"വിശ്വകർമ്മജർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

9,684 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  1 മാസം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(ചെ.)
റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത് കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
{{prettyurl|Vishwakarma}}
{{prettyurl|Vishwakarma}}ഇവരെ ഒരു ജാതി എന്ന് പറയുന്നതിനെ കാൾ വിശ്വകർമ കുടുംബത്തിന്റെ പിൻഗാമി കൾ എന്ന് പറയുന്നതാകും നല്ലത്.
 
{{DISPLAYTITLE:സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗം }}
 
പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവും സർവലോകശില്പിയുമായ [[വിശ്വകർമ്മാവ്|വിശ്വകർമ്മാവിന്റെ]] പിൻ‌ഗാമികളെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത{{തെളിവ്}} തച്ചുശാസ്ത്ര വിദഗ്ദ്ധരും ക്ഷേത്ര സ്ഥപതികൾ അങ്ങനെ ബൃഹത്തായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ആണ് വിശ്വകര്മജർവിശ്വകർമജർ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇവർ കാണപ്പെടുന്നു. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ ജാതി പേരുകളാണുള്ളത്. പ്രധാനമായും മരപ്പണിക്കാർ ([[ആശാരി]]), ഓട്ടുപണിക്കാർ (മൂശാരി),ഇരുമ്പുപണിക്കാർ(കൊല്ലൻ)
വിശ്വകർമ കുടുംബം.
,സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാർ (തട്ടാൻ),കല്പ്ണിക്കാർ (ശില്പി) എന്നിവർ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു.കേരളം,തമിഴ്നാട്,കർണാടക,എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊതുവേ ഇവർ ആചാരി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വിശ്വകർമ്മ കുലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ പണ്ടു മുതലേ സ്വന്തം പേരിനോടൊപ്പം ''ആചാരി''{{തെളിവ്}} എന്ന് ചേർത്താണ് പറയുന്നത്. കേരളത്തിലേക്ക് തമിഴ്നാട്,കർണ്ണാടക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിയേറി വന്ന വിശ്വകർമ വിഭാഗം ബ്രാഹ്മണ ആചാരങ്ങൾഉം ആയി പൂനുൽ ധരിച്ചു വിശ്വബ്രഹ്മണർ ആയാണ്ജീവിക്കുന്നത് കേരള വിശ്വകർമജറിലും വിശ്വബ്രഹ്മണ എന്ന ഒരു ഉപജാതി ഉണ്ട്.എന്നാലും ഒരു വിഭാഗം വിശ്വബ്രഹ്മണ എന്ന ബ്രാഹ്മണ്യ തോട്താല്പര്യം കാണിക്കാതെ വിശ്വകർമ എന്ന് നിലകൊള്ളുന്നു.
 
 
പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവും സർവലോകശില്പിയുമായ [[വിശ്വകർമ്മാവ്|വിശ്വകർമ്മാവിന്റെ]] പിൻ‌ഗാമികളെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത{{തെളിവ്}} തച്ചുശാസ്ത്ര വിദഗ്ദ്ധരും ക്ഷേത്ര സ്ഥപതികൾ അങ്ങനെ ബൃഹത്തായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ആണ് വിശ്വകര്മജർ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇവർ കാണപ്പെടുന്നു. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ ജാതി പേരുകളാണുള്ളത്. പ്രധാനമായും മരപ്പണിക്കാർ ([[ആശാരി]]), ഓട്ടുപണിക്കാർ (മൂശാരി),ഇരുമ്പുപണിക്കാർ(കൊല്ലൻ)
,സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാർ (തട്ടാൻ),കല്പ്ണിക്കാർ (ശില്പി) എന്നിവർ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു.കേരളം,തമിഴ്നാട്,കർണാടക,എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊതുവേ ഇവർ ആചാരി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വിശ്വകർമ്മ കുലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ പണ്ടു മുതലേ സ്വന്തം പേരിനോടൊപ്പം ''ആചാരി''{{തെളിവ്}} എന്ന് ചേർത്താണ് പറയുന്നത്. കേരളത്തിലേക്ക് തമിഴ്നാട്,കർണ്ണാടക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിയേറി വന്ന വിശ്വകർമ വിഭാഗം ബ്രാഹ്മണ ആചാരങ്ങൾഉം ആയി പൂനുൽ ധരിച്ചു വിശ്വബ്രഹ്മണർ ആയാണ്ജീവിക്കുന്നത് കേരള വിശ്വകർമജറിലും വിശ്വബ്രഹ്മണ എന്ന ഒരു ഉപജാതി ഉണ്ട്.എന്നാലും ഒരു വിഭാഗം വിശ്വബ്രഹ്മണ എന്ന ബ്രാഹ്മണ്യ തോട്താല്പര്യം കാണിക്കാതെ വിശ്വകർമ എന്ന് നിലകൊള്ളുന്നു.
 
