"പാർവ്വതി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

130 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  1 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
അക്ഷരപ്പിശകുകൾ, വ്യാകരണപ്പിഴവുകൾ എന്നിവ തിരുത്തി.
റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
(ചെ.) (അക്ഷരപ്പിശകുകൾ, വ്യാകരണപ്പിഴവുകൾ എന്നിവ തിരുത്തി.)
}}
 
ഹൈന്ദവപുരാണങ്ങൾ പ്രകാരം [[പരമശിവൻ|പരമശിവന്റെ]] പത്നിയായാണ് '''ശ്രീ പാർവ്വതി'''. പർവ്വതരാജനായ ഹിമവാന്റെ പുത്രിയായതിനാലാണ് പാർ‌വ്വതി എന്ന പേരു വന്നത്. [[ഗണപതി]] , [[സുബ്രമണ്യൻ]] എന്നിവർ മക്കളാണ്. ഹിമവാന്റെയും മേനയുടേയും പുത്രിയാണ് ജഗദംബയായ പാർവ്വതി. ആദിപരാശക്തിയുടെ പൂർണ്ണാവതാരവും, പരമാത്മസ്വരൂപിണിയും, [[ത്രിപുര സുന്ദരി|ത്രിപുരസുന്ദരിയും]], പ്രകൃതിയും, കുണ്ഡലിനിയും, പരമേശ്വരിയും ആണ് ശ്രീപാർവ്വതി. പരമശിവനെയും പാർവ്വതിയെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരായ പരബ്രഹ്മരൂപികളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ത്രിദേവിമാരിൽ ആദിശക്തിയുടെ പ്രതീകമാണ് പാർവതി. [[ലളിതാ സഹസ്രനാമം|ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിൽ]] [[ദുർഗ്ഗ]], [[കാളി]], ഭുവനേശ്വരി, മഹാമായ, അപർണ്ണ, ശൈലപുത്രി, ഗൗരി, കർത്ത്യായനി, അന്നപൂർണേശ്വരി, ചണ്ഡിക, കൗശികി, ഭഗവതി എന്നിങ്ങനെ ആയിരത്തോളം പേരുകൾ പാർവ്വതിയുടേതായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പാർവ്വതി സർവ്വഗുണ സമ്പന്നയാണ്. [[പരമശിവൻ|പരമശിവന്റെ]] കൂടെ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ പാർവ്വതിക്ക് ഇരുകൈകൾ മാത്രമാണെങ്കിലും, ദുർഗ്ഗാ രൂപത്തിലും കാളിരൂപത്തിലും എട്ടും, പതിനെട്ടും കരങ്ങൾ ഉള്ളതായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ത്രിപുര സുന്ദരി ആണെങ്കിൽ നാലു കരങ്ങൾ ഉണ്ട്. പൊതുവെ പാർവ്വതിയുടെ വാഹനം സിംഹം ആണെങ്കിലും മഹാഗൗരി രൂപത്തിൽ വൃഷഭം(കാള) ആണ് വാഹനം. ഭദ്രകാളീ രൂപത്തിൽ വേതാളവും വാഹനമാണ്. [[പാർവ്വതി]], [[സരസ്വതി]], [[മഹാലക്ഷ്മി]] എന്നീ മൂന്ന് ദേവിമാരും ആദിപരാശക്തി തന്നെ ആണ്. ശിവനും ശക്തിയും (അർദ്ധനാരീശ്വരൻ ) ചേർന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് , മഹാവിഷ്ണു , മഹാസരസ്വതി , മഹാലക്ഷ്മി , തുടങ്ങി സമസ്ത ദേവി ദേവന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ശിവ, സ്കന്ദ , കൂർമ്മ പുരാണങ്ങളിലും ഇതര പുരാണങ്ങളിൽപുരാണങ്ങളിലും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ശിവനെ ആദിദേവൻ , മഹാദേവൻ , ദേവാദിദേവൻ , മഹേശ്വരൻ, ,പരമേശ്വരൻ, ഭുവനേശ്വരൻ, ,സദാശിവൻ , ഓംകാരം , പരബ്രഹ്മ മൂർത്തി ,, മഹാലിംഗേശ്വരൻ , ഈശ്വരൻ, ,മഹാകാലേശ്വരൻ, ത്രിപുരാന്തകൻ, ,പഞ്ചവക്ത്രൻ  എന്നും , പാർവതിയെ പ്രകൃതി , ആദിശക്തി, ആദിപരാശക്തി , മൂലപ്രകൃതി , മഹാദേവി , പരമേശ്വരി , മഹേശ്വരി , ലളിത ത്രിപുര സുന്ദരി, മഹാകാളി, നവദുർഗ്ഗ, ഭുവനേശ്വരി, അപർണ്ണ, പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപിണി എന്നി നാമങ്ങളിൽ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു . അർദ്ധനാരീശ്വരൻ നിർഗുണ പരബ്രഹ്മമായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
 
