"ഫലകം:COVID-19 pandemic data" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

388 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  2 മാസം മുമ്പ്
(ചെ.)
ജൂലൈ 1
(ചെ.) (ജൂൺ 30)
(ചെ.) (ജൂലൈ 1)
|Cases include clinically diagnosed cases as per CDC guidelines.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html|title=Cases in U.S.|author=CDC|publisher=Centers for Disease Control and Prevention|date=7 May 2020}}</ref>
|Recoveries and deaths include probable deaths and people released from quarantine as per CDC guidelines.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html|title=Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in the U.S.|last=CDC|date=23 April 2020|publisher=Centers for Disease Control and Prevention|language=en-us|access-date=24 April 2020}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ending-isolation.html|title=Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)|last=CDC|date=11 February 2020|publisher=Centers for Disease Control and Prevention|language=en-us|access-date=24 April 2020}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html|title=Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)|last=CDC|date=11 February 2020|publisher=Centers for Disease Control and Prevention|language=en-us|access-date=24 April 2020}}</ref>
|Figures from the [[United States Department of Defense]] are only released on a branch-by branch basis since April 2020, without distinction between domestic and foreign deployment, and cases may be reported to local health authorities.<ref name="DoD stop">{{#invoke:cite web||url=https://www.elpasotimes.com/story/news/military/ft-bliss/2020/04/01/fort-bliss-stops-releasing-numbers-covid-19-coronavirus-cases/5104073002/|title=Coronavirus: Fort Bliss stops releasing numbers of COVID-19 cases after Pentagon order|last=Borunda|first=Daniel | name-list-style = vanc |website=El Paso Times|language=en|access-date=4 April 2020}}</ref>
|Cases for the [[COVID-19 pandemic on USS Theodore Roosevelt|USS ''Theodore Roosevelt'']], previously docked in Guam, were reported separate from national figures but included in the Navy's totals.
|There is also one case reported from [[Guantanamo Bay Naval Base]] not included in any other nation or territory's counts.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=112454|title=Naval Station Guantanamo Bay Announces Positive COVID-19 Case|publisher=Naval Station Guantanamo Bay, Cuba Public Affairs|website=www.navy.mil|language=en|access-date=3 April 2020}}</ref> Since April 2020, the [[United States Department of Defense]] has directed all bases, including Guantanamo Bay, to not publish case statistics.<ref name="DoD stop"/>}}|name=|group=}}
|<!-- DO NOT REMOVE -->{{formatnum:{{Sum|34024462<!-- US overall aggregate -->|-256289<!-- Puerto Rico -->|-8328<!-- Guam -->|-31<!-- Northern Mariana Islands -->|-3465<!-- U.S. Virgin Islands -->}}}}<!-- Add overall US figure and then negative figures for overseas territories. Do not use comma, these figures will be added automatically. -->
|<!-- DO NOT REMOVE -->{{formatnum:{{Sum|612512<!-- US overall aggregate -->|-2546<!-- Puerto Rico -->|-140<!-- Guam -->|-2<!-- Northern Mariana Islands -->|-27<!-- U.S. Virgin Islands -->}}}}<!-- Add overall US figure and then negative figures for overseas territories and probable deaths. Do not use commas, these figures will be added automatically. -->
!scope="row"|[[File:Flag of Brazil.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Brazil|Brazil]]
|18,448557,402141
|514518,092066
|16,673858,329632
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid.saude.gov.br/|title=Painel Coronavírus|publisher= Ministry of Health (Brazil) |language=pt |access-date=2830 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite news|
|url=https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/06/2830/brasil-registra-menormais-mediade-movel2-demil-mortes-por-covid-desdeem-marco24-1626horas-pormas-diave-nenhumqueda-estadosimultanea-apresentanas-altamedias-moveis-de-casos-e-obitos.ghtml|title=Brasil registra menormais médiade móvel2 demil mortes por Covid desdeem março:24 1.626horas, pormas dia; nenhumqueda simultânea nas médias móveis de estadocasos apresentae altaóbitos|language=pt-br |date=2730 June 2021 |work=G1 |access-date=2730 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of France.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
| Including cases from the [[political status of Crimea|disputed]] [[COVID-19 pandemic in Crimea|Crimea]] and [[COVID-19 pandemic in Sevastopol|Sevastopol]].
| Excluding cases from the ''[[COVID-19 pandemic on Diamond Princess|Diamond Princess]]'' cruise ship, which are classified as "on an international conveyance".}}}}
|5,514538,559142
|135,214886
|5,000017,393321
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/|script-title=ru:Оперативные данные |trans-title=Operational data as of 3001 JuneJuly 11:30|website=Стопкоронавирус.рф|language=ru|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Turkey.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Turkey|Turkey]]{{efn|'''Turkey'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|From 29 July to 24 November 2020, the Ministry of Health did not publish the total number of positive cases. Instead, symptomatic coronavirus cases were shown as "patients".<ref>{{#invoke:cite news| |url=https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-turkey-int-idUSKBN26L3HG |title=Turkey has only been publishing symptomatic coronavirus cases - minister |work=Reuters |date=30 September 2020 |access-date=7 October 2020}}</ref><ref>{{#invoke:cite news| |url=https://www.reuters.com/article/healthNews/idUSKBN2852W3 |title=Turkey announces asymptomatic coronavirus case numbers for first time since July |work=Reuters |date=25 November 2020 |access-date=26 November 2020}}</ref> The ministry began to report the daily numbers of previously unreported cases on 25 November, announced the total number of cases in the country on 10 December 2020, and started to include asymptomatic and mildly symptomatic cases (who are usually considered recovered after 10 days of isolation<ref>{{cite book |title=COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon |date=7 December 2020 |publisher=[[Ministry of Health (Turkey)|Turkish Ministry of Health]] |page=17 |url=https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39560/0/covid-19rehberitemaslitakibievdehastaizlemivefilyasyonpdf.pdf |language=tr}}</ref>) in the number of recoveries on 12 December 2020.}}}}
|5,420425,156652
|49,687732
|5,287294,094285
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid19.saglik.gov.tr|title=Turkiye COVID-19 Hasta Tablosu |website=covid19.saglik.gov.tr|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the United Kingdom.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|
}}}}
|4,775800,301907<!--ANCHOR: UK CASES. Please do not remove this comment--><!--Please do not copy the data from JHU, which includes the BOTs and CDs-->
|128,126140<!--ANCHOR: UK DEATHS. Please do not remove this comment-->
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}<!-- Please don't fill this in unless the UK government announces an up-to-date figure. Please see the talk page discussion. -->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and may be referenced again in the future --> <ref>{{#invoke:cite web| |url= https://coronavirus.data.gov.uk/ |title= Coronavirus (COVID-19) in the UK |website=coronavirus.data.gov.uk |access-date=29 June 2021}}</ref>
!scope="row"|[[File:Flag of Italy.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Italy|Italy]]
|4,258259,069909
|127,472566
|4,073081,435902
|<!--Note: this ArcGIS map has been provided to the public by the civil protection department of Italy, and is therefore a government source--><!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19 ITALIA|trans-title=COVID-19 ITALY|url=https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/dashboards/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1|access-date=2830 June 2021 |website=opendatadpc.maps.arcgis.com|publisher=Protezione Civile|language=it}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web| |title=Ministero della Salute – Nuovo coronavirus |url=http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus |website=www.salute.gov.it |access-date=2830 June 2021|language=it}}</ref>-->
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Colombia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Colombia|Colombia]]
|4,213240,074982
|105106,934544
|3,908936,310156
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx|title=CORONAVIRUSCoronavirus COLOMBIAColombia |website=Instituto Nacional De Salud|date=2930 June 2021|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Spain.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|The figure for cases excludes serology–confirmed cases.
