"കേരള നസ്രാണി ചരിത്രം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

243 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  1 മാസം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത് Reverted
റ്റാഗ്: തിരസ്ക്കരിക്കൽ
{{ആധികാരികത}}{{വൃത്തിയാക്കേണ്ടവ}}കേരളപ്പഴമയിൽകരള ചരിത്രത്തിൽ നസ്രാണി , നസ്രാണി മാപ്പിള എന്നീഎന്ന പരിമാറ്റങ്ങൾപ്രയോഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ക്രിസ്തുമതക്രിസ്തു മത വിശ്വാസികളെ കാണിയ്ക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ വളരെഅതി പഴയപുരാതന നാൾകാലം മുതല്ക്കേ ആൾപ്പാർപ്പ്മനുഷ്യ വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ വെള്ളായ്മകാർഷിക പെരുമായപ്രധാനമായ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായിവ്യവസ്ഥ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് സംഘനാളിലാണ്സംഘകാലത്താണ്. ഭൂമിയെ അഞ്ചു തിണകൾ (നിലങ്ങൾ) ആയിത്തിരിച്ചിരുന്നു. മലകൾപർവതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ 'കുറിഞ്ഞി' തിണപ്രദേശത്ത് കുറവർ, കാനവർ തുടങ്ങിയ ഗോത്രക്കാരും മണൽക്കാടുകളായ 'പാല' തിണയിൽ മറവർ, വേടർ എന്നിവരും കാട്ടുകോടായകാട്ടുപ്രദേശമായ 'മുല്ല' തിണയിൽ ഇടയന്മാരും ആയരും നാട്ടുകോടായനാട്ടുപ്രദേശമായ 'മരുത'യിൽ വെള്ളായ്മക്കാരായകൃഷിക്കാരായ ഉഴവരും കടൽത്തീരമായ 'നെയ്തലി'ൽ പരതവർ, നുളൈയർ, അളവർ എന്നിവരും പാർത്തുവസിച്ചു. വെള്ളായ്മക്കൊപ്പംകൃഷിക്കൊപ്പം കച്ചവടവും പുലർച്ചഅഭിവൃദ്ധി കൈവരിച്ചുപ്രാപിച്ചിരുന്നു. മുസിരിസ് (മുയിരി), നൗറ, തുണ്ടിസ്, നെൽകിന്ദ, ബകരെ, കൊട്ടനാര എന്നിവ സംഘനാളുകേരളത്തിലെസംഘകാലകേരളത്തിലെ പെരുംപ്രധാന തുറമുകങ്ങളായിരുന്നുതുറമുഖങ്ങളായിരുന്നു. യവഩരുടെയവനരുടെ വലിയ കപ്പലുകൾ ചേരരാജാവിഩുചേരരാജാവിനു ചേർന്ന മനോഹരമായ ചുള്ളിയിലെ (പെരിയാർ) നുരകളിളക്കി മുയിരിപ്പട്ടണത്തിലെത്തി പൊഩ്ഩ്സ്വർണം കൊടുത്ത് കുരുമുളക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോയെന്ന് അകനാഩ്ഩൂറിൽഅകനാന്നൂറിൽ പാട്ടുണ്ട്. മുയിരി എന്ന മുസിരിസ് (Mousiris) കൊടുങ്ങല്ലൂരാണെന്നാണ് നിഩവ്അഭിപ്രായം.
 
തെഩ്ഩിന്ത്യൻദക്ഷിണേന്ത്യൻ മാകാണങ്ങളിൽസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നഅധിവസിക്കുന്ന ആളുകൾജനവിഭാഗങ്ങൾ. ഒരു വംശീയ പങ്ക്വിഭാഗം എന്നതിഩേക്കാൾഎന്നതിനെക്കാൾ പെരുമപ്രാധാന്യം ദ്രാവിടദ്രാവിഡ മൊഴികൾഭാഷകൾ മിണ്ടുന്നസംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾജനവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന പൊരുളിലാണ്അർഥത്തിനാണ്. തെഩ്ഩിന്ത്യൻദക്ഷിണേന്ത്യൻ ആളുകളെജനവിഭാഗങ്ങളെ കുറിയ്ക്കാൻസൂചിപ്പിക്കാൻ പണ്ടുള്ളപ്രാചീന ഗ്രീക്ക് മൺപഩ്ഩലർഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞർ 'ദമിരിക്ക' എന്ന വാക്ക് പെരുമാറിയിരുന്നുഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ 'ദ്രവിഡി', 'ദമിലി' എന്നും പില്പാടിൽപില്ക്കാലത്ത് 'ദ്രവിഡ', 'ദ്രാവിഡ' എന്നും പരിമാറിയിട്ടുണ്ട്പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ദ്രാവിടർദ്രാവിഡർ മുറ്റുമാണ്മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ക്രിസ്തുവാണ്ട്ക്രിസ്തു വര്ഷം 50-ൽ മാർ തോമ ശ്ലീഹ കേരളത്തിൽ വന്നുവെന്നും ഏഴര പള്ളികൾ നാട്ടിസ്ഥാപിച്ചു എന്നും കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തീയ വഩ്ഩേറിയകൂറ്റുബഹു ഭൂരിഭക്ഷം ക്രിസ്ത്യാഩികളുംക്രിസ്ത്യാനികളും നമ്പിവിശ്വസിച്ചു വരുന്നു
 
52 - ൽ ബ്രാഹ്മണരാണ്‌ ക്രിസ്തുമതം നടാടെ കൈക്കൊണ്ടത്സ്വീകരിച്ചത് എന്ന സംവാദത്തിലൂടെ ഒരു സവർണ മേദാവിത്തം നാട്ടാൻസ്ഥാപിയ്ക്കാൻ കേരളത്തിലെ സുറിയാഩിസുറിയാനി (മലങ്കര ) ക്രിസ്ത്യാഩികൾക്രിസ്ത്യാനികൾ നോക്കുമ്പോൾശ്രമിയ്ക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരുത്തഩോതിരുത്തണോ മറയ്ക്കാഩോമറയ്ക്കാനൊ ആവാത്ത ചില പഴയനേരുകൾചരിത്ര സത്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മിച്ചമാവുന്നുബാക്കിയാകുന്നു.
 
വളരെഅതിപുരാധന പഴയനാൾകാലം മുതല്ക്കേ യഹൂദന്മാർ കേരളത്തിൽ വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്നു എന്നതിഩ്എന്നതിന് വളരെ തെളിമയുള്ളവ്യക്തമായ തെളിവുകള ഉണ്ട്. ശലമോൻ രാജാവിന്റെ നാൾകാലം മുതല്ക്കേ കേരളത്തിൽ നിന്നും സുഗന്ദ വ്യഞ്ചനങ്ങൽ യഹൂദർ വാങ്ങിയിരുന്നു . അങ്ങഩെഅങ്ങനെ യഹൂദ കുടികിടപ്പുണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിൽ അഹെഷൊരസ് കൊറ്റവൻരാജാവ്‌ എസ്തെർനെ എസ്തെർഩെരാജ്ഞി കൊറ്റവിയായിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പുറക്ശേഷം എബ്രായ ഗവർണർമാരെ അയച്ചിരുന്നു - അതിഩുഅതിനു പുറക്ശേഷം അറബികളും , ഇറാഩികളുംഇറാനികളും കേരളത്തിൽ വ്യാപാര ഉടപ്പംബന്ദം പുലർത്തിയിരുന്നു.
 
[[വർഗ്ഗം:ക്രൈസ്തവചരിത്രം]]
21,108

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3682501" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്