 
 
വിശ്വകർമ സമൂഹങ്ങളിൽ ആചാരങ്ങൾ പലതാണു ബ്രാഹ്മണ ആചാരങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഉണ്ട് ക്ഷത്രിയ ആചാരങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഉണ്ട് വൈഷ്യ ആചാരങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഉം ഉണ്ട്.
 
പല കാലങ്ങളിൽ ആയി ഭാരതത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയി കേരളത്തിൽ എത്തിയവർ ആണ് വിശ്വകർമജർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കാലങ്ങളിൽ ആയി പല പല സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സ്ഥിതി കൾ ആയിരുന്നു പലർക്കും.
 
ഇവർ വിശ്വകർമ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി ആയ `യഥാക്രമം മനു, [[മയാസുരൻ|മയ]], ത്വഷ്ടാ, ശില്പി, വിശ്വജ്ന എന്നീ ഋഷികളുടെ പിൻ‌ഗാമികൾ എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരുകാലത്ത് ഇവർ വാസ്തു വിദ്യ, തച്ചു ശാസ്ത്രം, ശില്പ ശാസ്ത്രം, ലോഹവിദൃ എന്നിവയിൽ പ്രഗൽഭരായിരുന്നു. ചിലർ ഇപ്പോഴും പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു.... വിശ്വകർമ്മാവാണ് സാക്ഷാൽ ഈശ്വരൻ എന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു .
 
ഒരുകാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തന്നെ മഹാൽഭുതങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളും നിർമ്മിച്ച മഹാശില്പ്പികളുടെ പിൻ‌ഗാമികൽ, ബ്രാഹ്മണ്യവും പൂണുലും അഴിച്ചുവെച്ച് ദിവസവേതനത്തിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുകയാണിപ്പൊൾ.
 
 
കേരളത്തിലെ വിശ്വകർമ സമുദായത്തിൽ മദ്ധ്യകാല കേരള ചരിത്രത്തിന്റെയും ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെയും വളരെ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു.  മദ്ധ്യകാല കേരളത്തിൽ ഗ്രാമങ്ങളുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിശ്വകർമ സമുദായം വലിയതോതിൽ വ്യാപാരിക്കാൻ ഇടയായത്.  വാണിജ്യ വ്യവസായ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഈ സമുദായം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത്.  പിന്നീട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ഭരണാധികാര സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ വിശ്വകർമ സമുദായം കേരളത്തിൽ നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ഒരു സേവന സമുദായം ആയി മാറി. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വ്യാപന കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വകർമ്മജർ ക്ഷേത്ര നിർമാണ അറ്റകുറ്റ തൊഴിലുകളുമായി വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിച്ചിരുന്നു.
 
<nowiki>#</nowiki>പാരമ്പര്യ_തൊഴിൽ_വൈദഗദ്ധ്യമാണു കേരളത്തിൽ വിശ്വകർമ്മജരുടെ ഉന്നമനത്തിനു കാരണമായിട്ടുള്ളത്.  കാർഷിക വൃത്തിയുടെ വ്യാപനം ക്ഷേത്ര നിർമാണ വ്യാപനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വകര്മ്മജരെ സമൂഹത്തിൽ വളരുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി. ഈ പഠനം മുഖ്യമായും ക്ഷേത്ര പുരോഗതിയിൽ വിശ്വകർമ്മജരുടെ സമൂഹ്യ നിലവാരം  ഉയർന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്.
 
7ആം നൂറ്റാണ്ടോടെ രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വ്യാപന കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വകർമ്മജരുടെ സാന്നിധ്യം കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി.  ക്ഷേത്ര പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബ്രാഹ്മണൻമാരെയും നിർമാണവുമായി ബന്ധപെട്ടു വിശ്വകർമ്മജരെയും ക്ഷേത്ര പരിസരങ്ങളിൽ തന്നെ നിയോഗിച്ചു.  പുരാ ലിഖിതങ്ങൾ പ്രകാരം അഗ്രഹാരങ്ങളിൽ വിശ്വകർമ്മജർ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നു കാണാം (Kollur  Madam Copper Plate).  ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സുഗമമായ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ സഹായികൾ ആയിരുന്നു വിശ്വകർമ്മജർ. വിശ്വകർമ്മജരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉള്ള പ്രാതിനിധ്യ പ്രകാരം അവർക്കു ഭൂമി അനുവദിച്ചിരുന്നു.  (Kilimanoor Records).  
 