|As of 19 May 2020, the Spanish government does not publish the number of recoveries. The last update on 18 May reported 150,376 recovered patients.}}}}
|3,799808,733960
|80,829875
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--IMPORTANT: SOURCING INSTRUCTIONS! Keep the most up-to-date source uncommented and comment the others. All these three sources ("es-rtve", "es-elpais", "es-iscii") are reliable sources. --><ref name="es-rtve">{{#invoke:cite web||url=https://www.rtve.es/noticias/coronavirus-graficos-mapas-datos-covid-19-espana-mundo/ |title=La pandemia del coronavirus, en datos, mapas y gráficos |website=RTVE|language=es|access-date=2930 June 2021}}</ref><!-- <ref name="es-elpais">{{#invoke:cite web||url=https://elpais.com/sociedad/2020/03/16/actualidad/1584379038_891570.html|title=Casos confirmados en España y en el mundo y claves para entender el |website=El País|language=es}}</ref> --><!-- <ref name="es-iscii">{{#invoke:cite web||url=https://cnecovid.isciii.es/covid19/|title=COVID-19|work=Instituto de Salud Carlos III|language=es}}</ref> -->
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Germany.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Poland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Poland|Poland]]
|2,879880,912010
|75,021044
|2,651,787906
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://twitter.com/MZ_GOV_PL |title=Ministerstwo Zdrowia |publisher=Ministry of Health (Poland) |date=301 JuneJuly 2021 |access-date=301 JuneJuly 2021 |via=Twitter |language=pl}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Mexico.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Mexico|Mexico]]
|2,513519,164569
|232233,803047
|12,997000,381530
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=Covid-19 Mexico|url=https://coronavirus.gob.mx/datos/|language=es |publisher=Instituciones del Gobierno de México |access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://iigeamx.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/3fdd85b0db24466e9783e2c16e40265e|website=ArcGIS Dashboards|title=Panel de Monitoreo COVID-19 (SARS-CoV2) en México por IIGEA A.C.|lang=es}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127|title=Datos Abiertos – Dirección General de Epidemiología|publisher=Secretaría de Salud, Gobierno de México|language=es}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ukraine.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|52,340
|2,166,668
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||language=uk|publisher=[[Ministry of Healthcare (Ukraine)]]|script-title=uk:За весь час пандемії в Україні |trans-title=During the whole pandemic in Ukraine |via=Facebook |url=https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1886193198210443|date=30 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||title=Coronavirus epidemic monitoring system|url=https://covid19.rnbo.gov.ua/|access-date=301 JuneJuly 2021|publisher=National Security and Defense Council of Ukraine}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Indonesia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Indonesia|Indonesia]]
|{{wdib|ps=1|qid=Q86913546|P1603}}
|{{wdib|ps=1|qid=Q86913546|P1120}}
|{{wdib|ps=1|qid=Q86913546|P8010}}
|{{#invoke:Wd|references|Q86913546|P1603}}
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Peru.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|2,009,365
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp |title=Sala Situacional COVID-19 Perú |author=Ministry of Health (Peru) |language=es |date=28 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.gob.pe/busquedas?contenido%5B%5D=noticias&institucion=minsa |title=Resultados de busqueda |website=gob.pe |language=es |access-date=29 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Indonesia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Indonesia|Indonesia]]
|{{wdib|ps=1|qid=Q86913546|P1603}}
|{{wdib|ps=1|qid=Q86913546|P1120}}
|{{wdib|ps=1|qid=Q86913546|P8010}}
|{{#invoke:Wd|references|Q86913546|P1603}}
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Africa.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in South Africa|South Africa]]
|1,954973,466972
|60,264647
|1,739748,976042
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://sacoronavirus.co.za/|title=COVID-19 Statistics in South Africa |website=sacoronavirus.co.za|date=2930 June 2021|access-date=2930 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/HealthZA|title=Department of Health|publisher=Department of Health (South Africa)|via=Twitter|date=2830 June 2021|access-date=2830 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Netherlands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of the Czech Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in the Czech Republic|Czech Republic]]
|1,667,287435
|30,303304
|1,635,579643
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||title=Aktuálně o koronaviru|url=https://koronavirus.mzcr.cz/|access-date=301 JuneJuly 2021|publisher=Ministry of Health of the Czech Republic|language=cs}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Chile.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
| The Chilean Ministry of Health considered all cases as "recovered" after 14 days since the initial symptoms of the virus, regardless of the health situation of the infected or if succeeding tests indicate the continuing presence of the virus. The only exceptions are casualties, which are not included as recovered.<ref>{{#invoke:cite news| |last1=Vega |first1=Matías |title="Recuperados" podrían estar en la UCI: Mañalich aclara que cuentan a quienes dejan de contagiar |url=https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/05/25/los-recuperados-podrian-estar-la-uci-manalich-aclara-cuentan-quienes-dejan-contagiar.shtml |access-date=26 May 2020 |work=BioBioChile |date=25 May 2020|language=es-CL}}</ref>
| Deaths include only cases with positive [[Polymerase chain reaction|PCR tests]] and catalogued as a "COVID-19 related death" by the [[Civil Registry and Identification Service of Chile|Civil Registry and Identification Service]]. This number is indicated in the daily reports of the Ministry of Health. A report with the total number of deaths, including suspected cases without PCR test, is released at least weekly since 20 June 2020.<ref>{{#invoke:cite news||title=Gobierno informa 3.069 fallecidos sospechosos de Covid-19|url=https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/gobierno-informa-3-069-fallecidos-sospechosos-de-covid-19/2020-06-20/115702.html|access-date=21 June 2020|work=Cooperativa.cl|language=es-CL|date=20 June 2020}}</ref> In the latest report (11 June 2021), the total number of deaths is 39,249.<ref name=epidem>{{#invoke:cite web||title= Informe Epidemiológico 128 – Enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19)|url=https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/06/Informe-Epidemiolo%CC%81gico-128.pdf|work=Department of Statistics and Health Information – Ministry of Health of Chile|language=es-CL|date=11 June 2021|access-date=16 June 2021}}</ref>}}}}
|1,553555,774902
|32,489545
|1,494498,284792
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/|title=Casos confirmados COVID-19 |work=Gobierno de Chile|language=es|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Canada (Pantone).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Canada|Canada]]{{Efn|'''Canada''' {{olist|list_style_type=none|On 17 July 2020, [[COVID-19 pandemic in Quebec|Quebec]], Canada, revised its criteria on recoveries. The Institut national de santé publique claims that "the previous method resulted in 'significant underestimations' of recovered cases."<ref>{{#invoke:cite web| |first=Maryam |last=Shah|title=88% of Canada's coronavirus cases are considered recovered|date=17 July 2020|url=https://globalnews.ca/news/7190163/canada-coronavirus-cases-july-17/|access-date=18 July 2020|website=Global News|archive-date=18 July 2020|archive-url=https://archive.is/bBR5U}}</ref> This change resulted in a drop of active cases nationwide, from a total of 27,603 on 16 July to 4,058 on 17 July.<ref>{{#invoke:cite news| |last1=Forani |first1=Jonathan |title=Active coronavirus cases in Canada plummet as Quebec changes recovery criteria |url=https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/active-coronavirus-cases-in-canada-plummet-as-quebec-changes-recovery-criteria-1.5028586 |access-date=18 July 2020 |work=CTV News |archive-url=https://archive.is/39YUf |archive-date=18 July 2020}}</ref>}}}}
|1,414,594746
|26,236273
|1,380381,733056
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite news||date=29 June 2021|title=Tracking every case of COVID-19 in Canada|publisher=CTV News|url=https://www.ctvnews.ca/mobile/health/coronavirus/tracking-every-case-of-covid-19-in-canada-1.4852102|access-datetitle=29Tracking Juneevery 2021}}</ref><ref>{{#invoke:citecase web||title=Covidof COVID-19: Outbreakin updateCanada|publisher=GovernmentCTV ofNews|date=29 June Canada2021|url=https://www.canada.ca/en/publicaccess-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html|yeardate=30 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Philippines.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Iraq.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Iraq|Iraq]]
|1,338345,604904
|17,156186
|1,240245,978528
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||date=29 June 2021|script-title=ar:الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم الخميس الموافق ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٠ العر|trans-title=The daily epidemiological and vaccination situation of the Corona pandemic in Iraq for Thursday, November 5, 2020 |url=https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/posts/41334603067083364136237179763982/|url-access=subscription|access-date=30 June 2021|via=Facebook |publisher=Ministry of Health of Iraq|language=ar|date=30 June 2021|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sweden.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Sweden|Sweden]]
|1,089090,990553
|14,629630
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--Do not use recoveries from platz.se, as the given source explains, there is no comprehensive and reliable source for it.--><ref name="FHM_Official_stats">{{#invoke:cite web||url=https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa |title=Antal fall av covid-19 i Sverige – data uppdateras 11:30 och siffrorna är tillgängliga 14:00|website=[[Public Health Agency of Sweden]] – Official statistics at arcgis |lay-url=https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/|lay-source=Antal fall av covid-19 – Statistik – antal fall covid-19|language=sv|quote="Data updated daily at 11:30 [CEST]"|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Belgium (civil).svg <!-- Not the official flag of Belgium, but see talk page for objections to using the state flag as the default. -->|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Belgium|Belgium]]{{efn|'''Belgium'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|The number of deaths also includes untested cases and cases in retirement homes that presumably died because of COVID-19, whilst most countries only include deaths of tested cases in hospitals.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/nieuw-gemor-over-belgische-rapportering-coronadoden/10220849.html|title=Nieuw gemor over Belgische rapportering coronadoden|date=20 April 2020|website=De Tijd}}</ref>}}}}
|1,084085,550131
|25,170173
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!-- Please do not replace the following sources with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as these primary sources are more reliable --><!--Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |title=COVID-19 – Epidemiologische situatie |url=https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-epidemiologische-situatie |website=Sciensano|language=nl|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |title=Coronavirus COVID-19|url=https://www.info-coronavirus.be/nl/news/|language=nl|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Romania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
| On 16 March 2021, the Ministry of Internal Affairs did not report the number of recoveries because of "work on the data centralization platform". The number of recoveries is as of 15 March.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-16-martie-ora-13-00/ |title=Informare COVID-19, Grupul de Comunicare Strategică, 16 martie, ora 13.00|website=mai.gov.ro|language=ro|date=16 March 2021|access-date=17 March 2021}}</ref>
}}}}-->
|1,080,792823
|33,786861
|1,045,351
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.mai.gov.ro/category/comunicate-de-presa/|title=Comunicate de presă|trans-title=Press release|publisher=Ministry of Internal Affairs (Romania)|language=ro-RO|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Pakistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Pakistan|Pakistan]]
|957958,371408
|22,281321
|903904,484320
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=http://covid.gov.pk/ |title=COVID-19 Situation |website=covid.gov.pk |publisher=Government of Pakistan |access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bangladesh.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Bangladesh|Bangladesh]]
|904913,436258
|14,388503
|811816,700250
|<!-- Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web| |script-title=bn:করোনা ভাইরাস ইনফো ২০১৯ |trans-title=COVID-19 info |url=https://www.corona.gov.bd/|access-date=2930 June 2021|website=corona.gov.bd |language=bn}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |title=কোভিড-১৯ ট্র্যাকার|trans-title=COVID-19 Tracker|url=http://covid19tracker.gov.bd/|access-date=2930 June 2021|website=covid19tracker.gov.bd}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Portugal.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Portugal|Portugal]]
|877879,195557
|17,092096
|827828,969990
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://covid19.min-saude.pt/ponto-de-situacao-atual-em-portugal/|title=Ponto de Situação Atual em Portugal|publisher=Direção-Geral da Saúde|language=pt|access-date=29 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web ||title=Já se encontra disponível o relatório de situação de hoje|url=https://www.facebook.com/direcaogeralsaude/posts/4213875128635076|publisher=Direção-Geral da Saúde|language=pt|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Israel.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Japan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Japan|Japan]]{{efn|name="DiamondPrincess"}}
|798799,159978
|14,740781
|766768,616328
|<!-- Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19580newpage_19599.html |script-title=ja:新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について |language=ja |trans-title=About the current situation of new coronavirus infection and the response of the Ministry of Health, Labor and Welfare |date=301 JuneJuly 2021 |access-date=301 JuneJuly 2021 |publisher=Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan)}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Malaysia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Malaysia|Malaysia]]
|751758,979967
|5,170254
|682688,680260
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=http://covid-19.moh.gov.my/terkini|title=Terkini Harian|trans-title=Daily updates|publisher=[[Ministry of Health (Malaysia)]]|language=ms|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Jordan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|9,530
|721,016
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://corona.moh.gov.jo/en|title=COVID-19 Statistical report|publisher=Ministry of Health (Jordan)|date=6 June 2021|access-date=6 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Serbia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Serbia|Serbia]]{{efn|'''Serbia'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding cases from the [[political status of Kosovo|disputed]] territory of [[COVID-19 pandemic in Kosovo|Kosovo]].}}}}
|716,458562
|7,043047
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.rs/homepage-english/|title=Latest Information about COVID-19 in the Republic of Serbia |website=covid19.rs|publisher=Ministry of Health (Serbia)|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Switzerland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Recoveries are estimates by the Tribune de Genève.
