"സിറ്റേഷ്യൻ ജീവികളുടെ പട്ടിക" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,807 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  8 മാസം മുമ്പ്
</onlyinclude>
 
=== കുടുംബം Balaenopteridaeബലെനോപ്റ്റെറിഡെ: rorqualsറോർക്വാൽസ് ===
{{See also|Rorqual}}
Rorqualsബല്ലീൻ areതിമിംഗലങ്ങളിലെ theഏറ്റവും largestഭീമന്മാരാണ് group of baleen തിമിംഗലങ്ങൾ, with nine സ്പീഷീസ് inറോർക്വലുകൾ. രണ്ട് genera.ജീനസുകളിലായി Theyഒൻപത് includeസ്പീഷിസുകളാണ് the largestകുടുംബത്തിൽ animal that has ever lived, the [[Blue whale|blue തിമിംഗലം]]ഉൾപ്പെടുന്നത്. Theyഭൂമിയിൽ takeജീവിച്ചിരുന്നവയിൽ theirവെച്ച് nameഏറ്റവും fromവലിയ aജീവികളായ [[Norwegian languageനീലത്തിമിംഗിലം|Norwegianനീലത്തിമിംഗിലങ്ങളും]] wordഇതിൽ meaningഉൾപ്പെടുന്നു. "furrow തിമിംഗലം":കുടുംബത്തിലെ allചാരത്തിമിംഗലം membersഒഴികെയുള്ള ofഎല്ലാ theജീവികൾക്കും കുടുംബംവായ് haveമുതൽ aപൊക്കിൾ seriesവരെ ofനീളത്തിൽ longitudinalമടക്കുകളോട്കൂടിയ foldsചർമ്മം of skin running from below the mouth back to the [[navel]]കാണപ്പെടുന്നു (except the [[Sei whale|seiചാര തിമിംഗലംതിമിംഗലത്തിന്]], whichചെറിയ hasമടക്കുകളാണ് shorter groovesഉള്ളത്). Theyഇര allowപിടിക്കുന്ന theസമയത്ത് വായ mouthവളരെ toവലുപ്പത്തിൽ expandതുറക്കുവാൻ immenselyഇത് whenഇവരെ feedingസഹായിക്കുന്നു.<ref>{{cite journal|last1=Goldbogen|first1=Jeremy A.|title=The Ultimate Mouthful: Lunge Feeding in Rorqual Whales|journal=American Scientist|date=2010|volume=98|issue=2|pages=124–131|doi=10.1511/2010.83.124|url=http://www.americanscientist.org/issues/pub/the-ultimate-mouthful-lunge-feeding-in-rorqual-whales}}</ref> All rorqualsഎല്ലാ haveറോർക്വൽസിന്റെയും theseസവിശേഷതയാണ് unique foldsചർമ്മം.<ref name="Martin" />
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center"
| colspan="100%" align="center" style="background-color:lightblue;" |Subകുടുംബംഉപകുടുംബം '''Balaenopteridaeബലെനോപ്റ്റെറിഡെ''' – ഒരു ജീനസ്, eight സ്പീഷീസ്
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Balaenoptera|ബലെനോപ്റ്റെറ]]''''' – eight സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Blue whale|Blue തിമിംഗലംനീലത്തിമിംഗിലം]]
|''ബലെനോപ്റ്റെറ മസ്കുലസ്''
|''Balaenoptera musculus''
<small>[[Carl Linnaeus|Linnaeus]], [[10th edition of Systema Naturae|1758]]</small>
|{{IUCN status|EN|2477|1}}
|[[പ്രമാണം:Anim1754_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg|150x150ബിന്ദു|Blue whale]]
|-
|[[Bryde's whale|Bryde'sബ്രൈഡന്റെ തിമിംഗലംതിമിംഗിലം]]
|''ബലെനോപ്റ്റെറ ബ്രൈഡെ''
|''Balaenoptera brydei''
<small>Olsen, 1913</small>
|{{IUCN status|LC|2476|1}}
|[[പ്രമാണം:Brydeswhale_sophiewebb-swfsc-star2006.jpg|150x150ബിന്ദു|Bryde's whale]]
|-
|[[Common minke whale|Common minkeചെറു തിമിംഗലം]]
|''ബലെനോപ്റ്റെറ അക്റ്റോറോസ്റ്റ്രാറ്റ''
|''Balaenoptera acutorostrata''
