"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|1
|[[User:സ്വാഗതസംഘം|സ്വാഗതസംഘം]]
|105,774796
|
|-
|4
|[[User:Meenakshi nandhini|Meenakshi nandhini]]
|76,742796
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|10
|[[User:Malikaveedu|Malikaveedu]]
|40,462490
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|13
|[[User:Kiran Gopi|Kiran Gopi]]
|34,490524
|ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|26
|[[User:ShajiA|ShajiA]]
|24,108110
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|40
|[[User:Vijayanrajapuram|Vijayanrajapuram]]
|14,940958
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|51
|[[User:Irshadpp|Irshadpp]]
|10,524526
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|55
|[[User:Vicharam|Vicharam]]
|10,181183
|
|-
|60
|[[User:Akhiljaxxn|Akhiljaxxn]]
|8,934944
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|69
|[[User:Sachin12345633|Sachin12345633]]
|7,371376
|autopatrolled
|-
|81
|[[User:Saul0fTarsus|Saul0fTarsus]]
|6,597601
|autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|87
|[[User:Erfanebrahimsait|Erfanebrahimsait]]
|6,232243
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|90
|[[User:Adithyakbot|Adithyakbot]]
|6,073076
|യന്ത്രം
|-
|95
|[[User:Jkadavoor|Jkadavoor]]
|5,695697
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|102
|[[User:Shajiarikkad|Shajiarikkad]]
|4,747751
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|124
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|3,371384
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|161
|[[User:Fairoz Pinarayi|Fairoz Pinarayi]]
|2,209213
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|270
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|703705
|autopatrolled
|-
|-
|286
|[[User:PathaayanSudev Vijay|PathaayanSudev Vijay]]
|625628
|
|-
|287
|[[User:Sudev VijayPathaayan|Sudev VijayPathaayan]]
|625
|
|-
|319
|[[User:Vasudevantv|Vasudevantv]]
|449
|
|-
|320
|[[User:Nithinthilak|Nithinthilak]]
|446
|
|-
|320321
|[[User:Aronjos1|Aronjos1]]
|445
|
|-
|321322
|[[User:Kalesh|Kalesh]]
|444
|
|-
|322323
|[[User:Jacobnainan|Jacobnainan]]
|441
|
|-
|323324
|[[User:Diegovishnu|Diegovishnu]]
|436
|
|-
|324325
|[[User:റിൻഗോൾ22|റിൻഗോൾ22]]
|436
|autopatrolled
|-
|325326
|[[User:Vipinkumartvla|Vipinkumartvla]]
|433
|
|-
|326327
|[[User:Saithalavi|Saithalavi]]
|430
|
|-
|327328
|[[User:Peringz|Peringz]]
|427
|
|-
|328329
|[[User:S.pratheesh|S.pratheesh]]
|425
|
|-
|329330
|[[User:Justinpathalil|Justinpathalil]]
|424
|
|-
|330331
|[[User:Pathoschild|Pathoschild]]
|421
|
|-
|331
|[[User:Vasudevantv|Vasudevantv]]
|417
|
|-
|-
|430
|[[User:EdwardsBotChandlerMinh|EdwardsBotChandlerMinh]]
|242243
|
|-
|431
|[[User:Sandeep.sEdwardsBot|Sandeep.sEdwardsBot]]
|242
|
|-
|432
|[[User:ChandlerMinhSandeep.s|ChandlerMinhSandeep.s]]
|242
|
|-
|650
|[[User:AchukulangaraNandanavijayan|AchukulangaraNandanavijayan]]
|107
|
|-
|651
|[[User:MalikaveedAchukulangara|MalikaveedAchukulangara]]
|107
|
|-
|652
|[[User:RobykurianMalikaveed|RobykurianMalikaveed]]
|107
|
|-
|653
|[[User:VileshkiasRobykurian|VileshkiasRobykurian]]
|107
|
|-
|654
|[[User:WOSlinkerVileshkias|WOSlinkerVileshkias]]
|107
|
|-
|655
|[[User:WOSlinker|WOSlinker]]
|107
|
|-
|656
|[[User:Archaeodontosaurus|Archaeodontosaurus]]
|106
|
|-
|656657
|[[User:Epggireesh|Epggireesh]]
|106
|
|-
|657658
|[[User:Abdul hameed kp|Abdul hameed kp]]
|106
|
|-
|658659
|[[User:Vm devadas|Vm devadas]]
|105
|
|-
|659660
|[[User:Kaaliyambi|Kaaliyambi]]
|105
|
|-
|660661
|[[User:Muralikpillai|Muralikpillai]]
|105
|
|-
|661662
|[[User:Balasankarc|Balasankarc]]
|104
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|662663
|[[User:സുധീഷ് തിരുവണ്ണൂർ|സുധീഷ് തിരുവണ്ണൂർ]]
|104
|
|-
|663664
|[[User:Nijuman789|Nijuman789]]
|104
|
|-
|664665
|[[User:ഷിനോജ്|ഷിനോജ്]]
|103
|
|-
|665666
|[[User:Evuraan|Evuraan]]
|102
|
|-
|666667
|[[User:Achayan007|Achayan007]]
|102
|
|-
|667668
|[[User:Manikandan|Manikandan]]
|102
|
|-
|668669
|[[User:Abudhabi123|Abudhabi123]]
|102
|
|-
|669670
|[[User:MouseTrap2015|MouseTrap2015]]
|101
|
|-
|670671
|[[User:Devathulasi|Devathulasi]]
|101
|
|-
|671
|[[User:Nandanavijayan|Nandanavijayan]]
|101
|
6,097

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3489247" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്