ദേവി ഭാഗവതത്തിൽ സാക്ഷാൽ ആദിപരാശക്തിയായ ഭുവനേശ്വരി മണിദ്വീപം എന്ന നഗരിയിൽ സർവ്വദേവതമാരാലും സ്തുതിക്കപ്പെട്ടു സദാശിവ ഫലകത്തിൽ പരബ്രഹ്മമൂർത്തിയായ മഹാദേവൻറെമഹാദേവന്റെ മടിത്തട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന പരമേശ്വര പത്നിപരമേശ്വരപത്നി ആണ്. ദേവി ഹിമവാൻറെ പുത്രിഹിമവാന്റെ ഭാവത്തിൽപുത്രീഭാവത്തിൽ ഭൂജാതയായതിനാലും , മൂലപ്രകൃതിയായതിനാലും ദേവി അഷ്‌ടൈശ്വര്യ പ്രദായിനിയായ  ശ്രീ പാർവതി എന്ന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.
 
ദശ മഹാവിദ്യകളും , നവദുർഗയും എല്ലാം പാർവതിയാണ് . ദശ മഹാ വിദ്യകളിലെമഹാവിദ്യകളിലെ ത്രിപുരസുന്ദരി " പാർവതി തന്ത്രമാണ് ". മഹിഷാസുരനെയും, ചണ്ഡമുണ്ഡൻ ചണ്ഡമുണ്ഡന്മാരെയും, രക്ത ബീജൻരക്തബീജനെയും, ശുംഭ നിശുംഭമാരെയുംശുംഭനിശുംഭമാരെയും വധിച്ചത് ശ്രീ പർവതിയാണ്പാർവതിയാണ് എന്ന് സ്കന്ദ , കൂർമ്മ പുര്ണങ്ങള്പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. ദുർഗ്ഗമാസുരനെ വധിച്ചതിനാലാണ് പാർവതിക്ക് ദുർഗ്ഗാ , ശാകംഭരി, ശതാക്ഷി എന്നീ പേരുകൾ ലഭിച്ചത് എന്ന് " ദേവിദേവീ ഭാഗവതം "പറയുന്നു . കാളിക പുരാണത്തിൽ ശിവപത്നിയായ കാളിയുടെ സ്വാത്തികസാത്വിക ഭാവമാണ് പാർവ്വതി . ദേവി ഭാഗവതത്തിൽ ദേവൻമാർക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആദിപരാശക്തി ഉമാ ഹൈമവതി പാശാങ്കുശങ്ങൾ ധരിച്ചധരി‌ച്ചു വരദാഭയ മുദ്രയോടെ നിൽക്കുന്ന ഭുവനേശ്വരി ദേവിയാണ് . ദേവീഭാഗവതിൽദേവീഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന മണിദ്വീപത്തിൽ വസിക്കുന്ന ശ്രീ ഭവാനിശ്രീഭവാനി ദേവി സദാ പരബ്രഹ്മ മൂർത്തിയായ മഹേശ്വരന്റെ വാമാംഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന ശിവ ശക്തിയാണ്ശിവശക്തിയാണ്. ലളിത സഹസ്രനാമത്തിൽ ഭണ്ഡാസുരനെ വധിക്കുന്ന ശിവകാമേശ്വരൻറെ അർധാംഗിനിശിവകാമേശ്വരന്റെ ആയഅർദ്ധാംഗിനിയായ ശ്രീലളിതാ ത്രിപുരസുന്ദരി  ശ്രീ പാർവതിയുടെ മൂലരൂപമാണ്. ശിവപുരാണത്തിൽ ശിവനും, ലോകർക്കും  അന്നം വിളമ്പിയ അന്നപൂർണ്ണ (അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി) പാർവതിയുടെ മാതൃ വാത്സല്യത്തിന്റെ്വാത്സല്യത്തിന്റെ മകുടോഹരണമാണ്. ലളിതലളിതാ സഹസ്രനാമവും, ലളിത ത്രിശതിയും , പാർവതി, ഉമാ, അന്നപൂർണേശ്വരി, ദുർഗ്ഗാ , കാളി സഹസ്രനാമങ്ങളും പാർവതി മന്ത്രങ്ങളാണ് .
 