<small>[[Bernard Germain de Lacépède|Lacépède]], 1804</small>
|{{IUCN status|LC|2474|1}}
|[[പ്രമാണം:Minke_Whale_(NOAA).jpg|150x150ബിന്ദു|Common minke whale]]
|-
|[[Bryde's whale#Taxonomy|Eden'sഈഡന്റെ തിമിംഗലം]]{{efn|The [[Society for Marine Mammalogy]] considers Eden's whale a smaller morph of the more widespread Bryde's whale based on current research.<ref name=mammalogy />}}
|''ബലെനോപ്റ്റെറ ഈഡെനി''
|''Balaenoptera edeni''
<small>[[John Anderson (zoologist)|Anderson]], 1879</small>
|{{IUCN status|LC|2476|1}}
|[[പ്രമാണം:Rorcual_Edeni.jpg|150x150ബിന്ദു|Eden's whale (illustration)]]
|-
|[[Fin whale|Finചിറകൻ തിമിംഗലം]]
|''ബലെനോപ്റ്റെറ ഫൈസാലസ്''
|''Balaenoptera physalus''
<small>[[Carl Linnaeus|Linnaeus]], [[10th edition of Systema Naturae|1758]]</small>
|{{IUCN status|VU|2478|1}}
|[[പ്രമാണം:LMazzuca_Fin_Whale.jpg|150x150ബിന്ദു|Fin whale]]
|-
|[[Omura's whale|Omura'sഒമുറയുടെ തിമിംഗലം]]
|''ബലെനോപ്റ്റെറ ഒമുറായ്''
|''[[Balaenoptera omurai]]''
<small>Wada et al., 2003</small>
|{{IUCN status|DD|136623|1}}
|[[പ്രമാണം:Balaenoptera_omurai,_Madagascar_-_Royal_Society_Open_Science_1.jpg|150x150ബിന്ദു|Omura's whale]]
|-
|[[Sei whale|Sei തിമിംഗലംചാരത്തിമിംഗിലം]]
|''ബലെനോപ്റ്റെറ മോറിയാലിസ്''
|''Balaenoptera borealis''
<small>[[René-Primevère Lesson|Lesson]], 1828</small>
|{{IUCN status|EN|2475|1}}
|[[പ്രമാണം:Sei_whale_mother_and_calf_Christin_Khan_NOAA.jpg|150x150ബിന്ദു|Sei whales]]
|-
|[[Antarctic minke whale|Antarcticഅന്റാർട്ടിക് minkeചെറു തിമിംഗലം]]
|''ബലെനോപ്റ്റെറ ബൊണെറെൻസിസ്''
|''Balaenoptera bonaerensis''
<small>[[Hermann Burmeister|Burmeister]], 1867</small>
|{{IUCN status|NT|2480|1}}
|[[പ്രമാണം:Minke_whale_in_ross_sea.jpg|150x150ബിന്ദു|Antarctic minke whale]]
|-
| colspan="100%" align="center" style="background-color:lightblue;" |Subകുടുംബംഉപകുടുംബം '''[[Megapterinae|മെഗാപ്റ്റെറിനെ]]''' – ഒരു ജീനസ്, ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Megaptera|മെഗാപ്റ്റെറ]]''''' <small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1846</small> – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Humpback whale|Humpbackകൂനൻ തിമിംഗലം]]
|''മെഗാപ്റ്റെറ നൊവെആൻഗ്ലിയെലിഗ്ലിയെ''
|''Megaptera novaeangliae''
<small>Borowski, 1781</small>
|{{IUCN status|LC|13006|1}}
|[[പ്രമാണം:Cuviers_beaked_whale-swfsc.jpg|150x150ബിന്ദു|Cuvier's beaked whale]]
|-
| colspan="100%" align="center" style="background-color:lightblue;" |Subകുടുംബംഉപകുടുംബം '''[[Hyperoodontinae]]''' – മൂന്ന് genera, 17 സ്പീഷീസ്
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Hyperoodon]]''''' – രണ്ട് സ്പീഷീസ്
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3450113" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്