"വിക്കിപീഡിയ:അപ്‌ലോഡ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

306 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  12 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(Page on nl-wiki is taken out of use, we upload directly to Commons by sidebar)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
<div style="font-size:120%; background: #e8f0ff; border: 1px solid #eee; padding: 10px;" class="plainlinks">
[[Image:Questionmark copyright.svg|right|160px]]
'''താങ്കള്‍താങ്കൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രമാണത്തിന്റെ അഥവാ ഫയലിന്റെ പകര്‍പ്പവകാശംപകർപ്പവകാശം എന്താണ്?'''
''<div style="font-size:75%;color:DarkRed">ശ്രദ്ധിക്കുക: പകര്‍പ്പവകാശംപകർപ്പവകാശം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍വിവരങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നതിനാല്‍കാണുന്നതിനാൽ താങ്കള്‍ക്ക്താങ്കൾക്ക് അറിയാവുന്ന പരമാവധി വിവരങ്ങള്‍വിവരങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ടമായി നല്‍കുവാന്‍നൽകുവാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു.</div>''
* [{{fullurl:Special:Upload|uselang=free-content&wpUploadDescription={{വിവരങ്ങള്‍വിവരങ്ങൾ%0A|വിവരണം=%0A|ഉറവിടം=%0A|തിയ്യതി=%0A|സ്ഥലം=%0A|രചയിതാവ്=%0A|മറ്റു_പതിപ്പുകള്‍മറ്റു_പതിപ്പുകൾ=%0A}}}} ഇത് പകര്‍പ്പവകാശപകർപ്പവകാശ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള പ്രമാണമാണ്.]
:''<div style="font-size:80%;color:DimGrey">ഉപാധികളോടെയോ അല്ലാതെയോ പകര്‍പ്പവകാശപകർപ്പവകാശ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കുന്നനൽകുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ചിത്രങ്ങൾ, ശബ്ദലേഖനങ്ങള്‍ശബ്ദലേഖനങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവ ഈ ഗണത്തില്‍ഗണത്തിൽ വരുന്നതാണ്</div>''
* [{{fullurl:Special:Upload|uselang=copyrighted&wpUploadDescription={{ന്യായോപയോഗ%20ഉപപത്തി%0A|വിവരണം=%0A|ഉറവിടം=%0A|ലേഖനം=%0A|ഖണ്ഡിക=%0A|കുറഞ്ഞ%20റെസല്യൂഷനാണോ=%0A|ലക്ഷ്യം=%0A|പകരം%20ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്=%0A|മറ്റു%20വിവരങ്ങള്‍20വിവരങ്ങൾ=%20{{പകര്‍പ്പവകാശംപകർപ്പവകാശം%20നിക്ഷിപ്തം}}%0A}}}} ഇത് പകര്‍പ്പവകാശംപകർപ്പവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രമാണമാണ്.]
:''<div style="font-size:80%;color:DimGrey">ഇത്തരം പ്രമാണം വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പകര്‍പ്പവകാശപകർപ്പവകാശ ലംഘനമായേക്കാം, ആയതിനാല്‍ആയതിനാൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനു മുന്‍പ്മുൻപ് പകര്‍പ്പവകാശംപകർപ്പവകാശം, ഉറവിടം, ന്യായോപയോഗം, എന്നീ നയങ്ങളെ കുറിച്ച് താങ്കള്‍ക്ക്താങ്കൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.</div>''
 
* [{{fullurl:Special:Upload|uselang=unknown&wpUploadDescription={{വിവരങ്ങള്‍വിവരങ്ങൾ%0A|വിവരണം=%0A|ഉറവിടം=%0A|തിയ്യതി=%0A|സ്ഥലം=%0A|രചയിതാവ്=%0A|അനുമതി=%20{{പകര്‍പ്പവകാശംപകർപ്പവകാശം%20അറിയില്ല}}%0A}}}} പകര്‍പ്പവകാശംപകർപ്പവകാശം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍വിവരങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല.]
:''<div style="font-size:80%;color:DimGrey">പകര്‍പ്പവകാശംപകർപ്പവകാശം, ഉറവിടം, ന്യായോപയോഗം, എന്നീ നയങ്ങള്‍നയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സഹായം [[വിക്കിപീഡിയ:പകര്‍പ്പവകാശത്തെപകർപ്പവകാശത്തെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ചോദ്യങ്ങൾ]] എന്ന താളില്‍താളിൽ ലഭ്യമാണ്.</div>''
----
<div style="font-size:75%">
*താങ്കള്‍ക്ക്താങ്കൾക്ക് അനുമതിപത്രം, [[വിക്കിപീഡിയ:ചിത്രങ്ങള്‍ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നയം|വിക്കിപീഡിയയിലെ ചിത്രങ്ങളുടെ നയം]] എന്നിവയെ കുറിച്ച് നന്നായറിയുമെങ്കില്‍നന്നായറിയുമെങ്കിൽ [{{fullurl:Special:Upload|&wpUploadDescription={{വിവരങ്ങള്‍വിവരങ്ങൾ%0A|വിവരണം=%0A|ഉറവിടം=%0A|തിയ്യതി=%0A|സ്ഥലം=%0A|രചയിതാവ്=%0A|അനുമതി=%0A|മറ്റു%20പതിപ്പുകള്‍20പതിപ്പുകൾ=%0A}}}} അപ്‌ലോഡ് ഫോം] ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
*വിവിധതരം പകര്‍പ്പവകാശപകർപ്പവകാശ അനുബന്ധങ്ങളുടെ പട്ടിക [[വിക്കിപീഡിയ:ചിത്രങ്ങളുടെ പകര്‍പ്പവകാശപകർപ്പവകാശ അനുബന്ധങ്ങള്‍അനുബന്ധങ്ങൾ|ഇവിടെ]] കാണാം.
*പകര്‍പ്പവകാശപകർപ്പവകാശ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള പ്രമാണമാണെങ്കില്‍പ്രമാണമാണെങ്കിൽ, [[Commons:Commons:Welcome|വിക്കിമീഡീയ കോമണ്‍സില്‍കോമൺസിൽ]] [[Commons:Commons:Upload|അപ്‌ലോഡ്]] ചെയ്യുന്നത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. അവ മീഡിയകളുടെ ഒരു സ്വതന്ത്ര-നിധിയുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിന്നിർമ്മാണത്തിന് സഹായകരമാകുന്നതോടൊപ്പം, വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഉതകുന്നതുമാണ്.</div>
</div>
 
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/652215" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്