}}}}
|702703,875004
|10,349350
|317,600
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html |title=Current situation in Switzerland|publisher=Federal Office of Public Health|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref><!-- Tribune de Genève newspaper gives approximate daily statistics for recoveries --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://interactif.tdg.ch/2020/covid-19-carte-suisse/ |title=Cas d'infection au Sars-CoV-2 en Suisse |work=Tribune de Genève |language=fr |access-date=24 December 2020}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Austria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Austria|Austria]]
|650,412474
|10,702706
|637,751909
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.ots.at/pressemappe/54/bundesministerium-fuer-inneres |title=Bundesministerium für Inneres: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus|language=de|publisher=[[Federal Ministry of the Interior (Austria)|Innenministerium]]|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Nepal.svg|14px|alt=|link=]]
|9,112
|596,132
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.mohp.gov.np/ |title=COVID-19 Dashboard |publisher=[[Ministry of Health and Population (Nepal)]] |access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the United Arab Emirates.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the United Arab Emirates|United Arab Emirates]]
|632634,907582
|1,811819
|611612,442998
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.ncema.gov.ae/en |title=UAE Coronavirus (COVID-19) Updates |publisher=National Emergency Crisis and Disaster Management Authority (UAE) |date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Lebanon.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|7,832
|528,643
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://corona.ministryinfo.gov.lb/ |script-title=ar:الجمهورية اللبنانية – وزارة اﻹعلام – الموقع الرسمي لمتابعة أخبار فيروس الكورونا في لبنان|language=ar-lb| trans-title=The Lebanese Republic - Ministry of Information - The official website to follow up on the news of the Corona virus in Lebanon |publisher=Ministry of Information (Lebanon) |date=23 June 2021 |access-date=23 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Morocco.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Saudi Arabia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Saudi Arabia|Saudi Arabia]]
|486487,106592
|7,804819
|466467,578633
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.moh.gov.sa/|title=COVID 19 Dashboard: Saudi Arabia|language=ar|publisher=Ministry of Health (Saudi Arabia)|date=2930 June 2021|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Ecuador.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Ecuador|Ecuador]]
|457458,489504
|21,560
|21,545 <!--This is the sum of confirmed deaths (15,887) and probable deaths (5,658).-->
|423,688
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.coronavirusecuador.com/estadisticas-covid-19/ |title=Las cifras del COVID-19 en Ecuador|language=es|access-date=30 June 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://twitter.com/Salud_Ec|title=Salud_Ec |publisher=Ministerio de Salud Pública|date=2930 June 2021|access-date=30 June 2021|via=Twitter|language=es}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bolivia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Bolivia|Bolivia]]
|437439,623624
|16,702767
|358360,851926
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.boliviasegura.gob.bo/|title=Datos Oficiales|website=Bolivia Segura |language=es|date=2930 June 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Paraguay.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Paraguay|Paraguay]]
|423,282
|12,895
|370,655
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php|title=COVID-19|language=es|publisher=Ministry of Public Health and Social Welfare (Paraguay)|date=30 June 2021|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Kazakhstan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|4,349<!-- use the new source directly from the Kazakh government, as Kazinform source did not update deaths daily -->
|395,262<!-- from Kazinform source -->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.coronavirus2020.kz/|script-title=ru:Ситуация с коронавирусом официально |language=ru |trans-title=The situation with the coronavirus is official|website=coronavirus2020.kz|publisher=Kazinform|date=30 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press?lang=kk|script-title=kk:Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі|language=kk |trans-title=Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan |publisher=Ministry of Health (Kazakhstan)|access-date=30 June 2021 }}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Greece.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Greece|Greece]]
|421422,829456
|12,676687
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gov.gr/covid19-live-analytics/|script-title=el:Δεδομένα για τον κορωνοϊό στην Ελλάδα - Τελευταία Ενημέρωση |trans-title=Coronavirus data in Greece - Latest Update|script-website=el:Υπουργείο Υγείας|language=el|publisher=Government of Greece|date=2930 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bulgaria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Bulgaria|Bulgaria]]
|421,751829
|18,049061
|394,469657
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/1-352-sa-novodiagnosticiranite-s-covid-19-lica-u-n/|script-title=bg:1 352 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас през изминалото днонощие|lang=bg |trans-title=1,352 people have been newly diagnosed with COVID-19 in Bulgaria in the past 24 hours |publisher=Ministry of Health (Bulgaria)|date=11 April 2021|access-date=12 April 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://coronavirus.bg/|title=COVID-19 in Bulgaria|website=coronavirus.bg|date=301 JuneJuly 2021|access-date=291 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of ParaguayTunisia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in ParaguayTunisia|ParaguayTunisia]]
|421420,589103
|1214,763959
|368354,004441
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn/posts/4269381056434299/|title=The main figures|lang=ar|via=Ministère de la santé وزارة الصحة (Tunisia) on Facebook|date=29 June 2021|access-date=29 June 2021}}</ref>
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php|title=COVID-19|language=es|publisher=Ministry of Public Health and Social Welfare (Paraguay)|date=29 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Belarus.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Belarus|Belarus]]
|417418,189212
|3,143153
|409410,797984
|<ref name="belta_417189belta_418212">{{cite news |url=https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-9141023-patsientovpatsienta-s-covid-19-vypisany-9191187-448332448531-2021/ |title=За сутки в Беларуси зарегистрированы 9141023 пациентовпациента с COVID-19, выписаны 9191187 |date=301 JuneJuly 2021 |access-date=301 JuneJuly 2021 |language=ru |website=[[Belarusian Telegraph Agency]] }}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Tunisia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Tunisia|Tunisia]]
|414,182
|14,843
|352,180
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn/posts/4266421173396954/|title=The main figures|lang=ar|via=Ministère de la santé وزارة الصحة (Tunisia) on Facebook|date=29 June 2021|access-date=29 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Panama.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Panama|Panama]]
|402403,581778
|6,536545
|383384,656703
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://twitter.com/MINSAPma|title=Ministerio de Salud de Panamá|publisher=Ministry of Health (Panama)|via=Twitter|date=2930 June 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web| |url=http://minsa.gob.pa/coronavirus-covid19|title=Casos de Coronavirus COVID-19 en Panamá|work=Ministerio de Salud de la República de Panamá|language=es|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Slovakia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Slovakia|Slovakia]]
|391,642659
|12,510511
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>
[https://www.rtvs.sk/koronavirus Aktuálne o koronavíruse na Slovensku] ''www.rtvs.sk''</ref>--><!--rtvs (Radio and Television of Slovakia) is a public broadcasting service owned by the Slovak government--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://korona.gov.sk/en/coronavirus-covid-19-in-the-slovak-republic-in-numbers/|title=Coronavirus (COVID-19) in the Slovak Republic in numbers|website=korona.gov.sk|publisher=National Health Information Center|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Uruguay.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Uruguay|Uruguay]]
|368369,178350
|5,558593
|346348,857489
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/pagina-embebida/visualizador-casos-coronavirus-covid-19-uruguay|title=Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay|publisher=Sistema Nacional de Emergencias|language=es|access-date=30 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/comunicacion/comunicados|title=Comunicados|publisher=Sistema Nacional de Emergencias|language=es|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Costa Rica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Costa Rica|Costa Rica]]
|366367,161938
|4,661667
|292293,078532
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web| |url=http://geovision.uned.ac.cr/oges/ |title=Situacion Nacional Covid-19|website=geovision.uned.ac.cr|publisher=Ministerio de Salud (Costa Rica)|language=es|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1725-situacion-nacional-covid-19 |title=Situacion Nacional Covid-19|language=es|publisher=Ministerio de Salud (Costa Rica)|date=2930 June 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Georgia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Georgia (country)|Georgia]]{{efn|'''Georgia'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding the [[List of states with limited recognition|''de facto states'']] of [[COVID-19 pandemic in Abkhazia|Abkhazia]] and [[COVID-19 pandemic in South Ossetia|South Ossetia]].}}}}
|366367,078058
|5,316327
|351352,747624
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://stopcov.ge/en|title=StopCOV.ge|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Croatia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Croatia|Croatia]]
|359,872975
|8,206209
|351,170241
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.koronavirus.hr/en|title=Službena stranica Vlade|publisher=Croatian Institute of Public Health|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Kuwait.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Kuwait|Kuwait]]
|354356,851687
|1,961969
|333336,445122
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://corona.e.gov.kw/En/|title=COVID 19 Updates|publisher=Ministry of Health (Kuwait)|date=2930 June 2021|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Azerbaijan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Azerbaijan|Azerbaijan]]{{efn|'''Azerbaijan'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding the [[List of states with limited recognition|self-declared state]] of [[COVID-19 pandemic in the Republic of Artsakh|Artsakh]].}}}}
|335336,961047
|4,973974
|330,193219
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://koronavirusinfo.az/az/page/statistika/azerbaycanda-cari-veziyyet|title=Azərbaycanda cari vəziyyət|trans-title=Current situation in Azerbaijan|language=az-AZ|website=koronavirusinfo.az|date=2930 June 2021|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Dominican Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the Dominican Republic|Dominican Republic]]
|324325,364221
|3,815822
|265266,800079
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://dominicantoday.com/|title=Homepage|work=Dominican Today|date=2930 June 2021|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Palestine.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the State of Palestine|Palestine]]
|313314,821167<!--Only include figure shown under ministry of health-->
|3,561563<!--Only include figure shown under ministry of health-->
|307308,892186<!--Only include figure shown under ministry of health-->
|<!--Do not delete as it is a government source. Updated daily--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://corona.ps/|script-title=ar:فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين|trans-title=Corona Virus (COVID-19) in Palestine|language=ar|website=corona.ps|date=291 JuneJuly 2021|access-date=291 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Denmark.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Denmark|Denmark]]{{efn|'''Denmark'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|The autonomous territories of the [[COVID-19 pandemic in the Faroe Islands|Faroe Islands]] and [[COVID-19 pandemic in Greenland|Greenland]] are listed separately.}}}}
|293294,677152<!-- WARNING: Do not include cases in Greenland and the Faroe Islands, as they are listed separately. -->
|2,534535<!-- WARNING: Do not include cases in Greenland and the Faroe Islands, as they are listed separately. -->
|288,190476<!-- WARNING: Do not include cases in Greenland and the Faroe Islands, as they are listed separately. -->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref name="gov-dk">{{#invoke:cite web||url=https://www.sst.dk/da/corona/tal-og-overvaagning|title=Tal og overvågning af COVID-19|date=301 JuneJuly 2021|publisher=[[Sundhedsstyrelsen]] (Danish Health Authority)|language=da|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d|title=Statens Serum Institut – COVID-19 – Danmark|publisher=[[Statens Serum Institut]] (State Serum Institute)|language=da|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Guatemala.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Guatemala|Guatemala]]
|292293,674583
|9,147215
|264,426169
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://tablerocovid.mspas.gob.gt/ |title=Coronavirus |language=es |publisher=Ministerio de Salud Pública (Guatemala) |date=29 June 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Egypt.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Egypt|Egypt]]<ref group="lower-alpha">'''Egypt'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Includes cases identified on the [[COVID-19 pandemic on cruise ships#MS River Anuket|MS ''River Anuket'']].}}</ref>
|281,031282
|16,148169
|210211,805384
