"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1001–2000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|-
|1344
|[[User:Akhil ccmMojojojoed|Akhil ccmMojojojoed]]
|32
|
|-
|1345
|[[User:AshrafAkhil kpa poyiloorccm|Ashraf kpaAkhil poyiloorccm]]
|32
|
|-
|1346
|[[User:RoopaAshraf kpa poyiloor|RoopaAshraf kpa poyiloor]]
|32
|
|-
|1347
|[[User:DeepakramdasptRoopa|DeepakramdasptRoopa]]
|32
|
|-
|1348
|[[User:SUNIL V PANICKERDeepakramdaspt|SUNIL V PANICKERDeepakramdaspt]]
|32
|
|-
|1349
|[[User:YannSUNIL V PANICKER|YannSUNIL V PANICKER]]
|32
|
|-
|1350
|[[User:ShafikhorfakkanYann|ShafikhorfakkanYann]]
|32
|
|-
|1351
|[[User:MrriyadShafikhorfakkan|MrriyadShafikhorfakkan]]
|32
|
|-
|1352
|[[User:Narayan~mlwikiMrriyad|Narayan~mlwikiMrriyad]]
|32
|
|-
|1353
|[[User:VijeshperumkulamNarayan~mlwiki|VijeshperumkulamNarayan~mlwiki]]
|32
|
|-
|1354
|[[User:Foo054837Vijeshperumkulam|Foo054837Vijeshperumkulam]]
|32
|
|-
|1355
|[[User:OmrehmanFoo054837|OmrehmanFoo054837]]
|32
|
|-
|1356
|[[User:TúrelioOmrehman|TúrelioOmrehman]]
|32
|
|-
|1357
|[[User:FenilantonyTúrelio|FenilantonyTúrelio]]
|32
|
|-
|1358
|[[User:SubisoubhagyaFenilantony|SubisoubhagyaFenilantony]]
|32
|
|-
|1359
|[[User:GireeshtklmSubisoubhagya|GireeshtklmSubisoubhagya]]
|32
|
|-
|1360
|[[User:MadhuranadhanGireeshtklm|MadhuranadhanGireeshtklm]]
|32
|
|-
|1361
|[[User:RenjikvMadhuranadhan|RenjikvMadhuranadhan]]
|32
|
|-
|1362
|[[User:Ragul.rRenjikv|Ragul.rRenjikv]]
|32
|
|-
|1363
|[[User:UrhixidurRagul.r|UrhixidurRagul.r]]
|32
|
|-
|1364
|[[User:PromotemalayalamwikiUrhixidur|PromotemalayalamwikiUrhixidur]]
|32
|
|-
|1365
|[[User:SabupaulPromotemalayalamwiki|SabupaulPromotemalayalamwiki]]
|32
|
|-
|1366
|[[User:SijiRSabupaul|SijiRSabupaul]]
|32
|
|-
|1367
|[[User:SijiR|SijiR]]
|32
|
|-
|1368
|[[User:ഹേമന്ത്|ഹേമന്ത്]]
|31
|
|-
|1369
|1368
|[[User:Saiber|Saiber]]
|31
|
|-
|1370
|1369
|[[User:Bulldozer|Bulldozer]]
|31
|
|-
|1371
|1370
|[[User:Hamid~mlwiki|Hamid~mlwiki]]
|31
|
|-
|1372
|1371
|[[User:Kaavipeedika|Kaavipeedika]]
|31
|
|-
|1373
|1372
|[[User:Budelberger|Budelberger]]
|31
|
|-
|1374
|1373
|[[User:Kayunni|Kayunni]]
|31
|
|-
|1375
|1374
|[[User:Obersachse|Obersachse]]
|31
|
|-
|1376
|1375
|[[User:Naranganamdb|Naranganamdb]]
|31
|
|-
|1377
|1376
|[[User:Hashmy|Hashmy]]
|31
|
|-
|1378
|1377
|[[User:Saifudheen|Saifudheen]]
|31
|
|-
|1379
|1378
|[[User:Kaderka|Kaderka]]
|31
|
|-
|1380
|1379
|[[User:Dixon|Dixon]]
|31
|
|-
|1381
|1380
|[[User:Varkeychen|Varkeychen]]
|31
|
|-
|1382
|1381
|[[User:Prajithkumar|Prajithkumar]]
|31
|
|-
|1383
|1382
