"സംയോജിത ശിശു വികസന സേവന പദ്ധതി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ഐ സി ഡി എസിന് കീഴിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ആറ് സേവനങ്ങളുടെ ഒരു പാക്കേജ് ഐസിഡിഎസ് സ്കീംമിൽ ലഭ്യമാണ് അനുബന്ധ പോഷകാഹാരം പ്രീ-സ്കൂൾ അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം. പോഷകാഹാരവും ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസവും രോഗപ്രതിരോധം ആരോഗ്യ പരിശോധന അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ)
റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത് വിപുലീകൃത മൊബൈൽ തിരുത്ത്
* അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ
 
==അവലംബം== hബാക്കlഭാഗം
{{reflist}}
 
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3433619" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്