ആദിശങ്കരന്റെ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥാമായ " ശ്രീ സൗന്ദര്യ ലഹരി " പാർവതിയെ(ലളിത) ഉപാസിക്കാനുള്ള അമൂല്യ ഗ്രന്ഥമാണ്.
 
ഭണ്ഡാസുര വധത്തിനായി ദേവന്മാർ യാഗാഗ്നിയിൽ സ്വശരീരങ്ങൾ ഹോമിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പാർവതി തൻറെതന്റെ മൂല രൂപമായ ലളിത ത്രിപുര സുന്ദരിയായി അഗ്നി കുണ്ഡത്തിൽഅഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നു. ദേവന്മാർക്ക് സ്വരൂപങ്ങൾ വീണ്ടു കിട്ടുന്നു  . ശേഷം ശിവകാമേശ്വരൻ ആയശിവകാമേശ്വരനായ ആദി ശിവൻറെശിവന്റെ കഴുത്തിൽ വരണമാല്യം അണിയിച്ചു. ലളിത കാമേശ്വര വിവാഹം നടന്നു എന്ന് ലളിതോപാഖ്യാനത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ശേഷം ദേവി കാമേശ്വരനെ നോക്കി മഹാഗണപതിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഗണപതി ഭണ്ഡാസുരഭണ്ഡാസുരന്റെ കൈവശം ഉള്ള വിഘ്‌ന യന്ത്രം നശിപ്പിക്കുന്നുനശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ദേവി ഭണ്ഡാസുരനെ വധിക്കുന്നു.
 
