"റിയാക്ടീവ് ഇന്റർമീഡിയേറ്റ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തിയെഴുത്ത് (തുടരും)
({{rough translation}} ടാഗ് ലേഖനത്തിലേക്ക് ചേർത്തു. (ട്വിങ്കിൾ))
(തിരുത്തിയെഴുത്ത് (തുടരും))
{{rough translation|listed=yes|date=2020 ഒക്ടോബർ}}
ഉയർന്നരാസപ്രക്രിയയിൽ ഊർജ്ജമുളളതും എന്നാൽപലപ്പോഴും ക്ഷണികമായതുമായഉത്തേജിതവും ഉഗ്രക്രിയാശിലമുളളഅസ്ഥിരവുമായ തന്മാത്രകളെയാണ്തന്മാത്രകളോ രസതന്ത്രത്തിൽഅവയുടെ '''റിയാക്ടീവ്[[അയൊണീകരണം|അയോണുകളോ]] ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് (Reactive Intermediate)'''രൂപപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നു പറയുന്നത്.അല്പായുസ്സു മാത്രമുള്ള രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെഇത്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടയുടൻഇടനിലക്കാർക്ക് തന്നെ അവ സംസ്ഥിതാവസ്ഥയിലുളളരസതന്ത്രത്തിൽ തന്മാത്രകളായിപൊതുവെ ദ്രുതവേഗത്തിൽഉപയോഗിക്കുന്ന പരിവർത്തനപ്പെടുന്നുപേരാണ് റിയാക്റ്റീവ് ഇൻറർമീഡിയേറ്റുകൾ. ഒരു രാസപ്രവർത്തനം എപ്രകാരമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമാക്കാൻവിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ റിയാക്ടീവ് ഇന്റർമീഡിയേറ്റുകളുടെഇന്റർമീഡിയേറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം സാന്നിദ്ധ്യം സഹായിക്കുന്നു.<ref>Carey, Francis A.; Sundberg, Richard J.; (1984). Advanced Organic Chemistry Part A Structure and Mechanisms (2nd ed.). New York N.Y.: Plenum Press. {{ISBN|0-306-41198-9}}.</ref><ref>March Jerry; (1885). Advanced Organic Chemistry reactions, mechanisms and structure (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons, inc. {{ISBN|0-471-85472-7}}</ref><ref>{{cite book|last1=Gilchrist|first1=T. L.|title=Carbenes nitrenes and arynes|date=1966|publisher=Springer US|isbn=9780306500268}}</ref><ref>{{cite book|last1=Moss|first1=Robert A.|last2=Platz|first2=Matthew S.|last3=Jones, Jr.|first3=Maitland|title=Reactive intermediate chemistry|date=2004|publisher=Wiley-Interscience|location=Hoboken, N.J.|isbn=9780471721499}}</ref>
 
== അവലംബം ==
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3460743" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്