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.facebook.com/EgyMohpSpokes/posts/120487350243674120763113549431|script-title=ar:الصحة:أعلنت ارتفاعوزارة حالات الشفاء من مصابي فيروس ...الصحة والسكان|trans-title=Health: The numberMinistry of recoveriesHealth ofand people infected with the Corona virus increased...Population announced|publisher=Egyptian Ministry of Health and Population|via=Facebook|langlanguage=ar|date=2930 June 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Lithuania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Lithuania|Lithuania]]
|278,769809
|4,383384
|267,636725
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://koronastop.lrv.lt/en/|title=Relevant information about Coronavirus (COVID-19) |publisher=Government of the Republic of Lithuania|date=291 JuneJuly 2021|access-date=291 JuneJuly 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://osp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c6bc9659a00449239eb3bde062d23caa|title=COVID-19 ligos apžvalga Lietuvoje|trans-title=COVID-19 disease review in Lithuania|website=gislithuania.maps.arcgis.com|language=lt|access-date=291 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ethiopia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Ethiopia|Ethiopia]]
|276,037174
|4,320
|260,302372
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covid19.et/covid-19/|title=Covid-19|language=am|website=covid19.et|date=2930 June 2021|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Venezuela.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|4,979
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gov.ie/en/news/7e0924-latest-updates-on-covid-19-coronavirus/|title=Latest updates on COVID-19 (Coronavirus)|publisher=[[Department of Health (Ireland)]]|date=17 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Oman.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Oman|Oman]]
|266268,536545
|3,056100
|233234,287861
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.moh.gov.om/#/home|title=Covid-19 cases in Oman|publisher=Ministry of Health (Oman)|date=25 June 2021|access-date=25 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||number=14097988419777740831410161180619034627|title=Statement No. 382383 June 2930, 2021|user=OmaniMOH|language=ar|date=2930 June 2021|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bahrain.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Bahrain|Bahrain]]
|265,643827
|1,351352
|260261,782287
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://healthalert.gov.bh/en/category/daily-covid-19-report|title=Daily COVID-19 Report|publisher=Ministry of Health (Bahrain) |date=291 JuneJuly 2021 |access-date=291 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Honduras|Honduras]]
|262,069
|6,980
|92,403
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/saludhn|title=Secretaría de Salud|publisher=Secretary of Health (Honduras)|via=Twitter|language=es |date=29 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19honduras.org/|title=Coronavirus en Honduras |publisher=Secretaria de Salud de Honduras|language=es-hn|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Thailand.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Thailand|Thailand]]
|259264,301834
|2,023080
|207210,479702
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.bangkokpost.com/specials/covid19/|title=COVID-19 Outbreak|publisher=Bangkok Post |date=271 MayJuly 2021|access-date=271 MayJuly 2021}}</ref><!--Do not change this citation!--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/thaimoph|script-title=th:ไทยรู้สู้โควิด|publisher=Ministry of Health (Thailand)|via=Twitter|language=th|date=31 MayJuly 2021|access-date=31 MayJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Honduras|Honduras]]
|262,760
|7,005
|92,454
|<ref>{{#invoke:cite web| |url=https://twitter.com/saludhn|title=Secretaría de Salud|publisher=Secretary of Health (Honduras)|via=Twitter|language=es |date=30 June 2021|access-date=1 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid19honduras.org/|title=Coronavirus en Honduras |publisher=Secretaria de Salud de Honduras|language=es-hn|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Sri Lanka.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Sri Lanka|Sri Lanka]]
|257259,225089
|3,030077
|225,952
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://hpb.health.gov.lk/covid19-dashboard/|title=COVID-19 : Live Situational Analysis Dashboard of Sri Lanka|publisher=Health Promotion Bureau (Sri Lanka)|date=30 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=en|title=Epidemiology Unit|publisher=Ministry of Health (Sri Lanka)|date=2030 June 2021|access-date=2130 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Slovenia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Slovenia|Slovenia]]
|257,210331
|4,417419
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.rtvslo.si/stevilke/statisticni-pregled-koronavirusa-v-sloveniji/517212 |title=Statistični pregled koronavirusa v Sloveniji |trans-title=Statistical review of coronavirus in Slovenia |lang=sl |website=www.rtvslo.si |date=2530 June 2021 |access-date=2530 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/ |title=Coronavirus disease COVID-19 |publisher=Ministry of Health (Slovenia) |date=21 May 2021 |access-date=21 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Moldova.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Moldova|Moldova]]{{efn|'''Moldova'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|For the [[Transnistria autonomous territorial unit|disputed]] territory of [[COVID-19 pandemic in Transnistria|Transnistria]], cases reported by the Republic of Moldova as part of the [[Transnistria autonomous territorial unit]] are included, while cases reported by the [[Pridnestrovian Moldavian Republic]] are not included.}}}}
|256,669734
|6,191194
|249,643706
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |title=COVID-19 în Republica Moldova: situaţia la zi |url=http://gismoldova.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/d274da857ed345efa66e1fbc959b021b|trans-title=COVID-19 in the Republic of Moldova: current situation|access-date=2930 June 2021|website=gismoldova.maps.arcgis.com|language=ro-MD}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Armenia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Armenia|Armenia]]
|225,095221
|4,514517
|216,778882
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://ncdc.am/coronavirus/confirmed-cases-by-days/|script-title=hy:Հաստատված դեպքերն ըստ օրերի|trans-title=Confirmed cases by days|language=hy-AM|publisher=NCDC Armenia|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Qatar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Qatar|Qatar]]
|221222,953071
|588590
|219,658799
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/default.aspx|title=Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)|publisher=Ministry of Public Health (Qatar)|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Bosnia and Herzegovina|Bosnia and Herzegovina]]
|205,004032
|9,663667
|182183,986534
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.klix.ba/koronavirus-u-bih|title=Koronavirus u BiH|publisher=Klix|language=bs}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://mcp.gov.ba/?lang=en|title=COVID-19 in Bosnia and Herzegovina|publisher=Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina|date=291 JuneJuly 2021|access-date=291 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Libya.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Libya|Libya]]
|193,238434
|3,191193
|178,191387
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://ncdc.org.ly/Ar/libyan-covid-19-dashboard/|script-title=ar:البوابة الجغرافية لمراقبة انتشار فيروس كورونا في ليبيا|trans-title=The geographical portal to monitor the spread of the corona virus in Libya|language=ar|publisher=National Centre of Disease Control (Libya)|date=2930 June 2021|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Cuba.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Includes cases on the [[COVID-19 pandemic on cruise ships#MS Braemar|MS ''Braemar'']].
|Excluding cases from [[COVID-19 pandemic in the Guantanamo Bay Naval Base|Guantanamo Bay]], which is governed by the United States.}}</ref>
|188190,023993
|1,270284
|172174,262151
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.sld.cu/|title=Nota informativa sobre la COVID-19 en Cuba|trans-title=Information note on COVID-19 in Cuba|language=es|publisher=Ministerio de Salud (Cuba)|date=2930 June 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||number=14098802575246458971410245325072310277|title=Coronavirus en Cuba|trans-title=Coronavirus in Cuba|user=MINSAPCuba|language=es|date=2930 June 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Kenya.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Kenya|Kenya]]
|183184,603161
|3,621634
|125,388684
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/MOH_Kenya|title=Ministry of Health|publisher=Ministry of Health (Kenya)|via=Twitter|date=2930 June 2021|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Nigeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Nigeria|Nigeria]]
|167,543618
|2,120
|163164,985244
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.ncdc.gov.ng/|title=NCDC Covid-19 Page|work=Nigeria Centre for Disease Control|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Zambia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Zambia|Zambia]]
|157,832
|2,271
|134,419
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite tweet | |number=1410566125646135297|date=1 July 2021|user=ZMPublicHealth|title=Daily Status Update}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Korea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in South Korea|South Korea]]
|156157,961723
|2,018021
|147148,693024
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=http://ncov.mohw.go.kr/en/|title=Coronavirus Disease-19, Republic of Korea|website=ncov.mohw.go.kr|publisher=Ministry of Health and Welfare (South Korea)|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web|| url=https://www.kdca.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030|title=Press Release|website=kdca.go.kr|publisher=Korea Disease Control and Prevention Agency|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Myanmar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Myanmar|Myanmar]]
|155157,697277
|3,320334
|135136,992443
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov|title=Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Dashboard (Myanmar)|date=2930 June 2021|access-date=2930 June 2021|publisher=[[Ministry of Health and Sports (Myanmar)]]}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of North Macedonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|149,967
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://koronavirus.gov.mk/stat|title=Latest information on COVID-19 and measures for prevention of spreading issued by the Government|publisher=Ministry of Health (North Macedonia)|access-date=29 November 2020}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://gdi-sk.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/2096bd4b051b42948ac3f5747e80c3a5|title=Real-time Coronavirus condition in North Macedonia|language=mk-MK|website=gdi.net|access-date=28 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Zambia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Zambia|Zambia]]
|152,056
|2,138
|128,310
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite tweet||number=1409884089604321290|date=29 June 2021|user=ZMPublicHealth|title=COVID19 update}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Algeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Algeria|Algeria]]
|139,229626
|3,708716
|9697,815089
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19 : Carte épidémiologique|url=http://covid19.sante.gov.dz/carte/|publisher=Ministry of Health, Population, and Hospital Reform (Algeria)|lang=fr-DZ|date=23 June 2021|access-date=23 June 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-pays/coronavirus-nombre-de-cas-en-algerie/|title=Coronavirus nombre de cas en Algérie|website=coronavirus-statistiques.com|date=2930 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Latvia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Latvia|Latvia]]
|137,429500
|2,513520
|133134,928062
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government Twitter account, and other messages on the same account likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid19.gov.lv/covid-19/covid-19-statistika/covid-19-izplatiba-latvija |title=Covid-19 izplatība Latvijā |trans-title=Distribution of Covid-19 in Latvia |website=covid19.gov.lv |language=lv |date=301 JuneJuly 2021 |access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-statistika |title=Covid-19 Statistika |trans-title=Covid-19 Statistics |website=www.spkc.gov.lv |publisher=Slimību Profilakses un Kontroles Centrs (Centre for Disease Prevention and Control) |language=lv |date=301 JuneJuly 2021 |access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Albania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Albania|Albania]]
|132,514521
|2,456
|130,002009
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government Twitter account, and other messages on the same account likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://shendetesia.gov.al/category/lajme/|title=Lajme Archives|publisher=Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale|language=sq|access-date=2930 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://coronavirus.al/statistika/|title=Coronavirus Albania Statistika|publisher=Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit|language=sq|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Estonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Estonia|Estonia]]
|131,064
|1,269
|127,351
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://koroonakaart.ee/en|title=Information about Coronavirus disease COVID-19 |access-date=30 June 2021|publisher=Estonian Health Board}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik|title=Koroonaviiruse andmestik|publisher=Estonian Health Board|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Norway.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
<li>As of 24 March 2020, the Norwegian Institute of Public Health estimates that between '''7,120''' and '''23,140''' Norwegians are infected with the coronavirus.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.nrk.no/norge/folkehelseinstituttet-mener-23.000-kan-vaere-smittet-1.14958149|title=FHI: 23.000 kan være koronasmittet|first=Mette|last=Kristensen|name-list-style=vanc |date=24 March 2020|publisher=NRK}}</ref></li>
