"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|1
|[[User:സ്വാഗതസംഘം|സ്വാഗതസംഘം]]
|103,031063
|
|-
|2
|[[User:Vssun|Vssun]]
|82,130145
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|3
|[[User:Rojypala|Rojypala]]
|77,182193
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|5
|[[User:Meenakshi nandhini|Meenakshi nandhini]]
|71,913992
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|8
|[[User:Xqbot|Xqbot]]
|42,597604
|
|-
|11
|[[User:Malikaveedu|Malikaveedu]]
|36,860887
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|15
|[[User:Fotokannan|Fotokannan]]
|30,658667
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|16
|[[User:Kiran Gopi|Kiran Gopi]]
|30,110141
|ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|26
|[[User:ShajiA|ShajiA]]
|23,887889
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|27
|[[User:Vinayaraj|Vinayaraj]]
|22,188190
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|33
|[[User:Ranjithsiji|Ranjithsiji]]
|16,802808
|ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|43
|[[User:Vijayanrajapuram|Vijayanrajapuram]]
|13,147149
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|55
|[[User:Irshadpp|Irshadpp]]
|9,795822
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|57
|[[User:Vicharam|Vicharam]]
|9,286315
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|61
|[[User:Akhiljaxxn|Akhiljaxxn]]
|8,674675
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|65
|[[User:Shijan Kaakkara|Shijan Kaakkara]]
|7,754759
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|73
|[[User:Sachin12345633|Sachin12345633]]
|6,954959
|autopatrolled
|-
|77
|[[User:CommonsDelinker|CommonsDelinker]]
|6,794796
|autopatrolled
|-
|92
|[[User:Adithyakbot|Adithyakbot]]
|5,772775
|യന്ത്രം
|-
|93
|[[User:Jkadavoor|Jkadavoor]]
|5,553564
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|94
|[[User:Adithyak1997|Adithyak1997]]
|5,503519
|സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|95
|[[User:Arjuncm3|Arjuncm3]]
|5,512
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|95
|[[User:Adithyak1997|Adithyak1997]]
|5,503
|സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|96
|98
|[[User:Prabhachatterji|Prabhachatterji]]
|4,964967
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|128
|[[User:Akbarali|Akbarali]]
|3,028029
|autopatrolled
|-
|159
|[[User:Shagil Kannur|Shagil Kannur]]
|2,232233
|autopatrolled
|-
|168
|[[User:Saleeshkumar2000|Saleeshkumar2000]]
|2,049051
|autopatrolled
|-
|-
|176
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|1,806819
|autopatrolled
|-
|177
|[[User:Anilankv|Anilankv]]
|1,812
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|177
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|1,806
|autopatrolled
|-
|178
|-
|202
|[[User:Ukri82Devasiajk|Ukri82Devasiajk]]
|1,431
|
|autopatrolled
|-
|203
|[[User:DevasiajkUkri82|DevasiajkUkri82]]
|1,429431
|autopatrolled
|
|-
|204
|-
|706
|[[User:RatheeshmusthuMabdulvajidm|RatheeshmusthuMabdulvajidm]]
|90
|
|-
|707
|[[User:Jerilwiki9744Ratheeshmusthu|Jerilwiki9744Ratheeshmusthu]]
|90
|
|-
|708
|[[User:Jerilwiki9744|Jerilwiki9744]]
|[[User:ഹൈന്ദവർ (സനാതന ധർമ്മം )|ഹൈന്ദവർ (സനാതന ധർമ്മം )]]
|90
|
|-
|709
|[[User:ഹൈന്ദവർ (സനാതന ധർമ്മം )|ഹൈന്ദവർ (സനാതന ധർമ്മം )]]
|[[User:Mjithin|Mjithin]]
|90
|
|-
|710
|[[User:Mjithin|Mjithin]]
|90
|
|-
|711
|[[User:NobelBot|NobelBot]]
|90
|യന്ത്രം
|-
|711712
|[[User:Renjithmb89|Renjithmb89]]
|90
|
|-
|712713
|[[User:Chammanthy|Chammanthy]]
|90
|
|-
|713714
|[[User:Whitetararaj|Whitetararaj]]
|90
|
|-
|714715
|[[User:Shekure|Shekure]]
|89
|
|-
|715716
|[[User:Sujanika|Sujanika]]
|89
|
|-
|716717
|[[User:AbhishekDas.G.H.|AbhishekDas.G.H.]]
