"വി.വി. അബ്ദുല്ല സാഹിബ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

419 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  9 മാസം മുമ്പ്
#[https://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%A6%E0%B4%BF%E0%B4%B5%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B4%AE%E0%B4%A8%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86_%E0%B4%AE%E0%B4%A3%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B4%82 ദിവ്യാഗമനത്തിന്റെ മണിനാദം]
#[https://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%A4%E0%B4%82_%E0%B4%AE%E0%B4%AF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%81_%E0%B4%AE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB_%E0%B4%AE%E0%B4%AF%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E0%B4%B2 മതം മയക്കുന്നു മനുഷ്യൻ മയങ്ങുന്നില്ല]
#[https://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%82#%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B4%82_%E0%B4%AE%E0%B5%82%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%8D നിസ്കാരം]
 
https://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%82#%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B4%82_%E0%B4%AE%E0%B5%82%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%8D
 
 
233

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3700241" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്