"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|1
|[[User:സ്വാഗതസംഘം|സ്വാഗതസംഘം]]
|103,486518
|
|-
|3
|[[User:Rojypala|Rojypala]]
|77,615681
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|5
|[[User:Meenakshi nandhini|Meenakshi nandhini]]
|72,775818
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|7
|[[User:EmausBot|EmausBot]]
|60,586603
|
|-
|10
|[[User:Malikaveedu|Malikaveedu]]
|37,097133
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|15
|[[User:Fotokannan|Fotokannan]]
|30,878887
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|16
|[[User:Kiran Gopi|Kiran Gopi]]
|30,521630
|ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|23
|[[User:Jacob.jose|Jacob.jose]]
|24,791792
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|26
|[[User:ShajiA|ShajiA]]
|23,915918
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|27
|[[User:Vinayaraj|Vinayaraj]]
|22,220227
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|33
|[[User:Ranjithsiji|Ranjithsiji]]
|16,886908
|ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|-
|42
|[[User:Vijayanrajapuram|Vijayanrajapuram]]
|13,454539
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|43
|[[User:PsBot|PsBot]]
|13,521
|യന്ത്രം
|-
|43
|[[User:Vijayanrajapuram|Vijayanrajapuram]]
|13,454
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|44
|49
|[[User:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]]
|10,659661
|യന്ത്രം
|-
|55
|[[User:Irshadpp|Irshadpp]]
|9,900914
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|57
|[[User:Vicharam|Vicharam]]
|9,498513
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|61
|[[User:Akhiljaxxn|Akhiljaxxn]]
|8,710739
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|73
|[[User:Sachin12345633|Sachin12345633]]
|7,010012
|autopatrolled
|-
|77
|[[User:CommonsDelinker|CommonsDelinker]]
|6,814818
|autopatrolled
|-
|82
|[[User:Saul0fTarsus|Saul0fTarsus]]
|6,532538
|autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|92
|[[User:Adithyakbot|Adithyakbot]]
|5,811814
|യന്ത്രം
|-
|94
|[[User:Adithyak1997|Adithyak1997]]
|5,560566
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|100
|[[User:Sreenandhini|Sreenandhini]]
|4,815816
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|-
|102
|[[User:Kgsbot|Kgsbot]]
|4,644736
|യന്ത്രം
|-
|103
|[[User:Obersachsebot|Obersachsebot]]
|4,676
|
|-
|103
|[[User:Kgsbot|Kgsbot]]
|4,644
|യന്ത്രം
|-
|104
|[[User:Shajiarikkad|Shajiarikkad]]
|4,638639
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|122
|[[User:സുദീപ്.എസ്സ്|സുദീപ്.എസ്സ്]]
|3,408409
|
|-
|145
|[[User:Adarshjchandran|Adarshjchandran]]
|2,531535
|
|-
|157
|[[User:Shagil Kannur|Shagil Kannur]]
|2,333334
|autopatrolled
|-
|171
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|1,951958
|autopatrolled
|-
|232
|[[User:Jadan.r.jaleel|Jadan.r.jaleel]]
|1,095098
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|-
|310
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|472
|autopatrolled
|-
|311
|[[User:PixelBot|PixelBot]]
|470
|
|-
|311312
|[[User:Sudhir Krishnan|Sudhir Krishnan]]
|468
|
|-
|312
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|468
|autopatrolled
|-
|313
|-
|351
|[[User:YOUSAFVENNALAIndia142|YOUSAFVENNALAIndia142]]
|357
|
|-
|352
|[[User:India142YOUSAFVENNALA|India142YOUSAFVENNALA]]
|357
|
|388
|[[User:Shino jacob koottanad|Shino jacob koottanad]]
|297299
|autopatrolled
|-
|-
|678
|[[User:Sudheesh RaghavanMabdulvajidm|Sudheesh RaghavanMabdulvajidm]]
|96
|
|-
|679
|[[User:MabdulvajidmSudheesh Raghavan|MabdulvajidmSudheesh Raghavan]]
|9596
|
|-
|-
|725
|[[User:Joshua IssacNaveengireesan|Joshua IssacNaveengireesan]]
|8788
|
|-
|726
|[[User:ThinkdigitShaheed Hemukalani|ThinkdigitShaheed Hemukalani]]
|87
|
|-
|730
|[[User:NaveengireesanJoshua Issac|NaveengireesanJoshua Issac]]
|87
|
|-
|731
|[[User:Shaheed HemukalaniThinkdigit|Shaheed HemukalaniThinkdigit]]
|87
|
|-
|877
|[[User:NellickalAmal nurserysudarsanan p|NellickalAmal sudarsanan nurseryp]]
|63
|
|-
|878
|[[User:AnvarNellickal Kunhunursery|AnvarNellickal Kunhunursery]]
|63
|
|-
|879
|[[User:RakeshwarierAnvar Kunhu|RakeshwarierAnvar Kunhu]]
|63
|
|-
|880
|[[User:PadmanabhanunnipsRakeshwarier|PadmanabhanunnipsRakeshwarier]]
|63
|
|-
|881
|[[User:Akmal Hashim KapatPadmanabhanunnips|Akmal Hashim KapatPadmanabhanunnips]]
|63
|
|-
|882
|[[User:SarathajkyAkmal Hashim Kapat|SarathajkyAkmal Hashim Kapat]]
|63
|
|-
|883
|[[User:SubinsebastienSarathajky|SubinsebastienSarathajky]]
|6263
|
|-
|884
|[[User:Deepakmj1989Subinsebastien|Deepakmj1989Subinsebastien]]
|62
|
|-
|885
|[[User:HARISRI PUBLICATIONSDeepakmj1989|HARISRI PUBLICATIONSDeepakmj1989]]
|62
|
|-
|886
|[[User:SouravHARISRI malayaliPUBLICATIONS|SouravHARISRI malayaliPUBLICATIONS]]
|62
|
|-
|887
|[[User:DeepubalanSourav malayali|DeepubalanSourav malayali]]
|62
|
|-
|888
|[[User:KilayilafsalDeepubalan|KilayilafsalDeepubalan]]
|62
|
|-
|889
|[[User:Vinu rajKilayilafsal|Vinu rajKilayilafsal]]
|62
|
|-
|890
|[[User:Jayan.thanalVinu raj|Jayan.thanalVinu raj]]
|62
|
|-
|891
|[[User:Shibu jacobJayan.thanal|Shibu jacobJayan.thanal]]
|62
|
|-
|892
|[[User:VinilaisfShibu jacob|VinilaisfShibu jacob]]
|62
|
|-
|893
|[[User:Amal sudarsanan pVinilaisf|Amal sudarsanan pVinilaisf]]
|62
|
5,944

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3441182" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്