"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|1
|[[User:സ്വാഗതസംഘം|സ്വാഗതസംഘം]]
|105,672700
|
|-
|3
|[[User:Rojypala|Rojypala]]
|79,034070
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|4
|[[User:Meenakshi nandhini|Meenakshi nandhini]]
|76,500564
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|7
|[[User:EmausBot|EmausBot]]
|60,726731
|
|-
|10
|[[User:Malikaveedu|Malikaveedu]]
|40,300324
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|13
|[[User:Kiran Gopi|Kiran Gopi]]
|34,275349
|ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|26
|[[User:ShajiA|ShajiA]]
|24,100102
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|33
|[[User:Ranjithsiji|Ranjithsiji]]
|17,280281
|ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|40
|[[User:Vijayanrajapuram|Vijayanrajapuram]]
|14,873895
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|51
|[[User:Irshadpp|Irshadpp]]
|10,510524
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|55
|[[User:Vicharam|Vicharam]]
|10,178180
|
|-
|70
|[[User:Sachin12345633|Sachin12345633]]
|7,354358
|autopatrolled
|-
|81
|[[User:Saul0fTarsus|Saul0fTarsus]]
|6,585592
|autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|90
|[[User:Adithyakbot|Adithyakbot]]
|6,061064
|യന്ത്രം
|-
|94
|[[User:Arjuncm3|Arjuncm3]]
|5,704714
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|-
|102
|[[User:Shajiarikkad|Shajiarikkad]]
|4,739745
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|103
|[[User:Netha Hussain|Netha Hussain]]
|4,744
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|103
|[[User:Shajiarikkad|Shajiarikkad]]
|4,739
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|104
|107
|[[User:Gnoeee|Gnoeee]]
|4,465468
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|122
|[[User:സുദീപ്.എസ്സ്|സുദീപ്.എസ്സ്]]
|3,423425
|
|-
|124
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|3,290317
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|-
|212
|[[User:Sanu N|Sanu N]]
|1,313316
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|213
|[[User:Vishalsathyan19952099|Vishalsathyan19952099]]
|1,313
|
|-
|213
|[[User:Sanu N|Sanu N]]
|1,313
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|214
|227
|[[User:Abhilash raman|Abhilash raman]]
|1,155158
|autopatrolled
|-
|271
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|695698
|autopatrolled
|-
|-
|288
|[[User:Sudev Vijay|Sudev Vijay]]
|622
|
|-
|289
|[[User:Naveenpf|Naveenpf]]
|620
|autopatrolled
|-
|289
|[[User:Sudev Vijay|Sudev Vijay]]
|618
|
|-
|290
|-
|334
|[[User:CalicuterVasudevantv|CalicuterVasudevantv]]
|413414
|
|-
|335
|[[User:VasudevantvCalicuter|VasudevantvCalicuter]]
|409413
|
|-
|368
|[[User:Shino jacob koottanad|Shino jacob koottanad]]
|341342
|autopatrolled
|-
|-
|910
|[[User:BabelSaroj AutoCreateUprety|BabelSaroj AutoCreateUprety]]
|61
|
|-
|911
|[[User:MalavikaBabel CofAutoCreate|MalavikaBabel CofAutoCreate]]
|61
|
|-
|912
|[[User:PADEEPMalavika KUMAR (SHAJI)Cof|PADEEP KUMARMalavika (SHAJI)Cof]]
|6061
|
|-
|913
|[[User:SarojPADEEP UpretyKUMAR (SHAJI)|SarojPADEEP KUMAR Uprety(SHAJI)]]
|60
|
6,097

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3487373" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്