വിശ്വകർമ്മജർക്കു പലവിധത്തിലുള്ള അധികാരങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇക്കാലത്തു അനുവദിച്ചിരുന്നു.  "രാജ ശ്രേയ ചതുർ മാംഗല്യം" മുൻപ് ബ്രാഹ്മണർക്കു മാത്രം അനുവദിച്ചിരുന്നത് വിശ്വകർമ്മജർക്കും അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. (South Indian Inscriptions)
 
ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവുകളിലും വിശ്വകർമ്മജർക്കു പ്രാധിനിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.  ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പിഷാരികാവ് കുറുമ്പ്രനാട് മലബാറിൽ തുടരുന്നു. 7 ദിവസത്തെ ഉത്സവത്തിന് 6 ആമത്തെ ദിവസം. വിശ്വകർമ്മജർക്കു എഴുന്നള്ളിപ്പിന് ദേവതയുടെ വിഗ്രഹം/ഉടവാൾ പിടിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്‌. ( Dilip M Menon Caste Nationalism and Communism in South India Malabar 1900-1948 page 91)
 
ഇവർ വിശ്വകർമ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി ആയ `യഥാക്രമം മനു, [[മയാസുരൻ|മയ]], ത്വഷ്ടാ, ശില്പി, വിശ്വജ്ന എന്നീ ഋഷികളുടെ പിൻ‌ഗാമികൾ എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരുകാലത്ത് ഇവർ വാസ്തു വിദ്യ, തച്ചു ശാസ്ത്രം, ശില്പ ശാസ്ത്രം, ലോഹവിദൃ എന്നിവയിൽ പ്രഗൽഭരായിരുന്നു. ചിലർ ഇപ്പോഴും പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു.... വിശ്വകർമ്മാവാണ് സാക്ഷാൽ ഈശ്വരൻ എന്ന് ഇവർവിശ്വബ്രാമണർ വിശ്വസിക്കുന്നു .
സുചിന്ദ്രം ലിഖിത പ്രകാരം ശ്രീ പദ്മനാഭൻ ആചാരിക്ക് "#പതിനെട്ടു_നാട്ടർ_കുല_മാണിക്യം എന്ന പദവി കോത കേരളവർമൻ രാജാവ് 1148 ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്പേലി ചെമ്പു ലിഖിതപ്രകാരം (Nambeli copper plate of Vallabhan Kotha) ആധാരപത്രങ്ങൾ വിശ്വകർമ്മജർക്കു കൊടുത്തതായി പറയുന്നു.  ഈ references പ്രകാരം കൃത്യമായി പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ജാതിയുടെയോ വർഗ്ഗത്തിന്റെയോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വിശ്വകർമ്മജർക്കു പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ്.
 
==പേരിന്റെ ഉറവിടം==
വിശ്വകർമ്മാവിന്റെ പിൻ‌ഗാമികളായതുകൊണ്ട് വിശ്വകർമ്മജർ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇന്നും നോ൪ത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വിശ്വക൪മ്മസമാജം ഉണ്ട് അവരാണ് ക൪മ്മാക൪.ശിൽപികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് വിശ്വകർമ്മ എന്ന പദപ്രയോഗം പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തമിഴ് ലിഖിതങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് ചരിത്രകാരിയായ വിജയ രാമസ്വാമി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.(Viswakarma Craftsmen in Early Medieval India). ജാതി വൃവസ്ഥയിൽ ചിലചാതുർവർണ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽവ്യവസ്ഥിതിക്ക് വൈശ്യർപുറത്തായിരുന്നു ആയുംഇവരുടെ കേരളത്തിൽസ്ഥാനം പൊതുവായിഎന്നു ശൂദ്രർചില ആയുംചരിത്രകാരന്മാർ ആയാണ്രെപറയുമ്പോൾ രെഖമനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു.ജന്മം വിശ്വബ്രഹ്മാവിന്റെകൊണ്ട് ന്റെതന്നെ മക്കൾബ്രാഹ്മണനായവർ ആയതു കൊണ്ട് ജന്മംകൊണ്ട്എന്നാണ്. അതായത് ജനിതകപരമായി ബ്രാഹ്മണ്യമുള്ളവർ ആണ് വിശ്വബ്രാഹ്മണർ എന്നു പറയുന്ന വിശ്വകർമ്മജർ എന്നാണ് വാദം. ഇതിന് വേദപ്രോക്തങ്ങളായ തെളിവുകൾ ധാരളമായി ഉണ്ട്.
 
