"ഫലകം:Infobox India university ranking" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

477 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  2 വർഷം മുമ്പ്
Add BT_2017
(Added The Week 2019 rankings, Engineering, Medical, Law)
(Add BT_2017)
 
<!----------Business---------->
| header79 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{BT_2016|}}}{{{BT_2017|}}}{{{BT_2019|}}}{{{NIRF_B_2017|}}}{{{NIRF_B_2018|}}}{{{NIRF_B_2019|}}}{{{OUTLOOK_B_2016|}}}{{{OUTLOOK_B_2017|}}}{{{BUSINESSSTD_B_2016|}}}|Business/Management – India}}
 
| label80 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_NIRF_B_2017">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2017 (Management) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2017/ManagementRanking.html |date=2017 |accessdate=18 June 2017 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data84 = {{{BT_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label85 = ''[[OutlookBusiness IndiaToday (business magazine)|Business Today]]'' {{small|(20162019)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_B_2016Rankings_BT_2019">{{Citecite news|url=http hhttps://www.outlookindiabusinesstoday.comin/magazine/story/fitsindias-andbest-startb-upsschools-the2019/india-abest-b-schools-2019-overall-ranking/297902story/385127.htmll |title=FitsIndia's Andbest StartB-Upsschools 2019: TheOverall A+Ranking 2019 Schools|newspaper=[[OutlookBusiness IndiaToday (business magazine)|Business Today]]|date=3 OctoberNovember 20162019}}</ref>
| data85 = {{{OUTLOOK_B_2016BT_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label86 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(20172016)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_B_2017Rankings_OUTLOOK_B_2016">{{Cite news|url=httpshttp://www.outlookindia.com/magazine/story/scenesfits-fromand-up-andstart-downups-the-stairsa-schools/299355297902|title=Scenes From UpFits And DownStart-Ups: The StairsA+ Schools|newspaper=[[Outlook India]]|date=23 October 2017|first=Arindam|last=Mukherjee2016}}</ref>
| data86 = {{{OUTLOOK_B_2017OUTLOOK_B_2016|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label87 = ''[[BusinessOutlook StandardIndia]]'' {{small|(20162017)}}<ref name="Rankings_BUSINESSSTD_B_2016Rankings_OUTLOOK_B_2017">{{Cite webnews|url=httphttps://bsmediawww.business-standardoutlookindia.com/_mediamagazine/bsstory/data/generalscenes-filefrom-upload/2016up-06and-down-the-stairs/061716_01.pdf|format=PDF|pages=1-4299355|title=TheScenes classFrom ofUp 2016And Down The Stairs|datenewspaper=16 June[[Outlook 2016India]]|access-date=32 JulyOctober 2017|first=Arindam|last=Mukherjee}}</ref>
| data87 = {{{BUSINESSSTD_B_2016OUTLOOK_B_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label88 = ''[[Business Standard]]'' {{small|(2016)}}<ref name="Rankings_BUSINESSSTD_B_2016">{{Cite web|url=http://bsmedia.business-standard.com/_media/bs/data/general-file-upload/2016-06/061716_01.pdf|format=PDF|pages=1-4|title=The class of 2016|date=16 June 2016|access-date=3 July 2017}}</ref>
| data88 = {{{BUSINESSSTD_B_2016|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Pharmacy---------->
| header88header89 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_P_2017|}}}{{{NIRF_P_2018|}}}{{{NIRF_P_2019|}}}|Pharmacy – India}}
 
| label89label90 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_NIRF_P_2017">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2017 (Pharmacy) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2017/PharmacyRanking.html |date=2017 |accessdate=18 June 2017| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data89data90 = {{{NIRF_P_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label90label91 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_P_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Pharmacy) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/PharmacyRanking.html |date=2018 |accessdate=3 April 2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data90data91= {{{NIRF_P_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label91label92 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_P_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Pharmacy) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/PharmacyRanking.html |date=2019| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data91data92= {{{NIRF_P_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Architecture---------->
| header92header93 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_A_2018|}}}{{{NIRF_A_2019|}}}|Architecture – India}}
 
| label93label94 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_A_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Architecture) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/ArchitectureRanking.html |date=2018 |accessdate=3 April 2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data93data94= {{{NIRF_A_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label94label95 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_A_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Architecture) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/ArchitectureRanking.html |date=2019| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data94data95= {{{NIRF_A_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using outdated Infobox India university ranking|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Page using [[Template:Infobox India university ranking]] with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| QS_W_2020 | ARWU_W_2017 | QS_A_2019 | QS_BRICS_2019 | THE_W_2020 | THES_E_2019 | THES_A_2019 | QS_B_2019 | QS_B_A_2019 | FT_MBA_2019 | FT_MiM_2018 | ECO_W_2017 | NIRF_U_2019 | NIRF_O_2019| NIRF_C_2019| NIRF_E_2019 | QS_INDIA_2019 | OUTLOOK_E_2019 | IT_E_G_2018 | IT_E_P_2018 | IT_E_P_2019| IT_E_G_2019 | WEEK_E_2019 | IT_M_2018 | OUTLOOK_M_2018 | NIRF_M_2019 |WEEK_M_2019 | NIRF_L_2019 | IT_L_2019 | WEEK_L_2019 | OUTLOOK_L_2018 | NIRF_B_2019 | BT_2017BT_2019 | OUTLOOK_B_2017 | BUSINESSSTD_B_2016 | NIRF_P_2019 | NIRF_A_2019 | type | mainwidth}}<noinclude>
 
==References==
0

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3560205" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്