈക്ക ഡൈ ഇലക്ട്രിക്കായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് മൈക്ക കപ്പാസിറ്ററുകള്‍കപ്പാസിറ്ററുകൾ. ഇങ്ങനെ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററുകള്‍കപ്പാസിറ്ററുകൾ, പോളിയസ്റ്റര്‍പോളിയസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്ററുകള്‍കപ്പാസിറ്ററുകൾ എന്നിങ്ങനെ പലതരം കപ്പാസിറ്ററുകള്‍കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഇപയോഗത്തിലുണ്ട്. കപ്പാസിറ്ററുകള്‍കപ്പാസിറ്ററുകൾ അവയിലുപയോഗിക്കുന്ന ഡൈ ഇലക്ട്രിക്കുകളുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ കപ്പാസിറ്ററുകളിലൊക്കെ അവയുടെ ഏതു ലീഡുവേണമെങ്കിലും (+) അല്ലെങ്കില്‍അല്ലെങ്കിൽ (-) ആയി ഉപയോഗിക്കാം.
 
വൈദ്യുതിയുടെ രാസഫലം ഉപയോഗിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകള്‍കപ്പാസിറ്ററുകൾ. ഇവയെ എ.സി. സര്‍ക്യൂട്ടില്‍സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാനോ ധ്രുവങ്ങള്‍ധ്രുവങ്ങൾ മാറ്റി ഘടിപ്പിക്കാനോ പാടില്ല.
 
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/653007" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്