|89
|
|-
|717718
|[[User:Lazimshahad|Lazimshahad]]
|89
|
|-
|718719
|[[User:Kayakkunn|Kayakkunn]]
|89
|
|-
|719720
|[[User:Sapsree|Sapsree]]
|88
|
|-
|720721
|[[User:Amalsonly|Amalsonly]]
|88
|
|-
|721722
|[[User:An.aneesh|An.aneesh]]
|88
|
|-
|722723
|[[User:Mirsabsahad|Mirsabsahad]]
|88
|
|-
|723724
|[[User:Joshua Issac|Joshua Issac]]
|87
|
|-
|724725
|[[User:Thinkdigit|Thinkdigit]]
|87
|
|-
|725726
|[[User:Johnsaji|Johnsaji]]
|87
|
|-
|726727
|[[User:Abypeedikayil|Abypeedikayil]]
|87
|
|-
|727728
|[[User:Nikhilbiju67|Nikhilbiju67]]
|87
|
|-
|728729
|[[User:Naveengireesan|Naveengireesan]]
|87
|
|-
|729730
|[[User:Skvasundharan|Skvasundharan]]
|86
|
|-
|730731
|[[User:Sajeevdbi|Sajeevdbi]]
|86
|
|-
|731732
|[[User:൧൯൨൧|൧൯൨൧]]
|86
|
|-
|732733
|[[User:Mozhiyalan|Mozhiyalan]]
|86
|
|-
|733734
|[[User:Shiju|Shiju]]
|86
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|734735
|[[User:Gopalchristy|Gopalchristy]]
|86
|
|-
|735736
|[[User:Hari Vadassery|Hari Vadassery]]
|86
|
|-
|736
|[[User:Mabdulvajidm|Mabdulvajidm]]
|85
|
|-
|-
|845
|[[User:SodacanJaisuvyas|SodacanJaisuvyas]]
|67
|
|-
|846
|[[User:Gokucherai12Sodacan|Gokucherai12Sodacan]]
|67
|
|-
|847
|[[User:NithvarmaGokucherai12|NithvarmaGokucherai12]]
|67
|
|-
|848
|[[User:UniceNithvarma|UniceNithvarma]]
|67
|
|-
|849
|[[User:Robert roy paivaUnice|Robert roy paivaUnice]]
|67
|
|-
|850
|[[User:Robert roy paiva|Robert roy paiva]]
|67
|
|-
|851
|[[User:PuttumKadalayum|PuttumKadalayum]]
|66
|
|-
|851852
|[[User:Dr Ajay Balachandran|Dr Ajay Balachandran]]
|66
|
|-
|852853
|[[User:Thaslimatlk|Thaslimatlk]]
|66
|
|-
|853854
|[[User:Peter Kurisinkal|Peter Kurisinkal]]
|66
|
|-
|854855
|[[User:Joseph jeremiah|Joseph jeremiah]]
|66
|
|-
|855856
|[[User:കെ. കെ ബിജു|കെ. കെ ബിജു]]
|66
|
|-
|856857
|[[User:Anu Divakaran|Anu Divakaran]]
|66
|
|-
|857858
|[[User:Ashikbp ipb|Ashikbp ipb]]
|66
|
|-
|858859
|[[User:Manojmachathi|Manojmachathi]]
|66
|
|-
|859860
|[[User:Naisamkp|Naisamkp]]
|66
|
|-
|860861
|[[User:Karipparasunil|Karipparasunil]]
|65
|
|-
|861862
|[[User:Mirshadk|Mirshadk]]
|65
|
|-
|862863
|[[User:Hamidkvr|Hamidkvr]]
|65
|
|-
|863864
|[[User:നന്ദകുമാർ എസ് ആർ|നന്ദകുമാർ എസ് ആർ]]
|65
|
|-
|864865
|[[User:Shahicm|Shahicm]]
|65
|
|-
|865866
|[[User:Epic7joe|Epic7joe]]
|64
|
|-
|866867
|[[User:Benhur baiju|Benhur baiju]]
|64
|
|-
|867868
|[[User:ഹരികൃഷ്ണൻ എം എം|ഹരികൃഷ്ണൻ എം എം]]
|64
|
|-
|868869
|[[User:Deepujoseph|Deepujoseph]]
|64
|
|-
|869870
|[[User:AnoopanBot|AnoopanBot]]
|64
|യന്ത്രം
|-
|870871
|[[User:Rovine|Rovine]]
|64
|
|-
|871872
|[[User:Marcus Cyron|Marcus Cyron]]
|63
|
|-
|872873
|[[User:Ajesh|Ajesh]]
|63
|
|-
|873874
|[[User:PADAPPARAMBA|PADAPPARAMBA]]
|63
|
|-
|874875
|[[User:Faolin42|Faolin42]]
|63
|
|-
|875876
|[[User:Nellickal nursery|Nellickal nursery]]
|63
|
|-
|876877
|[[User:Anvar Kunhu|Anvar Kunhu]]
|63
|
|-
|877878
|[[User:Rakeshwarier|Rakeshwarier]]
|63
|
|-
|878879
|[[User:Padmanabhanunnips|Padmanabhanunnips]]
|63
|
|-
|879880
|[[User:Akmal Hashim Kapat|Akmal Hashim Kapat]]
|63
|
|-
|880881
|[[User:Sarathajky|Sarathajky]]
|63
|
|-
|881882
|[[User:Subinsebastien|Subinsebastien]]
|62
|
|-
|882883
|[[User:Deepakmj1989|Deepakmj1989]]
|62
|
|-
|883884
|[[User:HARISRI PUBLICATIONS|HARISRI PUBLICATIONS]]
|62
|
|-
|884885
|[[User:Sourav malayali|Sourav malayali]]
|62
|
|-
|885886
|[[User:Deepubalan|Deepubalan]]
|62
|
|-
|886887
|[[User:Kilayilafsal|Kilayilafsal]]
|62
|
|-
|887888
|[[User:Vinu raj|Vinu raj]]
|62
|
|-
|888
|[[User:Jaisuvyas|Jaisuvyas]]
|62
|
5,923

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3433844" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്