</ul></div>}}}}
|131,037316
|794
|88,952
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><!-- <ref>[https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/ FHI: Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19)] ''www.fhi.no''</ref> --><ref name="VG">{{#invoke:cite web| |url=https://www.vg.no/spesial/2020/corona/ |title=Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden |first1=Av Sondre |last1=Nilsen |first2=Oda Leraan |last2=Skjetne |first3=Yasmin |last3=Sfrintzeris |first4=Hanna Haug |last4=Røset |first5=Carina |last5=Hunshamar |first6=Sofie |last6=Fraser |first7=Ole |last7=Løkkevik |name-list-style=vanc |website=VG Nett |access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Estonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Estonia|Estonia]]
|131,085
|1,269
|127,416
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://koroonakaart.ee/en|title=Information about Coronavirus disease COVID-19 |access-date=1 July 2021|publisher=Estonian Health Board}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik|title=Koroonaviiruse andmestik|publisher=Estonian Health Board|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Kyrgyzstan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Kyrgyzstan|Kyrgyzstan]]
|125126,003395
|2,000009
|110,082698
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.med.kg/ru/informatsii.html|script-title=ru:Информации |language=ru |publisher=Ministry of Health (Kyrgyz Republic)|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Puerto Rico.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Puerto Rico|Puerto Rico]]
|122,970988<!--Use confirmed cases only, not probable cases.-->
|2,549
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!-- <ref>{{#invoke:cite web||title=Salud reporta 96 casos adicionales de coronavirus en Puerto Rico|url=https://nelpr.com/2020/07/05/salud-reporta-96-casos-adicionales-de-coronavirus/|date=5 July 2020|website=Noticias en Línea PR|access-date=5 July 2020}}</ref> --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19datos.salud.gov.pr/|title=Covid-19 en Cifras en Puerto Rico [Estadísticas]|trans-title=Covid-19 in Figures in Puerto Rico [Statistics]|language=es|publisher=Departamento de Salud de Puerto Rico|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref><!--Note: 1point3acres includes probable cases in their Puerto Rico count <ref name=":1p3a"/>--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://bioseguridad.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/3bfb64c9a91944bc8c41edd8ff27e6df|title=Puerto Rico COVID-19|language=es|website=bioseguridad.maps.arcgis.com|date=12 April 2021|access-date=12 April 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Afghanistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Mongolia.svg{{#ifeq:|1949|[[Category:Pages with tracked country data flag variants|Mongolia]]}}|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Mongolia|Mongolia]]
|115117,478963
|563578
|7679,654256
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19mongolia.mn/en/|title=Mongolian COVID-19 Coronavirus Tracker|website=covid19mongolia.mn|publisher=Ministry of Health (Mongolia)|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Uzbekistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|733
|106,416
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://coronavirus.uz/ru|script-title=ru:Коронавирусная инфекция (COVID-19)|trans-title=Coronavirus infection (COVID-19) |date=29 June 2021 |access-date=29 June 2021 |language=ru |website=coronavirus.uz}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Kosovo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Montenegro.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Montenegro|Montenegro]]
|101100,230252
|1,610613
|98,340352
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covidodgovor.me/me/statistika|title=Statistički podaci o COVID/19|trans-title=Statistical data of COVID-19|language=cnr|website=covidodgovor.me|publisher=Government of Montenegro|date=2930 June 2021|access-date=291 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ghana.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Including the autonomous region of the [[COVID-19 pandemic in the Åland Islands|Åland Islands]].
|The number of recoveries is an estimate based on reported cases which were reported at least two weeks ago and there is no other monitoring data on the course of the disease.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta|title=Tilannekatsaus koronaviruksesta|trans-title=Situation report on the coronavirus|publisher=Finnish Institute for Health and Welfare|access-date=12 September 2020}}</ref> The exact number of recoveries is not known, as only a small proportion of patients have been hospitalised.<ref>{{#invoke:cite web| |last1=Särkkä |first1=Heini |name-list-style=vanc |title=HUS:n ylilääkäri: Suomessa satoja koronasta parantuneita – vanhimmat yli 80-vuotiaita |url=https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006459700.html |website=Ilta-Sanomat |access-date=17 April 2020 |language=fi |date=1 April 2020}}</ref>}}}}
|95,742964
|973
|31,000<!--Please don't change this unless there is an official up-to-date figure supported by cited sources.-->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/situation-update-on-coronavirus|title=Situation update on coronavirus [Finland's situation in brief]|publisher=Finnish Institute for Health and Welfare|date=30 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://experience.arcgis.com/experience/92e9bb33fac744c9a084381fc35aa3c7|title=Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19)|website=experience.arcgis.com|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the People's Republic of China.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Does not include [[COVID-19 pandemic in Taiwan|Taiwan]].
}}}}
|91,780792
|4,636
|86,689718
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=http://www.nhc.gov.cn/yjb/s7860/202106202107/af568961c754488484577f2476aa9276b286ca91ca9f47f8a09c381c1d1e0e49.shtml|script-title=zh:截至6月2930日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况|trans-title=The latest situation of the novel coronavirus pneumonia epidemic as of 24:00 on June 2930 |publisher=National Health Commission|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021|language=zh-cn}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Namibia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Namibia|Namibia]]
|8689,649917
|1,445521
|6467,900330
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/MoHSSNamibia/posts/770314566974882771610836845255|title=Summary of the national update|publisher=Ministry of Health and Social Services (Namibia)|via=Facebook|date=2830 June 2021|access-date=2830 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Cameroon.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in El Salvador|El Salvador]]
|78,766
|2,381387
|72,572
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gob.sv/|title=SITUACIÓN NACIONAL|language=es|website=covid19.gob.sv|publisher=Ministry of Health (El Salvador)|date=291 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Mozambique.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Mozambique|Mozambique]]
|7576,828404
|872878
|71,186205
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://covid19.ins.gov.mz/ |date=2930 June 2021 |access-date=2930 June 2021 |title=Início |language=pt |website=covid19.ins.gov.mz}}</ref><ref>{{#invoke:cite web ||title=Situação Epidemiológica COVID-19 República de Moçambique |url=https://coesaude.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/8a0407dcf9374ae5a7b592e770c6d84f |date=2930 June 2021 |access-date=2930 June 2021 |publisher=Ministério da Saúde |language=pt }}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Cyprus.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Maldives.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the Maldives|Maldives]]
|73,660798
|210
|69,623674
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.health.gov.mv/dashboard|title=COVID-19 Statistics Dashboard|publisher=Ministry of Health (Maldives)|date=6 June 2021|access-date=6 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||number=14099199770422353941410282047025811459|title=Coronavirus in Maldives|user=HPA_MV|language=en|date=2930 June 2021|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Luxembourg.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Luxembourg|Luxembourg]]
|70,695787
|818
|69,683706
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://data.public.lu/fr/datasets/covid-19-rapports-journaliers/|title=Coronavirus: COVID-19|publisher=Government of Luxembourg|date=2930 June 2021|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Botswana.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Botswana|Botswana]]{{efn|'''Botswana'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|5,147 people who tested positive have been voluntarily repatriated to their respective countries and are not part of the confirmed case count as a result the Government of Botswana does not include the transferred-out cases.<ref name="bwcasereport">{{#invoke:cite web| |url=https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/posts/701423477124624 |title=COVID 19 Case Report |via=Facebook |author=Botswana Government |date=11 October 2020 |access-date=11 October 2020}}</ref>}}}}
|69,680
|1,125
|63,932
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19portal.gov.bw/data-dashboard|title=COVID-19 Botswana Dashboard|website=covid19portal.gov.bw|publisher=Government of Botswana|date=30 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Singapore.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|62,181 <!-- Recovery values are from "Discharged" in the MOH website -->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covidsitrep.moh.gov.sg/|title=COVID-19 Situation Report [Current Situation]|publisher=[[Ministry of Health (Singapore)]]|date=26 June 2021|access-date=26 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Botswana.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Botswana|Botswana]]{{efn|'''Botswana'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|5,147 people who tested positive have been voluntarily repatriated to their respective countries and are not part of the confirmed case count as a result the Government of Botswana does not include the transferred-out cases.<ref name="bwcasereport">{{#invoke:cite web| |url=https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/posts/701423477124624 |title=COVID 19 Case Report |via=Facebook |author=Botswana Government |date=11 October 2020 |access-date=11 October 2020}}</ref>}}}}
|61,457
|1,069
|59,616
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19portal.gov.bw/data-dashboard|title=COVID-19 Botswana Dashboard|website=covid19portal.gov.bw|publisher=Government of Botswana|date=22 June 2021|access-date=22 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Cambodia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Cambodia|Cambodia]]
|5051,385384
|602628
|44,143858
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19-map.cdcmoh.gov.kh/|script-title=km:ចំនួនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដសរុប|trans-title=Total number of coronavirus infections|language=km|publisher=Ministry of Health (Cambodia)|date=10 May 2021|access-date=11 May 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/MinistryofHealthofCambodia/photos/a.930887636950343/41631194270604654166024616769946/|script-title=km:ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា|trans-title=Ministry of Health of the Kingdom of Cambodia|language=km|publisher=Ministry of Health of the Kingdom of Cambodia|via=Facebook|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Jamaica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Jamaica|Jamaica]]
|50,080124
|1,065075
|2930,957074
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://jamcovid19.moh.gov.jm/|title=COVID-19|publisher=Ministry of Health and Wellness (Jamaica)|date=14 June 2021|access-date=14 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.moh.gov.jm/updates/coronavirus/covid-19-clinical-management-summary/|title=COVID-19 Clinical Management Summary|publisher=Ministry of Health and Wellness (Jamaica)|date=2829 June 2021|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Transnistria_(state).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Transnistria|Transnistria]]{{efn|'''Transnistria'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding cases reported by the [[Republic of Moldova]] as part of the [[Transnistria autonomous territorial unit]].}}}}
|49,821887
|1,217219
|48,358434
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=http://minzdrav.gospmr.org/covid-19 |script-title=ru:Коронавирус: официальная информация по Приднестровью |trans-title=Coronavirus: official information on Transnistria|access-date=281 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Zimbabwe.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Zimbabwe|Zimbabwe]]
|4849,355864
|1,761789
|3839,323121
|<!--<ref>{{#invoke:cite web||url=http://covid19zw.com/ |title=Zimbabwe COVID-19 Cases |website=covid19zw.com |access-date=1 February 2020}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite tweet||user=MoHCCZim|number= 14099848531651502151410331440609431556 |title=COVID-19 update: As at 2730 June 2021 |date=2930 June 2021|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Cote d'Ivoire.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|312
|47,773
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.sante.gouv.ci/welcome/actualites/1072|title=COVID -19: point de la situation de la maladie à coronavirus du 30 avril 2021|work=sante.gouv.ci|date=30 April 2020|access-date=1 May 2020}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/mshpcmu|title=Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique|via=Facebook|language=en|date=27 June 2021|access-date=27 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Donetsk People's Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the Donetsk People's Republic|Donetsk PR]]{{efn|name="DNR-LNR"|'''Donetsk''' and '''Luhansk People's Republic'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Note that these territories are distinct from the Ukraine-administered regions of the [[Donetsk Oblast|Donetsk]] and [[Luhansk Oblast|Luhansk]] Oblasts.