ബ്രാഹ്മണ ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിനാൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് (ആചാരി) എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒന്നിലധികം കുല തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ചാതുർവർണ്ണ്യത്തിൽചതുര്വര്ണ്യത്തിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥാനം എന്ന് പല സ്ഥലതും രേഖപെടുത്തിയിട്ടില്ല .പല സ്ഥലത്തും ചാതുർവർണ്യത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണ് രേഖ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപെടുത്തിയിട്ടില്ല.
വിശ്വകർമ്മജന്റെ കുല മഹിമ..
 
വിശ്വകർമ്മ<br>
ചാരി
 
സ്ഥപതി
ആശാരി
 
===ഉത്തരേന്ത്യയിൽ===
പാഞ്ചാൽ <br>മഹാറാണ<br>താര്ഖാൻ<br>മാലിക്<br>സുതാർ
 
ശർമ
 
==കേരളത്തിൽ ഈ സമുദായത്തിലെ കുലത്തൊഴിലുകാർ അറിയപ്പെടുന്നത==
ആശാരി, കല്ലാശാരി, കൽത്തച്ചൻ,കമ്മല, കംസല, കണ്ണൻ, കരുവാൻ, കിടാരൻ, കൊല്ലൻ, പലിശ പെരുംകൊല്ലൻ, പലിശ കൊല്ലൻ,മലയാള കമ്മല, മൂശാരി, പാണ്ടികമ്മല, പാണ്ടിതട്ടാൻ, പെരുംകൊല്ലൻ, തച്ചൻ,തട്ടാൻ,വിശ്വബ്രാഹ്‌മണ, വിശ്വബ്രഹ്മണൻ , വിശ്വകർമാളവിശ്വകർമാല എന്നിവരെയാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വകർമ്മജരായി അറിയപ്പെടുന്നത് <ref>http://www.keralapsc.org/scstobc.htm#obc </ref>.
 
ഈ സമുദായത്തിന്റെ മുഴുവൻ കുലനാമം ആചാരി എന്നാണെങ്കിലും, തൊഴില്, ദേശം, ഭാഷ എന്നിവകൊണ്ട് വിവിധ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.
====== സാംസ്‌കാരിക രംഗം ======
പൊതുവെ വിശ്വകര്മജരിൽ  പരമ്പരാഗതമായി കലാവാസന ഉള്ളവർ കൂടുതലാണ് .എജിനീയർ മാർ ചിത്രകാരന്മാർ, അനിമേറ്റർമാർ , വിഷൽ മീഡിയ  തുടങ്ങി ഭൂരിഭാഗം കലാ രംഗത്തുണ്ട് , വിശ്വകർമ്മജർ കേരളസമൂഹത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള കലാരൂപമാണ് ഐവർകളി<ref>{{Citation|title=ഐവർകളി|date=2019-12-18|url=https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%90%E0%B4%B5%E0%B5%BC%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF&oldid=3260310|work=വിക്കിപീഡിയ|language=ml|access-date=2021-01-05}}</ref>
 
<br>
 
==ഇന്ന് കേരളത്തിൽ==
 
<br>1947 -ൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് സമുദായത്തിന്'''അഖില തിരുവിതാംകൂർ വിശ്വകർമ്മ മഹാസഭ''' എന്ന സംഘടന രൂപപ്പെട്ടു. 1957 മുതല് '''അഖില കേരള വിശ്വകർമ്മ മഹാസഭ''' എന്ന പേരിൽ ഈ സംഘടന കേരളം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു. പക്ഷെ പിന്നീട് പല പുതിയ സംഘടനകളും ഉണ്ടായി. 2001 ല് ഈ സംഘടനകളെല്ലാം ലയിച്ച് '''കേരള വിശ്വകർമ്മ മഹാസഭ'''എന്ന സംഘടന ഉണ്ടായെങ്കിലും ലയനം പിന്നീട് പരാജയമായി. അഖില കേരള വിശ്വകർമ്മ മഹാസഭയുടെ ആസ്ഥാനം [[ചെങ്ങന്നൂർ]] ആണ്. '''വിശ്വദേവൻ മാഗസിൻ''' ആണ് കേരളത്തിലെ പ്രമുക വിശ്വകർമ മാധ്യമം.
 
<!--
 
==കേളത്തിലെ ചില പ്രശസ്തർ==
*പി.ശിവശങ്കരൻ(ഉർജ്ജ സംരക്ഷണം)
*ദീപൻ ശിവരാമൻ (നാടകം)
-->
 
==ഇതും കാണുക==
[[ആചാരി]]<br>
[[പള്ളിയോടം]]<br>
[[പെരുന്തച്ചൻ]]<br>
[[പഞ്ചലോഹം]]<br>അവലംബം
 
നാഷണൽ വിശ്വകർമ്മാ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (NVF)
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3530813" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്