കാഞ്ചി കാമാക്ഷി, മധുര മീനാക്ഷി സുന്ദരേശ്വര, അന്നൈ അഭിരാമി അമൃത കണ്ടേശ്വര, കന്യാകുമാരി, തുൾജ ഭവാനി, കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക, ജ്ഞാന പ്രസൂനാംബാൾ കാളഹസ്തിശ്വരകാളഹസ്തീശ്വര, അഖിലാണ്ഡേശ്വരി ജംബുകേശ്വരജംബൂകേശ്വര, അരുണാചല നായകി അരുണാചലേശ്വര, ശിവകാമി ചിദംബരനാഥ്, കാടാമ്പുഴ ശ്രീ പാർവതി, ലിംഗരാജ ഭുവനേശ്വരി, കാശി വിശാലാക്ഷി, ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി, കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീകുരുംമ്പശ്രീകുരുംബ, ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി, ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി, തിരുമാന്ധാംകുന്ന് ഭഗവതി, കണ്ണൂർ മൃദങ്ങശൈലേശ്വരിമൃദംഗശൈലേശ്വരി, ചെങ്ങന്നൂർ ശിവ, ചെട്ടികുളങ്ങര ഭഗവതി, ചക്കുളത്തുകാവ് ഭഗവതി, കരിക്കകം ചാമുണ്ഡി, പാറമേക്കാവ് ഭഗവതി, കുജാരഹോഖജുരാഹോ പാർവതി, ശ്രീ താമ്ര ഗൗരി, തിരുവൈരാണിക്കുളം ശ്രീ മഹാദേവ ശ്രീ പാർവതി, കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതി, ശ്രീ പാർവതി രാമലിംഗേശ്വര, പർവത വർദ്ധിനി രാമേശ്വരം, ബാനാ ശങ്കരി, കനകദുർഗ, വാസവി കന്യ പരമേശ്വരി, സ്വർണ്ണ ഗൗരി (മടലു ), മൈസൂർ ചാമുണ്ഡേശ്വരി, ഗൗരിശങ്കര, ആസ്സാം കാമാഖ്യ,  മഹാവിദ്യ കാമാക്ഷി രായേശ്വർ, ജമ്മുകശ്മീർ വൈഷ്ണോദേവി, നെടുക്കാവ് ശ്രീപാർവ്വതി, കാശി വിശാലാക്ഷി, കാശി അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി, ഗാന്ധിമതി നെല്ലൈ അപ്പർ, മണ്ണന്തല ദേവി, ആനിക്കാട്ടിൽ അമ്മ, ആനന്ദവല്ലീശ്വരം ആനന്ദവല്ലീശ്വരി, ഹേമാംബിക, ഊരാളക്ക അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി, ചക്കനാട് മഹേശ്വരി, ഇല്ലിക്കൽ അർദ്ധനാരീശ്വര, ജ്വാലാമുഖി, തുടങ്ങി എണ്ണമറ്റ പ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയങ്ങൾക്ഷേത്രസമുച്ചയങ്ങൾ ശ്രീ പാർവ്വതിയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു .
ആദിപരാശക്തിയായ സതിദേവി യോഗാഗ്നിയിൽ അഹംകാരിയായഅഹങ്കാരിയായ ദക്ഷന്റെ പുത്രി (ദാക്ഷായണി ) എന്ന ഭാവം വെടിഞ്ഞു.ദേവിയുടെ ശരീരം മഹാദേവൻവഹി‌ച്ചുകൊണ്ട് എടുത്ത്മഹാദേവൻ അലഞ്ഞപ്പോൾ ആദിശക്തിയുടെ ആജ്ഞ പ്രകാരം മഹാവിഷ്ണു സുദർശനം കൊണ്ട് ദേവി ശരീരത്തെദേവീശരീരത്തെ അമ്പത്തൊന്നു ഭാഗങ്ങളായി ചിതറിച്ചു. ആ ഭാഗങ്ങൾ വന്നു വീണ ഭാഗങ്ങൾസ്ഥാനങ്ങൾ 51 ശക്തി പീഠങ്ങളായിശക്തിപീഠങ്ങളായി തീർന്നു. ദേവിയുടെ ദേഹത്യാഗത്താൽ പ്രളയം സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയ ഭൂമിയിൽ അങ്ങിനെഅങ്ങനെ വീണ്ടും ഭൂമി സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടായി. പിന്നീട് ആദിപരാശക്തി മൂലപ്രകൃതിമൂലപ്രകൃതീ ഭാവത്തിൽ പാർവതിയായി ഹിമവാന്റെയും മേനവതിയുടെയുംമേനാവതിയുടെയും പുത്രി ഭാവത്തിൽപുത്രീഭാവത്തിൽ അവതാരം കൈക്കൊണ്ടു. ശേഷം കഠിന തപസ്സിലൂടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കുപഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് അതീതയായി തന്റെ ദിവ്യ സ്വരൂപം വീണ്ടും സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് ശിവപാർവതിശിവപാർവതീ വിവാഹവും നടന്നു.
ദേവിയുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ 51ശക്തിപീഠങ്ങളിൽ51 ശക്തിപീഠങ്ങളിൽ ദേവി ഓരോ ഭാവങ്ങളിൽ വാഴുന്നു. ദേവിയുടെ വസ്ത്രവും ആഭരണവും ഉൾപ്പെടെ 108 ദുർഗ്ഗാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഈ ശക്തി പീഠങ്ങളിൽ ഒക്കെയും പാർവതിപാർവതീ ദേവി ഓരോ ഭാവങ്ങളിൽ വാഴുന്നു. ദശമഹാവിദ്യകളും, നവദുർഗ്ഗമാരും മൂലപ്രകൃതിയിയായമൂലപ്രകൃതിയായ പാർവതിദേവിയുടെ ദിവ്യസ്വരൂപത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നു.
 
