"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|1
|[[User:സ്വാഗതസംഘം|സ്വാഗതസംഘം]]
|103,315344
|
|-
|3
|[[User:Rojypala|Rojypala]]
|77,413506
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|5
|[[User:Meenakshi nandhini|Meenakshi nandhini]]
|72,505550
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|8
|[[User:Xqbot|Xqbot]]
|42,627635
|
|-
|11
|[[User:Malikaveedu|Malikaveedu]]
|36,940970
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|15
|[[User:Fotokannan|Fotokannan]]
|30,805813
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|16
|[[User:Kiran Gopi|Kiran Gopi]]
|30,405433
|ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|26
|[[User:ShajiA|ShajiA]]
|23,905907
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|33
|[[User:Ranjithsiji|Ranjithsiji]]
|16,857880
|ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|43
|[[User:Vijayanrajapuram|Vijayanrajapuram]]
|13,284329
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|53
|[[User:Sreejithk2000|Sreejithk2000]]
|10,221225
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|55
|[[User:Irshadpp|Irshadpp]]
|9,899900
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|57
|[[User:Vicharam|Vicharam]]
|9,437448
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|61
|[[User:Akhiljaxxn|Akhiljaxxn]]
|8,679698
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|73
|[[User:Sachin12345633|Sachin12345633]]
|6,993996
|autopatrolled
|-
|77
|[[User:CommonsDelinker|CommonsDelinker]]
|6,806808
|autopatrolled
|-
|92
|[[User:Adithyakbot|Adithyakbot]]
|5,796799
|യന്ത്രം
|-
|93
|[[User:Jkadavoor|Jkadavoor]]
|5,599607
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|[[User:Adithyak1997|Adithyak1997]]
|5,536
|
|സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|95
|159
|[[User:Shagil Kannur|Shagil Kannur]]
|2,279282
|autopatrolled
|-
|171
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|1,937948
|autopatrolled
|-
|202
|[[User:Devasiajk|Devasiajk]]
|1,433436
|
|-
|214
|[[User:Sanu N|Sanu N]]
|1,287288
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|233
|[[User:Jadan.r.jaleel|Jadan.r.jaleel]]
|1,086090
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|-
|316
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|448
|autopatrolled
|-
|317
|[[User:Nithinthilak|Nithinthilak]]
|446
|
|-
|317318
|[[User:Aronjos1|Aronjos1]]
|445
|
|-
|318
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|445
|autopatrolled
|-
|319
|-
|450
|[[User:Arjun Muraleedharan Madathiparambil|Arjun Muraleedharan Madathiparambil]]
|[[User:Arunchullikkal|Arunchullikkal]]
|214
|
|-
|451
|[[User:എൻ സാനുArunchullikkal|എൻ സാനുArunchullikkal]]
|213214
|
|-
|452
|[[User:എൻ സാനു|എൻ സാനു]]
|[[User:Arjun Muraleedharan Madathiparambil|Arjun Muraleedharan Madathiparambil]]
|213
|
|-
|510
|[[User:VaishakparambathRajesh3009|VaishakparambathRajesh3009]]
|171
|
|-
|511
|[[User:Rajesh3009Vaishakparambath|Rajesh3009Vaishakparambath]]
|171
|
|-
|549
|[[User:Sathya122004Satvikgeetha|Sathya122004Satvikgeetha]]
|144
|