}}}}
|43,023
|3,251
|35,937
|<!-- Keep for reference: --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://mzdnr.ru/news/po-sostoyaniyu-na-1000-30-iyunya-vsego-43-023-zabolevshih-infekciey-covid-19-na-territorii|script-title=ru:По состоянию на 10:00 30 июня всего 43 023 заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики|website=mzdnr.ru|language=ru|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Senegal.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|41,290
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.sante.gouv.sn/Pr%C3%A9sentation/coronavirus-riposte-%C3%A0-l%C3%A9pid%C3%A9mie-tableau-r%C3%A9capitulatif-des-dons-en-esp%C3%A8ces|title=Coronavirus : Riposte à l&#039;épidémie : Tableau Récapitulatif des dons"|language=fr|publisher=Ministry of Health and Social Action (Senegal)|date=29 June 2021|access-date=29 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Donetsk People's Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the Donetsk People's Republic|Donetsk PR]]{{efn|name="DNR-LNR"|'''Donetsk''' and '''Luhansk People's Republic'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Note that these territories are distinct from the Ukraine-administered regions of the [[Donetsk Oblast|Donetsk]] and [[Luhansk Oblast|Luhansk]] Oblasts.
}}}}
|42,894
|3,240
|35,877
|<!-- Keep for reference: --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://mzdnr.ru/news/po-sostoyaniyu-na-1000-29-iyunya-vsego-42-894-zabolevshih-infekciey-covid-19-na-territorii|script-title=ru:По состоянию на 10:00 29 июня всего 42 894 заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики|website=mzdnr.ru|language=ru|access-date=29 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Madagascar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|28,268
|<!-- Please do not replace the following sources with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as these primary sources are more reliable --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.stopcoronavirusrdc.info/|title=Situation Épidémiologique en RDC|trans-title=Epidemiological Situation in the DRC|language=fr|website=stopcoronavirusrdc.info|date=25 April 2021|access-date=30 April 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://us3.campaign-archive.com/?u=b34a30571d429859fb249533d&id=e56585b813|title=Situation Épidémiologique Covid-19 En Republique Democratique du Congo au 28 Juin 2021|date=2021-06-28|access-date=2021-06-29|publisher=CMR COVID-19}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Angola.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Angola|Angola]]
|38,682
|894
|33,151
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.cisp.gov.ao:10443|title=Últimos dados sobre o COVID-19|language=pt|publisher=COMISSÃO INTERMINISTERIAL DE ANGOLA - CISP|date=29 June 2021|access-date=29 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Rwanda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Rwanda|Rwanda]]
|3839,198047
|431438
|27,272
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.rbc.gov.rw/index.php?id=707|title=Covid-19 Rwanda Cases|publisher=Rwanda Biomedical Centre|access-date=29 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||author=Rwanda Ministry of Health |user=RwandaHealth |number= 14099879585188249621410347847590031365 |date=2930 June 2021 |title=Amakuru Mashya Update}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Angola.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Angola|Angola]]
|38,849
|900
|33,242
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.cisp.gov.ao:10443|title=Últimos dados sobre o COVID-19|language=pt|publisher=COMISSÃO INTERMINISTERIAL DE ANGOLA - CISP|date=30 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sudan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Malawi.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Malawi|Malawi]]
|3536,897126
|1,194529
|33,132169
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.health.gov.mw/|title=Covid 19 National Information Dashboard|publisher=Ministry of Health and Population (Malawi)|date=2930 June 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Trinidad and Tobago.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|31,565
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.cv/|title=Situação Atual|trans-title=Current Situation|language=pt |website=covid19.cv|date=29 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Malta.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Malta|Malta]]
|30,623
|420
|30,158
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--Do not change this citation!--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.facebook.com/sahhagovmt/posts/368931551492061|title=Official COVID-19 figures|date=30 June 2021|access-date=30 June 2021|publisher=Ministry of Health (Malta)}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Australia (converted).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Excluding the cases from ''[[COVID-19 pandemic on Diamond Princess|Diamond Princess]]'' cruise ship which are classified as "on an international conveyance". Ten cases, including one fatality recorded by the Australian government.
}}}}
|30,610643
|910
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |title=Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers|url=https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers|publisher=Australian Government Department of Health|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Malta.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Malta|Malta]]
|30,627
|420
|30,161
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><!--Do not change this citation!--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.facebook.com/sahhagovmt/posts/369701994748350|title=Official COVID-19 figures|date=1 July 2021|access-date=1 July 2021|publisher=Ministry of Health (Malta)}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Syria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Gabon.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Gabon|Gabon]]
|2425,958054
|159
|24,509729
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://infocovid.ga/|title=Situations Épidémiologique au Gabon|trans-title=Epidemiological Situations in Gabon|language=fr|publisher=Comité de Pilotage du Plan de Veille|website=infocovid.ga|date=2330 June 2021|access-date=2430 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Guinea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Suriname.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Suriname|Suriname]]
|21,519732
|516522
|17,316657
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid-19.sr/|title=COVID-19|website=COVID SURINAME|access-date=301 JuneJuly 2021|language=nl}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Mauritania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Guyana.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Guyana|Guyana]]
|1920,959055
|468469
|1718,879040
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/mohguyana/posts/2495775140726017|title=Guyana COVID-19 Dashboard |via=Facebook|author=Ministry of Health - Guyana|date=1 December 2020|access-date=1 December 2020}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.health.gov.gy/|title=Home|publisher=Ministry of Health (Guyana)|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of French Polynesia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in French Polynesia|French Polynesia]]
|19,003007
|142
|18,658
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.presidence.pf/actualites/coronavirus/|title=Point de situation sur le Coronavirus|website=presidence.pf|date=2830 June 2021|access-date=281 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Haiti.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Haiti|Haiti]]
|18,460658
|420436
|12,840847
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19 : Situation en Haiti |url=http://www.mspp.gouv.ht/page-covid-19/|access-date=291 JuneJuly 2021|publisher=Ministère de la Santé Publique et de la Population du Republique d'Haiti}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Vietnam.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Vietnam|Vietnam]]
|17,312
|81
|6,870
|<!--Please do not replace this source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://ncov.moh.gov.vn/|title=Trang Tin Về Dịch Bệnh Viêm Đường Hô Hấp Cấp Covid-19|trans-title=Covid-19 Acute Respiratory Disease News Page|language=vi|publisher=[[Ministry of Health (Vietnam)]]|date=1 July 2021|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Papua New Guinea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|15,405
|<ref>{{cite news |title=ОПЕРШТАБ: ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЁН У 105 ЧЕЛОВ |url=https://apsnypress.info/ru/item/3762-opershtab-diagnoz-covid-19-podtverzhdjon-u-105-chelovek|access-date=27 June 2021 |work=Apsnypress |date=27 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Vietnam.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Vietnam|Vietnam]]
|16,507
|80
|6,764
|<!--Please do not replace this source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://ncov.moh.gov.vn/|title=Trang Tin Về Dịch Bệnh Viêm Đường Hô Hấp Cấp Covid-19|trans-title=Covid-19 Acute Respiratory Disease News Page|language=vi|publisher=[[Ministry of Health (Vietnam)]]|date=30 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Seychelles.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|14,365
|<!--Please do not replace this source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.health.gov.sc/index.php/covid-19/covid-19-in-seychelles/|title=COVID-19 Local Situation |publisher=Ministry of Health (Seychelles)|date=23 June 2021|access-date=23 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.health.gov.sc/|title=COVID-19 in Seychelles|publisher=Ministry of Health (Seychelles)|date=28 June 2021|access-date=28 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Taiwan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Taiwan|Taiwan]]{{efn|'''Taiwan'''{{olist|list_style_type=none<!-- list style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes) -->
| Including cases from the [[COVID-19 pandemic on naval ships#ROCS Pan Shi|ROCS ''Pan Shi'']].<!--The claim that Taiwan includes mainland China is not realistic. Do not add again.-->}}}}
|14,853
|661
|{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|title=COVID-19 全球即時疫情地圖|url=https://covid-19.nchc.org.tw/dt_005-covidTable_taiwan.php?downloadall=yes&language=en|date=1 July 2021|access-date=1 July 2021}}</ref><ref>{{cite web |title=新增50例COVID-19確定病例,分別為47例本土及3例境外移入|url=https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/4V7Iv__GIhGG03D1ghBXOQ?typeid=9|publisher=衛生福利部疾病管制署 |access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Somalia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|6,985
|<ref>{{#invoke:cite web||url=http://moh.gov.so/en/covid19/|title=COVID-19 Dashboard, Somalia|publisher=Ministry of Health (Somalia)|date=8 June 2021|access-date=8 June 2021}}</ref><!--<ref>{{cite tweet |author=Somalia COVID19 |user=SomaliaCovid19 |number=1265297424735748097 |date=26 May 2020 |title=Update on #COVID19 26/05/2020<br />New cases confirmed today:22<br />Somaliland:14<br />Benadir:5<br />Jubbaland:1<br />South West:1<br />Hirshabelle:1<br /><br />Male:11<br />Female:11<br />Recovery:18<br />Death:1<br /><br />Total confirmed cases: 1,711<br />Total recoveries:253<br />Total deaths:67 |access-date=31 May 2020}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Taiwan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Taiwan|Taiwan]]{{efn|'''Taiwan'''{{olist|list_style_type=none<!-- list style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes) -->
| Including cases from the [[COVID-19 pandemic on naval ships#ROCS Pan Shi|ROCS ''Pan Shi'']].<!--The claim that Taiwan includes mainland China is not realistic. Do not add again.-->}}}}
|14,748
|643