<br />
 
==ദേവീ ഭാഗവത കഥ==
ദക്ഷയാഗത്തിൽ പരമശിവന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായ സതീദേവി ദേഹത്യാഗം ചെയ്യതതിനുചെയ്തതിനു ശേഷം ദു:ഖിതനായ ശിവൻ സദാ സമയവുംസദാസമയവും കൊടും തപസ്സിൽ മുഴുകി. ദാക്ഷായനിയായദാക്ഷായണിയായ സതിദേവിസതീദേവി ഹിമവാന്റെ പുത്രിയായ പാർവ്വതിയായി പുനർജ്ജനിച്ചു. പാർവ്വതി വളർന്നു കന്യകയായി മാറിയപ്പോൾ ദേവലോകത്ത് നിന്നും നാരദമുനി ഹിമവൽഹിമവത് സന്നധിയിൽസന്നിധിയിൽ എത്തിചേർന്നുഎത്തി‌ച്ചേർന്നു,എന്നിട്ട് ഹിമവനോടു പറഞ്ഞുഎന്നിട്ട്, പരമശിവനെ ഭർത്തവായി ലഭിക്കുവാൻ പാർവ്വതിയെ തപസ്സിനുതപസ്സിന് അയ്ക്കണം എന്നു ഹിമവാനോടു പറഞ്ഞു. അതിൻ പ്രകാരം പാർവ്വതി കൈലാസത്തിൽ എത്തുകയും ഭഗവാനെ ഭർത്താവായി ലഭിക്കാൻ കൊടും തപസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയം ദേവലോകത്ത് താരകൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു അസുരൻ ആക്രമിച്ചുആക്രമണം നടത്തി. അയാൾ ഇന്ദ്രനെ കീഴടക്കി. ശിവപുത്രനു മാത്രമേ താരകസുരനെ വധിക്കാൻ പറ്റു. പക്ഷേ ശിവൻ കൊടിയ തപസ്സിൽ ആണ്. അവസാനം ശിവന്റെ തപസ്സ് മുടക്കി പാർവ്വതിയിൽ അനുരാഗം ഉണ്ടാക്കുവാൻജനിപ്പിക്കുവാൻ ഇന്ദ്രൻ കാമദേവനേകാമദേവനെ കൈലസത്തിലേക്കുകൈലസത്തിലേയ്ക്ക് അയച്ചു. കാമദേവൻ രതീദേവിയുമായി എത്തി പുഷ്പബാണങ്ങൾ ശിവനു നേരെ ഉതിർത്തു. ശിവൻ കണ്ണ് തുറന്നു, അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പാർവ്വതിയെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിനു ദേവിയിൽ അനുരാഗം ഉടലെടുക്കുകയുംജനിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പെട്ടെന്നു പരിസരബോധം വീണ ഭഗവൻഭഗവാൻ തൃകണ്ണ്തൃക്കണ്ണ് തുറന്നു. ആ മൂന്നാം കണ്ണിൽ നിന്നും അതിശക്തമായ അഗ്നി ജ്വാലകൾ പറപ്പെട്ടു. ആ അഗ്നിയിൽ കാമദേവൻ ഭസ്മീകരിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ പാർവ്വതിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. കാമദേവനെയും പുനർജ്ജനിപ്പിച്ചു. അതിനു ശേഷം ശിവപാർവ്വതിമാർ കൈലാസത്തിൽ താമസം ആക്കുകയുംതാമസമാക്കുകയും സുബ്രമണ്യൻസുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന പുത്രൻ ജനിക്കുകയും,ആ പുത്രൻ താരകസുരനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. ശിവപർവ്വതിമാരുടെ മറ്റൊരു പുത്രനാണ് വിഘ്നേശ്വരനായ ഗണപതി.
 