|-
|550
|[[User:SatvikgeethaSathya122004|SatvikgeethaSathya122004]]
|144
|
|-
|551
|[[User:XainheDpradeepkumar|XainheDpradeepkumar]]
|143
|
|-
|552
|[[User:Dpradeepkumarലച്ചു|Dpradeepkumarലച്ചു]]
|143
|
|-
|553
|[[User:ലച്ചുXainhe|ലച്ചുXainhe]]
|143
|
|-
|557
|[[User:HithinlalAshique2020|HithinlalAshique2020]]
|141
|
|-
|558
|[[User:Ashique2020Hithinlal|Ashique2020Hithinlal]]
|141
|
|-
|559
|[[User:SandeepndasNavaneethpp|SandeepndasNavaneethpp]]
|140
|
|-
|560
|[[User:NavaneethppSandeepndas|NavaneethppSandeepndas]]
|140
|
|-
|561
|[[User:SALIMKAVANURVersatilegeek|SALIMKAVANURVersatilegeek]]
|139
|
|-
|562
|[[User:VersatilegeekSALIMKAVANUR|VersatilegeekSALIMKAVANUR]]
|139
|
|-
|581
|[[User:VivekChittranjan Viswam VvtEzhuthachan|Vivek ViswamChittranjan VvtEzhuthachan]]
|130
|autopatrolled
|
|-
|582
|[[User:ChittranjanAshraf Ezhuthachanirimbiliyam|ChittranjanAshraf Ezhuthachanirimbiliyam]]
|130
|
|autopatrolled
|-
|583
|[[User:AshrafVivek irimbiliyamViswam Vvt|AshrafVivek Viswam irimbiliyamVvt]]
|130
|
|-
|590
|[[User:DaredevilNihar DucklingPOPS|DaredevilNihar DucklingPOPS]]
|126
|
|-
|591
|[[User:NiharDaredevil POPSDuckling|NiharDaredevil POPSDuckling]]
|126
|
|-
|592
|[[User:ChindhakanPremcheriyath|ChindhakanPremcheriyath]]
|125
|
|-
|593
|[[User:PremcheriyathHekerui|PremcheriyathHekerui]]
|125
|
|-
|594
|[[User:HekeruiKmoksy|HekeruiKmoksy]]
|125
|
|-
|595
|[[User:KmoksyChindhakan|KmoksyChindhakan]]
|125
|
|-
|596
|[[User:Ks.miniAmalendu Nambiyar|Ks.miniAmalendu Nambiyar]]
|124
|
|-
|597
|[[User:Amalendu NambiyarKs.mini|Amalendu NambiyarKs.mini]]
|124
|
|-
|598
|[[User:BensonAniVar|BensonAniVar]]
|[[User:ജസ്റ്റിൻ വാണമടിയേൽ|ജസ്റ്റിൻ വാണമടിയേൽ]]
|123
|
|-
|599
|[[User:GkdeepasulekhaBenson|GkdeepasulekhaBenson]]
|123
|
|-
|600
|[[User:AniVarVjjoshy|AniVarVjjoshy]]
|123
|
|-
|601
|[[User:ജസ്റ്റിൻ വാണമടിയേൽ|ജസ്റ്റിൻ വാണമടിയേൽ]]
|[[User:Benson|Benson]]
|123
|
|-
|602
|[[User:VjjoshyGkdeepasulekha|VjjoshyGkdeepasulekha]]
|123
|
|-
|603
|[[User:Rajeshpn80Hemanthjijo|Rajeshpn80Hemanthjijo]]
|122
|
|-
|604
|[[User:ShansunnypSanil2|ShansunnypSanil2]]
|122
|
|-
|605
|[[User:Patricedward1997kB|Patricedward1997kB]]
|122
|
|-
|606
|[[User:1997kBRajeshpn80|1997kBRajeshpn80]]
|122
|
|-
|607
|[[User:HemanthjijoShansunnyp|HemanthjijoShansunnyp]]
|122
|
|-
|608
|[[User:Sanil2Patricedward|Sanil2Patricedward]]
|122
|
|-
|763
|[[User:VknizarAyathanalok|VknizarAyathanalok]]
|81
|
|-
|764
|[[User:JithinsamgeorgeVknizar|JithinsamgeorgeVknizar]]
|81
|
|-
|765
|[[User:Jithinsamgeorge|Jithinsamgeorge]]
|81
|-
|-
|766
|[[User:Manojps|Manojps]]
|80
|റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|766767
|[[User:Chempoth|Chempoth]]
|80
|
|-
|767768
|[[User:Billinghurst|Billinghurst]]
|80
|
|-
|768769
|[[User:Flyingdreams|Flyingdreams]]
|80
|
|-
|769
|[[User:Milenioscuro|Milenioscuro]]
|80
|
|-
|770
|[[User:AyathanalokMilenioscuro|AyathanalokMilenioscuro]]
|80
|
5,944

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3438710" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്