|{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|title=COVID-19 全球即時疫情地圖|url=https://covid-19.nchc.org.tw/dt_005-covidTable_taiwan.php?downloadall=yes&language=en|date=29 June 2021|access-date=29 June 2021}}</ref><ref>{{cite web |title=新增54例COVID-19確定病例,均為本土個案|url=https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/1j8W3yYnAz6bFopxt7_Www?typeid=9|publisher=衛生福利部疾病管制署 |access-date=29 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Mali.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|525
|10,059
|<ref>{{#invoke:cite web| |url=http://www.sante.gov.ml/index.php/actualites/communiques |title=Du Ministere de la sante et du développement social sur le suivi des actions de prevention et de riposte face a la maladie a coronavirus |trans-title=From the Ministry of Health and Social Development On Monitoring Prevention and Response Actions Facing Coronavirus Disease |website=sante.gov.ml |language=fr-fr |date=2930 June 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Togo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Togo|Togo]]
|13,917
|129
|13,513
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gouv.tg/|title=Situation au Togo|trans-title=Situation in Togo|language=fr|website=covid19.gouv.tg|publisher=Government of Togo|date=30 June 2021|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Andorra.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Andorra|Andorra]]
|13,900911
|127
|13,717720
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.govern.ad/coronavirus|title=Coronavirus updates|language=ca|date=2930 June 2021|access-date=2930 June 2021 |website=www.govern.ad|publisher=Govern d'Andorra}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of TogoTajikistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in TogoTajikistan|TogoTajikistan]]
|13,881499
|12990
|13,506302
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sourcessource if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19: Шабонарӯзи охир дар Тоҷикистон ягон ҳолати нави гирифторшавӣ ба ин беморӣ ба қайд гирифта нашуд|url=https://covid19khovar.gouv.tgtj/2021/03/shabonar-zi-ohir-dar-a-on-ziyoda-az-507-azor-olati-siroyati-koronavirus-oshkor-gar1did/|titleaccess-date=Situation au Togo|trans2021-title=Situation in Togo03-18|language=frru-RU}}</ref><ref>{{#invoke:cite web|website=covid19.gouv.tg|publishertitle=GovernmentTajikistan: ofКОРОНАВИРУС Togo(COVID-19) Dashboard|dateurl=29 June 2021https://covid.tj|access-date=30 June 2021|website=covid.tj}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Burkina Faso.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|13,306
|<ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.facebook.com/sigbf226/|title=Service d'Information du Gouvernement – Burkina Faso |via=Facebook |language=fr |date=29 June 2021 |access-date=30 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.sig.gov.bf/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1162&cHash=59f18f0279bed4d4ecda28a619751bb0|title=Maladie à coronavirus : 00 nouveaux cas confirmés, 08 guérisons et 00 décès à la date du 02 mai 2021|publisher=Service d'Information du Gouvernement du Burkina Faso|access-date=5 May 2021 |language=fr}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Tajikistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Tajikistan|Tajikistan]]
|13,478
|90
|13,284
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19: Шабонарӯзи охир дар Тоҷикистон ягон ҳолати нави гирифторшавӣ ба ин беморӣ ба қайд гирифта нашуд|url=https://khovar.tj/2021/03/shabonar-zi-ohir-dar-a-on-ziyoda-az-507-azor-olati-siroyati-koronavirus-oshkor-gar1did/|access-date=2021-03-18|language=ru-RU}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||title=Tajikistan: КОРОНАВИРУС (COVID-19) Dashboard|url=https://covid.tj|access-date=29 June 2021|website=covid.tj}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Belize.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Belize|Belize]]
|13,227251
|329
|12,648654
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/Belizehealth/photos/pcb.27160021986981782716712078627190/27160018686982112716711628627235|title=Belize COVID-19 Cumulative Report SARSCoV2 Lab Screenings|via=Ministry of Health and Wellness (Belize) on Facebook|date=2930 June 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Bahamas.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Curaçao.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Curaçao|Curaçao]]
|12,339342
|126
|12,188189
|<ref>{{cite news|url=https://www.curacaochronicle.com/post/local/73-new-covid-19-cases-6all-are-imported/|title=73 new COVID-19 cases; 6all are imported|website=Curacao Chronicle|access-date=2930 June 2021|language=en}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Hong Kong.svg|22px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Hong Kong|Hong Kong]]
|11,924928
|211
|11,598
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://chp-dashboard.geodata.gov.hk/covid-19/en.html|title=Coronavirus Disease (COVID-19) in HK|publisher=Department of Health|location=Hong Kong|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Djibouti.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Lesotho.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Lesotho|Lesotho]]
|11,344416
|329
|6,447457
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite tweet||user=nacosec|number= 14101380153941073951410506635970240512 |date=2930 June 2021|title=Lesotho COVID-19 Statistics}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Aruba.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Aruba|Aruba]]
|11,135138
|107
|1011,979001
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.arubacovid19.org/|title=Casonan di Corona Virus na Aruba pa 3130 di MeiJuni 2021|language=pap,en|website=www.arubacovid19.org|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Sudan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of East Timor.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in East Timor|East Timor]]
|9,118222
|22
|8,306360
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gov.tl/en/dashboard/|title=[Current Situation] COVID-19 cases in Timor-Leste|publisher=COVID-19 Timor-Leste Dashboard|date=2930 June 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Equatorial Guinea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Northern Cyprus|Northern Cyprus]]<!-- Note that short names are used unless distinction is needed. Do not abbreviate "northern"-->{{efn|name="TRNC"|'''Northern Cyprus'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Cases from this [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] are not counted by [[COVID-19 pandemic in Cyprus|Cyprus]].}}}}
|8,065097
|35
|7,687712
|<ref>{{#invoke:cite news| |title=KKTC Sağlık Bakanlığı |url=https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM |website=saglik.gov.ct.tr | lang=tr |access-date=30 June 2021 }}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Yemen.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Yemen|Yemen]]
|6,918930
|1,361
|4,055068
|<!-- please do not replace this source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite tweet||user=YSNECCOVID19|number= 14099613139970498601410333309096312840 |script-title=ar:آخر إحصائيات انتشار فيروس #كورونا في #اليمن#معا_لمواجهة_كورونا|trans-title=Latest virus spread statistics|language=ar|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Iceland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Iceland|Iceland]]
|6,646654
|30
|6,595600
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covid.is/tolulegar-upplysingar|title=COVID-19 á Íslandi – Tölfræði |language=is|access-date=281 JuneJuly 2021|website=www.covid.is}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of The Gambia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Eritrea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Eritrea|Eritrea]]
|56,936009
|23
|5,435512
|<ref>{{#invoke:cite web||title=Announcement from the Ministry of Health|url=https://shabait.com/2021/06/2930/announcement-from-the-ministry-of-health-215216/|access-date=2021-06-2930|publisher=Eritrea Ministry Of Information}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Sierra Leone.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Sierra Leone|Sierra Leone]]
|5,495575
|98100
|3,490522
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--DO NOT CHANGE--><ref>{{#invoke:cite web||title=The Ministry of Information and Communication – Sierra Leone|url=https://www.facebook.com/phneoc/photos/pcbpb.160724587726542.-2207520000..1163311127467878/11633110608012181163916787407312/|access-date=2930 June 2021|via=Facebook}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Niger.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Niger|Niger]]
|5,488489
|193
|5,206
|<!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://coronavirus.ne/|title=Situation du coronavirus|website=coronavirus.ne|date=22 February 2021|access-date=3 March 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.sante.gouvne.org/coronna-covid-19/|title=Press release from the Minister of Public Health|date=2021-04-29|access-date=2021-05-01|publisher=Niger Ministry of Public Health}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=xhttpshttps://www.facebook.com/MinSanteNiger/photos/a.114090640239554/339264921055457339912870990662/|title=Communiqué du 2930/06/2021|lang=fr|via=Ministère de la Santé du Niger on Facebook|date=2930 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Burundi.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Burundi|Burundi]]
|5,428452
|8
|773
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=Burundi: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard|url=https://covid19.who.int/region/afro/country/bi|access-date=2930 June 2021|website=covid19.who.int|language=en}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Saint Lucia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Saint Lucia|Saint Lucia]]<!-- do not change "saint" to "st." please! -->
|5,292296
|84
|5,116121
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covid19response.lc/|title=Saint Lucia's COVID-19 Dashboard [Statistics] |publisher=Ministry of Health and Wellness (Saint Lucia)|date=2930 June 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Lugansk People's Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|4,774
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.who.int/region/afro/country/td|title=WHO daily Report|website=www.who.int|access-date=20 April 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/ministeresantetchad/photos/a.597628504017561/1186237088490030/|title=Communiqué N* 437 de la Coordination Nationale de Riposte Sanitaire|lang=fr|publisher=Ministère de la Santé Publique du Tchad |via=Facebook|date=27 June 2021|access-date=27 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Fiji.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Fiji|Fiji]]
|4,849
|24
|918
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.health.gov.fj|title=COVID-19 Updates|publisher=[[Ministry of Health and Medical Services (Fiji)|Ministry of Health and Medical Services]]|date=1 July 2021|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Somaliland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|3,899
|<ref>{{#invoke:cite web| |title=COVID-19 Dashboard, Somalia |url=http://moh.gov.so/en/covid19/ |website=moh.gov.so |access-date=8 March 2021|language=en}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://somalilandcovid19.com/|publisher=Ministry Of Health Development Somaliland (MoHD|title=Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka JSL|access-date=29 May 2020|website=Somaliland COVID-19|language=so}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Fiji.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Fiji|Fiji]]
|4,418
|21
|882
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.health.gov.fj|title=COVID-19 Updates|publisher=[[Ministry of Health and Medical Services (Fiji)|Ministry of Health and Medical Services]]|date=30 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Gibraltar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Gibraltar|Gibraltar]]
|4,348351
|94
|4,226229