==ശക്തിയുടെ ദേവത==
[[Image:Lalita statue.jpg|thumb|upright|പാർവതീ ദേവി നാലുകൈകളുള്ള ലളിതാ അവതാരത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലുള്ള 11 നൂറ്റാണ്ടിലെ ശിൽപം. ]]
പാർവ്വതീദേവിയെപാർവ്വതീദേവി ശക്തിയുടെ ദേവതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പാർവ്വതി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു. പാർവതീ ദേവിയില്ലാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജഡാവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
 
* '''ഭാവങ്ങൾ''' - 1) പാർവതി , സതി , അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി, തൃപുര സുന്ദരി , ഭവാനി (പർവ്വത പുത്രി , പ്രകൃതി , സ്വാതികസാത്വിക സ്വരൂപിണി , അന്നം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൾ), ഐശ്വര്യം, അറിവ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൾ =സ്വാതിക സാത്വിക ഭാവം.
*
*
*
*
*.2) ദുർഗ്ഗ, മഹിഷാസുരമർദ്ധിനിമഹിഷാസുരമർദ്ദിനി (ദുർമദത്തെ അകറ്റുന്നവൾ , ദുർഗ്ഗമാസുരനെ വധിച്ചവൾ , മഹിഷാസുരനെ വധിച്ചവൾ = രാജസ ഭാവം.
*3) കാളി, മഹാകാളി , കാല രാത്രി കാളരാത്രി, ചണ്ഡികാ ചണ്ഡിക, ചാമുണ്ഡി ,  ഉഗ്രകളി, ഭദ്രകാളി , ((തിന്മയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തുചെയ്ത് ഐശ്വര്യത്തെ പ്രധാനംപ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൾ , നന്മ പ്രധാനംപ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൾ , സംഹാര രൂപിണി , കാലത്തിനു അതീത ആയവൾകാലത്തിന് അതീതയായവൾ, കാലത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൾ )  തുടങ്ങിയ ഭാവങ്ങൾ താമസ ദേവിയുടെ താമസ ഭാവത്തെ കുറിക്കുന്നു .
*
 
==പ്രാർത്ഥനാ ശ്ലോകങ്ങൾ==
1.സർവ്വമംഗള മംഗല്യേ<br />
ശിവേ സർവാർത്ഥ സാധികേ<br />
ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൗരീ<br />
നാരായണി നമോസ്തുതേ[1] (ദേവി മാഹാത്മ്യം)
 
# സർവ്വമംഗള മംഗല്യേ<br /> ശിവേ സർവാർത്ഥ സാധികേ<br /> ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൗരീ<br /> നാരായണി നമോസ്തുതേ[1] (ദേവി മാഹാത്മ്യം)
2.അന്നപൂർണ്ണേ സദാപൂർണ്ണേ
 
2. അന്നപൂർണ്ണേ സദാപൂർണ്ണേ
 
ശങ്കരപ്രാണവല്ലഭേ
3.ഓം അരുണാം കരുണാം തരംഗിതാക്ഷി
 
ധൃത പാശാങ്കുശ പുഷ്പ്പ ബാണപുഷ്പബാണ ചാപാം
 
അണിമാദി ഭിരാവൃത്ത മയൂഖൈ ഹി
13

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3465834" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്