|[[User:Sunish.p.a|Sunish.p.a]]
|31
|
|-
|1384
|1383
|[[User:Alonso de Mendoza|Alonso de Mendoza]]
|31
|
|-
|1385
|1384
|[[User:Niyasbanna|Niyasbanna]]
|31
|
|-
|1386
|1385
|[[User:Roshan Zameer|Roshan Zameer]]
|31
|
|-
|1387
|1386
|[[User:JithinDev|JithinDev]]
|31
|
|-
|1388
|1387
|[[User:Alan|Alan]]
|31
|
|-
|1389
|1388
|[[User:Thedon1|Thedon1]]
|31
|
|-
|1390
|1389
|[[User:പരശു പോയ രാമൻ|പരശു പോയ രാമൻ]]
|31
|
|-
|1391
|1390
|[[User:Sidharth.cm.knabzr|Sidharth.cm.knabzr]]
|31
|
|-
|1392
|1391
|[[User:Curious observer|Curious observer]]
|31
|
|-
|1393
|1392
|[[User:Ajaymathewjose|Ajaymathewjose]]
|31
|
|-
|1394
|1393
|[[User:Aromal Sreekanth|Aromal Sreekanth]]
|31
|
|-
|1395
|1394
|[[User:Gnanvit|Gnanvit]]
|31
|
|-
|1396
|1395
|[[User:Turkmen|Turkmen]]
|31
|
|-
|1397
|1396
|[[User:ഷമീൽ സി കെ|ഷമീൽ സി കെ]]
|30
|
|-
|1398
|1397
|[[User:Arjunvmm004|Arjunvmm004]]
|30
|
|-
|1399
|1398
|[[User:P.a.sameerali|P.a.sameerali]]
|30
|
|-
|1400
|1399
|[[User:Antonyscaria|Antonyscaria]]
|30
|
|-
|1401
|1400
|[[User:Abhishek Venugopal|Abhishek Venugopal]]
|30
|
|-
|1402
|1401
|[[User:علاء|علاء]]
|30
|
|-
|1403
|1402
|[[User:Giri123456|Giri123456]]
|30
|
|-
|1404
|1403
|[[User:Anoutspoken|Anoutspoken]]
|30
|
|-
|1405
|1404
|[[User:Drbinukizhuvilam|Drbinukizhuvilam]]
|30
|
|-
|1406
|1405
|[[User:Praxidicae|Praxidicae]]
|30
|
|-
|1407
|1406
|[[User:Anil|Anil]]
|30
|
|-
|1408
|1407
|[[User:Sunilkumartk|Sunilkumartk]]
|30
|
|-
|1409
|1408
|[[User:Athulr|Athulr]]
|30
|
|-
|1410
|1409
|[[User:Naradhan|Naradhan]]
|30
|
|-
|1411
|1410
|[[User:Vineeshuv|Vineeshuv]]
|30
|
|-
|1412
|1411
|[[User:Nrjiju|Nrjiju]]
|30
|
|-
|1413
|1412
|[[User:Arjun kiolp|Arjun kiolp]]
|30
|
|-
|1414
|1413
|[[User:Anandtr2006|Anandtr2006]]
|30
|
|-
|1415
|1414
|[[User:Vineshpillai78|Vineshpillai78]]
|30
|
|-
|1416
|1415
|[[User:Helmy|Helmy]]
|30
|
|-
|1417
|1416
|[[User:Kanjikkuzhi|Kanjikkuzhi]]
|30
|
|-
|1418
|1417
|[[User:Vogone|Vogone]]
|30
|
|-
|1419
|1418
|[[User:Harikrishnanv|Harikrishnanv]]
|30
|
|-
|1420
|1419
|[[User:Ameenpkd1489|Ameenpkd1489]]
|30
|
|-
|1421
|1420
|[[User:സത്യാന്വേഷി|സത്യാന്വേഷി]]
|30
|
|-
|1422
|1421
|[[User:Philippe49730|Philippe49730]]
|30
|
|-
|1423
|1422
|[[User:Niegodzisie|Niegodzisie]]
|30
|
|-
|1424
|1423
|[[User:Manu K Rajappan|Manu K Rajappan]]
|29
|
|-
|1425
|1424
|[[User:Javad ma|Javad ma]]
|29
|
|-
|1426
|1425
|[[User:Sajithms77|Sajithms77]]
|29
|
|-
|1426
|[[User:Mojojojoed|Mojojojoed]]
|29
|
5,944

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3435317" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്