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web||title=Covid-19 Government Public Notifications|url=https://www.gibraltar.gov.gi/covid19|publisher=HM Government of Gibraltar|access-date=6 August 2020}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite tweet||number= 14098378101950873661410564956731457537 |title=Coronavirus: COVID-19 Information|user=GibraltarGov|date=291 JuneJuly 2021|access-date=291 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Liberia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Liberia|Liberia]]
|4,093
|128
|2,346
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/164280647325112/photos/a.347331779019997/1291944074558758/|title=Liberia COVID-19 Daily Case Update By County|via=National Public Health Institute of Liberia (NPHIL) on Facebook|date=29 June 2021|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Barbados.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Barbados|Barbados]]
|4,079081
|47
|34,999000
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://gisbarbados.gov.bb/blog/covid-19-update-2-new-cases-3334-in-isolation/|title=COVID-19 Update: 2 New Cases, 3334 In Isolation|publisher=Barbados GIS|date=2930 June 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Comoros.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in the Comoros|Comoros]]
|3,936943
|146
|3,765
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite news||url=https://stopcoronavirus.km/|title=Pandémie COVID -19/ Union des Comores Communiqué N°148|access-date=9 March 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web||author=Coordination Comores Contre COVID-19|url=https://www.facebook.com/111330413896638/photos/a.112019167161096/340948950934782341606830868994/|title=Pandémie COVID -19/ Union des Comores Communiqué N°267277|date=2930 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Liberia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Liberia|Liberia]]
|3,900
|127
|2,315
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/164280647325112/photos/a.347331779019997/1290969557989543/|title=Liberia COVID-19 Daily Case Update By County|via=National Public Health Institute of Liberia (NPHIL) on Facebook|date=28 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the United States Virgin Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Jersey.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Jersey|Jersey]]
|3,485545
|69
|3,229235
|<ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.gov.je:80/Health/Coronavirus/Pages/CoronavirusCases.aspx|title=Coronavirus (COVID-19) cases| publisher=States of Jersey|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Ossetia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Liechtenstein.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Liechtenstein|Liechtenstein]]
|3,036039
|59
|2,962963
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.regierung.li/coronavirus|title=Ministerium für Gesellschaft|language=de|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Artsakh.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Sint Maarten.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Sint Maarten|Sint Maarten]]
|2,614618
|33
|2,537547
|<ref>{{cite web|url=https://www.facebook.com/SXMGOV/photos/apb.354761848028480.-2207520000..501207666717230/19784613723251781979250798912902/?type=3 |title=COVID-19 update June 2930, 2021 |website=Government of Sint Maarten|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Monaco.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Monaco|Monaco]]
|2,576577
|33
|2,515520
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Coronavirus-Covid-19/Actualites/Covid-19-un-nouveau-cas-positif-et-15-guerisonguerisons-ce-mardimercredi-2930-juin|title=Covid-19 : un nouveau cas positif et 15 guérison ce mardimercredi 2930 juin|language=fr|work=Government of the Principality of Monaco|date=2930 June 2021|access-date=29 June 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite tweet||user=GvtMonaco|number=1287485387963801602|date=27 July 2020|title=Aucun nouveau cas positif au Covid-19 n'a été révélé en Principauté ce dimanche 26 juillet.|language=French}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Bermuda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of the Turks and Caicos Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the Turks and Caicos Islands|Turks and Caicos Islands]]
|2,424425
|18
|2,396398
|<ref>{{cite web|url=https://www.facebook.com/tcihealthpromotions/photos/apcb.7556688679364052006536009516345/20011810300518432006534486183164/?type=3 |title=TCI COVID-19 DASHBOARD 2329 June 2021|website=Government of Turks and Caicos|access-date=2430 June 2021 }}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of New Zealand.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Bonaire.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Bonaire|Bonaire]]
|1,620623
|17
|1,587
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/openbaarlichaamBonaire/photos/pcb.10202483951775661020902051778867/10202467851777271020901648445574/|title=Numbers Bonaire COVID-19|viapublisher=Openbaar Lichaam Bonaire on |via=Facebook|date=2930 June 2021|access-date=2930 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Isle of Man.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the Isle of Man|Isle of Man]]{{efn|'''Isle of Man'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Recoveries are presumed. Defined as "An individual testing positive for coronavirus who completes the 14 day self-isolation period from the onset of symptoms who is at home on day 15, or an individual who is discharged from hospital following more severe symptoms."<ref name="isle-of-man">{{#invoke:cite web| |url=https://www.facebook.com/iomgovernment/posts/coronavirus-updateas-at-4pm-on-6-april-2020-in-the-isle-of-man-there-have-beento/512394136115827/ |title=Coronavirus update |via=Facebook |publisher=Isle of Man Government |access-date=19 January 2021}}</ref>}}}}
|1,611613
|29
|1,569
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gov.im/general-information/latest-updates/|title=Latest updates|publisher=Isle of Man Government|date=2930 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Antigua and Barbuda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Guernsey.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Guernsey|Guernsey]]
|838840
|14
|811812
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19 Coronavirus – Testing results|url=https://www.gov.gg/covid19testresults|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021|website=www.gov.gg|publisher=Public Health Services (Guernsey)|location=St Peter Port}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Faroe Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|614
|2
|595598
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.exploregov.ky/coronavirus-statistics|title=COVID-19 Statistics For The Cayman Islands|work=Cayman Islands Government|date=2830 June 2021|access-date=291 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Saint Kitts and Nevis|Saint Kitts and Nevis]]
|446
|3
|177
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||title=Government of St. Kitts and Nevis – COVID – 19 Updates |url=https://covid19.gov.kn/|access-date=2021-07-01}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gov.kn/2021/05/27/st-kitts-nevis-covid-19-situation-report-no-427/|title=St.Kitts-Nevis COVID-19 Situation Report No. 427|work=Government of St. Kitts and Nevis|date=27 May 2021|access-date=2 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Wallis and Futuna.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|438
|<ref>{{#invoke:cite web||title=Covid info n°62 du 21 mai 2021 / Actualités / Accueil - Les services de l'État à Wallis et Futuna|url=https://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/Actualites/Covid-info-n-62-du-21-mai-2021|access-date=2021-05-23|website=www.wallis-et-futuna.gouv.fr}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Saint Kitts and Nevis|Saint Kitts and Nevis]]
|443
|3
|177
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||title=Government of St. Kitts and Nevis – COVID – 19 Updates |url=https://covid19.gov.kn/|access-date=2021-06-30}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gov.kn/2021/05/27/st-kitts-nevis-covid-19-situation-report-no-427/|title=St.Kitts-Nevis COVID-19 Situation Report No. 427|work=Government of St. Kitts and Nevis|date=27 May 2021|access-date=2 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the British Virgin Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the British Virgin Islands|British Virgin Islands]]
|298350
|1
|293300
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/BVIGovernment/photos/pcba.1015843873009794510152036012397945/1015843872987794510158554762472945/|title=Coronavirus COVID-19|publisher=Government of the Virgin Islands |via=Facebook|date=330 MayJune 2021|access-date=51 MayJuly 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.bvi.gov.vg/?fbclid=IwAR0Q2S5nX3Zk9iRAWBVMSSsKf46mhTaZIQkUodN45xneUfFfHzrGCG0WE-U|title=COVID-19 Epidemiological Summary|publisher=Government of the Virgin Islands|date=19 June 2021|access-date=25 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Brunei.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Brunei|Brunei]]
|260261
|3
|248
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite press release|url=http://www.moh.gov.bn/Lists/Latest%20news/NewDispForm.aspx?ID=867&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Emoh%2Egov%2Ebn%2FLists%2FLatest%2520news%2FAllItems%2Easpx&ContentTypeId=0x0104009A3003A09F8D6E42981D262E322516A2|title=One new import case COVID-19 reported today, 07 May 2021|publisher=Ministry of Health (Brunei)|date=7 May 2021|access-date=7 May 2021|format=PDF}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.moh.gov.bn/Lists/Latest%20news/|title=Latest News|publisher=Ministry of Health (Brunei)|access-date=291 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Dominica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Grenada.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Grenada|Grenada]]
|160161
|1
|158160
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://gov.gd/sites/default/files/egov/COVID19-dashboard-27-apr.pdf|title=COVID-19 Update COVID-19 Grenada Dashboard|publisher=Ministry of Health (Grenada)|date=27 April 2021|access-date=28 April 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/HealthGrenada/photos/a.556443111554452/1012869509245141/|title=COVID-19 Update COVID-19 Grenada Dashboard|publisher=Ministry of Health (Grenada) via Facebook|date=11 May 2021|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Cruise ship side view.svg|23x15px|alt=|link=]]
|0
|63
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://fig.gov.fk/covid-19/public-updates/english|title=COVID-19: Information and Guidance|publisher=Falkland Islands Government|date=5 May 2021|access-date=15 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Antarctica.svg|23x15px|border|link=]]
|0
|51
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||date=28 June 2021|title=Special webpage against Epidemics|url=https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/en.aspx#clg17458|access-date=28 June 2021|website=www.ssm.gov.mo}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Greenland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|50
|0
|4950
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |title=Coronavirus i Grønland |url=https://corona.nun.gl/?sc_lang=da|language=da,kl|access-date=2930 June 2021}}</ref><!-- Government of Denmark may or may not provide more up-to-date figures --><!-- <ref name="gov-dk"/> --><ref>{{#invoke:cite web||date=27 November 2020|title=Overvågning af COVID-19|url=https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/c/covid19-overvaagning|access-date=9 October 2020|publisher=[[Statens Serum Institut]] (State Serum Institute)|language=da}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Vatican City.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3600964" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്