"സിറ്റേഷ്യൻ ജീവികളുടെ പട്ടിക" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,132 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  7 മാസം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|[[പ്രമാണം:Pink_Dolphin.JPG|150x150ബിന്ദു|Pacific humpback dolphin]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Sotalia|സൊറ്റാലിയ]]''''' – രണ്ട് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Guiana dolphin|Guianaഗയാന ഡോൾഫിൻ]]
|''സൊറ്റാലിയ ഗയാനെൻസിസ്''
|''Sotalia guianensis''
<small>[[Van Bénéden|Bénéden]], 1864</small>
|{{IUCN status|NT|181359|1}}
|[[പ്രമാണം:Delfin_en_el_parque_Nacional_Mochima.jpg|150x150ബിന്ദു|Costero]]
|-
|[[Tucuxi|റ്റൂകുക്സി]]
|''സൊറ്റാലിയ ഫ്ലുവിയാറ്റിലിസ്''
|''Sotalia fluviatilis''
<small>[[Paul Gervais|Gervais]] & Deville, 1853</small>
|{{IUCN status|DD|190871|1}}
|[[പ്രമാണം:DELFIN_DEL_ORINOCO2.JPG|150x150ബിന്ദു|Tucuxi]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Stenella|സ്റ്റെനെല്ല]]''''' <small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1866</small> – five സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Atlantic spotted dolphin|Atlanticഅറ്റ്ലാന്റിക് spottedപുള്ളി ഡോൾഫിൻ]]
|''സ്റ്റെനെല്ല ഫ്രന്റാലിസ്''
|''Stenella frontalis''
<small>[[Georges Cuvier|Cuvier]], 1829</small>
|{{IUCN status|LC|20732|1}}
|[[പ്രമാണം:Atlantic_spotted_dolphin_(Stenella_frontalis)_NOAA.jpg|150x150ബിന്ദു|Atlantic spotted dolphin]]
|-
|[[Clymene dolphin|Clymeneക്ലൈമെൻ ഡോൾഫിൻ]]
|''സ്റ്റെനെല്ല ക്ലൈമെൻ'' ''Stenella clymene''
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1846</small>
|{{IUCN status|LC|20730|1}}
|[[പ്രമാണം:Clymenes.jpg|150x150ബിന്ദു|Clymene dolphin]]
|-
|[[Pantropical spotted dolphin|Pantropicalപാൻട്രോപ്പിക്കൽ spottedപുള്ളി ഡോൾഫിൻ]]
|''സ്റ്റെനെല്ല അറ്റെനുവേറ്റ''
|''Stenella attenuata''
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1846</small>
|{{IUCN status|LC|20729|1}}
|[[പ്രമാണം:Schlankdelfin.jpg|150x150ബിന്ദു|Pantropical spotted dolphin]]
|-
|[[Spinner dolphin|Spinnerതിരിയൻ ഡോൾഫിൻ]]
|''സ്റ്റെനെല്ല ലോങിറോസ്റ്റ്രിസ്''
|''Stenella longirostris''
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1828</small>
|{{IUCN status|LC|20733|1}}
|[[പ്രമാണം:Spinner_dolphins.jpg|150x150ബിന്ദു|Spinner dolphin]]
|-
|[[Striped dolphin|Stripedവരയൻ ഡോൾഫിൻ]]
|''സ്റ്റെനെല്ല കോറുലിയൊ ആൽബ''
|''Stenella coeruleoalba''
<small>[[Franz Meyen|Meyen]], 1833</small>
|{{IUCN status|LC|20731|1}}
|[[പ്രമാണം:Stenella_coeruleoalba-cropped.jpg|150x150ബിന്ദു|Striped dolphin]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Steno (genus)|Stenoസ്റ്റെനൊ]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Rough-toothed dolphin|Rough-പല്ലുള്ളപൗക്കൻപല്ലൻ ഡോൾഫിൻ]]
|''സ്റ്റെനൊ ബ്രെഡാനെൻസിസ്''
|''Steno bredanensis''
<small>[[Rene Primevere Lesson|Lesson]], 1828</small>
|{{IUCN status|LC|20738|1}}
|[[പ്രമാണം:Rough_toothed_dolphin.jpg|150x150ബിന്ദു|Rough-toothed dolphin]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Tursiops|ടർസിയോപ്സ്]]''''' – മൂന്ന് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Burrunan dolphin|Burrunanബുറുനാൻ ഡോൾഫിൻ]]{{efn|As of August 2018, the [[Society for Marine Mammalogy]] does not consider the Burrunan dolphin a distinct species due to problematic methodology in the study proposing its classification. The organization recommends further study to determine its validity.<ref name=mammalogy />}}
|''ടർസിയോപ്സ് ഓസ്ട്രാലിസ്''
|''Tursiops australis''<small>[[Kate Charlton-Robb|Charlton-Robb]], 2011</small>
|{{IUCN status|NE}}
|അജ്ഞാതം
|[[പ്രമാണം:Burrunan_Dolphin_(Tursiops_australis)-B.png|150x150ബിന്ദു|Burrunan dolphin]]
|-
|[[Common bottlenose dolphin|Common bottlenoseകുപ്പിമൂക്കൻ ഡോൾഫിൻ]]
|''ടർസിയോപ്സ് ട്രങ്കാറ്റസ്''
|''Tursiops truncatus''
<small>[[George Montagu (biologist)|Montagu]], 1821</small>
|{{IUCN status|LC|22563|1}}
|[[പ്രമാണം:Tursiops_truncatus_01.jpg|150x150ബിന്ദു|Common bottlenose dolphin]]
|-
|[[Indo-Pacific bottlenose dolphin|Indo-Pacificഇൻഡോ bottlenoseപസഫിക് കുപ്പിമൂക്കൻ ഡോൾഫിൻ]]
|''ടർസിയോപ്സ് അഡുൻകസ്''
|''Tursiops aduncus''
<small>Ehrenberg, 1833</small>
|{{IUCN status|DD|41714|1}}
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3450752" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്